Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1882:14: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1882

Av i alt 170 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
807295avløsaranne1
807298biblihistorie1
807306bokmennanne1
807285böker1
807304fjellbygdanne2
807308folkearme1
807287fremmedords1
807300fyriarbei1
807302gongunne1
807299høyems19
807286kjørkjesaga5
807294klombr2
807292møket1
807289orbok1
807301samheld5
807293sægje1
807303umskrivaren5
807307yvitakje1