Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 982 ordformer var 74 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839099aghaar1
839090aserbaidsjanarane1
839135badinanprovinsen1
839128barzanis1
839157demirel2
839098diyarbekir1
839085draumaktige3
839140etnocid1
839137etterrøkingstenesta1
839083filtkapper1
839092fjellland2
839111fjelltyrkarane1
839097geiteflokkane1
839139genocid2
839150ghafour1
839094gløymslesløret1
839109gursel1
839130hamiltonvegen1
839121islamiske4
839084kobberrøde1
839091konferansegolvet1
839101kurder7
839149lovgivingsrådet1
839087mahabadrepublikken1
839123merga4
839126mergageriljaens1
839089nabofolket1
839102niniveh1
839103obeidullah1
839132oljestat3
839100omgripande5
839136omran1
839138parastin2
839122pesh3
839131piranshar1
839129sambandslina1
839153savak1
839146sentralfengslet1
839093sentralregjeringane3
839104shamdinan1
839152sjahvenleg1
839142spesialleir1
839115statskuppa2
839155studentforeiningar1
839113talabani16
839134teltleirar20
839125terrorkrig2
839124tupolev7
839110uforbetrelege1
839145utstillingsplassar1
839144verdskyrkjerådet2