Norsk Ordbok 2014 layout  

InnfLingv: Språk og språkvitskap

Bye, Patrik

Det Norske Samlaget, Oslo 2003

Av i alt 21979 ordformer var 3191 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
765672#ser1
764961*den6
767555*ein10
765302*eit5
767881*er3
767471*ich1
765349*interessantare1
765350*interessantast1
765300*jenta1
765565*jents1
765507*kirjakansi1
767474*komme1
764962*lag1
765500*mannhug1
765499*mannihugi1
765498*maðrhugur1
767472*mun1
765173*naglir1
765638*per1
765473*sandar1
764972*sbråk1
764973*sfråk1
764974*smråk1
765172*sofir1
765564*suomeko1
765274*tre1
765609*vi4
7652481
766007abduserast1
766096abduserte1
767810accusativus1
766009adduserast1
766012adduserte4
767642adessiv1
767561adjektivfrasen2
765590adjektivkongruensen1
765596adjektivparadigmet1
765222adjektivstamme1
767369adjektivsuffikset1
767821adverbiala3
765334adverbialkasus2
765335adverbialkasusa1
765343adverbiell2
765646adverbklassane1
765642adverbklassen1
767512adverbtypar1
767150aferese1
765167affiks33
765210affiksa4
765539affiksering2
765168affikset7
765393affrikat8
766312affrikatane5
766308affrikatar11
766311affrikaten2
766318affrikerte2
765371afroasiatisk1
764892akkumulere8
765610akkusativforma3
765309akkusativformene1
765306akkusativformer1
766903aksentlære1
765722allerie5
765895allofon5
765877allofonane6
765904allofoni4
765888allofonisk14
766651allofoniske4
767026allomorf3
765528allomorfane1
765530allomorfar6
765531allomorfen2
767092allomorfi1
767007alloton1
768035allotonar1
766978altså når1
765391alveolar19
766442alveolare6
766298alveoli4
768006alveolopalatal1
766437alveolus1
766486alveopalatal3
768008alveopalatale1
766284alvoelar1
766037amplityde2
766022amplityden4
766946analysarast1
764878analysemetodar19
765781analysereiskapane4
767661analysevalet1
767944andreposisjon1
765106andrespråksbrukarar2
765321andrespråkslærarar1
765853andrespråkstileignar1
766780ansamlingar1
764916ansiktsproporsjonar1
764918ansiktsuttrykka4
766927antepenultimatum2
765748antonym2
766458apeks1
765984aperiodisk2
765978aperiodiske8
766151apex3
766420apikale2
766418apikalt1
767005apokopering1
767009apokoperinga1
767003apokoperingsområdet1
765584appellativa9
767487appendiksa2
766220approksimant24
766222approksimantane3
766256approksimantar21
766540approksimantartikulasjon1
766339approksimanten5
766532approksimantiske1
766336approksimantuttale1
765677aput1
764875arbitraritetsprinsipp2
764984arbitraritetsprinsippet6
765140arbitrær16
766589ardinal1
766355arendalsdialekten1
765871argumentføring1
767939argumentposisjonen1
765919arkifonem8
765930arkifonemet2
765799artikulasjonane5
766144artikulasjonar9
766208artikulasjonsfasar4
766387artikulasjonsmåte2
766218artikulasjonsorgana2
766121artikulasjonsoverflata2
766141artikulasjonsstad35
766142artikulasjonsstaden9
766146artikulasjonsstadene4
766528artikulasjonsstadener1
766137artikulasjonsstader5
766254artikulasjonstypar2
766140artikulator48
765802artikulatorane22
766143artikulatorar11
766758artikulatorbundne1
766428artikulatoren5
767337artikulatorer1
765787artikulatorisk28
765790artikulatoriske31
766800aspektar1
765884aspirasjon13
767071aspirasjonsregelen1
767289assimilasjonen8
767210assimilasjonsregel1
767282assimilasjonsreglane2
767281assimilasjonsreglar5
767170assimileringsreglane1
767229austerbotniske1
765513austersjøfinske2
767365austgermanske1
767319austnorkse1
765857austnorskspråkleg1
766293austnorskspråklige1
766944autosegment3
766948autosegmentale2
767022autosegmentalt1
765963avfallsstoffa3
766634avgliding1
767466avhengigheitar1
767453avhengigheiter2
767964aviskorpus1
765469avleiinga3
765445avleiingane3
765208avleiingsaffiks8
765209avleiingsaffiksa1
765234avleiingsmorfologi1
765230avleiingsprosess4
765206avleiingsprosessane5
765229avleiingsprosessar7
765440avleiingsprosessen2
765224avleiingssuffiksa1
765150avleksemet1
765178avlydsrekkjene1
766381avsegla1
764907avsendarens3
765971avspenne1
767192avstillinga3
767198avstillingsfasane2
767165avstillingsfase1
766215avstillingsfasen3
766490bainn1
767260bakoververkande1
765995bakplata1
766076baktunga1
766933bamboo6
765700barnefingrar3
764976barneforteljing3
765121barnehageonklar1
766729barred1
766565bbarred1
767757benefaktiv2
767444berekningseiningar1
764884bergenholtz4
766118bernouillieffekten2
767167bestemmar1
765769bestemmarar1
767079bestemtheitsartikkelen1
767870bestemtheitsrestriksjon1
767876bestemtheitsrestriksjonen1
767032bestemtheitssuffikset1
764978bichels3
764977bichsel2
766450bidental3
768003bidentalt1
766891biila1
766228bilabiale15
766271bilabialt4
767676biletleggjer1
765805bindevev16
765005binær44
765477bitrykk18
765534bloomfieldske2
765434blåast1
765026bnelda1
767468boahtit1
767473boahtá1
765753bodyen1
765508bokperm2
765009bokstavskombinasjonen1
765814bokstavstype2
766791bokstavteiknet2
766627boor8
765243bovile1
767558brettseglaren1
767539brettseglingsferie1
766275brr5
767481bruksvilkåra3
765996bruskane2
765990bruskdanningane1
765989bruskdanningar2
765991bruskformasjonane1
766852brèveteiknet1
765244bubile1
767417bås~bæser1
767961bøyingsaffiks4
767506bøyingseigenskapar1
767890bøyingsforholda1
765404bøyingskategori3
765387bøyingsklassar9
765249bøyingsklasseinformasjon1
765235bøyingsmorfologi4
765311bøyingsmorfologien1
765262bøyingsparadigma3
765151bøyingsparadigmet5
765212bøyingsprosessane3
765227bøyingsprosessar1
765251bøyingsprosessen1
765561bøyingsstamme1
765388bøyingsstammen4
765214bøyingssuffiksa1
