Norsk Ordbok 2014 layout  

Ølmh.IE 1981: Innføring i elektroteknikk

Svensen, Per E.

Universitetsforlaget, Oslo 1981

Av i alt 6166 ordformer var 1269 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
712160abcisseaksen1
711613akkumulator8
711721akkumulatorane1
711659akkumulatorar10
711791akkumulatorbatteria1
711696akkumulatorbatteriet3
711784akkumulatorcellene1
711615akkumulatoren27
711677akkumulatorsyre2
711669akkumulatortypane1
712340aksialt1
711610alarmanlegg14
711736alkaliske5
712127aluminimumsband1
712114aluminiumsband1
712101aluminiumsplata1
712098aluminiumsplate3
712202aluminiumsramma2
711278amorft4
712191amperemeteret1
711781amperetimemålarar1
712023amplituden9
712312ankerfeltet1
712324ankerjarnet2
712377ankerkrinsen1
712452ankerleiar1
712294ankerleiarane5
712451ankeromfanget1
712453ankerradioen2
712313ankerreaksjon1
712333ankerspolane1
712483ankerstraum2
712373ankerstraumen5
712457ankerstraumkrinsen6
712372ankerstraumskrinsen1
712467ankerstraumsretning1
712379ankervikling1
712455ankerviklinga2
712273ankerviklingane1
711386ankerviklingar1
711462anleggsdelar6
711524arallellkopling1
711447arbeidsapparatur1
712484arbeidsmaskinar3
712110arbeidsspenning1
712108arbeidsspenningar1
711650areometer2
711666areometeret1
711702areometerkontroll2
711486attendeleiaren1
711485attendeleidningen1
712398attendestraum2
712425attendestraumsrelé1
711713attendestraumsutløysing1
712181augneblinksverdiane1
712179augneblinksverdiar1
712238augneblinksverdien1
712430automatbrytaren1
712056avbrytaren6
712068avbrytarkontaktane2
711380avgjeven2
712411avgjevne7
711385avkjølning1
711633avstandsribber1
711753avstenge1
711732bakelittkassen1
711777batterigruppene1
711752batteriinstallasjonar1
711761batterikasse1
711759batteriromma1
711768batterirommet1
711755batteriskåp1
711689batterispenninga2
712053batteritenningsprinsippet1
712054batteritenningssystem1
712065batteritenningssystemet1
712005baugbølgje1
711309belastningsmotstand1
712400belastningsstraumen2
711501belastningstabellar1
712370belastningstap2
711533beslastninga1
711263biljardprinsippet1
711473blodomløp7
711676blyakkumulator1
711756blyakkumulatorar1
711616blyakkumulatoren9
711720blyakkumulatoren*1
711642blydioksyd1
711632blygitter1
711640blylister1
711757blyplate1
711623blyplatene1
711645blysulfat1
712300bomullsisolert1
712320bomullsisolerte1
712174boringar12
711546bortleidd1
711404brennverknader1
711579brotsteget1
711307brotstilling2
711304bruksapparat1
711596brunstein3
711606brunsteinen1
711605brunsteinsporene1
711313brytargap1
712064brytargneisten1
712338brøstebru1
711254bygnadsmønsteret1
711564byssemateriell1
712149børstane10
712334børstearrangementet1
712358børstefriksjon1
712337børstehaldarane1
712376børsteovergangsresistansen1
711785celleskiftar1
711786celleskiftaren1
711773cellespenning1
711686cellespenninga8
711358coeffisient2
712070coilen2
711249coulomb4
711251coulombs1
711831cu8
711724dampleidningar2
712352dampturbin3
711516delspenningane1
711521delspenningar1
712239dempinga11
711670densitet2
711673densiteten5
712094dielektrikum5
712104dielektrikumet2
712093dimensjoneringsproblema1
711648dissosierte3
711421dobbeltisolasjon2
711422dobbeltisolasjonen1
711872drakeprydde1
712088dreiekondensatoren3
712454dreiemomenta1
