Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.KRH 1935: Kvinnor ropar heim

Vesaas, Tarjei

Olaf Norlis Forlag, Oslo 1935

Av i alt 40102 ordformer var 833 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
828997adventsnetter1
828892aling4
829216allerbakarst1
829212allesamne8
829098almanakkone1
828925angestbrøl1
829402aprilfyremiddag1
828585aprilmark1
828599arbeidsarmen1
828586arbeidsljod2
829398arbeidsøyktene1
828945arbeidsøykter4
829297attkome6
828932audmykingi1
828754augekrørne5
829159augelok9
829105augesprekk2
828577augustmåne1
829141avbleikna2
828984avbyte1
828583avlekammerset2
828972avlingshugen1
829032avlingsåri1
828750avløynt1
828872avskapt1
828617avslapna7
828738badstoga27
829375badstogerøyk1
829302baklidene1
829303baklider1
829307baklidi2
828811baljone1
828665bankingi2
828910barhaugar4
828917barneavlar1
828928barneavlarane1
829057barneavlingi1
828991barneføding1
828941barnemæle4
829038barnetyrste1
828613barnevegene1
828973barnrik1
829033barnsølbolken5
829400barnsølstoga1
828792bavla6
828979beinklangen1
828843beitevis3
828781bekkeholet1
828749beljet1
828994bergas4
828756bitarane1
829304bjørkestuvar2
829213bladvokstrar2
829128blakkblå1
828812bleiken13
828716blekkegras2
829318blodtyrste12
828772blomdust2
828778blomskaft1
829134blytyngsla4
828866borkfillor1
829029bringafolket1
828782bråkas1
829356bufastjordet1
829257bufastkarane1
829115bufastmennene6
828704bufastnamnet1
828956bufastskogen3
829152bufaststoga4
828998bufasttunet9
828926bufasttømmeret1
828924bufastungane2
829041bukseemne1
829258buksone5
829095bundingssaker1
828785buntestrå1
829320burshella1
829197burtskremde1
829397byggeglam1
829357byggeplaner4
828633byggstaurane1
829184byra3
829060byrjarar1
828904bøtas1
828908dalsøkkene1
829286damarbeid7
828669derburtanfrå2
828877derburti6
829140derutan1
828720dimmas1
828848dobbeltpust1
828702dobbeltungane1
828761dogglause1
828779doggvæta2
829156draumlaus2
828946dumbeskyer3
828882dyrelukt1
829390dyrkningsarbeid1
829160dødshuset1
828864eigarsmenner4
828737einerrøyk1
828739einerrøyken2
829317einogtjuge3
829379eitkvar5
828989elefantspor1
828895engstykket6
829315engteig1
829010enkekammerset3
828602enkeromet1
828595enkestempelen1
828728eplegraslukten1
829087eplegravarane1
829380epleonni5
829383eplesekker1
829085epleåkeren4
828673etterjolsvinter1
828855etterjolsvinteren3
829063ettermiddagsøyktene1
829125etterpåsjukar1
829162ettersjuke1
828909fellas1
829026ferdigsamla1
829037fillepaggane1
828643firra1
829078fiskemakk5
829349fisletut1
828726fjellrand4
828999fjordedag5
828597fjøsveggene3
828642flugone3
828802fløtekanne1
829012forgløymt2
829327forlyfte2
829354forsliten3
829054framhavde1
828916framkøyring4
828922framkøyringi1
828635framyverhalla1
828838frias3
829028frodehattar2
829362frostmorgon3
828860frostmorgonar2
829148frostrid2
828671frygdebrøl1
829292fråseggjorde2
828742fugleskriket2
828868fullfri3
829138furuskrinet1
829179fylgjas4
828987fyrejolsvinteren6
828667fyreteljingar15
828891fødesjauen1
829172fødingi2
828940fødingsstunder1
829200førkjælte1
829228føssande1
828606gamlestoga29
828619gardkonor1
828962gardsgogn3
829249gardsled5
828949gardstell10
828931gaukmessedagen1
828730gjenomlyst10
828954gjenomskinlege5
829083gjenomtrøytt2
829177gjenomvåte3
829299gjerdearbeidet1
829310gjestingi2
829290gjætearbeid1
829344gjætingi5
829388glashol1
828625glastrådar1
828732gnuste4
828701godbarn3
829048golvtilje1
828681golvtiljone1
828680golvtiljor2
829260gorrtrøytt1
829199grannegardskogen1