766609bühnenaussprache1
766289carro3
764987chaise2
766319cockneyengelsk3
766432coromacronna1
765524courtenay3
767660cpar9
767663cpen3
765719daglegspråkstydinga1
767979daminspråket1
766184daske8
765855dataa35
765237declinatio2
765714dekkfrøingar4
767929deklarative2
765239deklinasjon5
765754delmengd7
767421delmengda4
766033deltonane3
766027deltonar5
766035deltone2
765618demonstrativar3
765621demonstrativen2
767316dentalane2
766440dentale8
766152dentemacrons1
766166dentes1
765617determinativa3
765630determinativt3
765160dfoc1
766270diakritikon1
767407diakronfonologiske1
764877diakroni5
765117diakront15
765133dialektendringa1
765131dialektendringar7
766487dialektfenomen3
764933dialektgrensane1
766566dialektområdet2
765945dialektskifte1
765428diatese8
766851disambiguere1
765394dish2
767361dissimilasjon3
767362dissimilasjonsregel1
767285dissimilasjonsregelen1
767386dissimilerande1
767360dissimilering2
767387dissimileringa1
767367dissimilert2
767070distintive1
766789distribusjonelle2
765870distribusjonsmessige2
767858ditransitiv1
767856ditransitivt1
765159dmcvs1
766147dobbeltartikulasjon4
767196dobbeltartikulere1
768032dobbelttonelag1
764882dokumentasjonsvitskap2
765379dolp1
764922doméne1
766477dorsale12
766700dorsalitet1
766156dorsum2
765486dukter1
765260dybs1
765366dyirbal7
765368dyirbalmytologi1
765370dyirbalsystema1
765369dyirbaltalarar1
764996dyrelydar2
765709dyreord1
765057døvespråk2
765289eadni1
765295eadniset2
765294eadnádet1
765292eadnáme1
765293eadnámet1
765290eadnán1
765291eadnát1
765297edniideaset1
765973egressiv2
765091eigedomsrelasjonar1
766049eigenfrekvens3
766054eigenfrekvensane1
766050eigenfrekvensen1
767533eigennamna3
765054einskildlyd1
766652einskildsegment2
764927einskildspråknemninga1
766900einstavingsordet1
768033einstavingstonelag3
766696einverdig2
767225ekskresens1
766659eksluderande6
767956ekstensjon8
765066ekstensjonell1
767737ekstraponering1
768041ekstrinsisk1
768040ekstrinsiske1
766881ekvivalensklassar1
765341elativ1
765711elefantord1
767348endevokalen5
767345endingsvokalen5
767255engelskspråklig6
766861engelskspråklige18
767148enkeltkonsonant1
766320enkeltsegment6
765839enkeltspråklyd1
768031enkelttonelag1
767081epenetese1
766892epentese12
766893epentesen1
767411epenteseregel1
767083epentesert1
767085epentetisk3
766975epentetiske3
766001epiglottis3
768053ergativhypotesen1
765866erstatningstest1
767829erstatningstestane1
765869erstatningstestar1
765872erstatningstesten12
765345essiv1
764925ethnologue2
766676fagkonvensjonane2
765743fagomgrepa2
765718fagspråksdefinisjonen1
765720fagspråkstydinga1
764928faktaarkiv1
766034faktorisere1
765073faktoriserer1
765681fangstkulturen3
765728fargeadjektiva1
766196faryngal3
766516faryngale4
765974farynks2
768013fauces1
766642faute29
767554femininforma1
767556femininsubstantivet1
765285fertejetne2
765283fertet4
767399filo3
767448filtere1
765438finittheit1
767957fislosofen1
764890fiva7
764885fjeldså1
767292fjernassimilasjon2
768044fjernassimilering1
767388fjerndissimilasjon1
766671flaggteikna1
766296flappen3
766071flaskeeksperimentet1
766046flaskeinngangen1
767426fleirtalsinfiks1
767027fleirtalssuffikset3
766281flikk9
767949flyttingsmetaforen1
767940flyttingsomgrepet2
767607flyttingstestane2
767718flyttingstestar1
767580flyttingstesten13
765897fonane3
765789fonar12
765985fonasjon12
766114fonasjonssyklus2
765868fonemar1
766734fonemforrådet1
765835fonemikk8
766646fonemikken3
765845foneminventar2
765915fonemopposisjon1
767446fonempar1
765907fonempara1
765859fonen6
766040fonere1
766574fonetikaren1
764959fonolog3
764960fonologar8
765574fonologikapitlet1
767226fonologiserast2
767046fonologisering3
767171fonologiseringa2
766894fonologisert4
766830fonotaks2
767274fonotaktiske4
766644fonte2
767168fordelingsreglar1
767839fordøydde2
767657forgreininga4
767114forkortar14
766233forlengbar2
766231forlengbare1
765980forlengeleg13
766059formantane1
766058formantar1
765447formativar1
765195formativen2
767844formidlingsaspektet6
765259formudvikling1
764953formvariant1
764868forprøven1
764931forståelegheit5
764932forståelegheitskriteriet1
765639forsöker1
767987fortis12
766340fortolkingane2
766018fortynningar1
767259forvekslingsrisiko1
767963fotnota1
767130fotstrukturen1
765084fraddane1
765280framkomstar1
767261framoververkande2
766075framtunga1
767547frasedef1
764951fraseeiningar2
767619frasekategori1
767695frasekategoriar1
767548frasekjerne1
767572frasenivået1
767679fraseomgrep1
767546fraseomgrepet2
767674frasestrukturane1
767913frasestrukturell1
767669frasestrukturelle9
767688frasestrukturelt3
767670frasestrukturen8
767577frasetypane1
767549frasetypar5
767645frasetypen2
767838frasetypologiske1
766047frekvensområde2
765460frekventativ1
768005fricatives1
766322frihjul2
765392frikativ39
766304frikativane5
766255frikativar25
766310frikativavgliding1
766303frikativen8
766309frikativliknande1
767363frikativsambandet1
766329friksjonslause3
766102friksjonsstøy5
766330friksjonsstøyen5
765713fruktemne2
765715frøinga3
764957fskro1
768048fugeformativ3
765492fugeformativane3
765710fugleord2
765023fådde4
765071førekomster3
764983førelesningsnotatar1
765109føreseier2
767599førsteposisjon5
767977føyrer10
767097gaffel~gafler1
765329gaivuona2
765333gaivuotna1
767391gammeltestamentleg1
767410gammtestamentleg1
768015ganebogane2
767823garasjegolvet3
766854geminat1
765654generaliseringa8
765141genereringssystem1
767435genitivs1
767156genitivsformene4
