Norsk Ordbok 2014 layout  

ØveråsFV 1956: Frå virke og vitskap Til 60-årsdagen den 4.april 1956

Øverås, Asbjørn

Aschehoug, Oslo 1956

Av i alt 7979 ordformer var 1551 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
774168aandsfriheden1
773796aasenboksamlinga1
773818aasenstova1
773915adelsansigter1
773639adelsteinsfostre2
773435adlers4
773206adlersk1
773756adskillelser1
773476affektshandlinger1
773793agershus2
773442aggresjonskrefter1
774003agusta1
773444aktivitetshemningar1
773232albisbrunn2
773646alfivason5
774526allerhøystsammes1
773225almenndanande1
773807almuedialekter2
773683almuesprog4
773693almuesprogs1
773857alvorsorda3
773372anförtrodda1
773346angelägenheter5
774264aningsfull1
773325anlag1
773314ansvarskänsla1
774005anthonette1
774275apekatteri1
774178apostelklarhed1
773207arbeidsdugande1
773284arbeidsdugleiken1
773153arbeidsfaste1
773241arbeidsinteressa1
773240arbeidsinteresse3
773426arbeidsreglar2
773224arbeidsresultata2
773998arbeidstukt1
773443arbeidsutfalding1
774332arbeidsytingane1
773275arbejdsinteressen1
773280arbejdsævnens1
773309arbetslivet1
773617arnesønene2
773375artighet1
773938artikkelrekkje9
774094aslaksson38
774478asperam1
773899assosiasjonsgrunnlaget1
774192atterspeglar3
774473attgjennom1
773268attsitjar1
773358auktoritet3
773353auktoriteten1
774054aunun1
773753autodidact1
774487avertite1
773261avseenden2
773810barbeide1
774059barndomsinntrykk2
774015barndomsminde1
773336beaktas2
773728bearbeidelser1
774225begejstrer1
773321begränsning1
773685belees1
773791beløbe1
773929beneste1
773414beqvem3
773702bergensferda1
773784bergensreisa1
774325bergsgard3
774320bergsgårdsk1
773970beriget3
773794bersvendsveita1
773320berättigande1
773727berømmeligste1
773316besegra1
773955bestøvlede1
773713betjentpost1
773380beträffande4
774273bibelbokstaven1
774155bibelsitat6
773306bibringa3
774522bifalls1
773411biologitimane2
774540birgersson1
774508bjarni22
774079bjørnsonarbeida1
774143bjørnsonbiograf1
774097bjørnsondiktet1
774071bjørnsonfolket5
774076bjørnsonskildringa1
774206bjørnsonstrofe1
774036bjørnsontida1
774078bjørnsonutgreiinga1
774032bladartiklane2
774262bladinnlegga1
773204bladreferata1
773782blideste4
773608bodsendinga1
774034bogge2
773751bogsprogs1
774537bokkunnskapen3
774442boksamlingane26
773876bondedikting5
773892bondediktinga2
773903bondeforteljing8
773604bondehovdingane8
773847bondekjensle9
773961bondelina1
773982bondemålets1
773940bondepietismen1
773877bondereisingsreftene1
773168bondesak4
773872bondeskildring5
773878bondesyn3
773923bondetale1
774373borgarviljen1
774041bortkomi4
773814bortskyllet2
773867brager2
774017brudeslåtten1
774420brødrefolk1
774269bulldozeren1
773185byborna1
773905byflekk1
773045bygdeborn1
773680bygdegeni3
773959bygdegrunn1
773126bygdegymnasiastane1
773987bygdemålenes1
773691bygdemålsgranskingar2
773182bygderealskular1
773170bygdeskule3
773997bygningskikk1
773096bygymnasa5
773070bygymnaset2
774346bykravet1
774446bynesguten1
773785byrettsdomaren1
773091byskulegymnaset1
773054byskulemiljøet1
773183byskulestellet1
774029bårdssønn1
773393börne1
774556cathedrale1
774421cathedralis3
774111christeligt3
774463conrektor2
773736construre1
774557crescas1
774018daglannet1
773345deltaga2
773620detaljflokane1
773077detaljinnvendingar1
773971dialektrenes1
774513dicipels1
774524dicipler1
774484dii4
774291diktarfruer1
773897diktslaga1
