Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 531 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812657avspenningspolitikken5
812668bajbakov1
812662berlinguer1
812656djilas5
812683eksporthamner1
812651etterkrigsgrensene1
812688experimente1
812690fastslåst1
812667forbruksvaresektoren1
812684frigjeringsmann1
812670fôrmangel3
812676hovuddrivkraft3
812659isolasjonspolitikk1
812682jarnvegssamband1
812669kjøttproduksjonen18
812664kommunistreaksjonar1
812675konkurransetilhøvet5
812655milovan4
812679mønsterprosjektet1
812677nordvietnamesarane3
812687nytenkingselement1
812645oljevåpenet2
812700overdominans1
812698paracellane1
812685prestisjegrunnar1
812661redsledøme1
812653sakålla1
812652samarbeidsavtala24
812666sigerkongress1
812689sigerslagord1
812691stormaktstrekanten1
812658tankesil1
812694tilbakedraginga1
812647tilbakedragingar1
812702tingingsbord1
812649tryggingskonferansen2
812672tungindustrivarer1