712203dreieretninga11
712152dreiesirkelen1
711685dreiespoleinstrument1
712196dreiespoleinstrumentet11
712200dreiespolen1
712157dreievinkelen2
712474driftseigenskapane1
711416driftsisolasjon2
711419driftsisolasjonen3
711970driftsregulering1
711417driftsspenningar4
711771driftsstilling1
711545driftstid11
712432drivmaskinen2
712015drivmotoren3
712290dynamiblekk1
711961dynamoblekk3
712315dynamoblekkskiver1
711839dypping4
712351dørkhøgd1
711426dørkplatene1
711629ebonitt1
711568effektregulering3
712414effekttrongen1
712185effektverdiane4
712186effektverdien1
712259eigensvingning1
712156einfase2
712141einfasesystem1
711346einingssymbol2
711572einpola1
711495eintråda1
711767eksplosjonstrygt1
711424ekstraisolasjon1
711440ekstraisolert1
711464electrotechnical1
711246elektriserte5
711792elektrisitetskjelde1
711239elektrisitetslæra1
711238elektrisitetslære4
712083elektrisitetsmengd2
711395elektrisitetsmengda4
711780elektrisitetsmengdemålarar1
711478elektrisitetsverkers7
711863elektrodemateriale1
711738elektrodeplatene2
711823elektrodepotensialet2
711816elektrodespenninga1
712230elektrodynamisk1
712229elektrodynamiske5
711810elektrolytisk11
711280elektrolytiske5
711806elektrolyttane1
711274elektrolyttar7
711310elektrolytten26
712102elektrolyttkondensator1
712105elektrolyttkondensatoren2
711821elektrolyttkonsentrasjonar1
711638elektrolyttkontroll1
711948elektromagnet8
711975elektromagnetane1
711972elektromagnetar4
711647elektromolekyla1
711292elektromotorisk4
711601elektromotoriske3
711261elektronbanen1
711288elektronfattige1
711827elektronoverskotet1
711287elektronrike2
711267elektronrørsle1
711289elektronstraum5
711268elektronteknikken1
711242elektronteorien5
711237elektroteknikk13
711295elementkvantumet1
711258elementærkvantum1
711881elementærmagnet3
711888elementærmagnetane9
711849emaljeovertrekk1
712341endelaga1
711880endesjikta2
711865endesjiktet2
711396energiutvikling9
711625enkeltplatene1
711446fargemerkt1
712493fartskarakteristikk1
712490fartsregulering3
711853fartyskrov1
712495fastkopla1
712050feltendringa1
712473feltkombinasjonar1
711915feltlinjebildet1
711920feltlinjebilete1
711934feltlinjebiletet1
711923feltlinjekrinsløpa1
712280feltlinjeleiar1
711916feltlinjene17
711914feltlinjer8
711933feltlinjeretninga2
712153feltlinjeskjering2
712040feltlinjeskjeringa1
711995feltlinjeskjeringar1
712008feltlinjeskjæring2
711940feltlinjessirklane1
711918feltlinjetalet1
711913feltretninga4
711958feltsstyrken1
712036feltvariasjonar1
711578femstegsvendar1
711285fernissar1
711902ferromagnetiske4
711903ferrum=jarn1
712167firepola1
711566firestegs1
712321firkantkopar1
712195fjørar23
712148fjørtrykk2
712392flatkompoundert2
712394flatkompounderte1
712417fleirpola1
711496fleirtråda1
711922fluksen11
712078fluksendring1
712061fluksendringa1
712287fluksoverføring1
711919flukstettleik3
711960flukstettleiken7
711651flytevekt2
711528forbruksmotstandane1
711518forbruksmotstandar1
711770forbruksspenning1
711480forbruksstad2
711484forbruksstaden4
712055forgassarmotor2
712165formlik1
711796formotstand2
711778formotstandar1
712339forskovne1
711848fosfatering1
712349framdriftsmaskinar1
711482framleidningen1
711352framstillingsmetode3
712258freksensen1
712249frekvensmeter2
712250frekvensmålarar1
