Norsk Ordbok 2014 layout  

Tr-låna 2005: Trønderlåna : det midtnorske våningshuset

Dahle, Kolbein

Samlaget, Oslo 2005

Av i alt 8255 ordformer var 1338 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
797470abelvær13
797135administrasjonsgrenser2
796586administrasjonsplan1
796929afdeelt3
797095akantusbladet1
797594akantusplanten1
797094akantusstil1
796621akerhusiske3
796618akershusisk4
797262allaktivitetsrom1
796642allrom13
797258allrommet14
797181alstokkar1
797503andrehøgd6
796940anestuo2
796994angellgården2
796910antikvarane1
797679antikvarar6
796956arbeidsstue2
796551arbeidstun3
796569arealkrav11
797621arkitekturformene1
797578arkitekturideala1
796811arkitekturstrøymingar1
797603arkitektursystemet1
797612arkitrav2
797584arkitraven5
797606arkitravprofil1
796922arkivkjelder2
796788arkoppbygga1
796575atkomsten4
796856attpanelt1
797080aursjøen7
797168austigard53
796565austistua1
796722avløpssystem13
797591avtrappingar1
796683avtrekksrør1
797306badast1
797303badetider1
797302badstubad1
797232bakerovn1
797277bakstejarnet1
797090bakstuebygning1
797458bandhake1
796889barlia1
796453barokkanlegg1
796576barokkanlegga1
796969barokkpalé1
796830barokkpreg1
796370befolkningsmengde1
796466behaldne7
797264bekkstue1
796358beksotbelagte1
796558bekvemmere1
797493beresystemet1
796988bergensarkitekturen1
796497bergmannsgata3
796499bergskrivargården1
797633bergstadens1
797153bergsvika1
797007bergverksby2
796485bergverksindustrien4
797651bestestua1
797228bestestuen2
796360besværligheter2
797415betongkjellar1
796664betænksom1
796379bevaringsvilje1
797553beverhalane1
797517beverhalar1
797550beverhalesteinen1
797551bieberschwanz1
796689bileggar1
796688bileggaren3
796685bileggaromnen2
797246bindingsverkskonstruksjon1
797473bindverk1
796579bjartnes5
797351bjelkeloftet1
797623bjelkemotiva1
796836bjugan2
797495bjønnåsar1
796898bjøra4
797283blanksvarte5
797305bleievasken1
797667blykvitfargen1
797159blyvinduer1
797604bogekanten7
796931bogfjellmoen2
796369boligformål10
796376bolighuset19
796373boliglåna1
796786bondehuset19
797429bordkle1
797560bordkler1
797461bordvegg14
797574bordveggane1
796794borgarhus2
796757borgerhuse1
796913bortenden3
797117bortistu10
796717boulevardane4
797469brandzæg5
796567brannkassa2
796968brannmurane2
796741brannskilje1
796789brannsmitte3
797492brannspreiing2
797665branntakstane5
797579brennerieigar1
796680brenselsfattige1
797147brenselskrevande1
796679brenselsøkonomisk2
796697brenselsøkonomiske1
796538brukseigaren19
796869brukseigargardane1
796846brusve3
797297bryggehuset4
797218bryggerommet4
797375brystningen4
797035brystningspanelet1
797140brytningsområde1
797645burloftet1
796540bustadfunksjonane1
797642bustadrom4
796422bustadsfunksjonane1
796424bustadshuset1
796822byarkitekturen1
796496bygardsanlegg1
797170bygdebiletet8
797251bygdeproletariat1
796484byggeboom4
796568byggeforskrifter10
796820byggemateriale14
797141byggemåtar2
796797byggemåten8
796801byggeskikkane1
796612byggeskikkpioneren1
797508byggestega4
797400byggeteknikk6
797600byggeteknikkar1
797364byggeteknikken5
796420byggetradisjon7
796483byggetradisjonane2
796457byggetradisjonar2
