Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1882:18: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1882

Av i alt 340 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
807901alrabeste14
807916alratyngste1
807922avhalda6
807887avhaldsvenner1
807884collegiums5
807885crossby2
807888crossbys1
807919drikkesyndi1
807928elggja5
807921elgjing1
807929etterlatet2
807898fortryktes1
807923fyllesyndi1
807895grunnføring2
807910kanaansborni2
807891kemien6
807890kemiske17
807912kjeklestriden1
807926kraftiare1
807906leigemann1
807905randsakingar1
807931samansetjande1
807897slavedomen5
807904smaagrannaste1
807911spaadomarne10
807930tilmaatingi1
807924totalavhaldslærar1
807915totalavhaldsmennerne1
807908trældomsforsvararen2
807913trældomsmenn1
807902trældomssyndi3
807889trælesaki1
807927umbøtingsarbeidet1
807914umotstandelege1
807900underkuvarar1
807896uppestudd1
807892uppfunnen11
807918vanhelgd1
807917vælferd21
807907yvertalde1