773714discipel1
774459disiple6
773494disiplinærsaker5
774314distriktslækjardotter1
774296dknvs9
774030doktorboka4
774149domedagsredsel1
773566domstolordninga1
773695draumesyner11
773107driftsutloger1
773964drømmeri1
773292dths1
773886dundren1
773958dydsapostle1
773350därigenom2
774315dødshendinga2
773332eggelse1
774046eidsøren1
774021eikesdal9
774028eikesdalsvatnet8
773088einskapsskulesynet1
773087einskapsskuletanken3
773285einskildmannsbaten1
773417einskildsider2
773242einskildting10
773875einskildtinga4
774152einstrengt1
773852ejendommelighed1
773293eksamensersultatet1
773101eksistensretten1
773453eksponenter1
773463ekstrakrav2
773203elelv1
773521elevavisa1
773496elevdomstol3
773495elevdomstolen14
773403elevfestar1
773526elevforeningenes1
773509elevinspeksjonen5
773558elevinstitusjon1
773485elevinstitusjonane8
773419elevinstitusjonar3
773552elevinstitusjonene2
773507elevkrav1
773527elevkull9
773549elevkunnskap3
773196elevmateriellet1
773488elevopposisjonen1
773210elevproblem1
773530elevrådets2
773514elevrådsmedlemer2
773422elevsjølvstyre3
773513elevsjølvstyret4
773561elevstyra1
773560elevstyre1
773525elevteatret1
773515elevutval2
773489elevutvalet11
773532elevutvalget2
773531elevutvalgets1
773537elevutvalsformann1
773510elevutvalsformannen6
773498elevvalde1
773783elskværdigste3
773911elverumsbonden1
773765embetsløna1
773079embetsmcnn1
773117engelsklina3
773862enketheder1
773259enskilde3
774066eresfjord11
774031eresfjordsbygda2
773337erfarenheten2
774539erkebispane3
773334erkännande2
774541erlendsson6
773632erobrerglede1
773777essendrop35
773455essentielle1
773634etterrøknaden1
774518ettertale1
773424etterverknader36
774276europearperiode1
773049evnerikaste3
774292evneutbudd1
774375evneutfalding1
774038exentriske1
773949faderstyre1
774395fagbokmeldingar1
773211fagpsykologar1
773094fagrådgjevarar1
773458familieoppsedinga1
774063fanestranda1
774060fanestranden1
774218fangtok3
773010farvellunsjen1
773446fattigdomskjensla1
773037fedrelandsgjerning2
774319fedrelandsmann2
774509fedrelandsmannen1
774102fedrelandsmenn1
774033felespill3
773528fellesreiser1
774334ferietider10
774434ferle2
774479ferocem1
773165festskr1
774173fiskerjæntens1
773926flaggmøtet2
774558floreas1
773670flykinga2
774091flyttehjelp1
774251folkeforargaren1
773011folkeframtid1
773860folkegjærningen1
773845folkehovding6
773943folkehøgskulemennene1
774167folkehøgskuletida3
773018folkekongen4
774169folkeligheden1
773861folkevaarens1
774281folkevekkjarslagord1
773894folklarelse1
774451forbindende9
774112forbittrelse1
773573forbrutt5
773427foredragsemnet1
773927foredragsrekkja2
773534foreldreheren1
773582foreldreutgreiinga1
773557foreteelser3
773779forhandlingsprotokollane1
773730forkvaklede3
774122forkynningsfridomen1
773722formente1
773743forqvaklede2
774217forsagelsens1
774306forskningsfond22
774331forsømast3
773711fortalen61
774411fortenstefullt1
773806fortrængt3
773281forøgelse1
773347fostras1
774051fotografierne1
774198fraaden1
773575fradømmelse1
773990frambrevet1
774257framgangskrav2
774500framhaldsskulane7
773143framhaldsskuleloven1
773162framtidsliv2
773613fredssemje4
774392fredssoga1
773391freiheiten1
774221frejdighed1
773802frembød1
773827fremelsket2
773397fridomsforkynning3
773484fridomsmakta1
773405fridomsmisbruk1
773447frigjeringsoppgåva1
773141friplassar8
774139frisynet1
774209fritenkjarskapen22
