Norsk Ordbok 2014 layout  

Høgbr.TG 1999: Tømmerfløyting i Gudbrandsdalen

Høgbrenna, Audun

Snøhetta forlag, Otta 1999

Av i alt 17703 ordformer var 1811 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
790686aamotsøya1
790615aasaaren5
790442aaseng2
791135agnaosen2
791646akkordlaget3
790414akurat2
791529alberthølen1
790223alkoholforskriftene1
791076allergodt1
791078allergodtguten1
790566allmenninga15
791117allmenningsrett3
790693allmenningssagbruket3
790569allmmenningen1
790524alvorsprega3
790519alvorssam1
791668ambarer1
790613amerikareise7
791607amundplassen1
790437amundstad1
791402andelssagbruk1
790724andershøa2
791405angard10
790924annammarane1
790179arbeidsforskriftene2
790523arbeidsgikt1
790537arbeidskrok1
790852arbeidssetet1
790576attendekjøpet1
790757attrenna6
790088attrenne8
789991attrenner4
791531augga4
791540auggedal1
791552auggedalen2
791544auggevatnet1
790159aurgolv3
790754avlønninga3
790515avskjæringen1
790337bagroen1
791184bakerovnen2
791325bakgrunnsmotiv2
790364baksia9
791476bambusstong2
791473bambusstonga1
790027bandstokken8
789951bardomsgrenda1
790151barkespade8
790099barkespaden5
789956barkinga12
791116barskogarealet2
791694bedsvåg1
791190beket4
791167bekmyrkt3
790063beksømsko1
790752beltesreima2
790573bendeke25
791383bendsaga1
790902bennsjødammen1
790901bennsjøen1
790332bergdøla2
790777bergejuv1
790421bergenabbar1
791069bergesida1
791021bergesidene1
790588bergeveggene2
791144bergevegger1
790817berghauptmann1
790810betrædes1
790948bilalderen2
790974bilben3
790571billingsdalen5
790696binger1
790812bjelker4
791201bjøknebrua2
790323bjølstadmo2
790744bjørgen624
790641bjørkebuske7
791710bjørkekjørr1
791598bjørkelass1
790477bjørkestav1
791132bjørkåsen9
791152bjørndalsøyra1
790312bjørnstadammen1
790441bjørnstaddamman1
790276bjørnstaddammen3
791448bjøråneset1
790756blekaøya1
791496blesterlia1
790370blokadeplakatane1
790369blokere8
791220blæsterdalen6
790372bodsfengselet1
791696boligen254
791146bomse1
791215bonkvennhusbrua2
789910borgløymt1
790611borrebæk1
791246bortare1
791245bortlandet1
791205bortåra1
791594botheim6
790988bottgjørma1
791199bottheimsbrua2
791482bragelien3
790501branngult1
790549brattlie6
791238brattvelta1
790514breibygt1
791285breimyrholom1
790909breisjødammen2
790907breisjøen5
790239brennvinskvett1
791691brettengen1
790171briskane11
791162brisker2
790430brobakken3
791712broddsterk1
790300broløkken10
791142brotningsholet1
791214brukarene3
791692brukvangen1
790780brulunnen1
790683brumellom1
790747brunlaugbrua1
790226brustuen2
790570bråtådalan1
790129bråtådalen10
790692bråtåsaga2
790668bråtåvatnet1
791516brøytande1
790049buksesela1
791517buldoser1
791208bulldoser4
790138bumarka1
790045bumarket1
791108buplasser1
790259bureisinga5
790050buseruller3
790469buserullkragen1
790472buserullryggen2
790703busjord2
790497busserullfille1
790654bydrift5
791468bygdauttrykk1
791293bygdeallmenning14
790846bygdesagene1
791251bygdesager1
791131bygdeslaktar3
790562bygdeturistmen1
789970byggjematerialer1
790291byggjeskikkane1
791392bygningamaterialer1
791267bygningsmaterialer9
790781bygningstømmer6
790128bygselssetel1
790436byrbotten1
789950byslektning1
791031bystadhaugen1
790919båtkar8
790953båtkarar4
790446båtlunnar2
790028båtlunne1
789941båtlunner1
790742båtstad3
791611bødammen1
790939bøhmer40
790824bøkmann1
790921cellulosetømmeret1
791676dagkarane3
791695dagkarar4
791690dahlum2
791049dalbakk12
790110dalførene5
790282dambygging8
789969damfeste3
791113damfestet1
790599damfoten2
789981damhytta2
791058damlukene1
789984damluker2
790898dammer6
789979damopninga1
791261dampmaskinmotor1
790347damstikker1
789973damtypa1
790275damvatn13
790283damvatnet22
790440damvoktarar1
789983damvoktaren2
789986damvoktarhytte1
790758daudfrose1
790813dicterede1
791704dieselgass1
791414diplomoppgave1
790938distrik1
790963distriktsjef8
791641dobbeltmerkt1
790872doktere13
791715doktorerte1
790448domfossen11
791080dovrebana75
791425dovrebru1
791408dovrebygde1
791432dovringane1
790127dovringar1
791218dovringen9
791567dreparlunnen1
791528dreparrevet3
