Norsk Ordbok 2014 layout  

Fedrah 1877:1: Fedraheimen

Eige, Kristiania 1877-10-06

Av i alt 167 ordformer var 94 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
719039aalmangjeti1
719054aalmankulturen1
719050aalmanlesing1
719053aathugande5
719043afhendes1
718967alstøtt36
718984baaneaugo8
718965baaneminne2
719004bjartaste11
719001bloi4
719055bunan1
718976bybibliotheki1
719045carlyles1
719010danekongin1
718985denni101
719024doghole1
719040einstaen2
718987faato1
718998faislandi1
718975falsens9
718968fraamerki1
718980frægdæ1
719011fullfengi2
719046fygjer11
718971glitretindar3
718983glori1
718973glæa2
719015golynni1
718974hae72
718997heiingfolki1
719048heljelindi1
719044hellaa4
719005hermanslikan1
719041homeriske14
719016hondo15
718981hugbar2
718964hugfesting1
719023hundehol1
718966ihopsanka1
718990ilogandes1
719028invigde1
719019islendar4
719027kjyrkjur3
718961konganne10
719009kongin8
718969kvor45
719047landssoga1
719017lentunne1
719012lovor1
718988mantekki1
719021megariker1
718970nyfagning1
718991olafane1
719034olafsdagin1
719029oley1
718999rjoandes1
719006seett8
719037sighvat1
719002skarlakskyrtelen1
718994sogunne2
719000solgla1
719032solmorki1
719033solmyrki2
718982sonno9
719036sovitt7
718989spipen1
719003starsyn1
719008stendug3
719022stiklesta10
719030stooley1
718993storfrægdingar1
718978stronke1
719026stundæ5
718996sveivanne1
719020taalause1
719014themsbruæ1
719018thorarin3
718995tisaman1
719031tooley1
718979trongsett4
718972umegdæ1
718963umon4
719035uphavi2
718986utlendingin1
719025vekjennst1
718962vestbygdo1
719051vismonverk1
719052yvifaring1
719042yvigangskjempur1
718977ævi1
719049ørknøyanne1