Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1318 ordformer var 79 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839194bedehusforeining1
839160bygdekvinnas2
839221fagforeiningsideologi1
839208familierammene1
839220fellesskapsinteresser1
839161ferdigproduserte25
839201foreiningsaktivitet1
839186forretningsjobbar1
839180gardbrukarkoner1
839173hageprodukt3
839224heildagsbruk1
839170heimefiska1
839168heimetilverka1
839164husmoras2
839227husmorplikter1
839185huspostar3
839198indremisjonslaget2
839216karaktisere1
839178kjærleiksarbeid3
839235klassemessige5
839229klassespesifikk1
839218kvinnane5
839234kvinnepolitikken1
839202legitimeringsmåtar1
839214legititimere1
839188likskapstrekka3
839184låglønsjobbar2
839211mannsklubbar1
839171middagsutgiftene1
839197mødrers1
839172nytingsmiddelsektoren1
839200organisasjonsdeltaking2
839233politiserast3
839225primærnæringstilknyting1
839222rollesamanhengar1
839206selvoppofrelse3
839231skurlag2
839223småbrukarkvinnene1
839195speidarlag1
839174tekstilarbeidar2
839192telefonoperatørane1
839169tillagingstid1
839204ugiftes1
839176vaskeriarbeidar1
839210venninneklubb1
839209venninneklubbane1
839215verdilading1
839163yrkesfunksjonane5
839187yrkespyramiden1
839177yrkesrollene3
839182yrkesstatistikkar1