773758frugterne6
773366främjas1
773885fræmmes1
773270fröbel2
773748fuldkomnere6
773792fuldkomneste2
773657fullbørt1
773891fullfriske5
774222fyldigere10
774297fylkesskulestyrar2
773618fyretenkte7
773267fyrstestega1
773271fyrsteåra1
773368förening9
773344förhållanden5
773409försiktighet1
773305förståndsgåvor1
773355förtroendets1
773326förusättningar1
773439förusättningarna1
773264förutsättningarna1
773262förverkligade2
774234fødseltider1
773475følelsers2
773456følelsesløshet1
773120førebuingskule1
773567føremonar15
773145føreskular1
773083føreskule1
773044føreskulen2
774248førrealistiske1
773948gardsspørsmålet1
773505gatekvartal1
773907gausdalsbonden1
773936gausdalsbøndene1
774482gavstrik1
774277generasjonsmannen1
774476genlem1
773747geraadet2
773274gerning12
773402gesetz5
774546gjeble38
773815gjenindsætte1
774092gjennomferda1
773896gjennomlevt5
773581gjensitting1
774212gjenskabermagt1
774195gjenspejler1
773034gjenteklasse1
773589gjernings5
774465gjestfrihet11
774450gjestmildhet1
774044gjætergutt1
773856gledestunder1
773989glippet1
773058glitresida1
774268godkjendes5
773655gramen2
774477grammaticorum1
774064granfrøet1
773882granlien42
773461grannelagshjelpsemda1
773772granskarferdene1
774067gransæter8
773572greiere7
773119gresklina1
773180greskline1
774056gresselig1
774135grimelund9
773951grisungane20
773202grorkraft2
773946grundtvigmann1
774350grunndrift1
773788grunnkjesla1
773473grunnverdien7
774042grønfet1
774068gudleikslia1
773972guldgruber1
774412gunnerusmedalje1
774013gutehugen2
774117gutenaturen1
774435guttorn1
773576gymnasiastene1
773706gysede1
773021gæfa6
773023gæfumadr2
774171gænnem1
773392göttern1
773273gøres2
773716haabefulde1
773977hagbert1
774284halvfusk1
774253halvhundreår1
774043hammarvoll9
774070hammarvollfolket1
774069hammarvolls1
773287handlingsdrifta1
773471handlingsoppgåver1
773493handlingssektor1
773472handlingsstøleik1
774156haugianarhuslydane1
774131haugianere12
773925havstrøm4
773016heidersfulle1
773047heimlausingar1
773125helsestyrke1
774151helvetesangst4
773251hemjing1
773904hendingsstaden1
773757henhørende3
774137henrykkelser1
773609hersamling1
773611hersamlinga1
774025hesteben1
774099hjartekraft1
774559hjarteorda1
773341hjälpa5
773979hjæmlige2
774186hofackers1
773720hospitalpresten2
773504hovudbygningar8
773296hovudidear3
773009hovudkomiteens1
773633hovudresultat2
774417hovudtale1
773095hovudting6
773517hovudvakter1
774265hugkjensle1
774552hundrearet1
774249hundreårsfestane1
774153husandaktar2
774144huslærers1
773844husmannsætta2
773155husværetilhøva1
774457hverdagskost20
773745hvorì1
773848hværvet1
773154hybeltilværet3
773373hyfsning1
773019hyllingsvers2
773377hälsning1
773671håløygene1
773801hæderligste1
773376hövlighet1
773901høgidealisme1
773142høgja6
774366høgskules1
774454høgtideligen1
773752høiligen5
774189høiskole3
773725iagttagelsesevne1
774236idealets3
773416idealskulen1
774245ideinnhald2
773451ideologitilhengere1
773159idrottsliv1
773188idrottslivet2
773060idègrunnlaget2
773900idésyn1
773870ildrøde1
773773inderlegaste9
773803inderligste5
773737indførelsen2
773412individualpsykologi1
773324individuella1
774208indremisjonskone1
773984indrykkende1
773934indvandrede2
773908ingengong7
774436ingesson11
774390inhumanitet2
774455innbuden1
773577inndragning37
773319innebörd2
774545innleiest2
773663inntrønder4
773649inrntrønderne1
