Norsk Ordbok 2014 layout  

Dyrvik1814: Året 1814

Dyrvik, Ståle

Det Norske Samlaget, Oslo 2005

Av i alt 6490 ordformer var 429 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
751474abdikasjonssøknad2
751462abdikasjonssøknaden1
751422abdisering2
751384adelstitlar4
751452afslaaes1
751218allevegne3
751192analyseverktøyet1
751428angrepsmålet2
751403arbeidsorden1
751397arbeidsordenen1
751338arbeidsreglementet7
751172argumentasjonsrekkjer2
751135artilleriduell1
751372arvelig16
751229arverettsargumentet1
751238attestera5
751274avleggjast7
751168avståingsmåte1
751443avvisningen10
751244bededagar2
751235bededagsseremonien1
751354bekiendt1
751375benaade1
751373beskatte4
751226beskattningsrettighed1
751346betrygge2
751253bibeholdende1
751432björnstjärna1
751145blokadeprosjekt1
751283bondegruppa3
751509bonderepresentantene1
751224bravt1
751236brugseiere1
751106båregangane1
751256castlereagh5
751214congres1
751528constitutions3
751204danmarksvenen1
751212deputerede6
751208detaljopplysningane1
751173detaljsiktinga1
751341dobbelrøysta3
751306dobbelspel1
751490eidsavlegging1
751529eidsvollsfedrane1
751126einevaldsmakt3
751516einevaldstradisjonen1
751526einskildparagrafar2
751170einskildpersonars4
751459embetsmannsdominansen1
751523embetsmennenes3
751254engeström3
751117enkeltaktørar13
751363erkiender1
751267faseskiftet3
751401fastlegging20
751243fientleg10
751357finanskomiteens11
751350finansstellet3
751494fleirtalsargumentet1
751128flåtesatsinga1
751282folkefleirtalets2
751370forfatningane2
751326forfatningsarbeidet3
751318forfatningsoppdraget1
751518forflyttast2
751484forhandlingsevna2
751444forhandlingsfasen3
751161forhandlingsfølarar1
751434forhandlingskort28
751470forhandlingsparten3
751465forhandlingsprosess26
751487forhandlingsutgangspunkt1
751433forhandlingsvillig4
751305forklaringselementa1
751385forsvarsteneste1
751349forudsee1
751446forutsåg5
751222forveyen1
751456fredsfølaren1
751150fredsgest1
751420fredstraktaten7
751250frieheder1
751180frihetsverket1
751308friman23
751431fullrådd2
751164føregjengaren3
751479føretekne10
751133førstekonsulen1
751312førsteskissa1
751158givnadene5
751423glåmma2
751527grundlovs3
751512grunnlover15
751480grunnlovgivende1
751469grunnlovsparagrafane5
751369grunnlovsparagrafen5
751313grunnlovsteksten4
751521grunnlovsåret2
751400grunnlovutkastet1
751316gruppekonfliktar1
751134handelsfartøya1
751406handverksdrenger1
751197heltemod8
751102henrullede1
751295herpå2
751182historieframstillingar2
751121historikardebatten1
751189historikarhald1
751154hjarteåtak2
751427hovudframstøyt1
751146hovudframstøyten1
751429hovudslag17
751217hovudstemninga3
751234hushaldsoverhovud1
751194hyvik6
751265hærsjefane1
751485ildesindede1
751500importkornet1
751421indigneret5
751301indisiene3
751379indskrænkninger4
751383indskænket1
751508innflytterne5
751112innledes79
751522interessemotsetnadene4
751499interessesplitting1
751141interimistisk2
751139invasjonsforsøk1
751390iverksetjande15
751382iverksettande1
751299januardagane6
751219jarnverkseigaren1
751506jenkar4
751237jorddrotter1
751297juledagsbrevet4
751271kabaler1
751162kampevne4
751430kampordre1
751242kaperiets1
751183kapitaldanning2
751458katedralskolens2
751482kied1
751260kieltraktatens2
751203kjeldeproblem4
751160kjempehæren1
751307kjøpstadane2
751439kommissærer2
751105kongefellesskap2
751394kongestyre3
751362kongevalget3
751353konstitusjonskomiteens7
751323konstitusjonsutkastet1
751450konstitutionen19
751165kornavlingar26
751103kortformulering1
751411korttidsbygslarane1
751157krigserfaring1
751287krigserklæringane1
751288krigsscenarier1
751140kronprinsregenten26
751483kugler32
751491kundgjørelse3
751169kære13
751502købehavn6
751190lacour8
751211lagnadsfellesskapen4
751125landavståingar2
751144landgrense2
751131landmilitær3
751130landåtak1
751393likhetsprinsippets2
751116linvald2
751239lojalitetserklæringar1
751148lojalitetskrise1
