Norsk Ordbok 2014 layout  

Faarl.RL 2005: Revolusjon i lingvistikken - Noam Chomskys språkteori

Faarlund, Jan Terje

Det Norske Samlaget, Oslo 2005

Av i alt 10084 ordformer var 1222 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
722414*dem2
721510*denne1
721705*det14
721376*eg5
721610*far1
721509*gjennom2
721441*i15
721508*komma2
721564*oslo1
721511*parken1
722415*vil18
721479*viss2
721615=nomen1
722297=pronomen1
722184abstakt1
722440acquisition9
722094adger1
721572adjacent1
721862adjektivets1
721642adjektivfrase7
721744adjungerer1
721804adjungert6
721747adjungerte11
722135adposisjonar1
721965advebialet1
721683adverbial29
721969adverbiale1
721539adverbialet6
721945adverbielle6
721703agensrolla1
721663agensrolle6
721811agr59
722234agrop1
721812agrp24
722233agrsp1
721456akseptabiliteten1
721902aktivforma1
721899aktivsetninga1
721909aktivsetningar2
722055anafor5
722049anaforar5
722046anaforiske1
722104anafortolking1
722096analysemåte4
721303andesteik5
722054antesedent11
722072antesedentar1
722053antesedenten18
721322argumentasjonsform1
721764argumentledd7
722246argumentledda1
721690argumentleddet1
722302argumentplass1
722174argumentposisjon3
721860argumentposisjonar2
722317arguments2
721746argumentstatus1
721652argumentstruktur8
721710argumentstrukturane1
721709argumentstrukturar2
721998argumentstrukturen2
721901argumentstrutkur1
721240artsspesifikk5
721406artsspesifikt1
722314atoms2
722285attgjevast5
721948attributivt3
721330autolexical1
721565bablestadiet1
722391bannaði1
721714bantuspråk3
721609barnespråksytringane1
722346barnespråksytringar1
721334barsky1
722434beginnings2
721457beskrivingsverdi1
721863bestemheitsdraget1
721846bestemtheit19
721878bestemtheitsdrag1
721859bestemtheitsdraget1
721857bestemtheitskategorien2
721343bibliography1
721586bickerton5
722352biltjuv7
722264bindevokal1
722064bindingsdomene7
722067bindingsdomenet1
721316bindingsteorien5
721252borgargrigen1
721476bruksvilkår6
722393bróðir1
721904byråsjefen17
722277bærplukkar13
722268bøyingselement2
721858bøyingsending4
722144bøyingsform11
721469bøyingsklassa1
721471bøyingsklasse10
721470bøyingsklasser4
722286bøyingsmorfem5
721459cheval7
721387chimpsky2
721388chimpskys1
721284chomkys1
721332chomskyan3
721261chomskyanske2
722016clause2
721481colorless3
721424competence4
721778complementizer3
722183constituent2
722107constraint5
721592constraints3
722200coordinate1
721241datalingvistikk6
721532dedusert1
721854definitt1
722045deiktisk2
722044deiktiske1
721312derivasjonane2
722160derivasjonen1
721650determinativ37
721879determinativet8
721852determinativfrasen1
721247deweys5
722361diakron15
721827diderichsens3
722404disktura1
721365diskursanalyse7
721325diskursanalytikarar1
721363diskurspartiklar1
721242diskusjonsform1
721238diskusjonspartnar5
722140distinktive9
721290djupstruktur7
721460dobbelttyding2
722078domenegrensa1
721314dordrecht1
721853dp37
722309dublert3
722303dublerte2
721381dyrespråk1
721358dyrplager1
721452eigedomsord1
722443einskildspråk15
721704einverdige6
722350eittordsytringar1
722217ekesempel2
722000eksempelsetningane1
721792eksempelsetningar2
721458eksplanatorisk1
721422ekstensjonal4
722060elevanei2
721802elmentet1
721274emneoppgåve1
721621endosentriske1
