Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 380 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
813017arbeidsopplegg4
813002banksogearbeidet1
813015bedehusmennene1
813001bygdebokredaktør9
813000bygdehistorie7
813013bygslemenn1
813022granneskapseffekten1
813004industribygd10
812999industribygdene5
812995industriunderet10
813010kjødes3
812998kultursogene1
812994måseidvåg33
813011plassebruk3
813003provføringa29
813009småkapital1
813012småkapitalistar2
813020spikulere1
813019spikulerer1
812993spikulering1
813021spikuleringa1
813018sunnmørsbygdene7
813014sunnmørsindustri2
813008sunnmørsindustrien4
813016synsleite2
812997særarbeid1