791295driftskvantum2
790980drogoa1
791277dropsask1
791280dropsasken1
790887dunger4
791023dynamittskott1
790391dypdalen3
790908dyregrav4
790123dyrekadaver13
790655dyringslia1
791546dysene9
790516dåpsseremoniar1
790635dødsannonsa1
789948dølamålet3
791388dønnfoss2
790194dørglotten2
791582edrug1
791192eftastimer1
790233eidefossen5
790139eigarmerket1
791576einmannssaga1
791530ekerhaugen2
790845eksportsagbruka1
791672elgekadaver1
790572eliesen3
791618ellinghaugen1
791620ellingshaugen1
790637ellingsviken7
790021elsrud4
790969elvebredd1
791708elvebredden12
790090elvefløytinga3
791011elvegjelet3
790328elvekantane4
790736elverat1
790314elvesidene2
791002elvesider1
791042elveskråningane1
790003elvestein4
789934elvesuget1
790317elvetømmer9
790556elvetømmeret3
791406engelshus1
790785enkeltmannsfløytingar1
790408enkerud22
791137espa18
790905espedalsvatnet4
791138espeholet1
790910espehullet1
791298etterreinsken1
790493ettøring1
790093eventyrrike6
790011evighetskjetting1
790678fallingen3
791128fangstgravene1
790222fantestreken1
790604fants2
790867farsida7
790645fasklemt1
790402fauka2
791175favnved2
791253favnvedhogst1
791255favnvedlada1
791177favnvyrke1
791645feilsortering1
790461feittdråpe1
791466feitvedflis1
791709feitvedfliser1
791469feitvedkåren1
790503feitvedsskiene1
790482feitvedstrange1
790444feitvedstubbar1
790877fellesfløtningsforening11
790103fellesfløyting7
790882fellesfløytinga5
790875fellesfløytingsforening1
790506fellingsøksa2
790663felodden1
790381felovn1
790208felovnen2
791109ferdselsveg14
790889festlegheit1
790201fettfilm1
790338filleelva1
791326filmskodespelarane1
790723finndalsfjellet1
791453finnlandskrigen1
790790firhugne1
790313fiskeforeninga10
790270fiskeveske1
790706fjeille2
790849fjellelv1
790997fjellelvene2
790304fjellelver2
790130fjellfuru6
791038fjellgran2
791318fjellskrentene1
790406fjerdinggren4
790547fjortendagarsniste1
791270fjøssvala4
791084flakt13
790791flataved1
791420flatfil2
790172flathogd1
790496flathogge12
791235flaumperioder1
790393flekkmoen1
790710flekkøy2
790626flekøi1
791125flellviddene1
790040fleskeskivene2
790518flintskalla1
790257flisaelva1
789942flomperiode1
790890flomstore7
789965flomvatnet4
790550fløterliv1
790782fløtnings2
789960fløytarane171
791305fløytarantrekket1
789907fløytarar35
790034fløytarbaken1
791307fløytarbas4
790153fløytarbasen1
790451fløytarbu1
790048fløytarbuksa1
790070fløytarbålet12
790417fløytarbåt2
790848fløytarbåtane3
789917fløytarbåten7
790424fløytardagen1
791007fløytarelva3
790020fløytaren22
791713fløytarfolk1
790073fløytarfoten1
790043fløytarfottøy2
790075fløytarfottøyet2
790355fløytargjengen1
790046fløytarhabitt1
791008fløytarhaken2
791306fløytarhatt2
791093fløytarhumor1
790660fløytarhumøret2
790883fløytarhusbond10
790438fløytarhusbonden3
790652fløytarhusvær1
790978fløytarinspektør1
790748fløytarkaffe4
791541fløytarkameratane1
790245fløytarkjerring1
791032fløytarkjerringane1
790368fløytarkonflikt1
790794fløytarkontrakta1
789914fløytarlaget11
791485fløytarlegret1
790739fløytarliv3
790152fløytarlivet11
789938fløytarmannskapet3
790074fløytarmiljøet2
790643fløytarminne3
790609fløytaropplevingar1
790389fløytarprat5
790762fløytarpraten3
791445fløytarreiskap1
791003fløytarsekken2
791335fløytarsela2
790616fløytarsjef5
791475fløytarsjefen1
790086fløytarsjela1
790154fløytarskrott1
789921fløytarskrotten1
790354fløytarspråket1
791336fløytarstol1
791338fløytarstolen1
790640fløytarsøvn1
791590fløytartelta1
791463fløytarteltet1
790528fløytartida1
791716fløytartå1
791323fløytarutstyr1
789912fløytarvise1
790077fløytaryrket2
791097fløytbar1
791124fløyterhake1
790023fløytingar1
791077fløytingen5
790844fløytingsandelen1
789962fløytingsarbeidet8
790864fløytingsbas2
791433fløytingsdagane1
790555fløytingsdagar1
790348fløytingsdam5
789961fløytingsdammar4
789982fløytingsdammen1
790994fløytingsdirektøren1
790013fløytingsdistrikt1
790115fløytingselv10
789923fløytingselva37
790834fløytingselvene3
790828fløytingselver3
790058fløytingsepoka2
790870fløytingseventyret1
790912fløytingsforhold2
790012fløytingshaken3
