Norsk Ordbok 2014 layout  

PryserNHS 1999: Norsk historie 1814-1860.

Pryser, Tore

Det Norske Samlaget, Oslo 1999

Av i alt 20568 ordformer var 2335 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
708048aaset3
707914abdikasjonsakter1
708195abildgaard6
708178absolutismens1
706996adelsgodsa1
707878adelsløst1
708111adelssaka1
708177adressepolitikken2
708274afhjælpe4
706698afsondret2
708311agitasjonsreisene1
708374agitasjonsreiser1
708049agitasjonsskrift5
707267agitasjonsskrifter7
708395agrarsosialist1
708264akkordering6
707629akkordløn13
706778aksjonærmidlar1
706355alderspyramiden2
706331aldersrolle3
707554aldersrollene1
706317aldersroller3
708523allmugeforeiningar1
708227allmugeforsamlingane1
706302allmugekvinnene1
708225allmugemøta2
708124allmugemøte4
708186allmugeskular2
707286allmugeskulelærarar2
707125allokerte2
708161almenviljen20
707943amalgamasjons1
706520amerikafeberen7
708244amtformannskapet3
708110amtmannsembeta3
706617amtmannsrapportane5
707580amtmannsrapporten1
708280amtsformannskapet16
706504amtssetlar1
706535anholdt48
706361anstalthushald1
707797antipatriotane2
707796antipatriotiske1
708246approbasjonsrett1
708373arbeidarforeiningane19
707268arbeidarforstadene2
708372arbeidarmiljøa3
706321arbeidarrolle1
707681arbeidarsøner1
706551arbeiderforeningernes4
706490arbeiderkladses1
706899arbeidsbesparende2
706316arbeidshusmennene1
706970arbeidskone5
707183arbeidsplikta4
707041arbeidssamvær1
706559arbeidssystemet2
707043arbeidstilhøvet11
706614arbeidsuføre35
707028arbeidsutbyttet1
706472arbeidsvandringa1
706469arbeidsvandringane3
706453arbeidsvandringar6
706942arealekstensive1
706941arealintensiv2
708487asylenes1
706204atferdsnormer2
707403austersjøfarten1
706799austersjølanda12
707674austlandsbyar2
706956austlandsdalane8
707942autoritetsforhold4
706231autoritetsstrukturene1
706228avhengnadsband1
706887avhengnadsbanda1
708475avholdsselskap1
706236avløses6
706710avløst28
707347avsetningskrise1
706796avsetningsproblem1
706739avskaffinga13
707794avskilsgåve9
707793avskjedspresang3
706202avspeiling5
708299bacherud1
708441bagersvendenes1
708443bakarforbundet1
706261bakarlauget1
707525bakarmeistrar5
707558bakarsveinane3
707514bakermesternes1
708380balkes5
706781bankierhus3
707664bankierverksemd1
707827bankmøte1
708191bankpetisjonen2
708109bankplanane1
706777bankrøynsle2
708349barikaderne1
706527barlien25
708232barliens1
707624barneasyl1
707634barneindustriar1
706470barnevandringane1
707602bayerølet4
707134bedarlag5
707130bedarlaget3
707845bededagane2
707846bededagen21
707692bedragerisak8
708159bedriftsherrer1
707658bedriftshistoriene1
706296befolkningspresset2
708171befordre11
706882benefisert5
707020beordring11
706251bergverkslov1
707987bernadottane18
708517beskjednere1
707442bestevilkårsklausular1
706462bestillingsmennene2
708148beståendes1
708162bevægende3
707261bibelselskapa1
707736blandingsost2
707562bleikjeri3
706656blindeskule2
708239blømingsperiode3
708067bodstikke14
708303bogholder1
706539bogtrykkerpressen1
706641bokhaldarar2
707273boklister1
707270bokmassen1
708300boktrykkjar13
707259boktrykkjarar3
707533boktrykkjarfaget2
707534boktrykkjarmeister1
707260boktrykkjarmeistrar1
706758bomuldsfabrique1
706750bomuldspinderie1
706754bomullsfabrikken1
706755bomullsindustrien5
707587bomullspinneri2
706872bomullsspinneri1
707589bomullsspinneria1
706749bomullsspinning1
706751bomullstekstilar1
707593bomullsvarer1
708077bondeagitasjon1
708256bondebakgrunn3
708429bondebevegelse1
707048bondedøtrene2
706242bondeeige5
706595bondefamiliane2
707480bondehandlane1
707917bondekommunalistisk3
708249bondeleiarane12
707252bondeopposisjonsblad1
707963bondeoppstanden1
708254bondeordførarane1
707008bondepensjonsordninga1
707216bondepolitikarar4
706720bonderekrutteringa1
707904bonderepresentantane1
708144bondesaker2
708121bondesamling1
706721bondesønene8
708122bondetog1
708100bondetoget6
708147bondeveljarane1
708204bondevennenes1
706303borgarkvinnene3
708226borgarmøta1
708219borgarmøtet1
708055borgarprivilegia2
707925borgarskapsinteressene1
706229borgarstendene1
708107borgerens2
706284borgerstanden4
