Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 561 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812947allmennteoretisk3
812961arbeidarlitteratur2
812966avmenneskeliggjørende1
812977bevitne5
812970blochs3
812969enkeltdelane3
812972forfattarkommentar3
812954heilskapsinteressene1
812959hyllingslitteratur1
812953klassesympatiar1
812979mennesketypers1
812963ottwalt1
812971overflatebildet1
812948partiskhet2
812965psykologismen4
812980realismeteorien1
812967reportasjemetoden1
812968reportasjeroman1
812962reportasjeromanen3
812973samtidsmennesket1
812983skriveteknikk2
812975speglingsteori1
812982strømning7
812976strømningane2
812985talsrealismen1
812951tendenskunsten1
812950tendenslitteratur2
812984ubrukbart4
812952udialektisk5
812974utviklingsforløp2
812978utviklingstendenser10