773502inspeksjonssjef2
773511inspeksjonssjefen4
773518inspeksjonssjefens1
773234interesselivet1
773129internatform1
773327intressen3
774104isblikk1
773978istæmmer1
773121jamføringsgrunnlag3
774006jarnvegskrav1
773298javiljande1
774047jordfall2
773012jubile2
773529jubileer5
774396jubileumsforedraget1
774472jubileumstalemåte1
774164juledands1
774432juristgeni1
773883jætten2
774148kallems1
773152kamerathopehavet1
773585kameratkrins3
773470kameratliv1
773922kampglad4
773187karakterdaninga2
773459karakterformande1
774363karakterfremjande1
773289karakterjag7
773297karakteroppsedinga1
773477karakterutviklinga3
773385karakteruviklinga1
773466karaktervokster1
773307karaktären1
773302karaktärfostran1
773863karsligt2
773038katedralskoles2
774536katedralskuleopplæring1
773812kaudervælsk1
774323kindts1
774380kjempearbeidet1
774330kjempevilje1
774095kjennskapskrinsen1
774194kjerligheden1
773914kjæledægge3
773851kjændt1
773823kjærlihed1
773721klasseformennene1
773564klasselærarråd1
773218klasseånda1
773369klassföreståndaren1
773356klemighet1
774286klokkespill2
773381klädsel1
773866knager2
773697kogende1
773015kongeplass2
773642kongstid3
773635kongsvenen1
774118konventikelplakaten11
773017konvertit1
773688kostelige8
773805kraftfuldt5
774211kristenveg1
773647kristningsarbeid1
774445kritikklysten1
773383kroppshållning1
774514kroppsstraffer1
773684krænkes2
774105kuldens2
773696kulturbygder1
774341kulturfast2
774510kulturframvokster1
774327kulturførar1
773166kulturkjensle1
774278kulturkrevjande1
774424kulturtre3
774422kulturtreet2
774425kulturårringar1
774490kvardagskjensler2
773760kvartalsmøte1
773763kvartalsmøtet1
773343kännedom1
773544labilt7
773396lagardes1
773175landgymnaslærarlaget1
774132landsføraren1
773092landsgymnasbastard1
773160landsgymnaselevane1
773184landsgymnaskandidatane1
773135landsgymnaslektorane1
773133landsgymnaslærarane1
773093landsgymnasnemnda1
773111landsgymnasplanar1
773106landsgymnasplanen1
773073landsgymnasspørsmålet1
773041landsgymnastanken3
773156landsgymnasungdomer1
774305landsorganisasjonar9
773050landsungdomane3
773523langfriminutten1
773579langfriminuttene1
773953langhårede4
773078latinline3
774493latinskulegutane2
774555latuit1
773873lausborn4
774282lediggjænger1
773479lehmanns8
773437leitnga1
774133lekmannsfolket1
774138lekmannsverksemda1
774136lesarsamlingane1
773069leseplanen5
774146leseri2
774180leseriet1
773809lexikalsk5
774188lidelsernes1
773700ligemænd2
773220likesæling3
773726lingvistik2
774290litteraturgreiner3
773413livsbunde1
773398livsdyktige1
774098livsdyrkar1
774158livsfiendsleg1
773849livsførelsens2
773212livslukke7
773059livsnært6
774072livstrang2
774413ljosbragdi1
773351lojala1
773960lovreligionen1
773645lovtunge1
773144lugome5
773036lukkekonge1
773178lukkelag1
773030lukkelagnad2
773029lukkelagnaden1
773031lukkeliv1
773028lukkemakta1
773025lukkemann1
773027lukkemenn2
774367lukketreff12
773937lydriketida1
773701lykkesøger1
773367lämplig3
773363längden1
773340läraren4
773335lärarens2
773338lärjungar1
773323lärjungarna5
773304lärjungarnas3
773301läroverk1
773457læraransvar1
773250lærareren1
774387lærarfritakinga1
773487lærarhald5
773500lærarinnblanding1
773555lærarinspeksjon2
774364lærarpersonlegdom1
774354lærarpåverknad1
774474lærarslitarane1
774502lærarutdaning11
773222lærarvilje1
774511lærdomsmannen2
773239læreemnet2
774467lærelysten4
774527læremåte1