790832fløytingshæren2
790371fløytingsinteressene2
790842fløytingskvantumet4
791047fløytingslag1
791046fløytingslengde1
790386fløytingslivet3
790836fløytingslova1
790850fløytingslunnen1
790830fløytingsområdet1
789939fløytingsperioda5
791662fløytingssesongen1
790628fløytingssjefane1
790102fløytingssjefen1
790847fløytingsstart3
790447fløytingsstarten2
789995fløytingstida4
790602fløytingstømmer4
790708fløytingsulykka1
789985fløytingsutstyr1
790575fløytingsvatn4
790029fløytingsveteranar1
790589fløytingsvår5
791431fløytingsvåren2
790227fløytingsår3
791379fogns2
791572fognseterberget1
791083foldalsgruva1
791082folldalsgruva2
791551follebu11
789972foretrekt5
790401forfrostne1
791311forringast4
791589forsamlingslokal1
791346forsekken2
791570forsetgrenda2
791600forseth27
790800forskottet1
790325forstavnen1
791415forstfolk1
790825forstleg1
790823forstmestarane1
790816forstmester1
790617forstutdanning1
790560fossberget2
790863fossesuget1
790434fosshaugen2
790180fotsveitte3
791025frakkaste1
791538framanfolk1
790957framkommeleg11
790699framrustbrua1
790031framrusten11
791659franskekysten4
791671fredsrus2
791707frihånd1
791126friisvegen2
791053frostne3
790578froståret1
791060fryafallet1
791045fryafløytarar1
791072fryvoldsdammen1
790986fuglereira5
790859furugreina1
790486furukjemper1
790940fyksen63
791656færdesmanden1
790814fæstning3
791057førevatn1
789990føringslenser1
790464gamlekaren8
791212gammeldambrua1
791210gammeldammen2
790891gangtredammen2
791213gardsbruene1
790559gardsskog1
791519gardsskogane1
790649garvarstugu1
791490gausavassdraget3
791492gausdalsbygdene1
791549gausdalsfløytinga1
791493gausdalsskogane1
790711gausdølen3
790815generalforstamt3
790822generalforstamtene1
790821generalforstamtet4
791263generatorgass3
791259generatorknott3
790521giftblandar1
790773giktfeber8
790945gillebo5
790591gjelbotnen1
790593gjelkanten5
791508gjennomsnittsstokken2
790455glohaugen29
791592godlåter2
791574gongtillegg1
790433granrud7
791370granslip5
791151graupsand2
790906gravholmen1
791348grendesagbruket1
790551grenseskogene1
791122gripegrabbar1
790460grisbogskank1
791674griskadaver1
791333grovstrikka1
791454grubb1
790142gråpapirpose1
790607gråsteinspeis1
790188gråsteinsåra3
791525grønnland5
791621gudbjørgsrud45
791628gudbrandsdals4
789958gudbrandsdalslågen21
791459gudbrandsstuen1
790470gufsane1
791033gulbarka2
790297gummiflåtane2
790293gummiflåten8
791227gummihjula3
791100gummistøvelen1
791054guribergsøra1
789944gutpjokken1
790727gutungdraumen1
790409gåsøya3
791028habbeleg1
791233hageløkken4
790788hakavik2
790425hakesjef1
791030hakeskafta4
790831haldenvassdraget21
790413haldhake1
790412haldhaker1
789937haldrekkje1
791427haldrekkjene1
790174halmeboso1
790499halvdøsig1
790480halvfrostne1
791586handelsjødar1
791636handsoppinga1
790967hankekøyring2
791520hankevendig1
790366hardborka1
791145hardkvatt1
790326harlaugbrua1
790377harlaugsæter1
790666harsheimhølen3
790712harsheimlien1
791243hattremsbrua2
791064haugsjordet2
791687hauklien1
790082haustkalden1
790680heggebakken2
790669heggebottvatnet2
790671heggeåsaga1
790761heidalsdiktaren1
791479heidalsvegen1
790260heidølane4
791663heilårsarbeid3
791358heimbåkå1
790198helgeskjorte1
791239hendrikka1
791332hengebarter1
790610heradsbygd1
790869heradskontoret3
790439herredsskogmester3
791353hesteføter5
791271hestepassarane1
790532hesteprupp2
791343hestevegane1
790359hestskorne1
791614hindøgla1
791000hirisjøen1
791107hirkjølen3
791669hitentel1
790900hjelpedam2
791411hjerleid14
790522hoffkokk1
790471hoggaren22
790930hoggøks4
790080hogstarbeid3
790344hogstarbeidet2
790453hogstfolket1
790184hogstkoia2
789922hogstkoiene1
790853hogstmaskinen4
790920hogstmaskiner10
790840hogstvirke1
791207holegardane2
791560holsbrua1
791615holsdammen1
791526holsfossen7
790431holshagen5
791206holstjønna1
791127hortenhus1
790407hosbond1
791697hougnersgate1
790964hovedkontoret31
791368hovudmynt1
790827hovudvassdraga4
791458hugsotta2
791673hunderørreten1
791103hundreårsjubilant1
791559huskebrua1
791174huskejordet1
791160huskesetra2