765493genitivsreglane1
767355genitivssuffikset1
765362genusbøying1
765622genusbøyinga1
765358genusdistinksjonen2
765597genusformer1
765374genuskriterium1
764894genussamsvar1
765381genusskilnader1
765063gestikulert3
766468gildeskåldialekten1
765979gitarstreng3
767709givarhandlinga1
767937gjennomstroken1
767400gjeringa6
766099glottal15
766006glottale5
766520glottalisering4
766093glottalisk1
766243glottalopning1
766109glottalopninga4
766519glottalt2
766004glottis25
766010glottisen12
765085gløpper1
765088gnypp1
765352godare1
765354godast2
765581gode akkurat1
765651gradbøyast1
766550graderinger1
767529gradsadverb5
767530gradsadverba1
768049gradsadverbet1
765155grammaticae1
765232grammatikar2
767767grammatikkforsking1
767959grendel18
766954grensetonar1
766963grensetone3
766974grensetonen3
765742greskbaserte1
768004grooved1
765192grunndistinksjonen1
766019grunnfrekvens2
766015grunnfrekvensen6
766987grunnmelodi1
765487grunntonefrekvensen1
765721grønaktige2
765087grøpsa1
767033gulagula1
764905gunnleggjande1
766163gutturale2
765982gyngerørsle1
766462gyp1
766687g}1
765048gåseleverpostei2
765049gåseleverposteinytar1
765050gåseleverposteinytarlag1
765051gåseleverposteinytarlagsmedlem1
765052gåseleverposteinytarlagsmedlemsmotstandar1
765053gåseleverposteinytarlagsmedlemsmotstandarlag1
767416gås~gjæser1
767947hakeparentesar2
767230hallingdalsk3
766556halvtrong1
766534halvvokal3
766535halvvokalen1
765126handelskontakt2
767309hankjønnsnominalar1
765465hapax2
767395haplologi2
767402haplologiar1
766662harklassen1
766825hawaiiskspråklege1
766032heiltalsmultiplum1
765712hesteord1
765314hestinn2
765318hestinni2
765315hestrinn2
765558hests2
767184heterorgane3
767183heterorganisk3
767191heterorganiske6
767084hiatushindringsstrategi1
767087hiatuskontekst1
767011hl*1
765671hobever1
765527hockett2
765537hockettske2
765223hokjønnssubstantiv2
766522homofonar1
767883homofoni3
765744homonyme4
765247homonymi12
767180homorganiske5
765453hoppog1
765997hornforma2
766952hovedtrykk1
767028hovudallomorfar1
766530hovudartikulasjonsstad1
767488hovudavsnitta1
766441hovudforskjell1
766083hovudoverskrifter2
766988hovudparameter1
766567hovudparametrane1
767934hovudsetningane1
766470hovudteiknet8
765476hovudtrykk20
766914hovudtrykket12
767497hovudutfording1
767817hovusetninga1
766043hulromma2
765663hundekøyrar12
765138hunderåra1
766598hyperartikulerte1
766337hyperkorrigerer1
766376hyperkorrigerte1
765760hyperonym1
765757hyperonymi1
765759hyponym1
765755hyponymi1
765120hypotesedanninga1
765383häntä1
764929härjedalsdialekt1
765694hårfargar8
765256høgere5
766455høgfrekvensstøy1
767866høgspentleidningen8
765482høgtone5
766991høgtonedialektar2
764897høgutvikla1
765055hørselssystemet1
765800høyrslemessig2
765796høyrslesystemet1
766602hüne1
765615identifiserbare14
767806identitetsrelasjonen1
764939idiolektane2
764937idiolektar3
764938idiolekten1
767608idiotsikre4
765202igloo9
765338illativ1
766203illusterast1
766277imiderltid3
764999imitative4
767104imperativsdanning1
767107imperativsforma1
767105imperativsformer1
765418imperfect3
765417imperfektiv7
765144imponer3
768052inakkusativhypotesen2
765589inanimate1
765411indikativdømet1
765132industriutbyggingar4
765339inessiv1
767106infinitivsendinga1
765422infinitivsform2
765423infinitivsforma2
767779infinitivssforma1
765424infinitivsstammen1
767303infinitivssuffikset1
767811infinitivum1
765762infinitum2
765112informantens2
766095ingressiv4
765435inherente4
767719initiale3
764883inkorporere29
765657inndelingskriteria1
765578inndelingsmåten2
766182innlyd4
766108innlydane2
766164innlyden7
766138innsnevringane6
766145innsnevringsgrad3
766363innsnevringsgradar1
766407innsnevringsgraden2
766104innsnevringspunktet4
766067innsnevringsstaden7
766426innsnevringstypar1
766135innsnevringstype2
766551innstill1
767164innstillingsfase1
766211innstillingsfasen2
765968innåndingsfasen1
765972innåndingsmusklane1
767043inputet1
766086insnevring1
765154institutiones10
766619intensitetsforløpet1
766615intensitetsprofilen1
766185interdental1
765641interjeksjon2
766273interjeksjoner1
767898interrogativ1
767039intervokalisk2
766972intonasjonsfrasane1
766956intonasjonsfrasar3
766955intonasjonsfrase3
766973intonasjonsfrasen2
766997intonasjonsfraser1
767852intransitiv4
766234intraorale3
766232intraoralt3
768043intrinsiske1
765105intuisjonane3
767050invariant1
767035invariante2
766921jambar2
767340jamvektsområdet2
766932japanese5
765299jentami1
765161jøm1
768046kapasitetsavgrensing2
765146kapitelar1
766483karakterisast1
766422karaktersiserer1
766577kardinalsystemet1
766599kardinalverdiane3
766575kardinalvokal3
766546kardinalvokalane12
766573kardinalvokalar3
766578kardinalvokalen6
765586kariar2
765587karien og1
765312kasusa3
765603kasusdistinksjon4
765310kasusform1
767646kasusforskjellar1
767807kasuskongruensen1
765304kasusskilnad2
767803kasusspråket1
767636kasusstyring3
765320kasussystem6
767562kategorielle1
767568kategorielt1
767656kategorisymbolet2
766523kautokeinodialekten1
765806kinestetisk1
765503kirjakaupan1
765504kirjakaupassa1
765502kirjakauppa1
765509kirjankannessa1
765506kirjankansi1
767286kjeldesegment1
767283kjeldesegmentet4
768036kjeldespråksuttalen1
765730kjensleadjektiva1
764867kjernedisiplinane1
767905kjernenomenet1
767918kjernenominalet1
767935kjerneposisjonen2
766558kjevevinkel5
766557kjevevinkelen4
765624kjønnsbøying1
765717kjøtrik2
766804kkkv1
766803kkv4
766834klangfylde3
766835klangførleik1
