Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 531 ordformer var 89 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839276allmugeskolen5
839273amtsskolane6
839279amtsskoleframlegget3
839289amtsskoleideen1
839238amtsskolen6
839280amtsskolerne2
839312amtsskolesaka2
839278amtsskoletanken1
839265amtsskoletiltaket3
839317amtsskolevedtaket1
839250arvesens24
839244barnetimetonen1
839268bondegutternes1
839270bondepolitikens1
839256bondeungdomens1
839271bondevenlighedens1
839303bureaukratiets1
839288constateret1
839240daningssoge1
839262daningsspørsmål1
839318delingsvetoet1
839286detronisere2
839266dressere6
839299embetsmannsbyråkratiet1
839254enemærker2
839245folkehøgskolebiletet1
839326folkehøgskolefolk1
839241folkehøgskoleideal1
839242folkehøgskoleidealist1
839323folkehøgskoleidealistane1
839327folkehøgskoleidealistar1
839243folkehøgskoleidealisten1
839247folkehøgskoleideologien2
839300folkehøgskolekrinsar1
839246folkehøgskolemannen4
839284folkehøgskolemennene6
839321folkehøgskolestyrarar1
839310folkehøgskoletalsmenn1
839260folkehøgskoletalsmennene4
839252folkehøiskolesagen2
839302folkehøiskoletanken1
839295forkvaklende1
839292hertszberg1
839249høgreregjeringas1
839325høgskolefolka1
839264høgskolefolket1
839296høgskolefolkets1
839304høgskolemenn1
839263høgskolemøtet1
839297høgskoletalsmennene1
839253jaabækbevegelsen1
839239kulturoppgjer1
839248kulturoppgjeret1
839315kyrkjenemnda5
839275landsbygdungdomen2
839305lærarpersonlegdomen2
839307lærartilsetjingane1
839309lærartilsetjingar2
839285merkesakene4
839314mindretalsfraksjonen5
839294modstridende1
839274opplysningsspørsmålet1
839290opplysningstrongen1
839281oprettet15
839269oprykke1
839319partikonstituerande1
839293planteskoler1
839306politikarklisjé1
839282prinsippordskiftet2
839322pugeri1
839287regjeringsproposisjonen3
839316skaktræk1
839261skoleplanane3
839308skoleplanar1
839277skoletilhøva1
839291skoletiltaka1
839320sprengkilane1
839267stormandspolitik5
839259stortingsplan1
839311stortingsreglane1
839298stridsbølgjene1
839255tråde1
839258vekkingsropet1
839283venstreopposisjonelle3
839257åndshunger1
839324åndskampen7