751261lordens1
751351lovkomité3
751185løsrive10
751453løvemod1
751511maidagene1
751389maktinstansane2
751156marskalkar3
751178mentalitetshistorisk2
751153militærmanøver1
751187moderland8
751414morier5
751426mossekonvensjon1
751451mægling2
751314møtedisiplin1
751309møtereglar4
751513napoleonstiden1
751193nasjonalismeforsking7
751475naturalisering12
751477naturaliseringane1
751476naturaliseringsvedtaka1
751367naturligviis15
751348nogenslags3
751174noregshistoriene1
751167noregsspørsmålet1
751438norgesspørsmålet1
751415noteveksling1
751412notevekslinga3
751206nødsaget6
751449nødtvungen1
751331nøkkelmannen10
751520nøkkelrollen4
751166nørregård1
751232odelsbaaren1
751298okkupasjonsstyrkane7
751281ombudsmænd2
751330omframstortinget7
751315opningsmøtet4
751143oppgiven1
751233opprekte2
751302overleveringspliktene1
751120overrumplende2
751310oversending29
751122oversiktene20
751107oversiktsbøker1
751492overvældende10
751240overøvrighederne1
751322partidelinga1
751460partikonstellasjonane2
751317persontrakassering2
751407plenumsdiskusjonen1
751334plenumssamlingane1
751290plyndringsraid1
751129preussens6
751228proclamations2
751245proklamasjonane2
751365protocollen1
751464protokollkomiteen1
751284realpolitikkens3
751321regentens7
751343regentskap1
751246regentskapet1
751387reinskrivinga3
751392rettstrygd2
751181revolusjonene1
751448rigsforsamling1
751366rigsforsamlingen6
751408riksforsamlingsvalet1
751505riksstyrere1
751269rådede1
751402saksoppdeling1
751410samanjenking1
751177samfunnskjenneteikn1
751270sammenkalde2
751213sammentræde2
751276samvitsklemme1
751248schmettow1
751514selvstendighetspartiet20
751489selvstendighetspartiets4
751507selvstendighetsreisningen1
751493selvstændigheten1
751280selvstændighetshøitiden1
751262sendeferda2
751227sindelag2
751273sjølvstendealternativet1
751231sjølvstendeeid1
751277sjølvstendeeiden3
751325sjølvstendefolka4
751486sjølvstendeforsøket1
751461sjølvstendemennene2
751478sjølvstendemålet1
751329sjølvstendepartiets1
751445sjølvstendepolitikk2
751304sjølvstendereisinga1
751345sjølvstendetilhengarane1
751327sjølvstendetilhengarar2
751340sjølvstendevenenes1
751257skipsfartsblokade1
751223skiønneste1
751504skrivebordprodukt1
751447slavelænker1
751388sluttleg2
751471spenningsmomentet15
751221stadfæstelse4
751495statsrettslig2
751419statsrådets1
751289statthaldarinstruksen1
751207statthaldarvervet1
751413steigentesch1
751210stendermøtefråsegna1
751241stiftamtmennene1
751455stillstandsvilkåra1
751417stormaktsdelegasjonen3
751436stormaktskommissærane1
751424stormaktsrepresentantane1
751416stormaktsutsendingen1
751196stridslyst2
751258svenskvenleg1
751524svårtolkade1
751395sølvverdi1
751291sørflanken1
751137sørgrense1
751311takkadressa3
751320takkadresse2
751264tawast4
751159temperamentsfullt3
751186tilsidesatt8
751381tilstaaes5
751361tollprokurør1
751201tostegstesen1
751179trelastproduksjon1
751247tremanns3
751296troeste1
751230trondheimarane1
751115tronfylgjaren9
751149tronfylgjartilbodet1
751155tronfylgjarval1
751111tronfølger2
751285truskapsbanda1
751324uafhængigt2
751294udbeder3
751293udfordre2
751347udførligere1
751376udøvende5
751163uinspirerande1
751466ukronede2
751249undersaatter9
751259understatssekretæren1
751405understøtting7
751292undgås2
751360unionsalternativet1
751332unionsflokken9
751457unionsforhandlingane3
751278unionsmann2
751358unionspartiets2
751356unionstilhengarane5
751488unionstingingane1
751467unionsvedtak1
751473unionsvedtaket1
751333unionsvenen2
751339unionsvenene4
751409utestenga1
751263utfrose1
751199utgangsdefinisjonen1
751275valforsamlingane1
751272valinstruksane1
751109venstrenasjonale3
751198vikingbragdene1
751216vintervekene9
751418visekongedømme1
751472votera7
751364voterande2
751255vänersborg10
751440våpenstillstandsavtale1
751441våpenstillstandsavtalen1
751191åndsarbeide1
751101århundreder2
751176årsaksdrøftinga1
751215åtaksstyrken1