Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1882:17: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1882

Av i alt 778 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
807658afsættelse1
807646allerhøgaste2
807665bustadsbandet1
807619dergiva1
807618dri10
807654eisenfresser1
807632embettsstanden1
807635faatalet16
807640folkegjevne1
807617gjenem12
807664grunnlogsforslag1
807627hugsprengt2
807652jasomen1
807642kielertraktatens5
807638kløyvast17
807666kommissionar6
807634lovfortolkningar1
807633lovparagraffar2
807650magtfordelingi2
807661mened2
807615nadleg1
807653nasjonalforsamlingens17
807620næverett1
807659omhandles2
807662orlogsfloten4
807639regulerad1
807630røysterettssaki6
807629skjepperne1
807648sogestunder1
807616somner1
807631stormløbene1
807624stortingsbønderne2
807657strafarbeide6
807660straffelovens37
807614støleg1
807626sundhoggde1
807637suveræniteten23
807647suverænt34
807656tabes7
807623thingfleirtalet1
807622thingmajoriteten1
807621thingprofessorar1
807636uindskrænkede4
807641uindskrænket5
807643undersaattar4
807651utjamnad2
807628velmagtsdage1
807649vinstreministerium9
807645vyergjeva1