Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Skorten på mat i verda

Brown, Lester

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 800 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812316brakkområda1
812300bushel12
812324distribuering3
812353dyreprotein4
812350dødsfrekvens10
812280eckholm2
812295eksporthindringar1
812322energimengda10
812358energitilskot5
812329fangstresultata3
812321firedoblinga2
812340flaumskaden3
812344folla84
812351fødselsfrekvensen4
812318gjennomsnittsauken1
812306gjennomsnittskornmengda1
812357gjødselmengder1
812325gjødselprisen23
812347hungerkatastrofar1
812330hysefisket5
812349inntektsgruppene4
812355kornavlinga18
812308kornbehovet2
812286kornlanda2
812305kornmengde1
812360kriselager2
812362krisematlager1
812310krøtterbeite1
812363kveiteavlinga8
812298kveiteprisane5
812296kveiteprisen10
812343listeføre1
812302matbehov6
812323matenergien1
812348matfordeling1
812281matprisar76
812283matproblemet2
812284matreservar2
812327matressursar7
812288matsektoren8
812292matskorten1
812303matspørsmålet2
812291mattilførsel6
812354matvarelagra1
812337monsunregnbeltet1
812326nitrogengjødsla1
812361næringsøkonomien2
812346omframauke1
812293overskotskveiten1
812285overskotslagra1
812352planteprotein2
812334proteinbehovet3
812333proteinkjelda1
812328proteinkjelder7
812335proteintilgangen1
812364pumpeverka1
812282riksstyra4
812294riseksport1
812331sardinfisket3
812332sardinstamma1
812339skogøydinga2
812315soyaavlingane3
812313soyaeksporten1
812297soyaprisen1
812317soyaproduksjonen1
812319storauke2
812342storelvane1
812287stormbølgjer1
812356tilleggsgjødsel1
812314utførselen28
812359vasspumpene2
812345vatningsområda1
812299verdsprisen3
812320åkerjordområde1
812307årsauken2
812338ørkenutvidinga1