Norsk Ordbok 2014 layout  

Helles.I 2004: illusjon?

Hellesnes, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2004

Av i alt 11242 ordformer var 868 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
741144account12
741847advantage2
741698ainesidemos2
741169allkunne77
741479allmennkultur5
741630altoppløysande1
741533analysematerialet1
741666anaxarkhos4
741886annaeus1
741268antimodernisme2
741049antirealisme2
741607antiskeptikaren3
741813apels1
741378arbeidsverditeorien4
741593arbeitsplätze1
741792argumentasjonshandlingar1
741776argumentasjonskompetansen1
741767argumentasjonsrefleksjon2
741778argumentasjonssituasjonen1
741766argumentasjonsteori3
741038ariens1
741680arkesilaos2
741517asymmetries1
741675ataraxia4
741272augurane1
741090avrettingskandidaten1
741088avrettingsplassar1
741028avslørarar1
741168avsløraren2
741358avsløringsprosjektet1
741790bedingung3
741823bekräftigung1
741831belief7
741624beliefs4
741291believing2
741670bergingsmennene12
741880biologistane1
741468bortgøyming1
741058boswell7
741094boswells1
741102boufflers5
741859bruksmåtane10
741796bruprinsipp3
741042bråstoppen6
741764böhler1
741807certainties1
741074chiswick2
741031claims3
741615classroom6
741843cliffords1
741802cogitationes1
741888comfortable3
741809competences1
741143concise5
741138contestation1
741844creates1
741825daglegverdslege3
741509dagsida23
741101davenports1
741338defeasible2
741340defensoratet1
741484delegitimerande1
741091delinkventen1
741097derbyshire9
741362descartes´2
741377desillusjonerer1
741262desillusjonisme2
741709diafonia1
741821difference16
741159diktarfilosof2
741635diktarfilosofiske2
741411diminutivt2
741145dispute3
741202djupskapen5
741087dobbelmoralen5
741658dogmas1
741044drapslyst1
741466drapsredaksjonen1
741396drapsvilje1
741085drosjekuskar1
741288dual12
741257dødsjubel2
741312dørsmellen4
741422ehrt1
741642ehu8
741758eingestellt1
741255einskapsideologiane1
741266einskapsoptimismens1
741462ekskurset1
741539eksplanandum1
741805eksplikasjon1
741464eksportgruppa1
741581eksternalisering1
741180ekvivalentar23
741154emansipasjon4
741104emosjonaliteten1
741200emosjonen1
741201emosjonsobjektet1
741684empiricus6
741650empirismens4
741695empiristane7
741868endetilstand1
741879endraren2
741881endringsprosjekt3
741369enlightenment1
741640enquiry3
741440epidemiologar2
741673epikureanismen1
741157episodes1
741797epistemiske1
741639epistemologi6
741894epistulæ2
741676epokhe6
741651erfaringsargument1
741116erkefiende8
741871errare3
741270ervin14
741379erziehung1
741891eskatologiane1
741057eskorten8
741763ettervise13
741634ettervising3
741860etwas2
741674eudaimonia1
741513eventualitet13
741063eventualitetar11
741835everywhere3
741833evidensbasert3
741611existential2
741136exposé1
741339facie1
741122fagfilosof1
741034fagfilosofiske2
741584fagforeiningsmakt2
741610fagidioti1
741431fagimperialisme1
741667fakirar2
741449faktakunnskapen4
741768fallibel1
741769fallibelt2
741351fallibilisme4
741837fallibilismen3
741876fallibilist1
741725fallibilistisk1
741877fallibilitet1
741799fallibiliteten1
741811fallible1
741398falskneria1
741281farseaktige2
741192feiloppfatninga3
741775ferdigheitskunnskap1
741771ferdigheitskunnskapen1
741471filantropisk15
741125filosofibøkene2
741631filosofihistoriebøker1
741754filosofiprofessorar1
741481finansakrobat2
741310fingarette13
741311fingarettes3
741594fleksibilisering2
741419flokkmenneska1
741418flokkmoralen1
741850fluktuerer3
741475fondsforvaltaren2
741609fordomen10
741113forfalskaren1
741890forfattarinngrep1
741224forgløymingane1
741565forklaringshypotese2
741827forklaringssystemet2
741357fornuftsføresetnader1
741355fornuftspretensjonar1
741527forsamlingsretten7
741604fredsrørsler1
741040fresaren5
741508fridomsideen1
741500frigjeringsfilosofien1