796383bygningers1
796490bygningsanlegg4
796456bygningsanlegga1
796428bygningsform2
797595bygningsforma1
797014bygningshistorie24
796438bygningskultur9
796439bygningskulturar1
796381bygningskulturen1
796893bygningslandskapet1
796402bygningstypar13
796398bygningstypen8
796974byhus19
796765byhusa3
797373byinteriør1
796449bykulturimpulsane1
797019bylåner1
796755bypalea2
796492bypalé2
796721bypåverking1
796979bysituasjonen1
797016bystil3
797383bystilen2
797321bårstua3
797299bårstue4
796715capell1
797008cirkumferens2
797010cirkumferensen2
797197cristine1
797367daglegrom3
796857daglegstue9
797175daglegstuekjøkenet3
796706daglegstuggu2
796656dalbygder1
797678dekormåla1
797354dekormåling2
797653delevegg25
796863deleveggen59
796605dendrokronologiske16
796839detaljeringa40
796437dialektgrensene3
796498direktørgården1
796777dobbeltsymmetri1
796781dobbeltsymmetrien2
796966dolstad6
797558dreneringsfure1
796530driftsmetodar3
797082drivstua10
797524drypping1
797294dyrefôring1
796561dyrkajorda11
796880dyrkingsland8
797284dåfått1
797457dømling1
797309døraloftet2
797100dørfylling1
797043dørgerikter1
797640dørhistorie1
797674døromrammingar1
797587echinus1
796983eidegården1
796533eigedomsgrensene29
797649einfyllingsdører1
796460einhøgda23
797676eksteriørfarge2
796589eldhusfunksjonar1
797221eldhusfunksjonen1
796641eldlyset1
797250eldstadbruken1
796637eldstadtradisjonar1
796636eldstadtypar2
796657eldstadtype3
796950eldstadutviklinga1
796879elvesletter3
796877elvesystemet2
796459embetsgardane1
797204embetsmannsby1
796491embetsmannsgardane2
796793embetsmannsgardar2
797058empireformene1
796790empiren8
797372empireperioden1
796885empireportal1
797637empireportalane1
796843empirevindauge3
797598endeveggar1
797662engelskraudt2
796815enkeltbygningar3
796418enkelthus5
796996enkesete1
796494enkestand7
797541ernstein1
796703etasjeomnar1
797454etasjeskiljarane1
796900ettermiddagsteen2
797401fagarbeid10
797402fagkompetansen60
796367fallbord1
797399familiebileta2
796397familielikskapen1
797671fargehistoria2
797673fargesirkelen2
797672fargesmaken1
797021fasadebehandling1
797052fasadekledning1
797002fasadeutforming3
796919fasadeutstyr4
797253fengran1
797342ferdighusa2
796886ferdighusfabrikasjon1
797465ferdighusproduksjon1
796570ferdselsårar2
797353festrom2
797504festrommet2
797592figurrelieff2
797042finer52
797507finloftet1
797368finrom3
797641finromma1
796866finsida3
796844finstua8
797320finstue8
796702finstuene1
796426firkantforma2
797540firkantheller1
796364firkanttun4
796553firkanttuna1
796393firkanttunet18
797555fiskeskjelmønster1
797084fjellhagen4
797071fjellregionen55
797390fjellstuer3
797076fjellvarianten1
797241fjellveggane2
797478fjerdingrøst1
797022fjerdingsrøst1
796678fjorddistrikta3
796658fjordområdet8
796883flatholmen19
796520fleirbrukstun5
796534fleirbrukstuna4
796532fleirbrukstunet1
796640fleirfunksjonell3
797601fleirhøgda5
796505floer16
797466flyttemerka1
797441fløan9
797083fokkstua1
797056folkekunstnarar3
797112folketun3
796837fordal14
796960fordør24
796614fordøra27
797289forlengte1
797630formapparatet1
796791formgivinga1
797618formvokabularet1