766048klangspekteret4
766038klangspektrum2
766661klassetilhøyrsle4
767996klassifikasjonssystem3
765690klassifiserande7
765545klitika9
765546klitikon4
765553klitikona1
765549klitikonet1
765560klitisering1
765575klitisk1
765547klitiske6
767986klusil5
765045klytemnestra6
767015knirkestemme1
764997knitre3
767315koalesens2
765824koartikulasjon28
767330koartikulasjonar2
767200koartikulasjonen2
767257koartikulasjonseffekt1
767254koartikulasjonseffektar3
767204koartikulasjonseffekten5
767269koartikulasjonseffekter1
767344koartikulasjonsfenomen1
767333koartikulasjonsprosessen1
767245koartikulatorisk3
767251koartikulatoriske3
767203koartikulerast3
767339koartikulerer1
765823koartikulerte3
767234koartkulasjon1
766886kodaen3
767025kodaer2
766828kodakonsonant1
767096kodasambandet1
764906kognisjonsprosessar1
764872kognisjonsvitskapleg1
764881kognisjonsvitskaplege1
765079koherent3
765001kokoroku2
767447koleis6
767504kombinasjonsmåtane1
765344komitativ1
764904kommmunikasjon1
764900kommunikasjonsføremål2
765410kommunikasjonssamanheng1
765867kommutasjonstest1
765432komparativforma1
767066komplementmengda1
767452komposisjonalitet23
767675komposisjonaliteten2
767493komposisjonalitetsprinsippet5
767795kongruenskrav1
767804kongruenskravet1
767802kongruere2
765436kongruerer4
765633konjunksjonane2
765412konjunktivdømet1
767154konnegative1
767151konnegativsforma1
766691konsonantal1
765890konsonantallofonane2
766331konsonantapproksimantar1
766527konsonantartikulasjon3
767193konsonantartikulasjonane1
767280konsonantassimilasjon4
766869konsonantgeminat1
765181konsonantgruppa3
767224konsonantlyd1
766814konsonantmateriale1
765188konsonantsekvensar1
767579konstituenstestar3
765602konstituentar6
767293kontaktassimilasjon1
767385kontaktdissimilasjon1
766460kontaktområdet1
766283kontaktrørsle2
766501kontaktstad2
765953kontekstbundne1
766252kontinuantar8
766681kontinuante1
767219kontinuerlegheit1
767169kontinuitetsfenomen3
767177kontinuitetsfenomena1
767451kontinuitetsforhold1
767999kontoidar1
765842kontrastberande7
766770kontrastsystem2
767133kontrastsystemet2
766945konturtonar1
767840konvensjonalisert12
766429koronal11
766351koronale9
766699koronalitet2
765463korpuset6
766559korrelasjonen2
766909korrelata2
767503korrelera1
767463korrelerast2
768019korrelerer2
766545kotinuumet1
765556kotona1
765554kotonako1
765443krilpar1
765442krilpe1
767972kristoffsen1
764917kroppspråk4
765660krusedullen7
765683krypdyrenes1
765611kryssreferanse1
764893kullturell1
765078kunnskapstypane1
766640kvalitetet1
766858kvalitetsforskjell6
766344kvalitetsforskjellen2
766610kvalitetsovergang1
766612kvalitetsovergangen1
765820kvanteliknande1
767398kvanti1
766863kvantitetsbunden1
766857kvantitetskontrast1
766860kvantitetskontrasten1
765626kvantorane5
765628kvantoren1
765136kviskreleiken3
766797kvk4
766805kvkk3
767077kvkvk1
765931kystdialekten1
767012l*2
766983l*h1
766665labialane1
766663labialar1
766657labiale2
766701labialitet1
766759labiodentale3
766165labium1
766112ladder3
767976ladusaw1
766240lagg2
765635lakmustesten6
766435lamacronmina1
766461laminale1
766101laminar1
766436laminat11
765478lammelår35
765254landskapsformer5
765471langstrømpes1
765675lappischer1
767980lardilfolket1
766517laryngal2
766526laryngalane3
765956laryngale5
766011laryngoskop5
765961larynks2
766563lase1
766294lateral22
766398lateralane1
766391lateralar7
766400lateralen4
767449lateralitet1
766414lateralt3
766390lateris1
765568leat1
765567leatgo1
765480leieprodukter3
765479leigefirmaet3
765145leksem208
765521leksembasert1
765147leksemet91
767420leksemforrådet1
765747leksemgrupper1
765576leksemklassar1
765741leksemtydingane1
765687leksemtydingar1
765674leksikaliserer1
767403leksikaliserte3
765780leksikona2
766871lengdekontrasten1
765889lengdemessige1
765850lengdeteikn2
766850lengdeteiknet1
765893lengdteikn1
767988lenis6
766003leppeliknande1
766360lepperunding6
766549lepperundinga2
766539leppespreiing2
766543leppestilling16
765822leppestillinga2
766547leppestillingar1
767962lesararar1
767123lete~lett1
767091liaison9
766768ligature1
767342likevektsord1
767341likevektsorda1
767278likviden3
766149lingval1
766424lingvale1
764921lingvstikkens1
767024lisensierer5
766821lisensiering29
767069lisensieringa2
767068lisensieringskrav4
767142lisensieringskrava1
766824lisensierte32
765157lkashd1
765849lofotmål1
765466logomena1
765336lokalkasus1
765337lokalkasusa1
767103lubben~lubne1
765965lufstraum1
766302lufstraumen1
766092lufstraumsmekanismar1
765983luftmassar7
766051luftmasse2
766055luftmassene2
766454luftmengda5
766020luftpartikkelen1
765977luftpartiklane5
765883luftpustet1
766132luftsstraum1
766090luftstraumsmekanismar1
766110luftstråle4
766300luftturbulens2
766301luftvolumet6
766226lukkefase10
766235lukkefasen8
766224lukkelydar29
767383lunaris1
765966lungevolumet3
764956lydbestanden1
766518lyddanning1
764947lydeiningar4
767064lydendringa1
766044lydfilter1
766650lydinventaret1
765019lydkaoset1
766366lydmønstra1
764965lydplanet1
766209lydrekkja2
767396lydrekkjer1
764969lydsegmentet1
765794lydsignal23
765785lydsignala4
765788lydsignalet2
765165lydstraumen2
765797lydsvingingar2
764994lydsymbolisme4
765952lydteikn1
765836lydteikna1
766660lydtypar1
765011lydtype4
766267lydtypen1
766605lydverdi1
766085lydvsingingar1
765698lyngfamilien1
767861lynt3
765572lähdetkö1
766769lågre1
766990lågtonedialektar2
765489lågtoneuttale1
765198långjevarspråket5
765199låntakarspråket4
