Norsk Ordbok 2014 layout  

Bjørl.H 2005: Hanni

Bjørlykke, Oskar Stein

Det Norske Samlaget, Oslo 2005

Av i alt 4863 ordformer var 36 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
712511amerikanarbilane1
712541amerikanarbilar1
712508ansiktsforma1
712521balleiken1
712532ballsjonglering2
712518barke47
712506collieren5
712517derr1
712534drible11
712535drreg1
712531fotballtreningane4
712516fårr5
712536gjorrt1
712533glasball1
712527glasfotballen1
712509grova67
712513grusplassen10
712523langsentra1
712526langsentring1
712522langsentringa2
712540limonaden2
712510maisåker3
712520matchane4
712537naboarr1
712525sentring4
712507skjegling10
712529skjeglinga2
712519spegelglasrutene2
712539spegelglasvindauga1
712505strandvegen15
712528stylta1
712514tomrak7
712538unnavind1
712512veivete1