797152fornyingsbølgja1
797108forstue5
796690forstuekjøken1
797635fredingane6
797636fredingskriterium1
796909fredingsverdig1
796651fremgikk1
796655fremskredet1
796368frihetsfølelsen3
797585frisen1
796517frittliggande9
796591fryseteknologien1
796870fylkesdelen3
797098fyllingsdører6
796692fyringsdør1
797188fyringsstaden1
797148fyringssystem1
797145fyringssystemet1
797118førsteetasje7
796555førstehandsskildring1
797488gamalstua1
796401gamlebygningen1
797322gamlelåna1
797116gammelstoggo1
797062gammelstu3
796529garddelinga27
796507gaulstadfjella1
797491gavlrom1
797131gavlvegg29
796942gavlveggane2
796493geiheimrådinne1
797628geriktene1
797625gerikter1
796748gesimshøgd21
797631gesimsprofil1
796985gjenbrukshus13
797505gjenbruksverdien1
797648gjenbrukt10
796897gjenbrukte3
797327gjennomgangsloft1
797319gjennomgangsrom6
797167gjenoplivet1
797398gjesteavdelinga1
797031gjestekammeret1
796348gjesteknagger1
797325gjesteloft1
797506gjesteromet6
797394gjestestuen1
797391gjestgjevarstader2
796503gjesvål4
797669gjone49
796560gjødselsiget2
796391gjørv33
796887glasindustrien4
796842glasomrammingane1
797677glasomrammingar1
796907glasverandaer2
796390godsnakker1
797546golvflis3
796353golvåser1
796712govhatt2
797527granbork2
796431grannegardar5
796372grasavlinger1
797097gravaune11
796619grensebygd1
796444grensebygdene5
797427grimsmo36
796415grindbygde18
797138grindverksløer1
796588grovkjøken8
797219grovkjøkenet2
796587grovkjøkenfunksjonane1
797324grovkjøkenfunksjonar1
796864gruene2
796355grunnmursarbeid1
797070gruveverksemda4
797180gråsteinspipe1
797102gråura3
797089gudbrandsdalsk21
797230gårdens5
796363gårdsanlegg4
796371gårdsanlegget1
797610halvsøyle5
797602halvsøyler42
797490halvvalm1
797206halvvalma1
797211handelsgarden2
797332handverksbygder1
797017handverkskompetanse7
797331handverksloft1
796374harmonikrav1
796987havnes4
797256hilseløs1
797269himlinga38
797005hitterfossen1
797192hollendarfarten1
796819holtbua1
796647holtålens1
796894homstad1
797086hotellverksemda5
796412hovedbygning2
797020hovedbygningers1
796672hovederne2
796458hovudbygningane8
796787hovuddører1
796571hovudfasaden5
796868hovudferdselsåra25
796563hovudlåna3
797619hovudportalen4
797259hovudrommmet1
796751husbreidda10
796541husdyrfunksjonane1
796387husfarge1
796552husfirkanten3
796914huslengda1
796622husmannsstuer2
797436husmose18
796411husrekker2
797272hustype5
796948hustypen12
797464hustømringar1
797254huusbonden1
797467hyllabua2
796508hytteskrivar5
796352håndverksmessige3
796762idealvillaene1
796676ildning8
796764ilsvika3
797212indergården1
797033indfatning2
796654indherred4
797165indredet1
797025innandørsarbeida1
797670innberetning7
796993inndyr6
796645innelufta13
797200inngangsportalane1
796582inngangssida7
797460inngangstilbygget1
796399innheradsbonde1
796423innhus28
796421innhusa16
797078innhussida1
796932innigarden5
797121innlandstrekk1
796716inntrønderen1
797054interiørstilen1
796361iøynefallende12
797423jarnbaneanlegga1
796691jarnkakkelomn1
796693jarnkakkelomnar1
796644jarnkakkelomnen1
797215jarnkamin1
796859jarnkomfyr3
796696jarnomnane5
797149jarnomnar2
796414jernaldaren1
797161jernovn2
