Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 191 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839329hokjønnsformene8
839330karaktiserer3
839333luretaktikk1
839328normeringsdrøftingane1
839334riksmålsrepresentantane2
839331språkvitskaplegspørsmål1
839332tilnærmingstendensane2