Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Jordbruk, olje og økonomisk krise

Randen, Olav

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 919 ordformer var 62 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
812250arealdisponeringsplan1
812260attåtarbeidet2
812259attåtinntekter4
812221avsetnadsproblema3
812266bruksnedlegging11
812230brukstal1
812261båtanløp8
812243driftsbygg13
812244driftsplanlegging6
812267fagstriden1
812272fastknytte1
812227femårsbolk2
812241finansgigantar1
812251generalplanen4
812246gjeldsprosenten7
812271høgindustrialiserte1
812223industrihjula1
812225industritypane1
812224industritypar1
812239investeringsauke3
812240investeringsutlegga1
812279jordbrukarfiendslege1
812247kapitalskorten1
812278kapitaltilgangen9
812277matmengdene1
812275matvareforbruket3
812264målsbonde1
812229nettoavgangen1
812233nettoinntekta20
812255oljekapitalen2
812262oljemeldinga3
812273oljemeldingane1
812256oljeplanane1
812220oljetilknytt4
812274pengeinngang1
812276pengepungar10
812217perspektivanalysar1
812218petroleumsutvinninga1
812248plattformverft1
812222produksjonsnedgang3
812254raffineritomt1
812268røystegrunnlag1
812249serviceverksemd9
812234skattetilhøva3
812232skatteutlegga1
812245statsutlegga1
812236sysselsetjingsveksten12
812263sysselsettingstilbud1
812238ukehefte1
812242universitetsutbygging1
812257veiktstilt1
812270velskodd1