Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 198 ordformer var 3 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812990informasjonsmonopol1
812988ludvík15
812989vaculík40