741417fröhliche1
741387funksjonalist2
741188fødselstilstanden101
741174førekomst214
741241føreåtforståing1
741777førteoretisk1
741456galton7
741069garrick8
741086gatesongarane3
741397genealogie1
741455genetikaren4
741108geoffrin1
741486gestell1
741423gesundheit1
741592gewinne1
741183gewinnen2
741810gewissheit1
741409gjennomsnittsåtferd1
741420gjennomsnittsåtferda1
741568gjennomstrømming3
741195glye3
741231granskingsmateriale1
741382granskingsprosess3
741846greatly1
741714grunngivingsprosedyren1
741559grunnlagstenking1
741223grunnmekanismen1
741865grunnopplevinga2
741760grunnstandpunkt2
741715grunnstandpunktet1
741525grunnverdier4
741566gruppedynamisk1
741649gudsbevisa1
741210gurdjieff7
741045handlingsgrunn2
741254handlingsorienterande1
741196hataren3
741118hatbrevet1
741190havesjuk2
741374hegelschen1
741567hegemonistillinga1
741438helsefikseringa1
741435helseforretningane1
741447helseideologien1
741441helseideologiske1
741451helsekontrollane2
741426helseprofesjonar2
741109helvétius3
741131hertford1
741083hestedrosjar2
741071hestedrosjen1
741530hetsjournalistikk1
741526hetsjournalistisk1
741605historiemetafysikarar1
741744hoinon1
741061holbach3
741361holelikninga3
741256holeskuggen1
741872humanum5
741068humes18
741099humørsvinginga1
741597hyperbolisk1
741572hyppe3
741564høgrejakobinarar1
741519høgrekristne2
741511idéhimmelen1
741498ignoreringa3
741349illusjonsavsløraren1
741164illusjonsberaren1
741384illusjonskrevjande1
741381illusjonskritikarane2
741345illusjonskritikarar1
741370illusjonskritikken7
741359illusjonslæra1
741280illusjonsmakeriet3
741352illusjonsomgrep1
741184indikativen1
741126induktive3
741293industrisabotørar1
741857inescapable1
741878infallibilitet1
741591informatikkarbeidarar1
741047ingeniørterminologien1
741186innbillingane1
741373innbillingskrafta4
741803innhaldsfylte1
741267intellektuellenweltflucht1
741460intelligensforskarane1
741656intelligibel1
741774intersubjektivitetsfilosofien1
741612invisibility1
741185irrealis2
741873irrt1
741738isostheneia2
741232james´2
741588jobless4
741415jordloppa7
741142justicatives1
741682karneades10
741644kartesianisme1
741653kartesianismen1
741773kartesiske1
741176kategorische1
741253kausalforklart1
741213kausalsamband2
741297khrusjtsjovs2
741496kjeltringstat2
741489kjempebygg3
741884klarla2
741229klartenkte4
741077klokkelomma3
741078knebuksa3
741079kokarde5
741282kolakowski6
741073kolonialvarekjøpmann1
741388kommunikasjonslaus1
741300kommunistleidde1
741421kompatible10
741394kompilerte1
741298kongresshallen3
741177konjunktiven2
741179konjunktivforma2
741027konspiratoren3
741622kontingensen2
741347kontraargument2
741736kontraargumenta1
741748kontradiksjon17
741786kontradiksjonen1
741780kontradiksjonsprinsippet3
741081korde1
741818kriterieproblemet1
741209kryptofil1
741208kryptofile3
741207kryptofili1
741206kryptofilien3
741765kuhlmann3
741563kulturdestruktive1
741852kulturfilosofane1
741165kulturfilosofar1
741506kulturfilosofien1
741356kulturrelative1
741246kulturuavhengig1
741804kunnskapsberande1
741726kunnskapsideal1
741129kunnskapsteoriar1
741516kuppmakeri1
741752kvardagsengasjement1
741671kvardagserfaringa2
741625kvardagsforståinga1
741750kvardagsoppfatningar1
741627kvardagstenkinga1
741623kvardagstruene2
741812kvardagsvissa1
741751kvardagsvurderingar1
741478kvasireligion1
741182könnte4
741668laertios4
741216lagnadsmakter1
741149landevegsrøvarar3
741082lastekjerrer1
741613lecturers1
741480legitimeringsmåten1
741402lettmajones6
741401lettnihilisme2
741390lettnihilismen8
741490lettnihilistisk2
741505lettnihilistiske1
741815letzbegründung1
741056levasseur8
741264liable1
741089lirekassane1
741705litteraturgransking4
741408livseksperiment1
741672livsførselsfilosofi3
741699livsførselsfilosofisk1
741238livsmeininga5