773540lærerinspeksjon1
773935løsgjængere6
773759løyvingsspørsmålet1
773623maktauke3
773430makthavande2
774391maktrett1
774501manggreint1
773945manndomstid2
774242manndomstida3
773995mannsaldrars2
773729manuscripterne1
774535marmortavla2
774176martensenske1
773291maskinlina3
773163matnytte2
773467medansvarskjensle1
773249medarbeidarskapen5
773223medarbeidarskapssynet1
773150medelalderen5
774359medmenn1
774120meiningsbrørne1
773761meldingsbrev1
774447melhuspresten14
774528mellomalderklerkar1
773085mellomskoleeksamen1
773068mellomskulekurs2
774103menneskevener1
773221mergstel8
773300metodiska1
774355miljøinnverknad1
773103millomskule14
774543minnetavlene2
774504minnetavler8
774126misjonslaga1
773996mismodskjensler1
773562missteg2
773966misundelse6
774004mjøens2
774073modellbruket2
774065modellgrunnlaget1
773731modersmaals1
774416modsår1
774113modtagelse2
773774modvilje2
774468monumentum1
773804morgenbladartikkelen1
773939morskab4
774475mortuis1
774388motsetningsrike1
773450mumford1
773290myrholt1
7730201
774216mådeholdets1
773817målframvokster1
773067målgymnas2
774352målmannsarbeid1
774356målmannsinnstilling1
774351målmannsliv1
774266målreisingsarbeid4
774261målreisingsarbeidet17
773698mæktigen1
773260möjligheter3
773195mønsterklasse1
773124mønsterungdom2
773795namnesett9
773821nationalværk1
773480natulige1
774439naturskjønnhet2
774483nederdrektighet1
773146nedsetjinga5
773839neeraas2
773516nestinspeksjonssjef1
774134nidarosbispen1
773546nikotingalen1
773598njósnum1
774372nordmannskjensla1
773167nordmannsskap1
774108nordråk1
773236normalmennesket1
773118norrønlina4
773179norrønline2
773919novemberfestar1
773895nutidsforhold1
773988nutidsliv2
774532nyhumanistar1
774338nykomingen4
774252nyreisar1
774329nyrudningsarbeidet1
774453nådebrød1
774405nåderik1
773022nådeutstyr1
773976nætop5
773364odrägligt1
773627olavssonen1
774549olavssorn1
774517olavstollen1
773950omfata2
773173omgjeving1
773277oparbejde1
773808opbevarede2
773276opdragelsens2
774224opflammer1
773762opgaae1
773592oplendinger3
773754opnaae4
773279opnås4
773742opofrelser4
774014oppattlevinga1
773478oppesdinga1
773952oppfostringsplass1
773157opphaldsstipend1
774081opphavsgrunnlaget1
774344oppkomlingsmentaliteten1
773797oppkvessing1
773898opplevingskrins1
773190opplæringemna1
773043opplæringsveg1
773542opposisjonselev1
773538opposisjonslystne2
773545opposisjonssituasjonen1
773231oppsedingsheimen1
773429oppsedingsideal2
773116oppsedingsliv1
773219oppsedingsmakt1
774520oppstrammingsskriv1
773086opptakelse1
773147opptakingsalderen1
773571ordensbrota1
773568ordensregler5
773968ordforraad6
773854ordlaga4
773829ordleggjast3
773665ordleggjingsmåte1
773308ordnade2
773378ordrning1
773361oreda2
773230orienteringsfaga2
773660ormbjarte1
774026ormheim2
773255oskeladdånda1
773040ovanføre2
773800overbeviisningen1
773787overdraget6
773563overlati5
774337overlærarane4
773781overraskedes1
773039overrekka1
774090overskotsbok1
774106overskotslivet1
774406overskotsmann1
773556oversynlege8
773583overtredelse42
774347overtydingsfast1
774386overtydingsfaste1
774409overtydingssterke1
774197overvelder2
773201oxfordfolk1
773200oxfordmann1
773199oxfordsynsstad1
773580papirplukking1
773216parader9
773452partitravere1
773554passersetlar1
774470pengeinvesteringa1
773282pensumkrav1
773448pensumkravet1
774374personkjerne2
773256pestalozzis2