791460husmannsplikta2
790146husmannsstover3
791499husvær12
791039hyfsar6
791422hågåbrua2
791110håkonssøn1
790746håkålag1
789916håkån1
790899håkåseter1
790324håkåsjefen1
789911høgbrenna1
790552høgbrua1
790621høgfossen6
790238hølmyren1
790856hørselsvikt1
790675ibeit74
791102ihopfletta1
790697immellom1
791111imsa9
789908imsdalen27
791118imsdalens2
791114imsdalsskogane2
791112imsdammen2
791123imsdølane1
791119imsdølene1
791105imsgardane1
791104imssjøen3
790803indfalde1
790865innarbeid12
791450innleggen13
790965innmålt3
791304innreiva2
791487innventar10
791299inspeksjonsrunde14
790955inspektørtenesta2
790302interessesant1
791667interressert2
791521isføre7
790468isnåler5
790457issinglande1
790242isumlien1
791596ivene1
791041javakaffe1
790636jernbaneslusk4
791248jernbanesviller8
791555jernbetong1
791484jernlest1
791478jernlesten6
791665jernlodd1
790664jobu6
791495jobuhytta1
790720johansøn1
791050johnhaugen6
791604jonsgard1
791283joramo26
791296joramoallmenningen1
790362jordmorskyssen3
790396juleoppgjeret1
791599justsen1
791231justson1
790538jæklar2
790540jækligt1
791219jøndal3
791403jøndalen1
791534jørafløytinga1
790977jørstadhøgda1
790596jørungsvatnet1
791154kaffekanna6
791356kaffekjeltuten1
790246kaffekokar2
791242kaffekokaren1
790476kaffekokinga5
790916kaffekvil3
790737kafferast1
790250kaffetyrste1
791341kaffevarme7
790069kaffevarmen7
790420kaffevatn3
790284kagrudsetra1
791711kakuskalken1
790966kalamatsopermer1
791439kaldnetter1
791324kameraposisjonar1
790819kancelliraad1
790205karfolklaus1
791578karlot5
790623karlsmoen1
791301killibrua1
791300killisand1
791164kinnfeita4
791605kirkerud8
791312kjeksholet1
791588kjelker2
790590kjempepiggsvin1
790007kjerrat1
790010kjettinghjul2
791166kjåkå1
790829kjøpmannsfløytinga1
791286kjøremsgrenda1
790411klashaugen4
791437klattvis4
790196kledbyte1
790254kledplagg1
790061kledsvaner1
791457kleivsletten1
791236klemdrågje2
791701klohammar1
790731klonesodden6
790005klyver12
790941klæva2
789905knappestyrt1
790854knappesystem1
791260knottfabrikant1
791257knottfyring1
791258knottproduksjon1
791262knottved1
790851knubbing1
790952knubbinga1
791357knurpa6
790494knuskturr1
790792kobberviken1
790167koie21
790507koieliv1
790216koielivet1
790190koieveggen4
790211kokeholet1
791527kokslia2
790738kokstikka1
791284kolbottberget1
791288kolbrenninga1
790096kolling1
791387kollungselva2
791282kolmiler1
791481kolobrua1
791486kololandet1
790619kommuneskoger1
791022korstrosse3
790287kortvokse2
791642krabas1
790600kraftbassenget1
790022krestafør1
791266krigshimmelen1
791278krigshjelm1
790081krimfulle1
790432kringlethaug1
790410kringlethaugen1
791018kristianstuen4
791426krogstadbrua1
791095krokbakken1
791001krokpipe2
791430krokstadbrua1
791369kronemynta1
791617krukøyra1
791606kråbøl1
791699kulturepoke1
789953kulturperioda1
790947kuskesete1
790177kvaetrekte1
791581kvakt1
790397kvartrull4
790150kvasslipt2
790024kvasslipte5
790422kveitkaku6
791591kveldshimmel4
790498kveldskubben1
790490kveldsprisen1
790770kvenndammen2
791157kvikneskogen1
790745kvikstadhagen2
790248kvilarplassene1
790913kvilestundene12
790192kvisam1
790753kvisamt1
791067kvitroberget3
790165kåk4
790041kåså1
789971laftedam2
789968laftedammar1
790006laftekar2
789989lafteskjermar1
790647lagbasen1
790721lagtingsretten1
790741lalmsbrua1
790740lalmsvatnet1
791585landarbeidarforeninga1
790661landbakkane1
791442landbakkar1
791705landevegstrafikken2
791436landfestet5
791290landsskogtakseringa15
791471langbambus1
791404langdalen29
791360langmorkje1
791451langrennslaupar1
791467langtåa1
790162langveggane7
791096langåsen11
791224larsenteigane1
790202laurdagsklem1
791489lauskjefta3
790533lausslupne7
790137laustømmer1
790052lauvskogkratt1
791158lauvsletten1
791391leieskur1
790350leirflata3
790083leirflaten41
791334leirplassane3
790087lensearbeidet4
791681lensearm1
790732lensearmar2
791700lensehytta1
791648lensekjetting1
790091lensekjettingen2
790665lensekøyring1
791698lenseområdet2
791680lensepelane1
790670lensestellet1
791584lerreimer2
790465lerskorne16
790037lerslira1
790886lesjaleira4