797605jonisk2
797661jordpigment1
797646jorlia1
796604jutular2
796601jutulstuggu28
796805juvikfolket4
796635kaffekvennstuggu1
796978kammersdelen2
797311kammersloftet1
797376kapitél130
797583kapitélet22
796623kindberggården1
797046kineseriet1
796389kitter2
796947kiøberen3
796962kiøkken1
796938kjellarhus2
796862kjøkena8
797292kjøkenarbeidet2
796849kjøkenavdeling3
796861kjøkenavdelinga5
797288kjøkenavdelingar1
796707kjøkenfunksjon2
796860kjøkenfunksjonane1
797057kjøkenhjørnet1
796584kjøkeninngang4
797048kjøkenkammers1
797310kjøkenloftet2
796713kjøkenpreg1
797024kjøkentilbygg1
797395kjøkkenstuen1
797194kjøpmannstun1
796592kjøtbur2
797617klassiserande3
797150klebersteinspeisar3
797430kledningar4
797316klesloft3
797333klesloftet1
797293klesvasking1
796482klimapåkjenningar2
796566klimaskjerm3
797189klippfiskadelen1
797193klippfiskproduksjonen2
796521klyngetun10
796580klüver4
796478knevegg3
796961kogested1
797235kokehull1
797011kolkjørarar2
796730kommissariegården2
796731kommissarius2
797143kommunikasjonslinene6
797663komposisjonsmaling1
797385konsollspeglar1
797198kontoravdeling3
796506koparforekomst1
797586korintiske11
796593kornbur4
796625kovepartiet90
797496kraftåsar1
796720kristansund4
797202kristiansundsarkitekturen1
797195kristiansundske1
797032kronede2
797656krysspostvindauge1
797136kulturgrense5
796446kulturimpuls4
797103kulturpåverkinga1
796804kulturspreiinga1
797260kvardagsfunksjonar1
796385kveldsleite3
797421kvelvbruer1
797412kvelvkjellar1
797414kvelvkjellarar1
797418kvikkleire21
796661kvisteved1
796634kvistloftstuggu1
797666kvitfarge9
796833kyrkjeportalen2
796873kystdistrikt1
797123kystlån1
797472kystlåna2
796874kystlånene6
796440kystlåner2
797126kystsamlinga1
797174kåpomn1
797186kåpomnen1
797343kårende1
797338kårkontraktane1
797313kårloftet1
797336kårordninga1
796852kårstue8
796853kårstuetilbygget1
797346kårtilbygg1
796928køchen1
797647labankdør8
797644labankdører2
796419laftebygningar3
797410laftehogg23
797438laftehovud3
797462laftehus27
797403laftekassar1
797444lafteknutar5
797443laftemåten19
797405laftevegg7
796825lafteveggen1
797459lafteverktøyet1
797365lafting31
797406laftinga20
797334lagerformål1
796904lakseadelen1
796908laksedistrikta2
796901landbruksselskapa3
796878landheving3
797068landsbypreget1
796396landskapstilhøve2
796760landstader2
796986langfasade1
796416langhustradisjonen3
796778langkammer1
796851langkammers6
797308langkammerset2
796999langloft47
797318langloftet8
797554lapphellene1
797542lappheller4
797593lauvformer1
797393leikvin12
797431leirrapping1
797139lemstover3
796997lensherregarden1
797413lensmannsarrest2
796511lensmannsgard4
796518lettdriven12
797340lettveggar2
797500leåsar2
796768lillegården2
797664linolje23
796471linoljemåling11
796981ljønes6
797178loftsgolv12
797155loftsstue1
796652loftsstuer3
797526lokalhistoriaren1
796780lossiusgården3
797213lottekarar1
796434lovområdet6
796665lufttræk1
797087lunande8
797151lyspeis1
797248lyspeisen1
797360lystgardsanlegga1
796650lågstuer1
796382lånas1
797245lånebygningane1
797263lånen2
796351lånene125
796809lånliknande2
796430lånna1
797225løsethlåna1
797242magasinerer4