765201låntakarspråksamfunnet1
764992læringsbyrda1
768054lødrup67
765225makrellfiskar2
765468maksimalverdien4
764887malmgren4
767018mandarinkinesisk2
765494manni4
765497mannshugi1
765496mannshugs2
765495mannshugur2
765269mansisk4
764889manusredaktør1
767423mapping1
765517marisk2
767557maskulinsubstantivet1
765361maskulinumsformer1
766028matamatisk1
765313maðrinn3
765319maður10
766219medialfasane4
767199medialfasar1
766212medialfase2
766214medialfasen12
766396mediane5
766394medianlyd1
766423medianlydar1
766397medianobstruksjon2
766413medianobstruksjonen2
768026medlyd1
768028medlydande1
765446meiningssamband1
766586mellomtrinn6
765703menneskehovudet4
764873mentalistisk1
767350metafoni3
767389metatese9
767380militaris4
767662millenniumskiftet2
767405mineralologi1
766874minimalitetsavgrensingar1
766896minimalitetskrav1
766888minimalitetskravet3
766899minimalitetsprinsippet1
766760minimalpara1
765286moai1
766269modifikasjonsteikn4
766938modulasjon3
765976modulere2
765729modulær1
765736modulært1
766404molaris1
765075molekylært3
766227momentane21
766637monoftong3
766884moraer2
766897moraomgrepet1
766883morateorien1
765518mordvinsk2
765523morfembasert4
765544morfemmodellen1
767054morfofonem9
767057morfofonemet1
767060morfofonemiske2
767053morfofonologi1
767059morfofonologiske1
764952morfologar1
767433morfologikapitlet1
765579morfologikapittel1
767429morfologikapittelet9
767406morfologisering5
767434morfologisert1
767419morfologiserte1
767443morfosyntaktiske2
767984morgagnis1
765252morphó1
765004morsekoden1
765003morsesystemet1
765858morsmålsbakgrunn3
765107morsmålsintuisjonar1
764971morsmålskunnskap2
765108morsmålstalande1
764998motbevis1
766786motsetnadsrelasjonar1
767445motsetnadstilhøva1
767845mottakarrolle1
765002motu1
766052multiresonatorsystem1
766078munngolvet3
766136munnhol1
766056munnholrommet2
765894munninnstillinga1
766042munnleppene1
766127munnopninga1
766077munntaket8
766263muskelkontraksjonar1
766119muskelspenninga1
767323målinnstillinga1
767287målsegment2
767284målsegmentet4
767233målstilling1
766210målstillinga13
767172målstillingane4
767526måtesadverb3
767523måtesadverba2
767235nabosegment1
767238nabosegmenta2
765512nabospråk6
765515nabospråka12
767346namdalsdialekten1
766207nareale1
766475narvikdialekten1
766251nasalar5
767202nasalen9
767321nasalisering1
766126nasalisert3
766128nasaliserte6
766063naseholrommet4
766130naseopninga1
765238naturalis3
767313navaho1
767374navalis1
766917neapolitanerinnene1
767152negasjonsforma1
766848negasjonsoperatoren1
766148nemningsmetoden1
765792nerveimpulsar4
765104nevrale5
765791nevrofysiologiske1
765679nittaalaq2
767534nomena1
767457nomenet3
767550nomenfrasar4
767563nomenfrase3
767565nomenfrasen3
767614nominalfrasen2
767307nominativeintalsendinga1
765308nominativformene1
765501nominativsforma5
767162nominativsformene1
765305nominativsformer1
765441nonsensordet1
766856nordgudbrandsdalsk1
767441nordsamiskspråklege1
766262nordvestlandsk10
766608normuttale2
766895norskens2
767564noun2
767622npane7
767571npar17
767591npen37
765158npio1
765193nulloperasjon2
767882nullsubjekt1
767878nullverdig1
767860nullverdige5
767470numeruskategorien1
765276numerusmarkering1
765279numerusopposisjon1
766443nyansanse1
765798nybyrjarstudentar1
764991nán1
766469nærminimale1
765380nøytra1
767058nøytraliseringar1
765914nøytraliseringproduktet1
765939nøytraliseringsomgrepet1
765913nøytraliseringsproduktene1
765916nøytraliseringsproduktet1
767166nøytraliseringsreglar1
765650nøytrumsform3
765649nøytrumsforma3
767390nøytrumsformene1
765356nøytrumssubstantiv2
767799objekts1
767723objektsdefinisjonen3
767717objektskarakteristikkane1
765328objektsstatus1
765124observerbar1
765062observerbart1
766367obstruent10
766373obstruentane3
766364obstruentar26
766380obstruentartikulasjonar1
766401obstruksjonen2
766590okal1
767985okklusiv12
765555olet2
765571oletko1
766906omgivande7
767422omgrepsproblem1
767611omkastingar1
765061omkodar4
765175omlydsvekslinga3
767418omlydsvekslingane2
764995onomatopeia1
765000onomatopoeia2
765745onyma2
767408opak20
767409opakheit2
766230opningsfase1
766560opningsgrad2
766555opningsgradar1
766107opningsgraden1
764880oppgåvesamlinga3
766904opplevingsstorleik1
765010opposisjonsforholdet1
765917opposisjonsomgrepet1
766847opptaktar1
767276opptaktsposisjon1
765139oppvaksande3
767262optimisere1
765450ordavleiing1
767041ordfinal1
766935ordfinale1
766934ordfinalt2
765143ordforma32
765255ordformlære1
765236ordformsvariasjon2
765932ordframlyd1
767461ordføyingslære1
766924ordgrensa1
766923ordgrense6
767544ordgruppene1
767149ordinitialt1
765879ordinnlyd3
767312ordinterne1
765215ordklassar27
765228ordklassebyte3
765245ordklasseinndeling8
765246ordklasseinndelinga9
765577ordklasseinndelingar1
765616ordklassen8
765226ordklasseskifte2
767566ordklassesymbol1
767532ordklassesynspunkt1
765644ordklassesystemet1
767496ordningsomgrep1
767498ordningsomgrepet1
765838ordpara3
767495ordrekkjefølgje1
767932ordstillingsproblema1
767499ordstillingsskilnadene1
767933ordstillingsskilnader1
767153ordutlyd5
768055originalarbeidet1
766992oslodialekten1
765739oslokorpuset1
765322oslosta2
765661osël1
767950overflatestruktur3
767211overgangslyd1
767218overgangslyden1
767176overgangstypen1
767415overgeneralisere2
765021overgeneraliserer1
765016overgenere1
765110overgenererer1
765684overhud5
765682overhudsdannelse1
765723overkategori1
765758overnamn1
767343overvektsord1
765241ovile1