829295granskas1
828717granskuggar1
828753grasbolkar1
829334grasbotn5
828787grashoppone7
828894grashoppor1
829173gravølsdagen6
829143gravølskost1
828974grornemt1
829287grunningsarbeidet1
829120gråglansen1
829271gråljore1
829103grødeår1
829073grødor4
828609grønhavre3
828611grønhavren1
828733gufse3
828783gulbost1
828939guteanlet3
828927guteaugo3
828766gutekapping1
829142gød2
829055gøymet5
828646hageber1
829077halmpipe1
828616halmsmak4
828627halmstubben11
829003halvheilag4
829195halvkjøvde1
828833halvlause1
828590halvmoge1
828969halvsøte1
829296hamnehagegjerdet1
828856handelsbuer7
828600hareskrotten3
828677haustbærde4
828576haustskum1
828640haustsundag1
828612havrestykket1
828654heggene1
828655heggetre1
829266heimekyrne1
829090heimkøyrde1
828897heimropet3
828651heisanl1
829192helgedagskveld2
829047hengebuk6
828755hesteklegger3
829270hestetaumane2
829269hestetaumar5
829015hestlukt2
828865hestmøkk2
829074hinnor3
829059hjuringar6
829347hjuringdalt1
829346hjuringdilt1
829191hjuringskogen1
829348hjuringspeke1
828809hobballen4
829062hobballsdagane1
828715hobbalsolskinet1
829019hobbalsvikone1
829145hovenskap1
828923hovskjegget3
828684hovudstupps1
829178hovudstupvenskapen1
828685hugging7
828764humpeteig1
828594husbondslaust1
828596husbondsnamn1
828658hushyrna6
829351husstellskulen1
829360hustømmeret3
828884høggas1
829147hønone6
829331hønor4
829069høyavlingar1
829401høyhesja8
829061høyhesjone2
829396høyløone1
828862høyløor4
828948høyraren14
829170høyromet7
828661høytrevet5
828874ibruk65
829265igjenøm2
828888ihopsamla4
828826illblankt1
828853illgrøne4
828823innlæste1
828697innropt1
829363innstenging1
828788jabbande4
828944jamsmå3
829163januarsoli1
828598jarnlekke3
828678jarnringane3
828672jolekveldane1
828666jolekveldar2
829000joletrefest19
829002joletrefesten11
829335jordbanken2
829013jorddampen3
829215jordeplehausten1
828723jordeplelass1
828721jordepleonni5
829088jordepleplantone2
829384jordeplesekker1
828656jordeplestykket1
828875jordepleåkeren3
829071jordepleåkrar1
829123jordferdene1
828849jordgjem6
828581jordkammerset2
829076jordklint1
828703jordklinte1
828741jordmerkt1
828934jordslaget5
829091jordslege1
829081jordslegne6
829084jordvegger9
828820kakone11
828800kameratkjensle2
829202kampline2
828775karvekorn1
828921karvelukt1
828587karvesmak2
828776karvesmaken1
828626kattnos8
828760kimingi2
829381kjellargrunnen1
828796kjellarkjølt1
828804kjoleermar1
828807kjøkenbenker1
828663kjøtmeisen7
828691kjøvas1
829181kjøvheite1
829092klokkenykelen1
829165klynkingi1
829108klædekorgi1
829325klædeplaggi7
829338klædeskikken1
828831klædeskåpet1
828808klædesnorer1
828835klædesnori1
828902klædestykke2
829221klædevøling1
828886kløverange2
828887kløverblom1
828920kløverlukt1
828624knasturt5
829377kniplingskant1
828621kommanderingar2
828803kompaniskapet5
829268konerøystene1
828710kormykje9
829209kornhaust11
828623kornkøyring1
828639kornromet2
828636kornskrikone1
828632kornskrikor1
829207kornturken1
829167krafteslaus3
828988kramt3
829035kreking1
829301krislande4
828842krossmesse3
829251krunår2
828634kråkone3
829174kubbehaug1
828727kveldhimmel1
828578kveldluft3
828735kvernkista1
829227kvernlarmen1
828912kvilegraner1
828913kviletreet1
829201kviling3
829406kvinen2
828582kvinnekammerset2
829027kvinnemjølk1
829217kyrdriftene1
829250kyrdrifti1
829021kyrflokken10
828745kyrhorn1
828955kyrkjeglasi1
829137kyrkjeveger1
829254kyrkjøpet2
829253kyrpengane1
828883kyrvombi1
828699køyras3
829150lampone8
829187landveitor1
829218langreiste7