797038mahognibord1
797012malmkjørarar1
797281malmplate2
797069mangebølte1
796711mantil2
797184mantillen1
797037marmorering7
797572maskinhøvla4
797285masstua7
797533materialkostnaden4
797408materialkvaliteten7
796479materialmangel3
796443materialstandardar2
796875materialtilgangen2
796535materialøkonomi1
797268matskåpet10
797411meddrag12
797130medflytta1
797261medisinalrapportane1
796957mellemdør1
796597mellomaldaren1
797440mellomalderbygningen2
796425mellomalderskikken1
796613mellomalderstua1
796630mellomløysingane2
796477metershøg1
797588metopar1
796513midjo6
796737midtakse7
796970midtaksen23
796763midtark3
796746midtfløya2
796732midtgangshus3
796784midtkammerbygningen1
797137midtsona1
796753miltær2
797608miniatyrutgåve5
797252minneinnsamling1
797274minneinnsamlinga2
796980misværgården1
797426mogeilen1
797489mohus3
797282morgonene1
797183mortill1
797675motebølgja1
797384motestilen1
797657motetrekk1
796454motorferdselen7
797420murarkompetansen1
797296murdøra1
797278murpipe3
796359murpipene2
797026målararbeidet1
796758måtelause1
797434méddrag1
797433médrag1
797437médraget1
796350møbleringsmuligheter1
796495mølmanns1
796473mønetrekanten1
796903mønsterbøker4
797494mørebygdene2
797217mørefylka1
796405namdalslån3
796891namdalslåna7
796977namdalslånplanen1
797416natursteinmurar1
796436naumdølafylke1
797113nautgard1
797065neristu1
796834nerøyen1
797154nesjestranda1
797352nestu1
797210nideros2
797064nirsen2
797061nordgården3
796435nordmørafylke1
796403nordmørslån2
797453nordmørslåna1
797449nordmørslånene1
797238nordmørspreg1
797115nordmørstrekk1
797226nordsiden8
797341normalløysing1
797624novendar28
797445novkassar3
797682nylåna1
797066nystu3
796806nystua24
796633nystue5
796700nystuer1
797387nystukammers1
796941nystuo3
797027oddenbonden1
796510ogndal43
796432ogndaling3
796509ogndalsbruket3
797267omgangsskulelæraren5
797556omlegg1
796695omnsdør2
797185omnshylla1
796952omnsproduksjonen1
796951omnstypen4
797607omramma2
796802omramming9
797626omramminga4
796829omrammingane1
796670opfylde10
797163opførdes1
796734oppbygg4
796773oppbygga1
796627oppdalsdistriktet1
797105oppdalsk2
797240oppdalslåna1
797093oppdalslånene1
797571opplengarar1
796902opplysningsorganisasjonar1
796526oppstramma5
796629oppstuggu3
796573ordensprinsippa1
797224orkladalen3
796470ovalhøvla1
797576overborda1
796756overdaadighed1
797109overetasje1
796808overklasseanlegg1
796821overklasseanlegga2
796963overklasselåner1
796810overklasseskikk1
797101overstykke75
796674ovnenes1
796673ovnens1
796663ovnsrummet1
797158ovnsværelser1
796738palassanlegg1
796723palladio4
796823panelarkitektur2
796828panelarkitekturen4
797407panelast1
796827panelinga1
797577panelingsmåten1
797654panelkantane1
796824panelkledning2
796800paneltypar1
797565paneltypen1
796785parstua5
796912parstue1
796884parstuebygning2
796854parstuebygningar1
797339parstuebygningen1
796848parstueplan2
796958parstueplanen1
796975parstueplaner1
796855parstuer1
796442parstuga3
796488partisipantane1
797196patrisiergardane2
797160peisestover5
797249peiskappa2
797337pensjonssystemet75
796638pestkatastrofar1
797611pilaster22
797355pilasterinnreiing1