741869livsynsmessige1
741151lunatic3
741062lutze3
741523lydrikestatusen1
741226læretilhengarane1
741577lønsavtalar9
741590lønskostnaden5
741391makrohypotesane1
741503maktinteressa2
741065malesherbes1
741893malorum2
741217marionettmotivet1
741117marischal2
741882markedsløsninger1
741600marknadsløysingane3
741147marquise2
741037maskinmakt1
741427medikalisering3
741429medikaliseringa4
741458mediokre2
741892meditatio2
741235medvitstilstandane1
741473megatjuveriet1
741540meiningskonstellasjonar1
741444meistringsevna2
741348metainnsikta1
741746metriopatheia1
741524militærdoktrinen3
741697misleiande1
741032mitigated3
741093mitre4
741867modererer20
741596moderering2
741261modernitetskulturen1
741260modernitetstenkjarar1
741178modusmarkøren1
741784mogeleggjerande2
741839momentous1
741601monokausalt1
741046monsterbeskriving1
741162mossner1
741734moteksempelet1
741413motemessig2
741735motinntrykket1
741346motinnvendigar1
741344motinnvendingar1
741259motivasjonell18
741742motkjelde1
741793motkritikk2
741251motprovast1
741233mystical3
741791möglichkeit2
741393nachlass2
741367naturelle3
741829naturvitar3
741795negere4
741889negerslave3
741779nektingsprøve1
741518neokonservative6
741855neopragmatistar1
741036nestenulykke14
741555neutronbomber1
741105nidskrift2
741110nivernais1
741457normalfordelingskurva2
741452normalhøgda1
741450normalitetsideologien2
741448normalitetsomgrepet4
741461normalitetsoppfatningane1
741453normalvitskap1
741098nuneham1
741580nyliberalistar2
741399nyskape4
741470næringslivstopp6
741446nøkkelelementa2
741528nøkkelfunksjon4
741560nøytralisering9
741205occultus3
741579oeconomicus2
741333omgrepslogiske1
741576omstilte10
741330omstøyteleg5
741172oppsogen1
741531opptæra1
741838option2
741215orakelstatus2
741203overflatefenomena1
741569overforenkling5
741707oversyna9
741306overtolkar1
741212overvurderinga2
741107pansophe1
741146passed5
741428patologiserte3
741647persepsjonane3
741646persepsjonar5
741167persepsjonspsykologi3
741240persipere1
741120personforfølgingar1
741055personrelasjon1
741263pessimism1
741247petitio1
741095philosophes9
741365philosophia5
741694pithanos1
741141pièces1
741683platonismens1
741170plessner6
741181plessners2
741153polemikarane1
741152polemikkane3
741239polyteismen2
741856postmetafysiske2
741820pragmatistane3
741048praksissamanheng1
741828prediksjonane2
741534prejudisere1
741321presedensane1
741319presedensar5
741819presupposisjon3
741645primæroppfatninga1
741248principii1
741781prinzip1
741066prisskrift1
741084privatvogner1
741737proargumenta1
741688probabilisme2
741687probabilismen1
741198problempersonen2
741477produksjonsforholda7
741571produktutviklarar3
741740prosedyredogmatikar1
741376protestholdning2
741284pseudoløyndom2
741578pseudomarknaden1
741295pseudorettssakene1
741080pudderparykk1
741067pupil1
741664pyrrhon17
741708pyrrhoniske1
741678pyrrhonisme2
741665pyrrhonismen4
741716pyrrhonist1
741700pyrrhonistane8
741747pyrrhonistar1
741739pyrrhonisten1
741701pyrrhonistisk4
741722pyrrhonistiske1
741628pyrrhons3
741788påstandsinnhaldet1
741657quines1
741520rammedokument7
741197realitetsblinde1
741279realitetsinnsikt1
741383realitetsorienteringa2
741380realität2
741375rechtsphilosophie3
741127reductio3
741514regimeaksepterande1
741515regimekritikk1
741717regressen1
741728reinsingsmetode2
741368reinsingsmetoden1
741713relativiteten1
741614relieve1
741128representasjonalismen4
741124resonnering8
741430ressursheftet3
741331rettsfilosofen4
741598rettsstatane2
741433risikoaspektet4
741621roquentin1
741173rulettbordet2
741493rutinebasis1
741353ryle1
741054rørslebanane1
741510røvarkrigar2
741274røvinga5
741492saksforholda5
741111salongdamene1
741885samanbrota1
741482sameksistere2
741439samfunnsmedisinarar1
741883samfunnsteknologi1
741574samleiets1
