Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 1042 ordformer var 91 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812821anneksjonar2
812822arbeidsramma1
812809befolkningsplanlegging1
812768blokadetiltak1
812782byteavtalar1
812793bytevara1
812736computerutstyret1
812816eksistensspørsmål1
812767energisløsinga3
812810ernæringspolitikk10
812735feittforbruket1
812737fjerdedelane1
812750fleirtalstyranniet3
812747fn´s2
812764forbrukarlanda6
812751fordelingskrava1
812807fordelingskravet1
812798forskingskapasitet2
812804fredskreftene1
812823grebba1
812824havbotnområde2
812813hjelpeverksemd15
812749industrimønsteret1
812765inflasjonsbølgja1
812734innhyggjar1
812757kjenslane1
812785kjøparlanda2
812802krigsmaskinane2
812820kyststatane213
812787leverandørmakta1
812805likevektsøkonomi2
812741marknadshindringar1
812758meiningsbrør3
812779militærblokkane2
812799militærutgifter10
812766minsking8
812803nedrustinga6
812763oljeblokaden2
812770oljeforsyningane5
812762oljekranane3
812818omfordelingsbehova1
812752papirvedtak4
812771prisspørsmål6
812746produksjonsmønsteret2
812743produsentsamanslutningar1
812748påverknadsprosessen2
812761rasefordommane1
812756raseforfølgingar1
812755rasepolitiske2
812760resolusjoner13
812744resolusjonstekstane1
812801rustinga1
812795rustingsindustri1
812806rustingskapplaup2
812812rustingsproblemet1
812794rustingsproduksjonen1
812780rustingsutgiftene2
812815samarbeidsorganisasjonar12
812796samfunnsinvesteringar1
812786seljarlanda1
812788sjølvmoerd1
812773statsinteresse1
812792stettinga1
812772strangulering1
812745stønadsoverføringar1
812808særorganisasjonane10
812753særorgsnisasjonar1
812817tedje1
812769tålelege1
812742underhandsdrøfting1
812811utdaningstiltak1
812738utilskrekkeleg1
812739utviklingstiår1
812819valutaforholda1
812740valutasaker1
812800våpenkontrollavtalane1
812791åtaksmannen1
812797øydeleggingsapparat1
812789øydeleggingsmiddel1