Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 340 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812597akademiseringa1
812602atterlengt2
812598bokspråket8
812579elitemål1
812593eliter5
812587fageråsen4
812582fagmålet4
812585fagnemningane4
812599fagnemningar11
812603fagtermane3
812600framandordproblema1
812589fritidsområder3
812591glasspussere2
812604godkjenningsapparatet3
812594konfliktgrupperinger1
812588resort355
812601samhanding1
812595sanksjonsmidlene1
812592skoleboka4
812596strategiene4
812586substantivering4
812583tankeføring10
812590wipere3