711515friksjonsarbeid1
712354friksjonstap2
712357friksjonstapa2
711337frisjonskreftene1
711244fritthangande8
711406fråkopling12
711908fråstøytingskraft1
712492fullaststraumen1
711293galvaniske9
712000galvanometer14
712007galvanometeret8
712001galvanometernåla6
712082galvanometerutslaget1
712210galvanoskop2
712441generatorankera1
712415generatorpolar1
712021generatorregel1
712006generatorregelen9
712422generatorspenninga1
712444generatorstorleik1
711631gitterplater1
712122gjennomføringar5
712139glimmerkondensatorar1
712133glimmerkondensatoren1
711555glødelampar9
711766gneistlaging4
712076gneistlaginga1
711243gniding7
712205graetzkopling1
712375grafittbørstar1
711276grafittkol1
711529greinstraumskrins1
711802grunnmetallet2
711857gunstigaste20
711410hajrtet2
712336haldarane1
711600halvfast8
711789hamnegeneratorar1
711448handlamper1
712329hardvalsa1
711924hesteskofasong1
712011hesteskomagneten3
711322hevarmarrangement1
711794hjelpemaskineri1
712311hjelpepolar1
712161horisontalaksen2
711996hovudmetodar1
712469hovudnordpol1
712403hovudnordpolen1
712281hovudpol1
712282hovudpolane2
711388hovudresistans1
712471hovudsørpol1
711641hovudtilstandar1
711389hovudtjukkleik1
711391hudresistansen1
712086hvoudtypar3
711257hydrogenatom6
712120hylser9
712038høgrehandsregelen3
711954høgrehåndsregelen1
711413høgspenningar1
712071høgspenningsvikling1
711465iec14
712014induksjonen7
711994induksjonsprinsippet1
712003induksjonsretninga4
712292induksjonsstraumane1
712041indusere2
712043induserer2
711476innbleste1
711477innblåsing8
711326inntakssida1
711425inntrengd1
711457installatør3
712190instrumentprinsipp1
711453isolasjonsfeil2
711420isolasjonsgraden1
711429isolasjonsskadd1
711428isolasjonsskadde1
711628isolasjonsstoff1
712089isolatorplater1
711283isolerpresstoff1
7114971
711320jarnanker1
712215jarnblekk4
712218jarnblekka3
711731jarndørken1
711900jarnfamilien1
711879jarnfilspon3
711910jarnfilsponane7
711928jarnfilsponar1
711911jarnfilsponene1
712020jarnfôring1
711871jarnhaldige3
711742jarnkar1
711953jarnkjerne4
712029jarnkjernen3
711965jarnkrins2
711964jarnlegeringa1
711901jarnlegeringar3
711349jarnleidning1
712278jarnplate4
711921jarnringen8
711856jarnskrov2
711949jarnstong17
711829jarnstykke17
711893jarnstykket3
712355jarntap2
712360jarntapa2
711943jernfilsponane1
711455jordingskontakten1
711439jordingsleiar4
711454jordingsleiaren1
711434jordingssambandet2
711450jordkontakt2
711451jordleiar1
711445jordleiaren3
711431jordsamband2
711537joules1
711700kaffikjelsklukkelyd1
711741kalilut3
711553kantal1
712079kapasitans5
712091kapasitansen6
712347kapsling1
712134kasseform1
711825katoden8
711833katodiske1
712137keramikkrøyret1
712017keret1
711509kirchhoffs11
711469kjelkontrollen1
712348klamrast2
711463klassifikasjonsselskapet4
711302klemmene5
711327klemmespenning4
711328klemmespenninga7
711472klesbrann1
711592klormagnesiumoppløysning1
711682knallgass1
711693knallgassen1
712147kolbørstar1
711369kolmateriale1
711594kolstav1
711597kolstaven1
711275kolstoff15
712272kommutatoren9
712310kommuteringspolar1
711754kompassa1
711932kompassnål2
712305kompound1
712381kompoundgenerator3
712436kompoundgeneratorar3
712380kompoundgeneratoren1
712306kompoundmaskinar3
712500kompoundmotor1