774488pestem1
774174petersén6
773506petimeternatur1
773942pietistbygd1
773957pietister4
774229pietistkapitlet1
773072pionerskular1
773215pirkefritt1
774037plassheim1
773522platesjefen2
773569pliktforsømmelser1
773313plikttrohet1
773186poengridne1
773771postutlegga1
774035poståpner1
773746potencer1
774187preikensamling1
773588prenter2
773764presesstillinga2
774110prestefolk3
774057prestegardsaksla1
774140presteheimen3
774114prestetid5
773587prestisjehemningar1
773492prestisjekrefter1
773841prestplassane1
773357prisge1
773535prisreduserte1
773102privatskulestaden1
774259problemappetitt1
773486problemborns1
774481problemungane1
774020produksjonsstunder1
774280profetsyner1
773257programord1
774429protektorar1
773831protesjéen1
774088protestfylt1
773191protestinnstillinga2
773192protestånd1
773213protestånda1
774053præktigst1
774052præktigt1
774008præsenterer6
773408prövade1
773193pubertetstida2
773468pubertetsungdomen2
773312punktlighet30
773654qrvan1
773656ramleg1
773833rasekraft1
773615raumsdal5
773933reaktionæreste1
773080realline7
774494realskolar1
774293realskular7
774507rectores1
774384redaktørverksemd4
774529reformasjonsteologar1
773229reidskapsfag1
773789reiseår2
773536rektoral1
774371rektorarbeid1
774370rektorembetet1
773208rektormøtet1
774440rektorskifte4
774505rektortavler1
774129religionsblad1
773138religionslærarar2
774231religionstvivl1
774512retningsord1
774074rettferdghetsfølelsen1
774389rettferdskjensla8
773082rettferdssak1
774403ridderskabet1
773699riige2
773161riksgymnas1
773637rikssamlingen1
773708riksskolenemnda1
774419riksskulejubileum2
774024riktigst2
773666romaferd2
774049romsdalsbrevet1
774157romsdalsheimar1
774016romsdalsmerkte1
773993romsdalsmålet2
774077romsdalsstoff1
774023romsdalstida1
774010romsdøl7
774062romsdøler2
774048romsdølerne4
773723rosværdigste1
774458rundhet1
773404russefestane1
773400russeforeldra1
773616russlandsferda1
773607ryfylkefjorden1
773198rådbøter5
773954rødskjeggede1
773548røykjereglane1
773109røyndeting5
773846røysterettsspørsmål2
773501sabotasjetendensar1
774393sacra10
774086sagaemnet1
773994sagamål1
773084sakkynding1
774381samanlleng1
773490samarbeidskollega1
773431samfunnsbundenskapen1
774250samfunnsframvokster1
773859samfunnsframvoksteren1
773912samfunnsmannen1
773432samfunnspressa1
773258samfunnssamliv1
774377samfunnsvokster2
773888samfunnsvoksteren2
774316samhugsmennesket1
773352samhällsmedlemm1
774342samlivskjensle1
774471samlivskultur1
773434samlivstrong1
773482samlivsvilje1
774525sammes10
773584samrådingane1
773920samrøringsdraumane1
774376samstrev2
773401samtalemøtet2
774462sandseverden1
773134sannelg1
774202sanningskravet4
774285sanningssyn1
773599sannspurt3
774243schandorph3
774506scholastici1
774486scholis1
773226sedelige2
774200sejren1
773445seksualhemningar1
773741selskabets19
773278selvovervindelse1
773707selvstændigen1
774170selvtillidsfulle1
773481selvtillisfull1
773389selvtillitsfylt1
773999selvtændt1
773075sernorsk9
773053serskular2
773595sigvats4
774093siragardar1
773724sjeldneste2
774247sjelekrisa1
774207sjelskreftene1
773130sjukestue2
773131sjuketrygdskipnad1
773512sjukevisitt1
773360självsvåld1
773717sjælelige1
774283sjølvhevdingskrafta1
773543sjølvhevdingsmot1
773128sjølvhevdingstrongen1
773710sjølvskildring2
774430sjølvstendemannen1
774254sjølvstendevokster1
773551sjølvstyrearbeidet1
773269sjølvtru4
