Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 767 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812549belialsflokken1
812545betringane5
812554bibelskular6
812528bondeordføraren1
812532bygdekonge3
812534bykonservatismen1
812575embetskyrkja4
812530embetsmakt5
812576embetsstyre2
812558ettermøte3
812546fastskulane1
812531fatigkasse3
812570forbodsavrøystingane1
812529foreiningsverksemda2
812535forkynnarkallet1
812526fællesforeningen2
812569kristendomsfiendsleg1
812539kristenlivets1
812548kvassere1
812547kyrkjebygdarane1
812560kyrkjeinstitusjonen1
812561kyrkjekristne2
812574lekfolkets2
812577lekmannsheimar1
812520lomeland9
812522lomelands1
812556masseomvending1
812578meiningsdirigering1
812562misjonsgreiner1
812555møteteknikken1
812559nattverdsstriden3
812565offerveker1
812551olakloven1
812557omvendingsveg1
812566organisasjonskapplaup1
812567organisasjonskapplaupet1
812541pressorganisasjon3
812568prestegenerasjonen1
812572røysteauke1
812563sentralorganisasjonane1
812525sentralperson1
812527skrivekunnig3
812553skuletiltak3
812542tarangers6
812550ungdomslagsmøti1
812564utloddingar3
812573valagitasjon3
812524venesamfunna4
812544verdinormerande1