791211lesjaskogsvatnet2
791247lesjatømmeret1
790085lesjøen1
790051leuge3
790170liggjeplassane6
791204lillehammar7
791302lillehammerjenter1
790960lillejordet1
790400lilleseter5
791686linberg1
791706linerlepar1
790927litermålet1
790215ljorbua1
790160ljorbuer1
790454ljorkoia2
790392ljorkoie1
790168ljorkoiene5
790169ljorkoier1
790568loenicher3
790625loffarsløngen2
790113logr2
790904loholet2
791150lomberget1
791153lomsetra4
790561lomverane5
791094longt14
790631loppebet1
790632loppereiret1
791202lora27
790095lordalen12
791203lordalsvegen2
791276lorkvennsletta1
790639losnavatnet7
789978lukedam3
790716lundarustom1
791071lunnanne1
790305lunnene2
790340lunning7
790529lunningslasset1
790705lurtonø2
790320lurvefuru1
790380luseter3
790373lusæter1
791241lyftingsmobrua1
791139lysverkdammen1
790903lysverket2
791316lågenfløytarane1
790301lågenfløytinga3
791268løftvang1
791315løker2
791005løkkum4
790704løkre2
791682lønnsforholda3
790427løypestrengar11
791052løypstreng1
790554malmfurustokkane2
790206malmovnar1
791252mannskapsbrakker1
791377manstad2
791472markekroken1
791677maskinkassa1
791634maskinsopping1
790349materialene11
791400materialrestar3
790767matkassa2
790383matrasjonering1
790858meisingskrotten1
790219melgårdsbakken2
790487menneskeskugge1
790311meringdalsvatnet4
790365meringsdalsvatnet1
790141merkefigurane1
790443merkeøksa1
790140merkeøksene3
790066merkeøkser3
791640merkingar5
791029merragrynna1
791352messingbjølla1
791186metunga1
790200middagsgryta1
789936midtkar1
790925midtmål1
790622millitærteneste1
791121milskiftmælen1
790459misfarge2
791188mjølkedunk1
790361mjølkerampe8
790976mjøsfløytinga2
791653mjøsstranda2
790017mjøsvassdraget7
790961moelven63
791413moldal5
790505morgobusta1
791044morgonprisen1
790321morgonsia1
791197morgonvisa1
791216morkagardane1
791163morkaslede1
791533morosamar1
790419mosebakken9
790429mosebakkøyra1
790156mosefar4
790339mosefara1
790357moteforretning2
790149motordrevne3
791498motorsagene6
790267mugkampen6
789909mugmoen6
790280mugosdammen3
790278mugosen2
790520munkerøre1
790004murkrona3
790475murudalsbusen1
790272murudalskongen1
790452murudalsskogane1
790385murufløytingen1
790316murukvilten1
790286murulonene1
790717mysubyttdalen4
790968målarlag1
790367måndagsmorgo1
790279mæringdalsvatnet2
790722mølmen20
790473nasedråpen2
790495naseskaftet2
790384nasistane1
790193natters1
791035nattevarmen2
790176nattlegu1
791440nattskodda2
790318nattvarme5
790483nattvarmen3
790119naturkatastrofa4
791354naturutfalding2
790134naturånder1
791171nedante3
790106nedbørsfelt14
790888nedfløytt3
790673nedfylt1
790463nedslagshuva3
790182nedslagsrøyk1
791501nessebrua1
790333nestenulykker27
790462neverkont4
790042neversko7
790068neverskorne4
790269neverskrukke2
791679nistesekken5
791536nordante2
790784nordboarar1
790783nordboen1
791376norddalsbygdene2
791014norddølum1
791297norderhus9
791619nordgard17
791384nordgårdssaga1
790601nordheradsallmenninga2
790567nordheradsmarken1
791081nordlandsbana56
791554nordlien2
790691nordte1
790893nordåa2
790418nybrue2
790261nybyggjarfelt2
791597nyegaardslien1
791232nyhusum2
791609nyhusværet1
790231nykelhol36
790485nymåneskalk1
791409nysaga2
790488nytent3
790579nyttbart2
790450nyvatnet1
789987nålebu1
791477nåså1
791378næverå1
790943nørstebø21
791273odolf1
790702ofossen7
791234ofsande1
790990okupasjonsmakta1
791608olstadeidet1
791569olstadmoen2
790236olstappen10
790985omtenksomme3
790273oppendrifta2
790445oppenøksa2
791397oppgangssag13
790795oppgangssagene5
791503oppgangstida2
791331oppknepping1
790934oppmålaren1
790582oppreinska2
791322opptakskameraer1
789928orreleiken1
791070ospeberget2
790585ostradalen1
790564ottadalsbygdene3
790725ottadalshimmelen1
790557ottadølene1
790563ottaelva21
791101ottamartna1
790112ottavassdraget4
791051ottem4
791314ourom2
791170ovante5
790375overbikken1
790071overnattingsplassane7
790249overnattingsstella1
791027overtidstimane3
791264ovnspipene1
790212ovnsringane2
790210ovnsrøyret1
790213ovnsstetten1
790197ovnsvermt1
790808paarive1
791470peket5
791626peler1
791664pelinga2
