Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 857 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839027apartheidøkonomien1
838991austafrikanske15
839014baklekse2
838988frelsarplikter1
838986fridomsrørsle1
838993frigjeringsrørslane1
839016fødselsuhell1
839001grensestatane1
838987gudgivne1
839007hardstyrte1
838996lusakamanifestet2
839017maktveldet1
839024medmenneskeomsut1
839010menneskevørdnad1
838994nasjonaliststyrkane1
839018raseforfølging1
839019raseforfølgjar1
839022rasefrigjering1
839000rasemotstandarar1
839025raseprivilegia1
839002raseskilnad1
839021raseundertrykking2
839020raseundertrykkinga2
839011rettsinn3
838989salaam16
839015sosilistisk1
838985tanganyika13
839012tanzaniarar1
839009tanzanias7
839003tilsynsområdet3
839029trolldomsoppskrift1
839005troppesendingar2
839008verneenglar2