765018pailabbane1
766479palatalane7
766327palatale4
766476palataliseringa1
767139palataliseringsområdet1
766491palataliserte4
768016palatallinja1
766511palatalt1
766459palatoalveolar2
768009palatoalveolarene1
766415palatografi1
766416palatogramma1
766157palatum10
765522paradigmebasert1
764909paralingvistiske2
765874parallel9
765031parantesane1
767465parasittisk5
767900parentesane12
767794partisippform1
767637partitiv6
767879passiviserast3
767715path3
766926penultimattrykk1
766925penultimatum6
765416perfektiv7
765419perfektive1
767127perfektumsforma1
767955performanse1
768056perlmutter1
767581permutasjonstesten1
766801persepsjonsbyrde1
766385perseptorisk4
766371perseptoriske5
765588petteren3
766314pfanne1
765831phonetic3
766299piskerørsle1
764924pitjantjarra1
767223ploderer1
767220plodert1
767217ploderte1
766246plosiven9
766829plosivgeminat1
766236plosjon11
767214plosjonen2
766838plotte15
765275pluralform1
765282pluralisforma2
765086pløskig1
765749polysemi55
765623possessivane1
765619possessivar4
767480possessiven1
765288possessivsuffiks3
766457postalveolar1
766465postalveolare1
766467postalveoli3
767634postposisjon2
765413potensialis1
767590ppar9
767602ppen32
767776praedicare1
767775praedicatum1
764948praktfult1
767816predikasjonelle1
767798predikasjonelt1
767781predikasjonsrelasjon2
767774predikasjonssubjekt3
767814predikasjonssubjektet1
767800predikativet2
767509predikatsadverb3
767511predikatsadverba3
767256prediksjonen2
766561prediktor4
765448prefiksering1
767574preposisjonsfrasar10
767603preposisjonsstranding6
767573preposition1
767467presensformene2
767868presentering1
767869presenteringskonstruksjonen6
765096preskriptiv10
765093preskriptivisme1
765102preskriptivismen1
765200prestisjeberarar2
764946primitivar2
768029primærtrykk2
765591prinsenkrysset1
765156priscian1
765153priscians1
766980privativ1
765025produknamnet1
766225produksjonsforløpet3
766369produksjonsgangen4
765462produktivitetsindeks2
765464produktivitetsindeksen2
767609proform2
767588proformene1
767583proformer3
766951prominenstonar1
766993prominenstone3
766976prominenstonen1
765605pronomenfrasar1
767732pronominell1
767469pronominelle4
765631pronominelt3
766285pronounciation1
767582proord1
767456proposisjonalt1
765585propria6
765582proprium12
766953prosentteiknet1
768047prosessere5
765231prosesstypane1
766784prosodi5
766823prosodisk8
766849prosodiske13
767629proverbet4
766274prustelyden1
766276ptr2
767888puhuu1
766601puller1
767975pullum1
765970pulmonisk6
766362pulsmessig1
766002pyramidebrusk1
765994pyramidebruskane11
767902påpeikande1
765680quanik1
765647quickly2
766161radiks1
766321ratchet10
765691raudtopp2
765149realisererdet1
765134reanalysen1
767044reanalyserer3
767049reanalyserte3
767711recipiens2
766756redundansregel1
766753redundansregelen1
766762redundansreglane5
766741redundansreglar5
766781redundant13
765620referanseidentifiserande2
765627referansekvantifiserande1
766569referansepunktar1
768057referensen1
767846referensielt1
765592referentane6
767887refereransen1
764979refererert2
765658refererertil1
765118regelmengd1
764943regelmengda2
765119regelmengdene1
766670regelsystemet7
767862regneiblant1
766278regrette1
765058rekursiviteten1
767401rekvi1
767906relativmarkøren3
767917relativsubjunksjonen1
767958relavante1
767393resiprok3
765795resonanseigenskapane4
766139resonanseigenskapar1
766045resonansrom13
766221resonant5
766223resonantane1
766204resonantar19
766410resonanten1
765962respirasjon12
768025respiratoriske1
767484ressursida1
765764restord1
766190retrofleks19
766466retrofleksane4
766464retroflekse8
768010retrofleksering1
766241retroflektering6
766297retroflektert1
765993ringbrusken10
764891risande3
767413ritualane1
767116rope~ropt1
765185rotkonsonanten1
765182rotstavinga1
766323rotteskit1
765194rotvokal2
767995rullelyd1
766349rur8
765059rådigheit6
768018røntgenundersøkingar5
765702rørsleevne7
766570rørsleområdet1
765733rørsleverba1
766081sagittalsnitt1
766377saksforholdet17
767008saltendialekt1
766493saltendialekten1
764915samanhaldast5
767318samankjeda1
765491samansetjingsaffiks1
765514samansetjingsmekanisme1
767314samanveksing2
765186samelands1
765098samfunnsmedlemmar2
765097samfunnsressursar5
765130samiskfarga1
765601samlekategori3
766971sammenlikn1
764912samtalesituasjon1
766633schwaliknande2
767279schwavokal1
767537seglbrettet1
765166segmental11
765163segmentale13
766866segmentalt1
767195segmentartikulasjonar1
766656segmentbestanden2
766822segmentfordeling1
766649segmentinventaret2
765844segmentkategori1
767163segmentrealisering1
765900segmentstrengar1
766217segmenttypar2
768030sekundærtrykk2
767850seleksjonseigenskapar1
767851seleksjonsomgrepet1
767837seleksjonsrestriksjonane3
767836seleksjonsrestriksjonar3
767489semantikkapittel1
767502semeion2
767513setningsadverba2
767595setningsdelar4
767597setningsdelen2
765032setningseiningane1
765608setningsleddet1
768045setningsmelodi2
767945setningsnivå1
765425setningsparet3
767892setningstypane2
767601setningstypar4
766782shå1
767394sibilant1
766451sibilantane2
766305sibilantar4
767311sibilanten2
764919signaliserande1
764920signalisering2
767329sikksakklinja1
765148singularis31
765281singularisforma1
764913sinnsmessige1
766024sinussvinging1
767006sirkumfleks2
767796sisteledda2
766931sitatforma2
766949sitatformen1
767699situasjonstype1
767491situasjonstypen4
765470sjarmerar1
766123sjokkbølgje1
765813sjokoladeaktige1
768027sjølvlyd1
765942skarring3
