Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1044 ordformer var 120 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812836apotekemballasjen1
812900arealmessige6
812855atelierer1
812851atelierers1
812877attreist6
812945avhenga7
812863bergingsinstitusjon2
812926budsjettmesig1
812830buformene3
812832byavdeling1
812831bygdeavdelinga1
812899dekkjing3
812895demonstrasjonsgard2
812923distriktshøgskolesystemet2
812874distriktsmusea1
812914egenaktivitet2
812879einskildhusa1
812837etnologseminar1
812943etterutdannelse1
812835farmasihistorisk2
812898filmopptaksarbeidet1
812919folkelivsgransking15
812845folkeopplysningsinstitusjon1
812911formidlingsfunksjonen6
812846forskingsinstitusjon16
812920forskningsvirksomhet1
812870friluftsavdeling3
812884friluftsmusea4
812828friluftsmuseet22
812937fylkenes4
812842halvoffentlige2
812827hazelius12
812908hovedoppgavene4
812876husmannsområda1
812829hustypane3
812918institutter6
812859katalogiseringa2
812861katalogiseringssystem2
812933komitéinnstillingen1
812935kompetanseforholdet3
812849konservatorstilling2
812848konserveringsatelier5
812858konserveringssaka1
812854konserveringsspørsmål1
812852konsesveringsverksemda1
812915kontaktsøkende3
812826kulturgranskaren1
812912kulturtilbud15
812903kulturverntanken1
812910kulturvirksomheter1
812922kunsthistoriemiljøet1
812893landbruksakademikerforbunds1
812885landbrukshistoriske3
812892landbruksmuséet1
812878levandegjera7
812864lokaldistrikta1
812866lokalinstitusjonane1
812873lokalmusea1
812887meieapparatet1
812889mjølkemaskinen3
812907museenes13
812856museumsadministrasjon1
812853museumsetaten3
812843museumsfunksjonane1
812850museumsgjenstander1
812932museumskomiteens1
812840museumskomitéen4
812857museumsplanlegging1
812934museumspolitikk1
812927museumsråd3
812906museumssaka4
812838museumssektoren24
812825museumstid1
812839museumsverksemda10
812931museumsvesen2
812928museumsvesenet3
812938museumsvirksomheten1
812871næringsgeografiske3
812875oppgløda1
812913opplevelsesevne1
812905opplæringsinstitusjon3
812844publikasjonsverksemd1
812930publikasjonsvirksomhet1
812833raritetskabinett4
812917raritetskabinetter1
812936riksantikvariatet9
812869riksmuseum3
812860røynslestoff1
812890saueklippinga6
812940sentralmuseenes1
812925sentralmuseum3
812924skoletypen1
812886skurtreskjaren2
812901småbrukslærarskole2
812865småmusé1
812941spesialmuseenes1
812909spesialopplært1
812939statsmuseenes1
812916tilrettelegges6
812944tilskotsverdige1
812868typemessig1
812867utbyggingspolitikken1
812834utviklingskjeda2
812888vedundermaskin1
812847verdiløse19
812882vognmannsgata1
812891yrkesungdom1
812902østensjø36