Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1882:26: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1882

Av i alt 511 ordformer var 143 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
809956aalka1
809941aavanpaa1
809932andøvte1
809918arbeidsgjenta1
809844arens3
809942avste4
809874begjyndt6
809895begjynne1
809899bentensen2
809842brennevinsbutlen1
809856bèll1
809933døgtig1
809888fabne1
809850flæring1
809966forpligte9
809881forsuffa5
809872fresner1
809922fyllehund2
809847gabestokk1
809873garsdrengjen1
809952gjentekammerse2
809929gjipt9
809946gjit2
809947gjitte2
809903haall2
809943haals1
809910heidenskaben1
809940hælpe2
809871hængans1
809866hængde2
809868hænnann1
809934ikvell18
809962jukom2
809877jyst2
809944kaaslag1
809878kapittele1
809928kjikkaren1
809912kjørkeveien1
809864kjørkevinnue1
809883klænningjen1
809981kofferdi1
809954komersen1
809904lannann1
809894leann1
809857lexa1
809859liggans1
809909lommeklokka2
809862lovettann1
809959løbenommer1
809886løus2
809964maanelyst1
809927manorere1
809935meiningja8
809849noga8
809974nyggjel1
809970omentrent1
809982ousaa2
809971plukt1
809861profete2
809967regtighed1
809860regtignok12
809939reinet1
809893rettnaa5
809891rikkte1
809949robe2
809906rottekrud1
809907rymte1
809911sagtig1
809924skjippar4
809898skjipparen10
809958skjyll2
809960skjyllig2
809851skulegudann1
809957slampte1
809853slangje1
809854slangjen1
809938smørt3
809917snogte1
809978sobne1
809900sogna11
809863solstraalann2
809961speisi7
809977spekkelerte1
809920spikkelere3
809953spiskammerse2
809889stunne1
809843svarteboga3
809926timre1
809948tinglas1
809884tist1
809880traavans1
809930tredevte2
809951trians1
809980tridekker1
809955tromlans1
809968truelegt1
809925trøskje1
809936trøskjedaisen1
809839udrettes2
809905ustyrtelig2
809867vettann3