721594enkeltpsråklege1
721427enkeltspråk6
722399enkeltspråksgrammatikken1
721662eskternt1
721785etterstadgaten1
722308etterstilte1
721585evolusjonsbiologi2
722318evolusjonshistorisk2
721410evolusjonsperspektiv2
722433evolusjonssamanheng1
721383faktar9
721673fakultativ9
722113falsifisera1
722106falsifiserast2
721823feltanalysen1
721367femomen2
721994flugesmekkaren3
722100flyttingstransformasjonen3
721324fonetikarar8
722364foreldregenerasjonens3
721382forflytt2
721315foris1
722132forklaringsprinsipp1
721952formaliserast13
721331formalismar1
721364forskingsdisiplinar3
722438forskingslitteratur15
722360forskingsverksemd9
721468fortidsendinga2
721895fosvann1
721800framflytting3
721799framflyttinga3
722133frasenivå2
721914fraseposisjon2
722169fraseposisjonar1
721608frasestruktur10
721647frasestrukturar2
721292frasestrukturreglar1
721641frasetype6
721485frekkke1
722385frekvent19
721327functional10
721824fundamentfelt1
721651funksjonsord9
721911funskjonell2
721828funskjonelle3
721482furiously3
721333fyldigaste5
721527fyrse2
721273føglja2
721442førekomma6
722358førfedrar1
721667førutseibar1
721672gefallen1
722453gelderen1
721328generalized2
721348generativa1
722359generativistane1
721417generativistar3
721375generativisten1
721515genererast10
721882genitiven5
721634genitivsuttrykk4
721874genitivsuttrykka1
722224gjeren2
721391godviljuge1
722442grammaticalization2
722451grammatikalisering2
722351grammatikalisert2
721349grammatikens1
721589grammatikkmodellen4
721588grammatikkstudiets1
721319grammatikkteorien4
721412granskingstemaet1
721883gruppegenitiv1
721555grætr1
722329habilis3
722241hablo2
721259hebraisklærarar1
721277hebrew4
721551helsingissä1
722079hennei4
722073hennej4
721558hermana1
721523hermeteorien2
721836hjelpevera1
721400hjerneverksemd1
722373hlewagasti1
722370hlewagastiz1
722375hlewagsti1
722262hnínu2
722323holemåleria8
722371holtijaz1
722374holting2
722328hominide2
721575horizons10
721581hornstein1
721268hovudfagsundervisning1
721612hovudordet3
721493hovudsetning16
722162hovudsetningsstruktur1
722417hovudverb18
721837hovudverbet34
722445hróarsdóttir1
721560hvárt3
721613hypotagme1
722232hypothesis1
721750høgreadjungerte2
722382høyrbare5
721691inakkusative7
721855indefinitt1
721770indeksar37
721758indikativ12
721729indirkete1
721368infinititivskonstruksjonar1
721378infinitiven11
721362infinitivsfrasen1
721995infinitivskonstruksjonane7
721372infinitivskonstruksjonar4
722031infinitivsrelativar1
721916infinitivssetning2
722032infinitivssetninga1
721917infinitivssetningar23
721512infinitt22
721992infinitvsmerket1
721766infinitvsuttrykket1
721759infl1
721912inflectional1
721761inflp1
721354informasjonsoverføringa3
722278inkorporera13
721402innateness1
721582inneliingskapittel1
721347innføringsbøkene5
721933innføydde5
721755innhaldseining1
721826innhaldsfelt1
721822innhaldsorda1
721814innhaldstomme6
722419innleiarorda1
721996innleiarordet1
721570innleiingskapittelet4
722158innlæringsprosessen2
721374inntolkinga1
721260intenting3
721395interagerer9
722347interjeksjonar6
721987interrogative4
722215interrogativt3
721607intonasjonsmønster3
721627intransitivt4
721760ip20
722249jaque2
722056jensi1
721574kasher1
722138kasusbøying10
721721kausative1
721719kausativt1