712487kompoundmotorar3
712497kompoundmotoren5
712395kompoundtypen1
712498kompoundvikling1
712387kompoundviklinga1
712066kondensator7
712085kondensatorane4
712087kondensatorar28
712135kondensatorplatene1
712084kondensatortypar3
711723kondensnedslag1
711335konduktans3
711360konstantan4
711436konstruksjonsdelane2
711433konstruksjonsdelen1
711654konstruksjonsdetalj1
712481kontaktarmen2
711394kontaktstadene1
711729kontanktar1
712491kontrollaren7
711764kontrollutstyr6
712158koordinatsystem27
712136koparfoliar1
711855koparhuda1
711437koparleiar1
711350koparleidning2
711532koparskjener1
711828koparstykke1
712356kopartap2
712363kopartapa2
711382koparviklingar1
712429kopl5
712175koplingsbrettet1
711312koplingselementa1
711311koplingsskjema2
711636koplingssymbolikken1
711941korketrekkjarregelen2
711834korroderer2
711799korrosjonen8
711798korrosjonsvern3
711519kortslutningsbrytarar1
712393kraftaggregat1
711607kraftelektrisitet1
712220kraftfjøra1
712410kraftforsyningsanlegg3
712022kraftlinjeskjeringa1
711993kraftretninga1
712232kraftverknad1
711250kraftverknaden10
711969krinsreluktansen1
712237krinsstraumen1
711409kroppsresistans2
711392kroppsresistansen2
712345kulelagra1
711405kvelning21
712293kvervelstraumane1
712362kvervelstraumstap2
711634kvilespenninga7
711498laboratorieprøver17
711711ladeanlegget2
711687ladearrangement1
711709ladedata1
711710ladeeffektivitet1
711775ladegeneratoren1
711706ladeinnretninga1
711765ladekrinsen1
711698ladekurve1
711795lademostanden1
711703ladeperioden1
711683laderommet1
711704ladespenningskjeda1
711662ladestraum4
711684ladestraumen4
711688ladestraumslikerettar1
711695ladestraumslikerettaren2
711708ladestraumsstorleik1
711705ladestraumstyrken1
711699ladetida5
711652ladetilstanden3
711266ladningsrørsle1
711265ladningstransport2
712342lagerskjolda1
712322lakkimpregnerte1
711248lakkkula1
711245lakkule1
712328lamellane8
712291lamelleringa1
712288lamellert2
712298lamellerte1
711797langtidslading1
711747langtidslagring23
711475legekunnig1
711368legeringstråd1
711931leiaraksen2
712004leiarfeltet1
711351leiarlengd1
711343leiarlengda1
711991leiarlengde1
711345leiarmaterialet2
711990leiarstraumen1
711344leiartverrsnitt1
711377leiartverrsnittet1
711493leidningslengd1
711333leidningsmotstand1
711487leidningsresistansen1
711378leidningstemperaturen1
711499leidningstverrsnitt1
711503leidningstverrsnittet2
711500leidningstypar1
711494leidningsutrekning1
711875lekamane8
711556leman1
711787leveringsspenning1
712126likespenning1
712187likespenninga1
711441likestraumsanlegg1
712016likestraumsgenerator1
712275likestraumsgeneratorar2
711997likestraumsgeneratoren2
711999likestraumsgeneratorprinsippet2
712204likestraumsinstrumentet1
712106likestraumskrinsar1
712276likestraumsmaskin4
712274likestraumsmaskinane1
712269likestraumsmaskinar2
712270likestraumsmaskinen1
712464likestraumsmotor1
712472likestraumsmotorane2
712445likestraumsmotorar1
712446likestraumsmotoren1
712447likestraumsnett2
711807lokalelement2
711808lokalelementet1
711744lommeforma1
711743lommeplater1
712223luftdemping2
711692luftepluggane1
712045luftfylt8
711966luftgap1
711762luftkanal4
712346luftklaringa1
711926luftklaringar2
712199luftspalta2
711971luftspalte1
711763lufttilførsel5
712316luftventilasjonskanalar1