829306langvaksen3
828903lappas1
829112larmedag1
828641laugeplassen11
828817laurdagsfyremiddag1
828700leigas2
828830leirbollen1
829119leiskap4
829359lekselesnaden1
828758liggeplassar4
829149likferdstummelen1
828693linerlone1
828690linerlor1
829034livning2
829385ljoskrinsen3
828770ljåstålet1
829328lovoren1
829126lungesjuken1
828589lunkevarme1
828915lunnor3
829365lyfti9
829018lyngbakkar1
829203låvebruer6
829393løebygget6
829399løebygningen7
828579løehyrna3
829020løeloftet1
828863løor4
829189mangegreina1
829222mannshugskot1
828718marihand10
828978marsmorgon3
828805matgogn1
829042matkoppar7
828593medvetslaus2
828977menneskeanletskivone1
828815menneskestakkaren1
828724midnatstimar1
829066minehol4
829067miningi1
829100minnerom3
829210minone11
829281mjølgovet1
829226mjølgufsen2
828610mjølkebyttor4
829022mjølkesprut1
829248mjølkestraumen2
829279mjøllasset1
829183mjølrøyken1
829282mjølsekker6
829278mjølspruten1
829277mjølute4
828631molddjupet1
829011moldgrimut1
828740moldklædi4
828850moldlukten2
829079moldskorpa2
828762morgonsjauar1
828622moroet2
829025morskanten1
828743mosters14
828605mosterstoga19
829006mostertvillingane16
829283mostertvillingen2
828729mosterungane9
829127mosterungar1
828958mosterunge2
828603mosterungen8
829280myllarane1
828645myrkeraude3
828873myrkklædd6
828757møkkhaugane1
828698møkkhaugar2
829014møkklukt2
829080namnupprop2
829404natteregn2
829158nattvakingi1
828629nedikropne1
828986nepen2
829009neveslaget3
829272novemberregn2
828938nyas3
828648nybroti3
829373nydyrkingi1
828919nyhogge3
829332nyskodde1
829001nyupptekne1
829312næpen9
828653okslebladet2
829109oktobermorgonar1
828845oktobermyrker1
828708onnevikor1
828839onnorslags5
828879ormelendet1
829316otone1
829319ovmektigt4
828695pinas9
828876plantone6
829234plågsamt1
829336pløging3
829214pløgingi1
829345pompen12
829139puslande5
828970påskyna2
829368raslet3
828806raudkvitt1
828836redsleskrik3
829261regnd3
829097regnskapsbøkene1
829121reidskapshandtaket2
828638reisone1
829094rekkor1
829040reknskapsboki1
829093reknskapsbøker1
828731rennone1
828937rentebetalingi1
828709rentone1
829330rivarbeidet1
829386rotvokstrane1
829358rydjeplanar1
829370rykkane2
828992rådslege2
828789råhøyet5
828689råvedlukt1
828847rôm1
829232rømingsplanar1
829376røyklukten2
828652røyseholet1
829298sagarane1
829285sagbygning1
829294sagingi1
829291sagvatn1
829284sagverk6
829046salrygg4
829194saueføtene5
829023sauegjætarane3
828660saueskallar4
829236saugarden2
828900saugjæting1
829230sauhjuring1
829238saujagarane1
829326saumemaskina1
829333selegnag1
828746senehand1
828747senehendene1
828832sengklædehaugen1
829135sjukerid1
829164sjukeromi1
828682sjåas5
828584sjølvfolk2
828841skapingshug1
828734skapingskjeldor1
828896skapingsridi1
828861skapingsrusen1
828975skapingstid1
828801skapingstider1
828767skarpna1
828725skarpthogge2
828901skinnbert1
829204skinsumar5
829244skinsumaren10
829252skinsumrar1
828683skjerrt14
828771skjortone4
828907skoglappen1
828674skogskøyring1
828659skoklane4
828601skorsteinspipone2
828914skramlesnøen1
829311skrapkantar1
828878skrapmarkene1
828942skreidet3
828933skremslor1
828799skridet7
828821skrikas1
828824skrikingi1
828630skrukkor1
829144skrålen1
828825skråstripe3
829188skråveitor1
828858skuldbyrdene1
828905skuldene6
829039skuldsida2
828798skulefritidi5
828889skulegamal2
829176skuleskreppa1
828951skurfolket9
828664slaktas27
829364slaktedagane3
828953slaktedagar1
829322slaktedagen22
828711slaktkyr3
829233sleppetid1
828773slipesteingrut1
829196sluttskrik1