706650bortaccordering1
707284bostrup3
707376brannforsikring11
707374bredesenfallitten1
706665brennemerke7
706935brenneri15
706936brenneria1
707211brennevinsbrenneri3
706933brennevinsbrenninga3
708476brennevinsdrikk1
708190brennevinshandlar7
708413brennevinshandlaren3
708276brennevinsplaga2
707240brevposten9
708496brotperspektivet1
707802brotsteori1
707666bryggjeribransjen2
706289bryggjesjauarar3
707516brødkøyrarar1
707522brødkøyrarsystemet1
707529brødkøyring1
707519brødproduksjon3
707523brødvogner1
708448bucht1
708014budsjettposteringar1
707058bumåte2
707056buog1
706409bustadtilhøve4
706285butikkhandlarane1
707527butikksystem1
706616byarbeidarane9
707655byarbeidarar1
707948byborgarinteressene1
708142byborgarprivilegia1
707920byborgerskap1
707327bygdebankane1
707315bygdebankar5
706531bygdedokter8
707673bygdefødde4
706950bygdehandverk6
707023bygdehandverkarane4
706300bygdehandverkarar4
707024bygdehandverkaren3
708231bygdekomité1
707790bygdelærarar2
707329bygdemagasin1
707073bygdemænd1
708203bygdeog1
708070bygdestemme1
706714bygdestudentane3
707389bygdetiltak6
707245bygdetrykkjeriet1
706576bygdeutvandring1
706707bygdevektarane3
707532byggjefaga2
706471byggjesesongen1
707721byggprodusentane1
706397byggrauten1
707062bygselhusmannen7
706989bygseljord1
707675byhandel2
707474byhandelen1
707511byhandverkarane1
708409bymedlemer1
707754bymotane1
707756bymønster2
706630bynæring1
708293byprivilegia3
707103byproduserte1
707076byrdefulde1
706339byråsjefar1
707680bysamfunns1
707697byvekst13
706830bærumsverket1
706548cabet2
706557canute2
706273censusprinsippet1
708398chartisme1
708346christne5
707017coldevin16
708230commissionen3
708451communistiske1
706863comp11
708197conferancer1
707368creditbanken6
706583dagarbeidere1
707625daginstitusjonane1
708411daglønnere1
707065daglønsarbeid3
707086daglønsarbeidarane1
706587daglønsarbeidarar1
706301daglønte3
708486dameforeininga1
707520dampbakeriet6
707606dampmølle1
707431dampsager3
706445dampskipsrute2
707958dampskipsruten1
707138dampskipssamband1
706712dampskipsskipperar1
707144dampskipstrafikken4
706790danmarksgjelda1
707863danskehataren1
707810danskepartiet2
707306dansksinnede1
708210dansktyske3
706766deflasjonsperiode1
706856deflatoriske3
707806delegeringa9
707964delegeringav1
706327departementskopistane1
708180depotforvaltar1
708031detaljløyvingar1
707653detaljundersøkt1
706842devalueringane1
706765devalueringar3
706413diakonisseanstalten1
707191diligencen10
707321diskontering6
707351diskonteringskommisjonane1
706784diskonteringskommisjonar1
706783diskontokasser1
706785diskontolån2
707364diskontørar1
706675dissentargruppene1
707371dnc6
707870dobbeltrøysta30
706364dobbeltyrke1
706661dollhus2
708041dommaridealet1
708192driftigste1
707220driftsklar2
707571driftsmaskineri1
706985driftstvang1
707549dugleiksattest1
708294dybsjord15
707264dzwonkowski1
706662dårekister1
707716dækkelse1
706426dølar13
706428dølemål1
707018dønnes4
706657døveskular1
706383døyingstala28
707358egenmægtig3
707067egennyttig2
707844eidsavlegginga3
707224eidsvollbanen1
707854eidsvollforsamlinga2
706768eidsvollgarantien1
707864eidsvollsgarantien1
706193eiendommeligheder2
707912eiendomsbesiddende1
707913eiendomsbesiddernes1
708343eiendomsløse1
706549eigedomsfellesskap2
706802eigedomskompleks2
708137eigedomsmatrikkelen1
706250eigedomsprinsippet1
706931eigenproduksjonen16
708120einevaldsstyre6
707443eingongskontraktar1
707274einskildband1
706983einskildbruka2
706365einskildfaktorane2
707526einskildgruppa3
708018einskildstatsrådar1
707874eittkammersystem1
707720eksekusjonsforretningar1
706801eksportavgifter3
706764eksporthandelen3
706826eksportlandet8
707420eksportmengda7
707310eksportvekst15
706708ekstraskilling1
706375ekteskapsfrekvensen1
708214eligerede4
708215eligerte5
706350embed1
708321embedsclassen2
708108embedsmandens1
707919embedsmannsfunksjonen1
707911embedsmennene2
707877embetsforbrydelser1
707949embetsmannsfronten1
708484embetsmannskontrollerte1
708417embetsmannslønene2
708289embetsmannspolitikarar1
708005embetsmannsregjeringa3
708034embetsmannsrepresentasjonen1
707918embetsmannsrolla2
