Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1882:16: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1882

Av i alt 313 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
807533aarsmeldingi40
807541aarsmøtet70
807577aarsskifte2
807540bjærum18
807571bokskrivarløn2
807550borttingat1
807564bønsøkja1
807573dil11
807537domsnemndi7
807539ettersynsmenn7
807558folkehøgskulelærer2
807535formannsemne3
807534fraasagde1
807545framsyningare1
807565fremd3
807561gjenomsjaa2
807548godtkaupsutgaava1
807563hefting13
807576kassastanden1
807559kolossæbrevet1
807551paabyrjat1
807553prøveumskrift1
807567rejsepengar1
807572rekneskapsførarløn1
807544riksumstøyten1
807556samanhalda4
807560samarbejd1
807568samlagskassa1
807569samlagsrekneskapen1
807562statshjelpi6
807554storthingsraadgjerdi1
807536suppleantar5
807546tidstanker1
807574udgift5
807570umsendt3
807566umskriftsarbejdet1
807557umskrivarar1
807555umskrivararne1
807538uppvald1
807547utstrøyming4
807542vandast6
807552veitte6
807549veittest1