711314lysbogelaging1
711279lysbogelamper1
711531lysilluminasjonsanlegg1
711414lågspenningar1
712057lågspente3
711811løysningstrykk1
711812løysningstrykket5
712279magnetane12
711895magnetisera3
711877magnetiserande9
711898magnetiserar1
712388magnetiserer1
711976magnetiseringskurva2
711959magnetiseringskurve1
712480magnetiseringsstraum3
711974magnetiseringsstraumen6
712466magnetiseringsstraumkrinsen2
712369magnetiseringstap2
711899magnetisert6
712219magnetiserte4
711874magnetjarnstein1
712308magnetkjernen1
711912magnetkompass1
712277magnetkransen2
712283magnetkransomfanget1
711867magnetpolar2
711945magnetskive1
712296magnetspolen2
712049magnetstav1
711950magnetstraumen1
712271magnetsystemet2
712448magnetviklinga5
712365magnetviklingane1
712182maksimalverdiane3
712180maksimalverdiar6
712025maksimumsverdiane3
711678maksimumsverdien6
711361manganin2
712343maskinlagra1
712226maskintavler1
711348materialfaktor1
711466materiellkontroll1
712390medkompoundert3
712486medkompounderte3
712427merkestraumen2
712128metallag2
712132metallaget1
711840metallbad1
711317metallband7
711805metalldelane3
711359metallegeringar3
711342metalleiaren1
711277metallgrafitt1
711826metallion4
711819metalliona1
712131metallisert1
711269metalllegeringar1
711837metalloverflatene1
712256metallstonga1
711241metalltråden1
712240middeleffekten1
712031midtstilling2
712081midtstillinga2
712302mikanitt1
712332mikanittplater1
711284mineraloljer8
711294minimumsladning1
711740minimumsplata1
711719minimumsverdi2
711387minskande1
711253minstedelar1
712397minusfasen1
711290minusklemma4
712407minusstraum1
712212mjukjarninstrument2
712213mjukjarninstrumentet4
711884molekylmagnet1
712048momentan17
711315momentbryting1
711458montasjer1
712194motkrafta5
712217motkraftfjøra1
712234motkraftfjørene2
712465motorfarten1
712503motorgenerator1
711981motorprinsippet2
711989motorregelen1
712052motspenning6
712073motspenninga9
711514motstandane10
711508motstandskoplingar1
711552motstandsmateriale1
711549motstandsspiralane1
711367motstandstemperaturkompensatorar1
711366motstandstermometer1
711820mottrykket2
712130mp27
711400muskelkrampelåsing1
711401muskellåsing1
711376måleininga8
711374måleiningane5
711541måleiningar9
712207målestraum2
712231målestraumar1
711835målingsfilmen2
711790naudgeneratorar1
711809neddukka3
711864neminga3
711467nemko15
711479nevf3
711737nife2
711739nikkelhydroksyd1
711362nikkelin1
711907nodpolen1
711507nomaltverrsnittet1
711869nordmagnetisme1
711894nordpolane2
711885nordpolar2
712261normalfrekvensen1
711505normaltverrsnittet1
711365ntc13
712211nullinstrument1
711435nullresistans1
712024nullverdiane1
711561nyttiggjord1
712264ohmmeter1
712265ohmmeteret1
711372ohms17
711728oksydasjon20
711801oksyderinga1
711859oksydlag3
712103oksydlaget1
712138oljekondensatorar1
712099oljelag3
711551oljevarmarar1
712478omdreinignstal1
712404omdreiningsretninga2
712420omdreiningstal9
712359omdreiningstalet7
711595ompressa2
711758oppbøying2
711832oppete11
712077oppladestraum1
712080oppladestraumen1
711751oppladingar1
711407opplivingsfreistnader2
711474opplivningsforsøk2
711822oppløysningen1
711604opptært2
711559oppvarmingstid3
712159ordinatakse1
711986otverkar1
711836overgangslaget1
712374overgangsresistans1
