Norsk Ordbok 2014 layout  

B.V.VikE 2005: Elisa

Vik, Berit Vatne

Det Norske Samalget, Oslo 2005

Av i alt 7715 ordformer var 84 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
762439attblåsne1
762419blondekvite1
762432blåknapp16
762418bomullskvite1
762435brakekledde2
762447brødlukt2
762488enkjene6
762472fjortenhundretalet2
762450fjørkrans4
762452fjørkransen7
762501fjørpryden2
762420flaksekjole1
762449flaksekjolen5
762456fossestryka6
762474fuglefolk2
762437fuglefolket23
762483fuglefolkvalsen1
762445fugleliknande1
762443fuglenakke2
762492gruveeigarane16
762467gullskiva2
762462gullskive1
762433gulspetta1
762484gyllenbrun2
762417gyllenbrune4
762494halsbetennelse19
762481indianarbøkene2
762498indianardokka1
762497indianardokke1
762493indianarenkjene1
762495indianarsmykke1
762485inkadrakt1
762473innebilda1
762434joggeskor10
762478kaskade5
762421klattmalar1
762448knøttlita6
762469kolibri8
762476kolibrien3
762457kondor5
762465lamaflokkar1
762431langstilka5
762461leirkrukker4
762423luksusmat4
762496lysstrengen1
762490minerte3
762424niårsdagen5
762468norskoppgåvene1
762477okerfarga4
762454pannebandet4
762479penselstroka1
762459plankeskøytane1
762427plankeskøyten1
762486ringjelyden3
762429rosemala2
762470skråkammersdøra1
762428skråkammerset9
762499slektasi1
762430smijernsbeslag7
762438smijernsbeslaga1
762480småfrys2
762460snøftinga2
762464solfest38
762446sponane15
762475strikkearbeidet2
762466strupelydar5
762463strålekrans3
762436svimønster1
762489sølvårene1
762453takkehymne1
762482thailandsk38
762426tiriltunge62
762425tiårsdag1
762442tubane2
762458ursongen1
762440vaskeservant4
762441vaskestell6
762444vengeskadde1