765999skeiliknande1
767134skeivheit2
765099skeivheiter2
766802skeivskapar7
764958skfor1
765773skildrarar2
765992skjoldbrusken10
765655skolegrammatikkane1
765689skolegrammatikken1
765204skriftspråkssamfunn2
765569skrifttradisjonane3
764968skråk3
767507skulegrammatikk8
765409skulegrammatikkar1
767479skulegrammatikken1
765395sleeve4
765516slektspråka1
767973slethei15
767982slurpelyd1
767125smake~smakt1
766645smeltjern1
767769småsetningar6
767378solaris8
766368sonorant10
766384sonorantane1
766365sonorantar7
766379sonorantartikulasjonar1
766842sonoriteten4
766839sonoritetsforløpet2
767094sonoritetsmessige1
766833sonoritetsprinsippet4
766840sonoritetsprofilane2
766837sonoritetsskala1
766836sonort1
765022speis5
767412spirantisering1
767120spise~spist1
767455språkelge1
765103språkforskninga1
765008språkhandlingssituasjon1
764926språkkatalog1
765829språkkatalogen1
765511språkknippe1
765077språkkunnskapens1
765784språklyden6
766082språklydproduksjon2
766091språklydproduksjonen1
765809språklydteikn1
767045språkmodellane2
765074språkproduksjonen3
765123språksituasjonar2
764874språkstrukturane1
767849språktilegningsprosessen1
765125språktileignande1
765810språktileignarar1
767414språktileignaren1
766799språktypologi17
765060språkutføring3
765782språkutføringa1
765100språkvarianten3
765203spunk3
765472spunkar1
765128spørreord1
767899spørsmålshandling1
765180stadieveksling10
765183stadievekslinga2
767527stadsadverb2
767587stadsadverbet1
765559stallens1
767029stammeallomorfar1
767038stammefinal2
767160stammefinale2
767505stammeforma4
766025stammegaffel1
765396stammeklassar2
765397stammeklasse1
767437stammekonsonantane1
767056stammerepresentasjonen1
767351stammevokalen1
766286standarduttalevarianten1
765918statusforskjellen1
765101statusmarkøren1
767014stavelse4
765875stavereglane2
766807stavingkjernen2
766484stavingsframlyd2
767078stavingsgrense1
767331stavingsgrensene1
767332stavingsgrenser2
767073stavingsinnlyd1
766794stavingsinventaret2
766809stavingskjerne4
766806stavingskjernen1
767075stavingskoda1
766843stavingskodaen1
767113stavingskvantitet2
766885stavingsopptakt4
766813stavingsopptakten3
766790stavingsstruktur4
766796stavingstypar4
766815stavingsutlyd2
766876stavingsvekt4
766879stavingsvekta1
764898steinaldersamfunn1
764896steinaldersamfunnet1
764899steinalderspråk1
765716steinfrukt5
765986stemmedanning3
766378stemmedanninga1
765812stemmekvaliteten1
765987stemmeleppene58
766014stemmeleppevibrasjon9
766115stemmeleppevibrasjonen1
766097stemmeløsheit2
765988stemmeløshet1
766098stemmeløyse4
766005stemmespalta1
766244stemminga9
767062stemmingsprosess1
766111stemtheit4
767040stemtheita1
766229stengingsfase1
766250stengingsfasen1
766213stillingsfase1
765880strengposisjon1
766000strupelokket2
764967stråk3
766120strøymingsretninga1
765020studér3
766122subglottale1
767743subjektsdefinisjon1
767742subjektsdefinisjonen3
767745subjektsfrasen1
767938subjektskarakteristikken1
767735subjektsleddsetningar2
767865subjektsposisjonen5
767797subjektspredikativ6
767886subjektspronomena2
767475subjektspronomenet1
765637subjunksjonane1
767834subkategorisering2
765957sublaryngale4
766816subsett2
767960substantivbøyinga1
765599substantivfrasar6
765612substantivfrase2
767740substantiviske6
765220substantivparadigmet1
765449suffigering3
765171suffiksering2
765176suffikseringa1
767352suffiksvokalen3
765242suile1
765137suksessive6
765330suohkan1
765563suomiko1
767970superdatamaskinen2
767514suppebollen6
765191suppletivisme11
765959supra10
766524supralaryngal3
765958supralaryngale16
766529supralaryngalt1
766783suprasegmental6
767450suprasegmentale1
765382suuteli1
767228svarabhaktivokal7
766053svelghola1
765955svelging7
768014svelgporten1
766062svelgvegg5
766515svelgveggen1
764888svenonius2
766029svingingsmåtane1
766788syllabarium1
766831syllabifisering2
767161syllabifisert1
764914symptomar3
767143synkope15
764876synkroni6
767953syntagmatisk3
767952syntagme7
767942syntaksforskarar1
765307syntakskapitlet6
767490syntakskapittelet1
767485syntaksstudiar1
766600særspråklege1
766521søraustengelsk1
766737tabulerer1
767460taksonomi6
765804taktil2
765964taleapparatet3
765407taleaugeblinken2
765737talehandlingsverb1
765735talehandlingsverba1
765067talehending2
765828talehendingar1
765793talekanalen20
765803taleorgan5
766787talepersepsjon1
765954taleproduksjon7
766084taleproduksjonen2
765607talesamanhengen1
765301talesituasjonen4
767241taletempoet3
767265talevilkår1
766079tannryggen13
764980teiknets2
764935teiknforråd5
764945teiknforrådet6
765007teiknforrådsystem1
767501teiknlære1
764942teiknmengda1
767951teiknrekkja2
765064teiknspråkleg6
767600temaplassen7
765653tempusbøygde1
765426tempuskonflikt1
767510tempusmarkerte1
766859tense1
767232tenth1
767993tenuis1
767486teorinøytral1
767954termpar3
767857termtypane1
765378terrengfordjupingar1
765377terrengtoppar1
766187thigh2
766449thinker1
766248thé1
767194tidberekninga1
765261tidevandsområde1
767328tidsberekninga1
767625tidsform2
767721tidsforma1
765430tidsformer1
765807tilbakekopling3
765801tilbakekoplingar2
767132tileigner1
767042tileigningsperspektiv1
765114tileigningsprosessen4
767483tilgjengjeleg2
765444tilleggskomponenten1
766613tilleggsparametrar1
766008tilnærmast4
764930tilskriving1
766922tiriyó1
765187tn11
766981toneautosegment1
766908tonegangen3
764910tonehøgde1
766939tonelaga4
766998tonelagsberande2
766996tonelagseiningar1
766942tonelagskontrast2