773272sjølvtøyming8
774183sjølvtøymingsstrev1
773248sjølvverksemda1
773295sjølvvern1
773719skaffede5
773593skaldekveda3
773675skaldevers3
773918skandinavist5
774438skankes1
774080skaparverd2
773755skarpsindighed1
774166skinbarlige1
773662skjaldedigtning1
774270skjerpeplog1
773651skjoldgarden2
773887skjønhedsvælde1
774516skolameistari1
773303skolans3
773362skolarbetet1
773032skoleborna5
774538skoleklerkane1
773420skolemøte2
773565skoleråd1
773533skolerådet2
773299skolöverstyrelsen1
773681skriftprog1
773963skryderi1
774147skræmeforkynning1
773214skulearbeiedet1
773189skulehusa3
774548skuleinteressert2
774418skulejubileum2
774444skuleklerkane1
773081skulekravet3
773524skulelaga1
773122skuleliv7
773057skulelivet8
773089skuleloven69
773100skulenemnda3
773217skuleråd8
773410skulerøynsle2
774369skuleskiping1
773048skulesnarveg1
773071skulestadene1
773441skulesynet1
773433skulesystema2
773055skuletradisjonar2
774437skuleuttrykket1
773418skulevanskar2
773440skullen1
773676slagsåra1
773541slappere4
774239slegters1
774087slektforståelsens1
774214slutningssongen1
773739sluttappellen5
773682smertet1
774084småsongane1
773379snygghet1
774399sogetid3
773630sogone13
774492soknegang3
774160solbakkefolka1
774058solbjørghaugen2
773624solekarane1
773640solesønene1
773674soleættingane1
773449sosialfilosofen2
773462sosialthumane1
773597speiarar5
774449spiseverter1
773520spreiingsgrunnlag1
773497springgutar1
773734sprogforskers1
774267sproggenius1
773718sprogtalent1
773732språkarbeida1
774288språkfornyaren1
773811språkfornying1
773056språkmotsetnaden1
774289språkreisar1
773832språkreisinga2
773735språkreisingsidé1
774361språksamla1
774308språkspørsmåla6
773974språkvilje2
774410stasjonsfast1
773104statsdrive2
774497statsgymnas1
774368statsknipinga1
774109statskyrkjekristne1
773108statsskular13
773601stefnt1
774456sterkfødende1
774433stiftslærarmøte2
773709stiftst6
773678stiklestaddagen1
773590stiklestadslaget2
773035stilemne1
774083stilkjensle5
773767stipendiatløna1
773672storfylkinga1
773614storhovdingen2
773864storsindet2
773913stortingsmændenes1
773610storæettene1
773842storætt3
773865storættet1
774407strarm1
773853stridsfylte1
774205strofane1
773460strukturnytt1
773342strävan3
773983strævere1
773149studentalderen1
774039studenteråret1
773062studentskular22
773172studentskule6
773064studentskulen4
774001studentåret2
773705studeringsvegen2
773288studiegreiner1
773603studle1
773033styrebolk2
773330stöd2
773738successiv1
773712sunnmørsgrammatikken1
773694sunnmørsmålet5
773874svartskildring1
773932svenskestyre2
773652sverdleik2
774553sverdrupbrørne1
774123svermartid1
774272sviast4
773317svårigheter2
774185syndekjensle1
774190syndsforestillinger1
773370synnerligen2
774238syrgjefesten1
773354sådanna1
773254såmen6
774256såvori16
773991sælvlyd1
774011særpræget4
773869sølvknapper1
774220søndagsbog1
773692søndmørske8
774201taarnuhr1
774485talem1
774294talemålsvedtaket1
774515tankestund1
773850tarvlig1
774184teatervitjinga1
773421telefonførespurnad1
773042tenarvilje1
774469thomae1
774530tidsroms1
773766tiendepart1
773399tigget3
773139tilemper1
774523tilkjennegivelse1
773382tillhörigheter1
773499tillitsmannsval1
773547tillitsstilling1
774309tillitsstillingar1
773406tilrådligt1
773465timegiveri1
773132timetale1
773602tipoldefar1
773824titelsida1
774165tjenerne1
773605tjotta8
773265tjäna2
773644torarin474