712366overgangsresistansen2
711734overhalar1
712426overstraumsvern1
712437overstraumsvernet1
711842overtrekka1
711838overtrekkinga1
711844overtrekkjast1
711843overtrekksmetallet2
712112papirkondensatoren2
711936papirplanet6
711929papplata3
711909papplate11
711889paradeoppstilling2
711536paralellkopla1
712413parallelldrift2
712075parallellkondensatoren1
711530parallellkopla3
711523parallellkopling5
712443parallellkøyrande1
712409parallellkøyring8
711956permeabilitet4
711957permeabiliteten1
711800pgs21
711938pilespiss11
711937pilfjør1
712260pilretninga5
712090plassbesparande2
712092plateareal1
712095plateareala1
712123plateleiarane1
711655platemasse1
712097platemateriale19
711624platesett2
711626platesetta3
711630platesettet2
711653platetypen4
711456pluggen11
711690plugging9
711483plussklemma1
712406plusstraum1
711235pneumatiske2
711925polavstanden1
712172polhjulsrotor1
712297polkjernane1
712295polkjernen1
711887polpar3
712168polpartalet1
712285polsko1
712289polskoblekk1
712299polskoblekka1
712286polskoen1
712197polskor2
711815potensialdifferansen1
711586potensialdifferens1
711286potensialskilnad6
711525potensialskilnaden5
711373potensskilnad1
712208presisjonsmåleinstrument1
712301presspan2
712317pressringar1
712032primælspolen1
711590primærelement3
711614primærelementet1
712042primærfeltet1
712060primærkretsen1
712027primærspolen6
712074primærstraumen1
712037primærstraumretninga1
711977proporsjonalregulering1
711356ptc4
711730påfyllingspluggane1
711665påfyllingspluggar1
711841påsprøyting2
711851påtrykte5
712330radielt1
712408radiostøy2
711679reagensglass1
712431reguler7
711565reguleringsbrytarar1
711567reguleringsbrytaren1
711788reguleringscellene1
711575reguleringssteg2
711571reguleringsstega1
711973reguleringsteknikken1
711978reguleringsteknisk1
711980reguleringstekniske2
712477reguleringsutstyret1
711576reguleringsvendar2
711580reguleringsvendarane1
711569reguleringsvendaren1
711390reinleiksgrad1
711585reisistansserieregulering1
711967reluktansen4
711319reléa1
711270relékontaktar1
711897remanent1
711661reserveakkumulatorane1
711660reserveakkumulatorar1
711611reservetørrelement1
711393resistansane4
711375resistansprototyp1
711581resistansregulering1
711584resistansreguleringsvendarar1
711527resistansverdiane1
712456resistive1
711554resistivitet4
711347resistiviteten5
712253resonansinstrument1
712251resonansprinsippet1
711984resultantfelt3
711987resultantfeltet3
711526resultantresistansen2
712154resultantspenning1
712069resymera1
712502reverserbar1
712344ringmøringslager1
711502romtemperaturar1
712169rotasjonsfrekvens1
711992rotera17
712143roterbar1
711779rr6
712117rulleblokk1
712267rx18
711281rørslefridomen2
712012rørsleretninga3
711340røyrlengda2
711341røyrtverrsnitt1
711818saltiona1
711273saltoppløysningar2
711803saltsyrer1
711804saltvassdampar1
711830saltvasskondensat1
712416samleskjena2
712423samleskjenene1
711612sekundærelement2
712033sekundærkrinsen1
712072sekundærspenninga1
712028sekundærspolen11
711324sentrifugalpumpe1
711627separatorplater1
712504seriefelt1
711535seriekopla22
711511seriekopling6
711639seriekoplinga1
711968seriekoplingsprinsippet1
712489seriemotorar1
712488seriemotoren7
712140serieparallell1
711534serieparallellkopling1