791547pepperbørse2
791548peppersvenn1
790789pergamentbrev2
790363pinsdagen5
790387pinslaurdagen1
791580pirial1
790195pissutkoia1
790144plastikkleikene1
790072pluggaskorne5
791172plukkhogst5
790614pollfoss19
790709pollfossen2
791390pollsaga1
790687pollvatnet10
790690pollviken1
790806praktiquerer1
790327prestgardsbrua4
791240privatfløytinga2
790565privatskogane1
791380præstsaga1
790376pulla1
790181pullande1
790136puslespelbrikker1
790143puslespelfigurar1
790478puttisen1
791020pålsøygard3
790292raftarane3
790390raftingsflåtane1
790416raftingsflåten1
790294raftingsmiljøet1
790000randkleivsbrua1
790296randsverk13
790598raudalsvatnet26
790583raumabana89
791250raumabaneanlegget1
791320regisør2
791537regndress2
790914reinsgjætar2
790915reinskvea1
791434reiremo1
790987reirplassen3
791689reistadbakken4
790057reklamehuver1
791410restaureringslina1
790917rettigheitene3
790308ridderspranget8
791230rikhjellen2
790993rikskommisar1
790991rikskommisariat1
790467rimsingel1
790307rindhølen12
790252rindhølgrenda4
790235rindhølsgrenda1
791004ringbyggingen1
790866ringebubygda1
790928ringøks1
790932ringøksa2
790984rivingslag1
791181rognhole1
791504romvintare1
791073rondablikk3
791513roppa2
791515roppadammen1
791514roppakatastrofa1
791539roppaulykka1
791381roppsaga1
790951rorkarane2
790954rorkaren1
790064rosasokkar1
791462rotblekte1
791037rotlodden1
790398rotlompen2
790094rotvelter9
791461roven6
791061rudidalen1
791399rudiåa6
791613rugsveen3
789931rundbarka2
791587rundene70
790689rundhaug15
790234rundhaugen8
791274rusiske1
791340ruskeved1
791275russerholo1
791545rustningslass1
790548ryggsekklokket2
791407rykhus89
791062rypsekk1
791558rystelsane1
790931råteangrep3
791187rønningslåen1
791168rønningslåsetra1
791412saganlegget1
791630sagkommisjonen1
791178sagmester3
791193sagstokk1
791518sagsvea2
791289sagtømmerdrifta1
790837salgbart6
791373salgsforening2
791374salgsforeninga2
791281salgshogst1
790751salgshogstar1
790843salgstømmeret1
791386samlelensa2
791627samlelense1
790101samtaleemner2
790356sandbanker1
791557sandin5
790642sandvikske2
791229sandøyrer3
790811saugtømmer1
791610saxumdal1
790019seinvokse3
790173sekkefille3
790388sekkjin5
790871selsjordøyene1
790183selskapskar1
790768selsverket2
790341seterfjøset1
790715sevaldson1
791363sidedalføra1
790108sideelver6
790109sidevassdraget5
790735sigøynerlivet2
790648sinkbytter1
790055sixpenshuve1
790217sjegg5
791483sjoafløytarane1
790315sjoafløytinga1
790330sjoatømmeret3
790298sjoavassdraget2
790857sjoet3
790975sjolia2
790220sjugurdson3
791650sjøleies1
790897sjøseterdammen1
790662skamsar12
790084skamsdalsfjella1
791169skareskavlane1
790959skarsmoen2
791394skavrusten1
791449skillestad1
790651skim3
790484skimtvis2
791612skinnerlien1
790214skinnfellapp1
790428skjefstadøyra1
790657skjåkallmenningen4
791393skjåkpanel2
790131skjåktømmer1
790132skjåktømmeret2
790676skjåkvær5
790577skjåkværane3
790659skjåkværen12
790107skogarealet28
790826skogdirektorat1
790946skogdistrikta2
791006skogeieren12
791221skogeierforening44
790801skogeigedomar12
791198skogforvaltar9
791294skogforvaltaren4
790517skogkoiene1
791209skogråd1
790546skogsarbeidarheimane1
790207skogsbuene2
789920skogsbuer2
790700skogsdrifter4
790861skogshjelmen1
790155skogshusværa2
791497skogshusvære8
790148skogshusværet7
790035skogskar10
789919skogskarane6
790100skogskarar7
790175skogskarheimar1
790544skogskarhumoren1
791355skogskarkaffe1
790492skogskarkjeften1
790204skogskarkjerring1
790033skogskarlumma1
790209skogskarmiljøet1
791416skogskarneven1
790203skogskarskjegg1
790534skogskarskrottar1
790218skogskarsveitte1
790178skogskleda1
789930skogskoia12
789906skogskoie1
789924skogskoiene3
790508skogskoier1
791191skogsliene3
790958skogsstigar2
789926skogsutstyr1
791013skogsved1
791505skogsvirke28
790435skreden5
790379skriulian1
791222skrokklia1
790726skuespelet1
790855skulderplager3
791447skurengløken1
791098skurven3
791556skytterbas1
791161skåbuområdet1
791129skåbuvegen1
791345skåkkrossen1
791055slavolden2
791649slepinga7
790098slepkøyre1
790329slettare6
790251slettmo4
