Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.KH 1929: Klokka i haugen

Vesaas, Tarjei

Olaf Norlis Forlag, Oslo 1929

Av i alt 5737 ordformer var 286 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
828574aalboge3
828509alderstigne2
828297allesamme1
828424altids13
828420angestpar1
828327annenmanns6
828298baandømet1
828564baanehandi1
828288benkekraai1
828544beremaate1
828518bersankarane1
828516berspanni1
828441bjørkeholtet8
828545blankøyde1
828429bloddulpen1
828500blodgausen2
828459blomstylk1
828394bommaren2
828430botnesteinane1
828494buntestraa1
828445burkneriset3
828567dembune1
828409derburtpaa1
828324dernord11
828446dobbeltunge1
828401doggdropane2
828496doggsylv1
828363dugurmaal1
828547dukkast1
828404dulm7
828442eldrapt1
828393eldvaapn1
828451faamne4
828523fantekanten2
828543fanteryggene1
828312fiskeraate1
828371fisketjønni1
828448flutningsfolket1
828489fokskavl1
828405follur1
828492fonnebeitet2
828414frampotane6
828426fyremiddagstimar1
828513fyrklæfanget1
828443gifti30
828376gjeldsleng1
828558gjenomtrøytte2
828472gjentefyrklæde1
828364gjerdestaurane3
828379glatna2
828455glidemaaten1
828291glisune2
828290glisur1
828407graadott1
828415graadotten1
828303grannlagt1
828526grasvisk1
828569grinutt7
828477grute2
828353gulbuk1
828366gulbukar2
828422gullsmedsveinar1
828447haarsmale1
828389harelos2
828314haugars1
828572hegta2
828375heioho1
828400helvedsnatt1
828296himmelik4
828398hjalm6
828487hæææ1
828505høyveret8
828479innropa1
828388jagttid1
828380jønna1
828519kaffevarmar3
828402kandisber3
828458kjeldebotnen1
828436kjeldedjupet1
828440kjeldespegelen1
828381kjettestakkaren1
828425kjøknet30
828546kjøvelegt2
828570knubbane1
828413krafs2
828481kumpla2
828435kveldharen1
828557kvilune2
828468kytordi3
828501laagbygde1
828556labbaren1
828352landevernet9
828457laugedropane1
828386linjur6
828470ljosblaatt1
828466ljoting2
828385lynghaugar4
828302løyndefullt3
828423mannebylten1
828542mannsføter2
828449markmyser1
828530maureplaaga1
828525maureveg2
828533maurevegen1
828538menneskeklump1
828463menneskemarkerne1
828464menneskesutene1
828462middagshøgdi1
828475missmod3
828553morskne1
828552motviljugt3
828342munnvaapen1
828471myrkblaatt1
828396myrlukt1
828535myrtjønnar1
828536myrvæta4
828431naadelaus4
828406naap1
828372naapar1
828373nasefisk1
828300nefste1
828410nokenstad34
828493nokstad2
828336noraver1
828310noravind5
828362nordkanttjønni1
828317noristog12
828344noristogane1
828356noristogfolket1
828358noristogglaset1
828347noristogtorvune1
828334norkanten1
828506ospeskuggen3
828318ovskarpt1
828529pannune1
828295prrrrut1
828412pusane3
828476raabjørkene2
828498raaskne1
828321raata11
828315raate4
828349raudsteinar1
828497regnklæde2
828511regnstilt1
828292ribbutt1
828359rolegberg2
828370rolegbergane1
828339rolegbergar2
828427ryggstykke4
828437ræddharen8
828549røselege3
828343røykfillur1
828357røykfloksur1
828563sabb20
828328sameigt4
828520satturane1
828534selskapen2
828555sengetæpe3
828335sidekantane6
828387silkebanner1
828399silkebanneret1
828392skimla3
828548skjeggutt1
828550skjeggutte16
828299skjemord1
828411skotferdigt1
828395skotvare1
828562skotær1
828454skuggeringar1
828474skulevintrar2
828508skumer11
828377skyarflog1
828408skyttarsogur1
828351smaabylgjestrandi1
828320smaabylgjur1
828561smaahand2
828332smaaskarpe1
828434sollogen1
828452solspruten1
828565sovarane4
828560sovarar4
828499sovestader48
828416splintrane1
828374sprælen2
828418stallbrør4
828383stallbrørne1
828478stegleg1
828453steingryta6
828305steinnibbune1
828304steinnibbur1
828289stogetaket3
828539stormspringe1
828330storvomba4
828311suistog42
828382suistoghalvparten1
828360suistogkatten1
828338suistoglandet1
828354suistogmannen1
828333suistogstrandi1
828419svartdotten1
828495sylvskimmer1
828507sylvsprette1
828461symjeføtene5
828316taaronn20
828326taaronnson1
828559tava10
828568tjasne2
828391tjønnane4
828531tjønndipelen2
828301tlul1
828571tolleknivane1
828438tomsne2
828485tomøygt1
828510tregafull4
828355tridagsvind2
828323trilrunde7
828551trøystarane1
828433turkedag1
828469turrvedfanget1
828491tusken5
828537tuvemaurar1
828365tviflette1
828361tvodagsvind1
828528tvotri16
828467tykkskallane1
828465tykkskalle1
828514tytebersankarar1
828384ugleflaa6
828417ugleflaatjønni1
828456ugodsleg19
828450uhogne1
828294uppistoga1
828503uppkomlingar1
828532uppved14
828432uppøsande1
828527uskile3
828512uslege2
828460utpaakomne1
828345vasna1
828473vedhentaren2
828480vedski5
828484vedskiune2
828322vidjehonk1
828439vidjemjukt1
828541vimet1
828444vyrkeleg5
828482økseeggi1
828515øsne11