797380pilasterinnreiinga1
797377pilastrane37
796921pilastrar70
797347pinstibål1
796911planforma11
796594planprinsipp3
796501planskjemaet1
796750plantypane3
796609plantypar6
796617plantypen1
797668popularitetsbølgje2
796740portalomramming1
796920portalomrammingar1
797537prestisjelause1
797629profilrepertoaret1
796375proporsjoner30
796500proviantskrivargården1
796761prydhagar3
796976pulttak11
796918pulttakstilbygg1
797290pulttaktilbygg1
796812påbyggingar12
796896påbyggingsmåten1
797273påkrevande2
797125påskhella3
796441påverkinga7
797616quince1
797511raftet11
796624ramloftstua3
797474rammekonstruksjon5
797247ramtre9
797039ramtreet6
796954ranens2
796871rannem9
797650raudlåna1
797304reivestadiet1
797111rekketun2
796544rekketuna2
796524rekketunet7
796795rekketuntradisjonen1
796924rekonstruksjonsskisse1
796726renessansearkitektane1
796572renessansearkitekturen1
796998renessanseplanen1
796616renessansetype1
796725representasjonsanlegg2
797363rikmannsanlegg1
797371rikmannsgardane1
797361rikmannslåna1
796832rokokkoinspirert1
797055rokokkoperioden1
797053rokokkoprega1
797655rokokkovindauge1
796409rombreidd4
797317rombreidda3
796366romfølelse2
796349romgjennomgang1
796972romhøgd6
796504rominnreiing2
796346romplan3
797127romsdalmuseet1
797203romsdalsbyen4
797124romsdalslysten1
796404romsdalslån2
797172romsdalslånene1
797419rsfare1
796964rynes1
796668røgen5
797003rørosvidda4
797350røstestuen1
797510røstveggane1
796865røvika17
797301røykehus1
796682røykhette1
796698røykinnslepp1
797187røykjeomnen1
797177røykjestuene1
796600røykkanal4
796949røykomnar7
796469røykomnstua7
797106røykomnstue2
796429røykomnstuene3
797146røykomnstuer1
797179røykomnsystemet1
796643røykopninga3
797157røykovn4
797162røykovnen2
796639røykpipe6
796699røykrøyr3
796704røykrøyret1
797348røykstua1
797156røykstue1
797164sadt1
797562sagbruksrestriksjonane1
797561sagteknologien1
796602sakaldte1
797597saltak53
797484saltaka1
797475saltaket4
796417samanbygde25
796475samanbygging11
796937samanbygginga12
796930samanbyggingshistoria1
796943samanbyggingsprosessen1
797231sammenkoblet2
796380sammenligningsgrunnlag5
797270sandskuring1
797581schlesvig2
797632segmentboge1
796776segmentforma42
797485seinbarokk3
796818sengekammers2
796850sengestua4
796817sengestue9
796701sengestuer1
797397sengkamre1
796774seteritaket1
797532shingle2
796955sidderstue1
796747sidebygningane2
796733sidebygningar2
797099sidefelta4
797499sidetrykket16
797501sideåsar77
796574siktliner2
796384silende2
797045silketapet2
797439sinklaft5
797442sinklaftet1
797040sitronved1
797357sjablondekor1
797358sjablonering1
797257sjølin7
796585sjølvforsyningssamfunn1
797133skeivtekkinga1
797122skeivtekte2
797543skifermoten1
797538skifersteinsbrot1
796906skifertekking5
797531skingel3
796684skjerding5
796982skjerstadfjorden9
797659skoddar3
796881skogsmark12
796489skogsnæringane1
797237skottloft1
797456skråband13
797422skråningsmurar1
797266skuvseng2
797660skyveskoddar1
796915skøt1
797220slaktearbeid5
797291sluttprosessen9
797396smalere12
797432smeltehyttene1
796386småglassruter2
796934snekkarbua1
797314snekkarloft1
796933snekkarverkstad3