773243totalinntrykk10
773491tradisjonsfaste3
773349trevnad1
773365trevnaden1
773868triner1
773553trivnadsstad1
773066triårige4
773483trolltru1
774547trondheimsbispen1
773819trondheimstida1
774019trulovingstid1
774348truskapskrav3
773454tryggingen1
774145trykkende15
773689trængsler2
774163trøjsamhet1
774495trøndelagsbyane1
773636trønderheren1
773626trønderhovdingane1
773673trøndermerket1
773591trønderne115
773658trøndom1
774199tvivler4
773985tåbeligere1
773884tæmmes2
774175tørpinder1
774241tøyming1
773415ubeqvem2
773820uda1
773750udarbeidelsen3
774210udarbeider1
773931udviklingslinje1
773733uforsvarligt3
773600ufredsbod5
774489ufromme1
773388uhemmede5
773539ukameratslig1
774196umaadeligt1
773648unaudsynt4
773638understerka3
773076undervisningsrådet7
774007undskyll1
774050ungdomsinntrykk1
774318ungdomslærar2
774161ungdomsmoro5
774179ungdomsoppseding1
774193ungdomstru7
773051ungdomstypen1
773395ungebunden1
773921unionsnemnda1
774022universitetskantaten1
774551universitetsmatrikkel1
773063universitetsprogram5
773052universitetstida1
773237unnatakselevar1
773235unnataksmenneske2
773238unnatakstilfelle8
774324unnleiv1
773390unterschied1
773986unyttigere1
773386uoppdragne3
773359uppamma1
773619upplendingane5
773333uppmuntran1
773339uppmuntrande1
773374uppmärksamhet1
773322uppträdande1
774219urmenneskelighet1
774480uslipa2
774343usnobbut2
773140utanbygdsbuande1
773065utdrying4
773578utgangskortet1
773387utgliing1
774385uthaldingskraft1
774260uthaldugskap1
773315uthållighet1
774533utilistar1
773318utnyttja1
774397utrikspolitikk5
774263utsynshøgder1
773263utveckalde1
773438utvecklade1
773329utvecklingsstadium1
773436utvikar2
773834utviklingsevne6
773835utviklingsvilkåra3
773967uudtømmelige2
774159uvettet8
773266uvilkårlege3
774271uærlegdom8
773956vadmelsklædte1
773245vaksenmannsalderen1
773228vaksenmannslivet1
773233vaksenmannssamfunnet1
774340valdresbygdene4
773508valmistak1
773924vanegjængeri1
773941vanekristendomen5
774333vangsgjelding2
773574vanskeligheten2
773559vansklig1
774452vanærende3
773828varigste1
774150veje13
774055vejten1
773136veketimetal4
773786velbaarenhed1
774448veldædige1
773686velmeent1
774162velsignelserige1
773837veltå1
774124venebrev2
774408venefast1
774181veneflokken17
774303venstreorganisasjonar1
774349verdfullaste9
774213verdsrevolusjonar1
773664verdøler1
773653verjum1
773776vernering1
773715videnskabsselskab1
774491vidgreint5
774358vidsynet9
773503vidtspreidde1
773622vigg2
774300vikariar1
773474viljeframvokster1
773283viljeliv6
774312viljesvedtak1
773744vilrede1
773098visningsrådet1
774441vitenskapelighet3
773768vitskapsarbeidet1
773838vittigste1
774554vixit1
774426vokstertider1
773947vonheimskulen3
774045vorpenes1
773331vägledning1
773384vårdat1
773858vænte2
773740værdigere10
773659vønest2
773394wahrer1
773916wergelandsdyrkar1
773909wergelandsstøtta6
773778wullum4
774423yggdrasilask1
774503yggdrasilaska1
774328yrkesstilling1
774521´s2
773310ägnat2
773311ärlighet1
773328ålder3
773371åligganden1
773286ålmennbaten1
774499ålmenndanande3
773244ålmenndaning1
773174ålmenndaninga2
773227ålmennkunnskapane1
773164åndsarbeidarane3
774466åndsdannelse1
773769åndsmagt1
774414åndsmerkte1
774404åndssentrum1
774460årligen1
773930æfter6
773981ælsket1
774345ætteulykka1
773890ævner1
773407ömtåliga1
773348överordnad1
773871ølkrusene1
774321ørjasæters9
773879ørkenbelte1