766943tonelagsmotsetnad2
766950tonelagsmotsetnaden3
766982tonelagsmønster1
767004tonelagsmønsteret2
766940tonelagsopposisjonen2
766989tonelagstypologi1
767016tonemotsetnader2
766036tonerekkja3
767017tonesystem2
766977toneverdi1
765267tonumerussystem1
765686topica2
767931topikaliserer1
767598topikalisert7
767928topikaliserte1
768034tostavingstonelag1
764902totenmål1
767703toverdig5
766673toverdige4
767404tragikokomisk1
766100transglottal3
766105transglottale3
767853transitiv3
767855transitivt3
766472transkriberast7
766333transkribere6
766357transkriberer6
765834transkripsjon15
765520treaktig3
767926treanalyse1
766761trekkmatrisa2
766736trekkmatrise3
766735trekkmatriser2
766674trekkspesifikasjon3
766738trekkspesifikasjonane4
766675trekkspesifikasjonar3
766749trekkverdiane1
767994tremulant1
765266trenumerussystem1
767704treverdig4
767702treverdige2
766639triftong1
766638triftongar3
765347tristast1
766920trokear2
766919troké2
766189tromsødialekt2
765540tromsødialekten3
765323trondheimiin1
764908tryglande6
766117trykkfall8
765481trykkfordeling1
767144trykkfordelinga2
766870trykkforholda4
767137trykkforskjellar1
765967trykkforskjellen4
766936trykkforskyvinga1
765490trykkgruppa1
765485trykkgruppe2
766918trykkgruppene1
766785trykkgrupper2
766999trykklause1
766912trykkløyse1
766913trykkmerke2
766930trykkmønsteret3
766910trykknivå1
766875trykkplassering6
767141trykkplasseringa1
766915trykkreglar2
765896trykksvak7
766911trykksvakheit1
765072trøttsemd1
766417tungeavtrykk1
765998tungebeinet1
766178tungeblabdet1
766072tungebladet17
766074tungebremmen8
766581tungekroppen3
766057tungelekamen13
766160tungerot4
766061tungerota9
766155tungerygg1
766073tungeryggen54
766402tungesidene5
766544tungestilling19
766553tungestillinga9
766554tungestillingar4
764988tuoli1
766103tverrsnittsflata2
766832tverrspråklege1
767667tvitydigheit2
765852tvitydigheita4
767678tydelelg1
767575tydingsaspekta1
765843tydingsdifferensierande2
767559tydingseining1
765013tydingsforskjell1
767605tydingsheilskap1
765056tydingslause1
765083tydingsmessig7
765080tydingsmessige4
767454tydingspotensialet1
765012tydingsskilnad5
765184tydingsskilnaden2
766773tydninga1
766798typologisk92
765351tårta1
765353tårtan1
765887uaspirert3
766572uendelegheita1
767207uforanderligheita1
764966ugrammatiske24
764964uidiomatisk2
766370ultrakort2
766039umodulert1
765015undergenerer1
765111undergenererer1
765756undernamn1
767242underskottseffektar1
766080undertennene3
766393unilaterale11
767766universalgrammatisk1
765028universiell4
767205unproblematic1
765922untatt2
766697unært1
764989uomo3
767215uplodert2
765851upåtalt1
765519uralfjella3
767440urnordsamisk1
767432ursamisk1
766548urunda6
767438urvestsamisk1
767010usamansatte1
766106ustemtheit2
767299ustemtheita1
767871utbryting1
767872utbrytingskonstruksjonen1
765815utføringane1
766383utføringar5
766382utføringsfeil1
767248utføringsfenomen1
767002utlydande5
765856utlyden7
767155utlydsherding2
765365utrum1
767680utsegnssetning2
767683utsegnssetninga2
766023utslagsvidda1
765783uttrykksrealiseringar1
766295utvandrermål1
765969utåndingsfasen4
767439uvs29
766066uvula7
766194uvular7
766481uvularane1
766478uvulare7
766272uvulart1
765257vadehavets1
765258vadelandskabets1
765342vaerie1
767701valensen6
767877valensreduksjon1
765673vallak9
767971vanvik66
767268varaint1
766778variasjonsmønsteret3
767253variasjonstilfelle1
766864varigheitseiningar1
766292varios1
765024vaskemiddelprodusent1
765981vatnmassane3
766017vekselvise1
766192velar20
766480velarane3
766503velarar2
766421velarisering1
767074velariserte1
766094velarisk1
768017velarlinja1
766512velart1
764944veldefinerte14
767664velmotivert2
766205velofaryngal6
766064velofaryngalporten8
766206velofaryngalt3
766065velum30
767237velumet1
766496vemacronlum1
767983ventrikulærfaldane2
767521verbalhandlinga10
765420verbavleiing1
765455verbavleiingssystem1
765406verbhandlinga1
767430verbmorfologi1
765408verbmorfologien1
765456verbstammar3
765221verbstamme3
765421verbsystemet3
765457verbtydingar1
767462verdensberømt15
765656vere strengt1
766614vertikaldimensjonen1
766576vertikalserie1
766354vestkantdialekt1
765162vhdb1
766260vibrant7
766266vibrantane1
766258vibrantar4
766268vibranten4
766264vibrasjonen1
767063vilkårsbundne8
767216vinkelteikn1
767076vokalallofoni1
766427vokalartikulasjon4
766531vokalartikulasjonane1
766089vokalartikulasjonar2
767327vokalartikulasjonen1
765174vokalassimilasjon2
767428vokalavlyd3
765170vokalendring2
766606vokalfirkantar1
766587vokalfirkanten6
766647vokalfonar1
765847vokalfonem2
765570vokalharmonien1
767082vokalinitiale1
767138vokalinventaret1
766542vokalklassifikasjon1
766568vokalklassifisering1
767347vokalkoartikulasjon1
766620vokalkomponent1
766868vokalkomponentar1
766621vokalkomponenten1
767131vokalkontrastar1
766536vokalkvalitet6
765905vokallengd5
767338vokalmålstilling1
766541vokalrommet6
767093vokalsamanstøyt1
766947vokalsekvensar1
766725vokalsystemet4
765179vokalvekslingar1
767998vokoid1
767997vokoidar1
765240voluntaria2
767946vpane1
767780vpar2
767617vpen28
765772vurderarar2
765219walks1
767231warmth1
766358weal2
765765wierzbicka1
765766wierzbickas1
765676wortschatz1
765270xa1
767578xpar1
765092ytringsaugeblinken1
766026ytterpunktane2
766021ytterstilling1
765373yáarínyàa1
765372yáaròo1
765207zamenhof3
765701zoolog36
766686{p1
765277~35
765439~lærar1
766641âtre1
766409älvdalsmålet1
767100åker~åkrer1
767135økonomiseringsstrategiar1