Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1882:13: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1882-04-01

Av i alt 744 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
806983aapendaga2
806990armanne2
806942bylgjunne2
807003dogge4
806993dynunne1
806985eisemal9
806987fenta65
806945fjelltoppanne1
807013færug6
806981gryse1
806975harlegt2
806960hjartur1
806979kaami14
806977kvak1
806943louvliar1
806994magtlouse1
806971matstellte1
806955nestens3
806968opbyggjelse1
806965skrønde1
806944snjotekte2
806964spegler3
806980syndinne1
806947tendde1
806978tigjevast1
806989tigjeving1
806972tikjest14
806982traammen3
806949traange11
806992upale1
806954vreiste1
806963ættinne1