Norsk Ordbok 2014 layout  

R.KleivaLKN 2005: La oss krysse Nilen

Kleiva, Rønnaug

Samlaget, Oslo 2005

Av i alt 3247 ordformer var 82 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
743804agavene1
743817anésti1
743795avløpssystemet6
743800betongavfall1
743769blassgrøn1
743836blomstermarknaden2
743765bløggar1
743797botnsteinane4
743811bougainvillae2
743796brutilbodet1
743778bårebukettar2
743759bøkelauvet1
743761bølgjet1
743791dalbotnane3
743825dødsbodskapar2
743806elvevern2
743790flaumskadde2
743793frigjeringsgrep1
743773fåresopp2
743801føremiddagssol2
743805gjennombløytte2
743838gjennomstrøymd8
743787grasproduserande1
743776gravkantane1
743777gravkanten5
743837grovvaksne1
743766guloransje1
743788isferdene1
743827kameloppdrett1
743829kameltransport1
743783kjøkenkrakken1
743816kristós1
743764krote11
743818kvepsane1
743815leirdynene1
743812merrily1
743775minkane2
743774minkkåpa1
743828nassersjøen1
743802nattfersk2
743799nattmørkt3
743834nådekveldar1
743781omorica1
743822opphogde5
743824oppstigne1
743792oppstøttingsmurane1
743760peikefingernaglen2
743780picea12
743808platanen3
743807raudmulle2
743821raustlaus1
743833reptila2
743767ripsbærbuskane1
743835seinhaustkveldar1
743839seinhaustluft1
743782serbargran2
743784skarkanten2
743768solnedgangsraud1
743832sommarvatn1
743813steinrom2
743763stuttorvar1
743794sundskoten2
743819sørgjepil1
743789sørgjepilar2
743820takterrassen6
743810tamariskane1
743831tinos5
743762tistlane3
743772traktkantarellplassen1
743785trekruner1
743758ungjentearm1
743770uteglaset1
743840utklippa6
743798uvakta3
743809vasskuter4
743826vatningskanalen1
743771veibok9
743814vindaugslukene1
743779vintersolsnu9
743830voldtek1
743786vårvindar1