Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1877:10: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1877-12-08

Av i alt 567 ordformer var 77 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
789123aabyrgslor1
789138aabyrgstor1
789096aattedagar5
789112andsvarsløysa4
789066apespil1
789094arbeidsherrar16
789115audiffret3
789133austheren2
789124avsyn40
789064barnehjartat2
789076bivrøstbogar1
789078bokhyllurne1
789061brevsendingarne1
789127dufaure18
789074endelangs9
789114fedralandselsken4
789131finansnemndi3
789090finskemaalet1
789130fleirtalsstyrararne1
789120folketingmennom1
789135fredsvilkori12
789062fullnande1
789136fye2
789105fyregjerder11
789081granskyrkja1
789117grevy6
789071grysseleg1
789082gulathing1
789083gulathingslag1
789086handelsflote6
789073haustpløgjingi1
789089herremannsmaalet1
789087horvlaust2
789110hovsame2
789092jarnstykkje1
789075kjørebru2
789080kveldskular15
789084løynkammeret1
789065maalbladom1
789137mannspillet6
789068modertunga1
789113ordadst1
789101pasquier6
789098politistyraren1
789070postvæsenet5
789111raadfører4
789119raadgjevarom1
789072regnveer2
789109riksstyraren6
789106riksstyremannen1
789097riksumkast1
789118samtalet5
789099samtalom1
789063seminarskulom1
789108sendebrevet7
789085skibsstell1
789125skyldor4
789077spaadd9
789134storfyrsten3
789103styresgarden1
789104tingstyre1
789107uridi9
789129utans3
789095utrivnaden2
789122viktori1
789128vinstrefylkingi3
789069ærendsfør4