722230kaynes1
722257kenaktahnínu3
721653kjerneplassen1
722173kjerneposisjon5
722167kjerneposisjonar2
721644kjerner9
721739klarleikens1
721340koerner2
721285kognisjonsforsking1
721356kommunikasjonsforsking1
722326kommunikasjonssytem1
722103kommunkativ2
721407kongroa4
721810kongruens11
722335konsonanten28
721397konspetuelt1
721498konstituent9
721507konstituenten3
722201konstruksjonsform2
721713konstruksjonstypen1
722339kontektst1
722005kontrollinfinitivar1
722092koreferanse1
721518kulturord4
721516kvalde1
722311kvantor4
721888kvantorar3
722061kvarandrei1
722425labyrinter2
721305lakoff3
721720larsons7
721313lectures5
721781leddesetningar1
721931leddetningar2
721929leddsentinga1
721774leddsetningane9
722202leddstilling1
721891leksikaliserast1
721893leksikalisert7
721309leksikalistane3
721326lexical7
721281lingvistikkdoktoren1
721279lingvistikkprofessorar1
721323lingvistkollegaer1
721320lingvistmiljø1
721463lydlære5
722058læraranei1
721543lærbare1
721250lærdomstrong1
721668líka1
721669líkar1
721462mangetydinga1
722428manipulerbart2
722065mariti1
721282maskinomsetjingsprosjekt1
721278masteravhandling3
721341matsuji1
721306mccawley1
721337mcgilvray2
722429meiningshegemoni1
722396mellomlågtysk24
722394mellomnorsk13
721851mengdesord2
722319menneskekranium1
722330menneskesamfunna1
721492mennespråket1
721269methods8
721353minimalistiska2
722166minimalitet3
721597minimalsimen1
722424minnestøtter1
721480misforstådde1
721405mistolkinga3
722454mitsou1
722416modalt3
721748modifikatorar1
721563mogelge1
722269morfem87
722296morfema16
721466morfologien23
721276morphophonemics2
722402morsmålsbrukaren2
721522morsmålslæring1
721530morsmålstileigning1
721531morsmålstileigninga2
722127morsmålstileigningsfasen1
721249morsålslæring1
722263nakt3
721416naturvitskapsfolk1
721825neksusfelt1
721499nektingsadverbet2
721578newson2
721244noams1
721682nomialledd1
721655nominale17
721856nominalet3
721628nominalfrasar2
721295nominalfrase3
721844nominalt6
722421normeringsinstansar6
722403normeringsinstansen2
721771notasjonane1
721293np90
721849numerus45
722145numerusbøying2
721847numerusfrasen2
721848nump9
722336nyzealandske1
722105nødvendgvis1
721894nøytrumspronomenet1
722236objektsflytting1
722294objektsmarkør1
721687objektsplassen5
722017objektsposisjon1
722019objektsposisjonen1
722036objektspredikativ8
722274objektsrolle1
721715observerbare11
722304omstjing1
722456omårda1
721955operatoren4
721614oppavlege1
722229oppslunting1
722139ordklasse34
721643ordklassene7
721487ordlenkjegrammatikk4
721380ordrekkja2
721488ordsamanstillingane1
721886ordstillingsforhold2
722397ordstillingsmønster1
722213ordstillingsskilnad1
721769overflaterealiseringa1
721291overflatestrukturar2
721601overflatestrutkur1
721404overfortolka1
722154overgenerera1
721943oversetning2
721967overstryking6
722210parameterane4
721537parameterar16
721540parameteren25
722316parameters2
721593parameterteoren2
721318parameterteorien12
722223parametervariasjon1
722101parametervariasjonane1
721538parameterverdi2
722254parameterverdiar1
722220parametrisk3
721591parametriske4
721900passivforma1
721707passivfunksjonen1
721908passivkonstruksjonane2
721907passivsetninga1
721910passivsetningane1
721288passivsetningar9