791639slipen3
791417slipereiskapane1
791249slipert3
790695sluttreinska1
789943sluttreinsken6
791568slåttsveen7
790097smaløksa2
791389smedhaugen3
791130smikop4
791321sminkørar5
791327sminkøren2
789963småelver1
791342småfliser1
790158småskogstammer1
791194småslip1
790838småvirke3
791173småvyrke1
791182snusask2
790543snusasken1
791359snusdåselokket1
790542snusdåslokket2
790511snusormen1
790186snusspyttklesse1
790491snusstråla1
790403snærle1
791351snøklatt5
790650snørsko1
791034solhellingane2
791347solsteikt8
789927solungane1
789925solungar5
790288solversdag1
789947solørdialekta1
790998solørfløytarane1
791577solørfløytaren1
790334soløring3
790996soløringane2
789946soløringar3
791313soløringen1
791444soløringer1
789945solørtraktene4
791398sondtjønnbekken1
791625soppa11
791637soppeapparatet1
791644soppemaskina5
790688soppo5
791579sorma2
791624sorteringslensa1
790918sparby14
791085sparringen5
791455spelautomatar10
791435spelmannsstugusletta1
789929spelplassane1
790018spesialmodell3
790353spesialuttrykk3
791702spikarbelte1
791563sprengingen1
791189spruku2
791561spurtes23
790644stabeisen3
791328staferte1
790841stagnasjonsvirke1
791269stallrom10
790584stasjonsbygningene2
791115statsallmenning42
790545statusssymbolet1
791344staupete1
790306steineide6
790415steinfinnsbø5
791141steingrunner1
790605steinholmorken1
790125steinsgard4
790979stenerud24
791693stensgård7
790065stikkbok2
790868stikkboka6
791688stinterud1
789993stivlense1
790399stivtela4
790502stjerneskott2
791622stokksag3
790481stokksaga1
790319stokkvarme2
790253stokkvarmen2
791535storbrua1
790701stordriftene1
791009storfallet10
791106storfjellsetra1
790118storflom14
790122storflommen8
790658storfløytaren1
790750storfløyten1
791418storfurua12
791010storlunne1
790597storlunnen2
791452storviltgjeger1
790973storødegårdsbrua1
790713storøye1
790929straffeøks1
790933straffeøksa1
789997strandforbygging1
790001strandforbygginga1
789988strandskjerm1
789996strandskjermar1
790525stressamfunn3
790526stressamfunnet1
790638strypene2
790025stryper5
790558strømningar9
790760stubbrud2
790818stuckenbrock1
791441styggdiger1
791026styggedalen3
791143styggstor1
791165stålsetra1
791337stålvaier12
791675sugl13
790232sundbrua4
791500svanvollane4
791040svartkjeltuten1
790289sveittdråpar1
790733svendstadhølen1
791494svenskebua1
790681svingarane2
790352svingarar2
790667sygardsløken1
790539syndiga1
790685synnantil1
790230synnaver1
791652synnavær1
791066sætan1
791657sævat1
791678søkkehaugen1
790989søkketømmer1
790634søndagsantrekk1
791593sønstebøbrua1
791133sørfronskjølen1
790766sørsveen3
790894søråa8
790944taarud2
791200talleråsbrua2
790771tamburstuen2
791228tannseterlia1
790981telefonsentralane8
791465teltdøra2
791063tennhetter1
791566thomasfosfat3
791575tigersvansen1
790510tilleggstitlar1
791183timan1
790426timeboka1
791661timesats6
790541timma1
790228tjurubu1
789964tjønner2
791043tobakkspipa3
791429toftemo1
791428toftemobrua2
790036tollkniv2
790277tolstadsætre1
791623tomannssag1
791364toppbrot1
790809toppmålet3
790962totenbygdene1
791147toårings1
791631traasetter1
789954trailarane6
791226traktordoning1
790008transportordning14
791524trassrud1
790776travalegare1
790734travalegaste1
791017travalege1
790793trebleggar1
789940trebruer4
791075treiders2
790255trekagge1
790161trekkhol5
790163trekkholet3
790009trekkrafta16
790797trelastforretningar2
789980treluker1
790778trerenne2
791361tresviller1
790394trettandagen9
790002trettenbrua1
790271trollelgen4
791024tromsnesvollen1
791016tronget3
791015tronje1
790331trykju3
790336trykjukloppe2
790016trysilhake1
791655tråset1
791638tråsetstranda1
790351tråtåfossen3
790536trøndelagsskogane1
791443trøyng1
790684tundrali1
791396turbindrift1
790624turiststasjon11
790694turkingsplass1
790500turrgadd1
790166turrgran2
790608turrkledde1
790679turrpank2
790799tuskehandel1
790587tuvgjelet3
790382tvangsutskrive1
791140tverrbygde1
791149tverrbygden2
790378tverrdjupt2
790879tverrelver2
790881tverrelvforening1
790880tverrelvforeningar1
791421tverrfile1
789992tverrstokker1
789976tverrveggene129
