Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1882:19: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1882

Av i alt 634 ordformer var 60 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
808016aandar7
807991aander*1
808032alel23
808011alrahelst11
807977assessorpost1
807978assessorpostarne2
808020bevillingarne3
808013bogstavelige1
808010bokstavdyrking5
808028cavendish267
808035dybvads2
808014efterlevelse2
808008egteskapsloven3
808001einvaldskogne1
807994embættsbrødrar1
807980embættshierarkiet1
807979embættsløn2
807986embættsmannspolitikken1
807984fedrelandssvikar1
808026finansloven1
808007fredrikske1
807999greiur24
807990grettenhed1
807995humblebøle1
808005indledn1
807981inkomplett1
808003karlsk1
808031kediven1
808024kjelsen8
808000konstitusjonalisme2
808021krigsøving2
808006kristianske1
808025lagermann4
807983lovmordar1
807982meineidar4
808030mordararne4
807998novemberfolk2
808033oplysnigner1
808002oskarsk1
808012paasjaa2
807989pirrelighed1
808019protokoldiktamina1
807996provinsmenn1
808034restoplag1
807975schøyens3
808023siglduken1
808009storthingsfleirtalet2
808018ubøygjelegt1
808015uhøvande1
808029underriksskrivaren1
807987utsagd4
808027varakongen3
807997veo3
807993vestnespresten4