Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 422 ordformer var 61 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812486barneboki1
812478basiliskaugo1
812476bikkjetenner1
812487billefolket1
812491bione1
812513diktingane2
812514domedagsprofet1
812484dyremaska1
812475dyremaskor1
812498dødsritual1
812477eseløyro2
812492fabre1
812519fødselskvida1
812467føregangsteater1
812481hærfugl2
812490insektlivet4
812516joledag75
812488karafiát1
812504kostymerte1
812511krakatitt1
812471kvardagsmål3
812485lammeskinn4
812462landsbylækjar2
812463liksyn8
812458milada7
812502mordlyst2
812495møkkbillone1
812501pilletrillaren4
812494proudhons1
812480påfuglhals1
812509redslor2
812472ringleik2
812512salamanderkrigen1
812496samanknadde1
812507scenetilvisingane2
812482skinnvengjer6
812500sumarfuglane2
812473svatopluk1
812470teaterkunstnarar2
812479ulveklør1
812469ungdomsspel1
812517åmehus1