789975tverrvegger15
790187tyryvarmen1
791180tyskerplank1
791583tyskåa1
790078tåstumpane1
790749tøftebrørne1
790743tøftekarane3
791603tøftumsbakken1
791601tøftumseie1
791703tømmerbilane8
790504tømmerblinken1
791424tømmerbrøyta2
790290tømmerbygningane3
789957tømmerdansen2
791632tømmerdireksjon2
790956tømmerdireksjonen2
790627tømmerfirmaet1
790633tømmerflak2
790937tømmerflaka1
790926tømmerflaket5
790995tømmerfloken1
790707tømmerflåte7
791565tømmerfløtning1
790295tømmerfløytarane8
790805tømmerfogder1
790798tømmerhandelen5
790145tømmerhandlarane2
791553tømmerhaug2
791595tømmerhaugar3
790595tømmerhaugen21
790489tømmerhoggarkaffe1
790423tømmerhusbond1
789974tømmerkiste2
790281tømmerkistedam4
790804tømmerkjøb1
790618tømmerkjøp5
791217tømmerkjøparar2
790935tømmerklaven5
790067tømmerklaver1
791309tømmerkvantum1
790191tømmerkøyrarar4
790044tømmerkøyraren5
791349tømmerlasset21
791542tømmerlengder1
790949tømmerleverandøren1
791074tømmerlunnar3
790594tømmerlunne7
791120tømmerlunnen12
790135tømmerlunner5
790719tømmerlunning1
791564tømmermengdene2
790062tømmermålar5
790060tømmermålarane16
790950tømmermålarar2
790922tømmermålaren3
790923tømmermåling9
790876tømmermålinga7
790878tømmermålingsdistrikt1
790936tømmeroppmåling1
791367tømmerpris30
789994tømmerrenner1
790264tømmersalg3
790580tømmersalget2
790982tømmerslepa1
790531tømmerslepet5
791683tømmertilgangen1
789959tømmertransporten13
790983tømmertrekket1
791654tømmervende1
790032tømmerøksa4
789977tømringa142
790449tøndevoldshagen3
789955ubarka8
790807udhugge1
791488udottot1
791382uggesaga1
791423uhlen9
790056ullhuve2
791329ullhuver1
790076ullsokkane3
790474ullvotten2
790769ultunga1
790509underhaldingsmaskinane1
790992underskreve5
791330undtrøyer1
790779ungdomer2
790054universalutstyr1
790039universalverktøyet2
791099urdete2
790862uroskjelder1
790285urskogreservatet1
790263urøyvt5
790835uskrevne5
791223utabygdes7
791148uteplasser2
789966utfallsosen4
790612utferdstrang2
791385utfløytt1
790802utførselstolla1
789913utislag7
789915utislaget4
790014utislagshaker1
791647utlensa1
790786utskipingshavn3
791136utslagsosen1
791237utslagsplassen33
791480utved19
790512uvaner1
790059vadere3
790199vadmelsbrok1
790038vadmelsbroka1
790047vadmelsklede1
790345vanlegdags1
790395varerute2
790653varmvatnet6
791401vassagene2
790456vassbytta19
791375vassdrevne1
791395vassdrift2
790677vassgovet1
790266vassleies3
790117vassmassene3
789967vassmålet9
790884vassrikaste1
790114vassrikt4
791366vassåsen2
791256vedlageret3
791265vedrøyk5
790772veggumsløkken1
791666vegmuseet3
790262veldrevne4
791056venabygden1
791068venåsberget1
790133vergudar5
791225verkensjordet1
791287verkenstida1
790759vermdes3
790535vermlendingen1
790530vesleblakken1
791532vesleelva1
790896veslegausa4
791633vestsøkken2
790592vetlplassen3
790089vidjespenningar2
790092vidjespenningen2
791643viegårdsdammen2
791419vikast1
791362villmarkspanel9
791308vindtrekket1
791088vinkelfallet1
791658vinny2
791272vinnøygd1
791684vinsjer1
791159vinstraanlegget2
790237vinstradalen2
791134vinstraelva3
790111vinstravassdraget8
790164vinterhusvære2
791660virksomheita2
791629visestatholder1
790860vokmannsutstyret1
790892voldsrud2
790527voldsscener1
791065vollalia1
790763vollum8
790646vollungsbrue4
790553vågåkyrkja1
790229vågåvatnet16
791279våpenfrakk1
791012vårflommen3
790729våronnkar1
789933vårstor1
790303vårstore5
790026vårstort1
791036vårsvanger1
790299vårtrekk1
790346vårvatn8
790053vårvindkast1
790820weichhardt1
791550wiegårdsdammen2
791651wirer1
790079yrkesstoltheita3
789949zuluneger1
790999åene4
790755åmotet12
791019ånsløkken1
790458åreelden8
790322åringskalvar1
790116årtidene1
791339åset327
790586åstri2
790405åsårbrua2
790221åsåren5
790728øihusom7
790630øiset1
790629øiseth10
789999øium1
789998øiumsmuren1
790479økseeggen1
790466øksehogga11
790157økskløyvde2
791179øldalen1
790942ørvinn1
790015østerdalshake1
791317østerike2
791319østerikske1
791635østsøkken1
790310øvermuru1
791512øvstehage3
790672øyberg7
791573øyersida1
790225øygarde1
790698øygardsfossen1
790682øygardsguten5