722212personbøying5
721580physiology4
721393pinker7
721311plagiera3
721386plastbrikker4
722095platzack1
721351platzacks1
721258politkken2
722295polysyntetisk2
722245polysyntetiske11
722315polysynthesis1
721864possessiv8
722051possessiva2
722048possessive3
721875possessivkonstruksjonane1
721865possessivt2
722137postposisjonar10
721569praguer1
721622predikatet5
721845predikativ22
722042predikativa1
721841predikative1
721749predikatsadverbial2
721632preposisjonsfrase13
721906preposisjonsfrasen4
721896presenteringssetningar8
721762preteritumsdraget1
721467preteritumsending1
721384primatologar3
722208procrastination1
722080proi1
722074proj2
721728projeksjonar12
721861projektsjonen1
722093pronoment1
722071pronomentypane1
722052pronominal8
722043pronominale1
722063pronominalet3
722341protospråk4
722343protospråket3
721392psykolingvisten1
721346publikasjonsåret1
722426punktuelt1
722206realiseringspunktet7
722390reanalysar3
722366reanalyse9
722387reanalysera1
721587reconciling2
722087referanseforhold1
721239referanselista4
722007refleksiven1
722313refleksivmorfem1
721440refleksivpronomen5
721784reingjøringskone1
722151rekkjeføglja1
722153rekkjefølgjer2
721958relativisert11
721956relativkonstruksjon1
721957relativkonstruksjonen1
721953relativpronomen1
721484relativsetning13
721947relativsetninga13
721946relativsetningar36
722301represenasjonen1
722047resiproke6
722321resonnansrom1
722109restriksjonen13
721666rolletildeling1
722455ronat1
722441roussou1
722368runeinnskriftene5
722189rømmingssluse1
721237sakshaug37
721335salky1
722413samanbrott1
722363samfunnsspråk1
721366samtaleanalyse1
721439samtalesnutten1
722331sankarsamfunna1
721665sanseinntrykket5
721664sanseverb1
722423sauers2
721307semantikarane2
721339semantikarar2
722276sengekjøp1
722435sentences1
722152setningasdverbiala1
722150setningsadvebial2
722395setningsadverb18
722211setningsadverbet13
721803setningsadverbial13
721805setningsadverbialet5
722148setningsgadverbial1
721788setningsgrenser1
722332setningsinnføying1
721934setningsinnhald2
721752setningsinnhaldet2
722142setningsinnleiing1
722014setningsliknande1
721464setningslære4
721301setningspar8
722062setningspara4
721795setningsspørsmål4
722143setningstype2
722288shako2
721245simonofsky1
721850singular4
722070sini1
721550sinä2
721411situerbart1
721394sjimpansane12
722322sjølvagt9
722066sjølvi1
721257sjøvlsagt15
721426skoleretningar1
722407skriftspråkstandarden1
722365skråpila1
721377slutthelsinga1
722325smykkesteinar1
721773småorda4
722015småsetning11
722022småsetninga6
722068sofiei1
721408sonarsystem1
722449sornicola1
721483spesifikasjon39
721619spesifikator14
722147spesifikatorar1
721620spesifikatoren15
721740spesifikatorplass3
721654spesifikatorplassen11
721813spesifikatorposisjon6
722168spesifikatorposisjonane1
721637spesifikatorposisjonen34
722192spesifikatporposisjonen1
721959spesifkatorplassen1
721741spleisast2
722345språkbrest1
721379språkbrukssamanhengar1
722102språkdrag25
722422språkekspertar11
722362språkendring20
722377språkfamiliar4
721236språkfunskjonar1
721519språkinnlæring3
722327språkinstinkt2
722389språkkontakt18
721521språklaboratorium1
721396språklydane8
721517språklæringa7
721415språkorgan8
721401språkorganet5
722320språksenteret13