797330snikkarloft1
796667sodede1
796562solhellingar1
797207sommarresidensane1
797298sommarstua2
796463sommarstue4
796556sommerstue1
797534sosialsjiktet2
797000soveloft9
796872sparbyggjafylket1
797023spegelmonogram11
796736spegelsymmetri2
797513sperrebind1
797512sperreenden1
797497sperrerekkene1
796472sperretaket39
797120sperretakkonstruksjonen1
797451sperreverk5
797530spona4
797481spontekking4
796445spreiingskanal1
797681sprosser4
796662stables4
797182stafferte2
797362stasast2
797370stasstuene1
797335stavline4
796709steikerom2
796608steinarkitekturen61
797382steinfarge1
796599steinfundament2
797129steinhellar2
796590steinkjøkenet3
796660steinmassiv1
797424steinmurarane1
797381steinsokkel2
797557steintaket4
797552steintypen3
797455stendarar1
797034stenhelle1
796675stenmasse1
797134stiftsamt2
796578stiklestadalleen2
796838stilfenomenet1
797615stilformer5
796451stilideala5
796581stilidealet3
796450stilimpulsar3
796452stilmoten1
797085stilperiodane1
797018stilpreg3
796653stokverk9
796792storaktige1
797233storbrød1
797356storgardsfenomen1
797276storgryte1
797015storingan2
797286storkomfyr1
797114storlidalen5
797448storstuene1
797009storwartz7
797244studiereisene2
796925stuebygning5
796392stuebygningane1
796610stuebygningar2
797047stuebygningen3
797227stuehusa4
796895stuekjøken2
797271stuekjøkenet1
797222stuelåna4
797328stuelåner2
796714stuemøblar1
796615stueplan1
796631stuerom4
796607stuerommet13
796917stuetaket2
797049stuetypen1
796890stukkatur4
797312stuloftet2
796512stulån1
796406stulåna4
796514stulånene1
796708støypejarn12
796687støypejarnsomnane2
796686støypejarnsomnen1
796705støypeteknikk1
797569sulagte1
797564sulegge1
797243sunndalsbøndene1
797239sunndalslåna1
796991supanel18
796992supanelet1
797001svalgangshus1
797208sveitserstilanlegga1
797092sveitserstilelement1
797104svisdal17
797229sydsiden2
796354syllstokk71
796767symmetriaksen5
796847symmetriens1
796770säteri1
796989sørfold27
796378sørlandsbyene2
796377sørlendingenes2
797582søylehovudet1
797201søylekapitéla2
797516takborda4
797514takbukkar1
797359takdekor1
796766takflata16
796935takflukta1
796775takforma12
796973takfot3
797522takfoten3
797119takkonstruksjonen42
797535takmaterialar1
796772takoppbygg4
797515taktroa8
797446taktstrekar1
796407takutskott3
797523takutstikket8
796408takvinkel34
797378tannsnitt2
797388tatrar16
797326tausloftet2
797486teglpanner3
797544teglproduksjon2
797545tegltakstein1
797548tegltaksteinen1
797547teglverka7
797476tekkemåten4
797521tekkingsmaterialar1
797596tempelbygga2
797609tempelfront2
797613tempelgavl3
797300tenarbustad3
797323tenarbustaden2
796735tesli2
797435tettemiddel3
796632tilbygd25
796813tilbygde20
797638tilbygging2
796467tilhogginga3
796782tilleggsmarkering1
796923tingboka43
797639tofløya1
796548tomgard1
797627toppkarm1
796742torgkvadratet1
797487torvtekka1
796547totunsgardar1
796546totunssystem2
796554totunssystemet1
797060totunsystemet1
797369tranlampa2
796681tranlamper1
797536transportproblema2
796347trappehus2
796455trearkitekturen5
796502tredjehøgd1
796476trefattige1
796743trefløya1
797599trekantgavl1
796841trekantgavlane1
796537trekonstruksjon5