711583serieparallellmotstandskopling1
711570serieparallellvendar2
711510serieparallelt1
712304serievikling3
712386serieviklinga6
712440serieviklingane2
712382shunt8
712499shuntfeltet1
711776shuntgenerator3
712434shuntgeneratorar1
712385shuntgeneratoren2
712368shuntkarakteristikk2
712399shuntkrinsen2
712475shuntmotoren7
712476shuntregulator3
712421shuntregulatoren4
712433shuntregulering2
712307shuntvikla1
712303shuntvikling4
712389shuntviklinga1
711306sikringar23
711506sikringsstraumen1
711854sinkblokker1
711603sinken4
711598sinkkar1
711599sinkkaret1
712247sinmeter1
711331sirkulasjonsleidningen1
711330sirkulasjonsvassleidningen1
711748sjokklading1
711749sjokkpåkjenningar1
711716sjokkutlading2
711403sjokkverknader1
712459sjølvinduksjonen1
712067sjølvinduksjonsverknaden1
712044sjølvinduktans2
711746sjølvutlader1
711725sjølvutlading2
711459skadevederlag1
712241skalainndeling1
712209skalainndelinga1
711769skipsakkumulatoranlegg1
711663skipsakkumulatorar5
711460skipsanlegg4
711461skipselektrikarar1
712396skipsmaskinar1
711236skipsoffiseren1
711860skipsskrov2
712318skovlvifte1
711637skrupluggar1
712350skutebotnen1
711370skyvekontakt1
711750slagglaging1
712146sleperingane1
712145sleperingar2
712111slutting2
711316smeltesikringar2
711882snittlinjer1
712442spenningsauke2
711522spenningsdelar1
712435spenningsendring1
711334spenningsfall11
711517spenningsfalla2
711490spenningsfallet8
711471spenningsfri1
711411spenningsførande8
711444spenningsgrensene3
711412spenningsgrenser1
711303spenningskjelda4
711299spenningskjelde4
711291spenningskjelder3
712482spenningslaus1
711520spenningsreduksjon1
711817spenningsrekkje3
712236spenningsspolen2
711489spenningstap1
711664spenningstilstanden2
712460spenningsvariasjonar1
712178spenningsverdiane1
712176spenningsverdiar1
712335spesialhandsama1
712201spiralfjører6
712046spolefeltet2
712326spolehovuda1
712142spoler7
711951spolestraumen1
712233spolesystema1
711947spoletverrsnittet1
711824standardelektrode1
711635startakkumulator1
711672startakkumulatorar1
712458startaugneblinken1
711760startbatteri3
711733startbatteria1
712494startmoment2
712462startmotstand1
712463startmotstanden2
712419startrutine1
712479startsteget1
712461startstraum1
711427statoren7
712173statorkjernen1
711547statorviklingane1
711878stavmagnet5
711906stavmagneten2
712255stemmegaflar1
711667stikkhevert3
711272stoffdelane1
711271stoffdelar1
712428stopprutinen1
711381storleikssymbolet1
711260storleikstilhøva1
711371storleiksymbol1
711318straumbrytarane3
712051straumendringa1
711488straumforbrukaren2
711538straumgjennomgangen2
711587straumkjeldene1
712034straumkrinsane1
711298straumkrinsen11
711602straumkris1
711862straummetode1
711852straummetoden1
712449straumretning6
711297straumretninga11
711944straumsirkelen2
711942straumspole6
712221straumspolen5
711398straumtypane1
711379straumvarmen1
712371straumvarmetap1
712364straumvarmetapa1
711574straumvegane1
712047straumverdien1
711308struam1
712254stråltunger1
711338strøymingsmotstanden1
712496styremaskinar1
711952stålkjerne1
711896stållegert1
711430stålskip4
711438stålskrovet1
711876stålstykke2
712331støypegods6
711962støypestål2
711668sugeball1
711656sulfat39
711658sulfaterer1
711657sulfatering2
712096svakstraumskrinsar2
711644svampaktig2
