Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 474 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
813329arbeidartiet1
813344etableringskontroll1
813348framtidsoppgåvene1
813352grønkristelege1
813353høgding13
813350idéfellesskapet1
813343partikombinasjonar1
813340partiprofilar1
813346saksbasis1
813327samarbeidsgrunnlag5
813339samarbeidstilhøva7
813334sentrumsidentitet3
813351sentrumspolitikken6
813328sentrumssamarbeid4
813335sentrumsveljarar2
813338toblokksystem1