721590språkspesifikke6
722344språktileigningsfasen2
722388språktileigningsprosessen3
722342språktype2
721399språkuavhengig3
721801spørjeelement1
721561spørjeintonasjon1
721793spørjeordet21
721941spørjeordsfrase1
721820spørjeordsspørsmål1
721954spørjepronomen4
721763spørjesetning4
721944spørjesetninga5
721938spørjesetningane1
721544spørjesetningar12
722447stability31
721989stadadverbet1
721963stadadverbial1
721768standad1
721298standardteorien5
722334stavingslengd3
722333stavingsstrukturen7
721270structutral1
721432strukturalismens1
722123strukturavhengigheit3
722130strukturavhengigheita2
722129strukturavhengigheitsprinsippet1
722235strukuren2
722338strupehovud4
722272strupelukkelyd1
722353studentopptak6
722118styringsrelasjonen1
722193subjacency1
722111subjancency1
721890subjektsdrag1
721892subjektsdraget1
721767subjektsform5
721725subjektsfunksjon1
721702subjektskravet3
721926subjektslyfting1
721697subjektsplassen8
721486subjektspronomen2
722018subjektsrolle2
721776subjunksjon40
721649subjunksjonar12
721777subjunksjonen34
721936subjunskjonen1
721453substantivisk8
721873substantivkjernen1
721529sugerefleks1
721600surface97
721352svenskans2
722436syllables2
721283syntactic4
721310syntaksbaserte1
721342tajima1
722243talbøyinga1
721409talentshow3
721385taleorgana18
721514talrekkja10
722372tawido3
721595teknsike1
721765tempusbøygt2
721757tempusbøying5
721922tempusdrag3
722178tempusdraget2
721819tempusform2
722097tentative6
721235teoriretninga1
722115teorirutviklinga1
722114teoriutkast1
721280teoriutvikling3
721425termpara4
722457thinkers1
722444thorbjörg1
721389tickle2
721985tidsadverb5
721988tidsadverbet2
721980tidsadverbial1
721971tidsleddsetningar2
721976tidsreferanse3
721986tidssetninga1
721978tidssetningane1
721977tidssetningar1
722117tilbakevisast3
722222topikalisering6
721390toårsstadiet1
721754tp38
721300transformasjonane9
721602transformasjonell4
721286transformasjonsomgrepet1
721657transtitive1
721504trestruktur2
721817trestrukturane2
722185trestrukturar2
721253trotskismen1
721361turtaking1
721606tydingsinnhaldet3
722149tydingskategori1
721398uavhenige1
721631ufyllinga1
722099ug37
721373uglan1
721520ugrammatisk32
721433umogelg2
721999undeforstått1
721645underteori1
721264undervisningsopplegga2
721528undervisningsverksemd2
722131undøvendig2
721525universalgrammatikk10
721526universalgrammatikken19
722116universalium5
722098universtietsforlaget1
721576univesity2
721336unwin2
721534uregelerette1
722367urnodiske1
722136utftyllinga1
722172utfylligane1
721636utfyllingane9
721524utgangsposijson1
722124utsegnssetningar3
722427utstrekking5
721465uttrykkssida35
721568vaksenspråket4
721951venstreadjungerte1
722271verbalaspekt1
721835verbalbøying4
722289verbalendinga1
721829verbalformer2
721296verbalfrase1
722275verbalinnhald1
721834verbalinnhaldet3
722357verbalsubstantivet3
722161verbflytting6
722177verbflyttinga4
721903verbform6
722228verbfrasar2
721617verbfrase4
722280verbstammen2
721271vergar1
721272vidsynd1
722439vikigaste4
721780vilkårssetningar2
721321vitkigaste2
721461vitskapsdisiplinar1
721263vonbrott5
721616vp57
721745yp2
721547zai1
721265zellig3
722134zp1
722186ß3
722112økonomiprinsipp2
722159økonomiprinsippet8
722392þinn1
721556þú11