Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1169 ordformer var 106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839408alvorsstunder1
839478attergjevet1
839441attgiving6
839440avvegingsspørsmål2
839425behjælpelig2
839482bib9
839430bibelomsetting1
839502bibelutgåve1
839433bibelutgåver1
839409bokmålsbibelen1
839436bokmålsomsetjinga3
839402dahlø11
839412djupedals18
839492edruelig6
839466eigedomspronomenet5
839423forfusket1
839434førebelsbibelen2
839413greidtøk1
839398greskfilolog1
839495harhendt5
839479hersvein6
839501hovudbyrda2
839406hovudgrunnlag3
839424hverdagstale1
839446høgtidsmål1
839465imperativform1
839462imperativformer1
839472inngangsbøna2
839438konteksti1
839435kyrkjelydsbibelen1
839490kyrkjelydsutgåvene1
839426lagarbeidet4
839399lekmannsspørsmål1
839475llf1
839400lydskyldnadsmerke1
839444meiningsomsetjing3
839467målmønster1
839488nynorskomsetjinga1
839474nyomsetjinga3
839484nødvendigare1
839464opplate1
839448pron5
839450rettskrivingsnormal7
839411rettskrivingsproblema4
839416rettskrivingsstrid1
839428revisjonsarbeidet12
839485revisjonskomitéen5
839422skjødesløs2
839421stiil1
839463stilisiiske1
839473stilklangane1
839410stilklangen2
839445stilskilnad2
839471stilslaget2
839493stridslysten3
839500tekststader6
839414tilskipnad15
839407tradisjonsmakta1
839405tydingsinnhald8
839420udtryksmaade5
839496uklanderlig4
839401ungdomsomsetjinga1
839461vokalisk4
839455vørda1
839481yrkestitlar3