Norsk Ordbok 2014 layout  

Du.SE 1926: Straumen og evja

Duun, Olav

Olaf Norlis Forlag, Oslo 1926

Av i alt 20255 ordformer var 290 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
831386aktiane3
831404aktielage1
831309aninete1
831378attglømt2
831264attglømte3
831465augefesta4
831237augrar1
831476auksjonsbude1
831466auksjonsdagen3
831225avdagen5
831350bankrenta5
831397barnerund1
831453bevrar4
831480bjønnskinne1
831456bleikgylte1
831208bleikleta2
831399bleikleten2
831197blikkar18
831389bloddyrt4
831211blyktar1
831472bondegjentene1
831400brunglansen1
831444bruregave3
831437bruregavene1
831440brurepare1
831425brurfølge1
831239bryggetroppa1
831268bryllopsgaven1
831441bryllopstider1
831284butikkfrøkena2
831450byttingen3
831392daglyse3
831299dagrøynd1
831294djupgrå2
831434einfaldigheit1
831263ermstaupa2
831422ferdei1
831221festarmåle1
831313finnie1
831396fjellkrona1
831351fjorgammalt6
831468fjølgare5
831288flagande2
831418foralt2
831369forrettningsmann1
831336forsnudd3
831223frammandmanns2
831398friskhelsuge1
831409frostélingen1
831333fyda3
831247gamlekvenna1
831482gammai1
831460gangsyna2
831390garfare1
831429gjestebudsstue1
831250gjætlegjenta1
831235glasveranda6
831256gleksa2
831448glåper8
831230glønt1
831280grusflata1
831474gråtferdig1
831431gråtmild1
831451gårdagen10
831458handiaren1
831348handpumpe3
831207hardvoren1
831332haustblanke2
831240hedersmannen2
831379heimevevde1
831415helpt2
831485herregnd1
831290hiterst1
831435hjartevegen2
831445hånflird1
831205høgnasa2
831475høgtidsmiddag1
831328idiotmusikken1
831327ingborg1
831196jarnglør1
831320jektlaus1
831301kaldblistre1
831302kaldflage2
831338kaldsmilt1
831274kallaen1
831226kambudøra1
831266kappsova2
831222kjærestfolke1
831347kjøregangen2
831315kleimte1
831305konsulbåten1
831324konsulgaren1
831342kornlasse3
831277krambudøra3
831306kritstian1
831464kundo1
831411kunngjørelsestidende4
831214kunstgjødning4
831326kveldslyse2
831433kveldsmørkre1
831410kveldspipa1
831357kveldstjerna11
831258kveldtrøytt1
831245kvenngreia1
831296kvennnbruke1
831455kvennrukle1
831365kvinnfolkhjarte1
831286kvinnfolkskapningane1
831382kvitstrimut1
831421landvindstormen1
831469lauvlause3
831374lauvliva1
831454leirslegen1
831358litleguten4
831344lykkønskar1
831481lyngbank1
831384lyngve32
831393lysleidninga1
831200lysverke5
831287mannfolkauge1
831293maskinduren2
831241maskingreie1
831291maskinplogen1
831198meinssvoren1
831477mennesko1
831412merraflåaren1
831405middagssømnen2
831446minespelle1
831463mirakle4
831318misakta1
831345mistrøsta1
831257morgontung1
831298mønsterbruke2
831209nettskapt2
831249nyplogen1
831278nøkkelhole1
831395olderholte1
831430omrigga6
831402omsutsfullt1
831417opkalla1
831408oppettar1
831364optint1
831272overhanda2
831343overlydt4
831325overvunni4
831335pagna1
831269pengelapp1
831388pengeposan1
831340påkostna2
831355retfferdig1
831303rettferdigheita2
831467rimfrostmorgon1
831387sakførarhjelp1
831265sauehopen1
831401seije1
831352sementfot1
831436sigarspissen1
831270sildskipper1
831330sjølgodt1
831360sjølvist1
831483skamflokk1
831353skamklypt2
831439skamtull1
831419skjeiner1
831432skruvd9
831377skykkje3
831236skyrender1
831423småbryllop2
831381småkrulla4
831337snakksam5
831254sommerdahl9
831295soveromme1
831363spissskjegge1
831375staple2
831346sterkara1
831233stjernestrimene1
831231stjernetendinga1
831300stormannsmerke1
831461stormenneske1
831428storvise2
831311strømt4
831312suttre1
831271svalia1
831443svennemgaren1
831322svennemsgaren3
831228svennemshusa1
831331svivyrdslig1
831367sydvestingen1
831323sykjest1
831478syndhardt4
831273sårøygd3
831438sølvbolle1
831212sømnslørde1
831394sørfjella4
831229takrygger1
831372tanngar1
831285teinrund1
831329tendstikka2
831376tingstua1
831282tjuvstega1
831341tjønnliskogen1
831248treskemotoren2
831414treskepengane1
831297treskeverke3
831304trvgve1
831227trådende3
831406trådsliten1
831292tråhaldne1
831473trøyheits1
831452trøysammare3
831224tunghørde1
831416tungvoren3
831359tålmode3
831449tørhorn1
831361uflyttelig1
831420uforfæld7
831380ullbind1
831203utbala1
831317vanaktelig1
831267vanheld5
831339veges24
831366veikvore1
831307vindsøy1
831283vondhjarta2
831459vyrdelig3
831373værbroren3
831407vêrkvenna1
831261vêrslite6
831484ållmannvegen1
831479åndslive1
831413åttedags1