711847svartoksydering1
712166svingetida1
711649svovelsyra2
712198sylindrisk29
711727syrefri6
711442systemspenning3
711562systemspenninga1
711681sølvklorid3
711680sølvnitrat10
711296sølvnitratoppløysning1
711868sørmagnetisme1
711866sørpol10
712450sørpolane1
711886sørpolar3
711890sørpolverknad1
712225tavleinstrument1
711504tavlespenninga1
711608telegrafanlegg4
711357temperature9
711355temperaturkoeffisient4
711353temperaturkoeffisienten1
711363temperaturstabile1
712062tenningssystemet1
712206termokross1
712009tidseining21
711904tildragingskraft1
711813tildragingskrafta1
711321tildrege2
712144tilkoplingane2
712121tilkoplingskontaktar1
712378tilleggstap2
711481toleiaranlegg1
711491toleiarkabel1
711927toleransar5
712384tomgangseigenskapane1
712367tomgangstap1
712222tommelfingerinterpolering1
711573topola2
712424totalbelastninga7
711735totalhavari12
712243towattmetermetoden1
711979transduktor1
711383transformatorar22
711963transformatorblekk1
712026transformatorprinsippet1
711452transportabel4
712327trapesforma183
712242trefasesystem1
712245trefasewattmeter1
711722trekilar5
712325trekile4
711870trollsteinar1
711873trollsteinskompass1
712314trommeltypen1
711468tryggleikskontroll21
711423tryggleiksmargin18
712268trykkbrytaren1
711240trådendane14
712323trædast2
712252tungefrekvensmeter1
712262tungefrekvensmeteret1
712266tørrbatteri1
711300tørrelement2
711301tørrelementet5
711282tørrluft1
712412ubelasta1
711252uelektrisk2
711415uelektriske1
711449uisolerte9
711891umagnetisk3
712039urvisarar1
711589uteksperimenterte3
712438utjamningsleidning1
712439utjamningsleidningen1
711717utladekurver1
711618utladestraum2
711783utladestraumen1
711619utladetid4
711718utladetida1
711325uttakssida1
711621uttr24
711726vagabonderande1
711305varmeapparat9
711539varmearbeidet4
711557varmekapasitet1
712246varmeter1
711544varmeverknad1
712184varmeverknaden1
711548vasskjølar2
711323vasstrumen1
711336vasstrøyming2
711332vasstrøyminga1
711550vassvarmarar5
712170vedlikehaldsproblem3
711399vekselstraumanlegg1
711397vekselstraumar3
712188vekselstraumsamperemeter1
711443vekselstraumsanlegg1
712019vekselstraumsgenerator1
712171vekselstraumsgeneratorane1
711998vekselstraumsgeneratorar2
712010vekselstraumsgeneratorprinsippet1
711691vekselstraumskontakt1
712125vekselstraumskrinsar1
711697vekselstraumsnettet2
712183vekselstraumsproblem1
712189vekselstraumsvoltmeter1
712468vendenordpol1
712402vendenordpolen1
712401vendepolane1
712309vendepolar5
712405vendepolviklinga1
712470vendesørpol1
711988venstrehandsregelen2
712319ventilasjonskanalane1
711694ventilerast2
712353verknadsgradane1
712485verkstadmaskinar2
711418verneisolasjon2
711432vernejording1
711492vernekappe1
711850vernelaget2
711861vernestraum1
711858vernestraumen2
712383verneutstyret8
712150vindinga6
712030vindingane3
712391vindingstal1
712257vinkelrørsler1
712216visarakselen1
712224visaroperert1
712193visarrørsla1
712116voksimpregnert1
711329voltmeter9
712192voltmeteret1
711264volumdel1
712214vrijarnsintrumentet1
712059vv4
711814væskeoppløysningen1
711543wattimar2
712227wattmeter7
712235wattmeteret2
712244wattmeterutslaga1
712228wattmetra1
711540wattsekund1
711542wh6
711339ymnse2
711560ytterflate1
711845zn3
711774·76
711408øyeblikksresistansen1