Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 280 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
813384bøtende1
813381bøygningssystem1
813360dictu4
813356fastslåt1
813372klasseforskjeller1
813363læreboknormalane2
813365lærebokspråket6
813358mandvoren1
813359mirabile2
813385nasjonalinstinktet1
813379nominalbøygninga1
813361rettskrivingskomitéen3
813369riksmålsorganisasjonane12
813362riksmålssyn3
813370riksmålssynet1
813383samkjønnsformene2
813382samkjønnsformer1
813377samnorskstrevarane1
813378serdraget3
813357sideordnet5
813375skiplast6
813355sprogspørsmål2
813354språkhistorikar4
813371stilforskjeller1
813374stridsinnlegg1
813373tidsskriftartikkelen1
813376utaktisk4