828744slåstkjempone1
829392slåttonnjaget1
828930sløke15
829130småanlet2
828881småbelja1
828857smågjeld2
828752smågrasvikor1
828657småhaugar6
828628småkrek7
829113småmumle1
828748småtala6
828650småur1
829168snekkarhuset2
829395snekkarreidskap1
828967snøange1
829008snøborni1
829005snøfar1
829050snøfillor1
829051snøkjølde1
829004snømenner4
829240soldust1
829367solhallene1
828827solspektret10
828769solsprettet1
829171soltrekte1
828840sotflekkene1
828662spikne1
829239spottfliren1
829407spreidas1
829007sprengraud6
829342spursmå1
828869spursmålslaus1
829024spyrjarar5
829371stallgangen18
829043stallgolvet5
828580stallveggene1
828911steikepannor1
829235steikheit1
828880steinlendet2
829231steinplukkar1
829058steinplukkingi1
829340stillgognene1
829225stillgogner2
828736stivklaka1
829030stogebordet1
829408stogebygningane1
828592stogebygningen11
828961stogehuset2
829107stokkdauv3
829096stoppekorg2
829106stoppenålene1
829122stoppingi1
829044storkøyring1
828692stormektige3
829169strengleiken4
828794stridøygd7
829136stridøygde1
828813strykebordet5
829131stumlande3
829157stutebrøl1
828983stuteslakting1
829089stylkene8
828774stylker5
829366styrarbolken1
829394styrehandtak1
829036sugingi4
829263sumarhite1
828615sumarvikone1
829193sundflerra2
829082svevnfull3
829289svillar8
829075svimeslege3
828964svolone5
828871synsrander3
828777syresmaken1
828828syrestrålar1
828936syrestylker1
828971syskenflokkane2
828982såas2
828793såtone2
828819søylelaget2
829405søylevatn7
828705talmas1
828993tassarane2
828980tegjas1
829313tenkevis1
829124tilbakarsvegen5
829369tilbrædde1
828959tiljone2
829114tilstader1
829072titring3
828966tjugevis1
829305tjuke1
828784tjøreblom2
828791togne1
828818torvgravi1
828834trampas1
828995trivne1
829155trugas2
828768tungras8
829374turkebenkene1
829219turkesumar1
828950turkever1
828637tynntes1
828694tåflekkene1
828686tåflekker1
828644tågber2
828649tågberi1
828647tågberplantone1
829275tømmerarbeidet8
829323tømmerhakar1
828712tømmerpengane1
828918tømmerrensle1
829045tømmerskogane3
829372tømringi1
829259ubede2
829101ubillegt15
829180ugrasplukking2
829245umale1
828952umkvede2
829182umkvedet2
828985undagjord1
828620undringi11
828854unganes4
828981ungehopen13
828814ungekroppar1
828765ungelukten2
828852ungeskrål2
829273unggutanletet1
828679ungkyr1
828990ungstuten2
828899uppattkalla1
828719uppbrusa1
829337uppdriven1
828963uppegging1
829389uppflengd1
828890uppifrå2
828960uppmoka7
828867upprullingsplass1
829151uppskremde1
829350uppsydde1
829017upptina4
828751usløkt4
828591usøt3
829086usøtt2
828707utangards7
828713utbulna2
829391uthusbygning2
829387utmarklende1
828947utmarkslått1
829355utmarkteig1
828846utreskt3
828968utvætt2
829220uårsbygd1
828759valent8
829198varelassi1
828893varmebolkar1
828837vaskebollen3
828829vaskebordet3
828810vaskedagen3
829242vatsbyttone1
829243vatskøyring1
828790vatspytten3
828943veggsprungor1
829353venskapskrinsane1
828935veslesysteri1
829068vestlidi2
828786vikke2
828588vindbåre1
828675vinterhår1
829262vintertankar1
828608virkedagsmorgon1
829314vitjingi5
829133vkarane1
829308vâk6
829154vâkarar1
829132våkarane2
829186vårbærde1
829175vårslaps1
829264vårslitet1
829049vårvåte1
829053vårønn1
828898våthatt4
828929yle31
829208yverfyllte2
829378yverklinte1
829052yverleten1
828688yverskya6
829224yversprøytt1
829382yverta14
829329yverteke8
829361yvertok11
828795åbitsøykt1
828687ålboga1
828618åsmunds3
829070åu2
828714æsande16
828676øpenberring1
828976øpne1
828996ørlitegrand6
828822ørstutt6