741853samtidsfilosofar1
741360samtidsfilosofi1
741158samtidsfilosofien4
741432samverkar17
741730sanningspretensjon1
741364sansebaserte2
741669sansebedrag2
741130sansedata1
741363sanseerfaringa5
741648sanseerfaringane1
741033scepticism3
741225schmitts1
741163scholarly2
741434seinmodernitetens1
741485seinskrifter1
741220sekretär1
741783selbstwiderspruchs1
741242sentiments3
741570servicepersonale2
741787setningskomponentar1
741629sextus´1
741887signallanterna1
741718sirkelslutninga1
741710sirkularitet2
741817sistegrunngitt3
741724sistegrunngiving2
741350situasjonsbeskrivingar1
741467sjefslønene1
741841sjiamuslimske51
741445sjukdomsfikseringa1
741308sjølvbedragar2
741309sjølvbedragaren8
741175sjølvbetrakting1
741662sjølvgenererte1
741227sjølvimmuniserande1
741214sjølvovervurderinga1
741848sjølvverifiserande1
741561skadepotensial19
741302skaldetid1
741652skaparmakta1
741582skatteordningar4
741595skatteutbetalingar1
741663skeptisismens1
741606skeptisismeproblemet5
741626skeptisismesaka1
741643skeptismen1
741816skjei31
741114skrekkfantasiane1
741575skrikets1
741488skyskrapardimensjonar1
741301skáldatími1
741289slaveleirar1
741072slengkapper1
741199slimdyret3
741416smaksdom1
741039snøfresar11
741041snøfresaren9
741043snøfresinga1
741371sofistikk1
741759sonst1
741372sophistry1
741558sosialmetafysikken1
741557sosialmetafysisk1
741150spalding10
741278springkniven1
741638standardargument5
741800standardinnvendingane1
741171standardtilfellet1
741689standardvokabularet1
741343startreplikkar1
741075stasbygga1
741076stasbåtar1
741469statsfunksjonæren1
741755stets1
741703stillingstakinga2
741583stillingsvern24
741304storgilde3
741112strahan1
741875strebt1
741166strube3
741135suard1
741119substansiering1
741137succinct1
741237supernaturalismen1
741243supernaturalist3
741702suspendere35
741529svikarjakt1
741194svovelsyner1
741620symptomfrie13
741463systemnødvendig1
741862systemstrevet1
741824særomstende2
741191taleflaum2
741395tankevanane1
741616tedium1
741589telebanksystemet1
741586tendensielle1
741160tertium4
741459testpsykologien1
741064tiens4
741193tillitsbrott1
741329tolkingsarbeid4
741863tolkingsevne2
741618tomattvilen1
741494torturpraksisen2
741187tragediediktaren1
741654transcendentalfilosofien1
741785transcendentalpragmatikarane1
741798transcendentalpragmatikaren2
741762transcendentalpragmatikk2
741789transcendentalpragmatikken6
741814transcendentalpragmatiske1
741619treatise3
741115tronchin1
741720tropeoppsetta1
741727tropesamlinga1
741704tropoi2
741743trusbakgrunn1
741745tukhikos1
741602tvangsmakta2
741315tydeleggjeringa7
741277tysting4
741424uhelse4
741322ukorrupte1
741723ultimat4
741637underforstå2
741258undergangsrus2
741641understandig1
741317unnlatingssynd2
741211uspenskij1
741497utanrikspolitikarane1
741870utegløymde4
741328utlogne1
741549utpeikinga14
741547utpressarar1
741543utpressaren4
741733utsagde10
741400valdsromantikar1
741731validity1
741230varieties2
741318vedtaksprosessen8
741546velskolert1
741123vennekrinsen18
741554venstreopportunisme1
741552venstrere1
741562venstreterroristar1
741553venstrismen1
741677vepsar8
741050verdsfjernt2
741845verification3
741686verifikasjonsfilosofi2
741632verknadshistoria6
741782vermeidenden1
741756verneint1
741443verstefall1
741204vesenskrafta1
741228vesenskrefter1
741861vielmehr1
741313viljesmessig3
741661vitepretensjon1
741030vitepretensjonar2
741636vitepretensjonen2
741696vitskapsforståing1
741454vitskapskulturen5
741249vitskapslogisk1
741366vérité1
741219weltgeist1
741221weltgeistes1
741822willentliche1
741854wittgensteinianarar1
741096wootton12
741603wsf1
741100yrkesdiplomat1
741410yrkeskomikarar1
741512ytringsretten11
741757zweifel1
741587zweite6
741507åndsmote1
741386åtferdsbiologar1
741140élévée1
741599økonomistisk2
741414ørkengribbar1