797463trelastvolum1
797622trematerialet14
796598treromsplan37
796807treromsplanar1
796628treromsplanen5
796525treromsstua10
796816treromsstue3
796892treromsstuene1
796611treromsstuer2
797417treveggen7
797589triglyffar1
797482triungsrøst1
796754trondheimsborgarane1
796474trøndelagsområdet8
796729trønderbonde1
796867trønderbygdene1
796448trønderfylka7
796559trøndergardane2
797173trøndergrensa1
797386trønderhusa1
796345trønderlåna29
796796trønderlånene1
796840trønderlåner2
797549trønderteglen1
797072trøndertun1
796395trøndertunet10
796542tunarkitekturen1
797050tunfasaden1
797067tunfirkant1
796528tunfirkanten3
796543tunform4
796523tunforma6
796519tunformer2
796577tunorganiseringa1
796583tunsida5
796539tunskipnaden3
797079tunstruktur2
796905turisthotella5
796939turmoen1
796739tverrakse2
797502tverrveggane3
796427tvihøgda4
797525tvitak1
797176tvitaket1
796749typeteikningar3
797509tømmerdimensjonar1
797566tømmereksport2
796536tømmerfjøs4
797404tømmerkassar1
796356tømmerkassen1
796626tømmerkjernen9
796362tømmerkonstruksjoner1
797573tømmermannspanel9
796481tømmerveggar8
796752tømrarhandverket1
796814tømringar3
796527tørkehus5
797132tørkeplass2
796487tørrfiskindustrien2
796557uanselige1
797349uhøvelig5
797329uinnreidde2
797568ukanta3
797447ukledd5
796480ukledde10
797575underborda3
797559underbordet1
797255underholdes2
797518underliggar3
797529underliggarar3
797265ungestell1
797091upanelt4
796388upraktiskheter1
797059uregelbunden1
796959uslere3
796646usunnare1
796394uthusbygningar2
797216utleigedelen3
797683utleigeobjekt11
797570utlekta1
797209utliggarar1
796882utliggarborgar1
797190utløpararane1
797409utmalma2
796531utskiftingsarbeidet3
797063utstu2
796990utsvaia2
796549uttun3
796671uudholdelig1
797199valma91
797483valmtaka1
797307varmebekken1
797528varmeisolasjon2
796826varmeisolere1
796659varmemagasinering1
797279vasskaret2
797519vassrand1
796710vassvarmar2
796357vedlikeholdskostnadene4
797041vedretninga1
797236vedskottet2
796936vefsndalføret1
796965vefsnfjorden4
796771veggfelt2
796803veggfelta2
797044veggfeltet2
797374veggflatene7
797107vegghøgd2
797450veggkonstruksjonar5
797520vegglivet5
797652vekselpanel4
796744velkomstplass1
797620velstandsperiode1
796899verandatilbygg2
797142vestlandskulturen4
796984vestlandspreg1
797315vevloft2
796759villaidealet1
797539villheller1
797096villplante1
796522vindal44
796410vindaugsrekker1
797166vindingen5
796694vindomn1
796545vindpåkjenninga1
797477vindtrykk1
797073vingelsgard2
797013vinterstua4
796464vinterstue4
797030vinterstuen1
797075vinterstuene1
797680vippevindauge2
797590voluttar10
797344vorum1
796783våningshusa27
796413våningshuus1
797214vårtorskefisket22
797345våtromsdel2
796799vêrutsette11
797563vêrveggane1
797567vêrveggar1
797614vørdlause4
796516wittrup1
796515wittruplåna1
796779ytterendane2
796845yttervegg35
797051ytterveggane6
796798ytterveggar3
797634ziir1
797036ådring2
796595årestua7
796596årestuene2
796888årgårdselva3
797580åsneset1
797498åstak53
796468åstaket14
797028østerdalssnekkaren1
796461østerdalsstua5
796462østerdalsstue3
796465østerdalsstuer1
796669øyeblikke2
797471øyfiskeværet1