707833embetsmannsstyret11
706722embetsmannssønene7
707485embetsmannssøner7
707978embetsutnemningar18
707929embetsverke5
707704endringsprosessene1
706400energiauken1
706937energifordelinga1
707842eneveldets1
707142engelskbygde2
708323enkeltmand7
707223entreprenører29
706456etappeflyttarar1
706422etappeflyttingar1
706454etappeutvandring1
707623ettermiddagskvil1
707568fabrikanlæg2
707645fabrikkdisiplinen1
707621fabrikkjentene2
707672fabrikkmeistrar1
707757fabrikkproduserte5
707497fagskilje1
706803fallittane3
707119familiearbeid8
706444familiefedrane2
706440familieflyttarar2
706441familieflytting3
706578familieflyttinga1
707110familiehushaldet1
706500familieinnvandrarane3
707129familieposisjonar1
707461familietilhøve5
706574familieutvandring3
706703fantefortegnelse1
707044faredagane5
707561fargeri11
707447fartøier4
707814fastlandsblokaden1
707072fattigcassen1
708217fattigkommunar1
706652fattiglovene2
708228fattigordning1
708261fattigordningar1
708269fattigpoliti1
708423fattigproletariat1
708222fattigrode1
708251fattigsaker1
706644fattigstellet20
708265fattigutgiftene1
707281fedrelandssamfunnet1
708341feigianarane1
707409feitsildfisket11
708489fellesaktivitet4
708498fellesfora3
707940fellesopptreden1
707885feltherre9
708006femtekvart5
706519femåret10
708314fengselsåra1
707598ferdigvareimporten1
707064festesum1
707099fevarer1
708116finansplan4
707246finmarkens10
706691finnefolket2
706493finneinnvandringa1
708075finnmarkens2
706678finnmarksbygdene1
707406fiskarsøner2
707610fiskeguanofabrikkar1
708458fiskehamner2
706659fjanter1
708221fjerdingsmennene4
706838flaskeproduksjon3
706292flensburgarar2
706565flerdobling1
706683flettet16
706694florentinefølgjet1
708113flors2
706543flygebladet14
706458flytteavstand1
706477flytterørslene2
707843folkeeid1
707869folkeeiden2
706558folkeklassen6
706384folkesetnadspyramidane1
706572folkesetnadstilhøva1
706434folldalsverket1
706916folltal1
706915folltala1
707460follum144
708089foraarsage1
707014forbetringstiltaka3
707777forbrukarforeiningane2
708507forbrukarlag1
707109forbruksbehov1
707118forbrukseining1
706932fordelingspyramiden1
708087fordrede2
708399foreiningsbygnaden1
708514foreiningsskipingane1
708497foreiningstanken3
708468foreiningsveksten2
707718forlikskommisjonane1
708139forlikskommissærar1
707066forliksprotokollar1
707331formannskapsbøndene1
708038formannsverva2
707643formarane3
708193formuede1
708275formuesmænd1
708179formynderskab1
706263fornødenhedsartikler2
708016forordningsfullmakta1
706536forprang1
708519forretningsdrivende2
707112forretningsekspansjon1
707367forretningskontaktane3
707323forretningssans5
707770forretningstalent3
706534forrettigheder3
707322forskotsrente5
706346forsvarsgrunnar1
707896forsvarskravet1
707620forsytast3
708421forsytingsbør1
706648forsytingsplikta2
706642forsytte6
708502fortrengingsprinsipp1
706196fortrinlige17
707921fortrinnelig2
708236fortrædeligheder1
707908forutberegnbart1
707938forvaltningsapparatet21
707470forædler2
707631fosfornekrose2
706447fraktejekter2
707464fraktforretningane1
707450fraktprisar1
706822frakttenester1
707782framgangsteori1
706905framgangsteorien1
707888fredskongressen5
707383fremskridtstid1
708322fremskudte8
708091fremtrede1
708114fridomsidear1
706222frigjøringsverket1
707473frihandlerne1
707419friliste1
706626frimeistrane1
706625frimestere2
707840fullmaktsadresser1
708402fundsstrid1
708025funksjonsperioden9
706744funksjonærgrupper2
707001fyrstebygsel1
707998fyrstestatsråd1
707630fyrstikkfabrikasjon3
707637fyrstikkfabrikkane2
707612fyrstikkproduksjonen1
707016fysiokratisme1
707805fæstede1
707034føderådet3
706299føderådsfolk5
707033føderådsfolka3
706643føderådskontrakt1
707036føderådspliktene2
707006føderådssystemet1
706711fødselsbakgrunn1
708512fødselshjelparar8
708118følgerne26
707317føremålsparagrafane1
707780føriåt1
706487gaardbrugerne2
706412gangkoner1
706580gardbrukarbakgrunn2
706673gardbrukardøtrer1
706594gardbrukarfamiliane4
707038gardbrukarkonene2
706868gardbrukarsønene4
707084gardbrukarsøner3
707045gardbrukarungdomar1
707047gardbrukarungdomen1
707111gardkjøp2
707127gardsfellesskap4
706215gardsfellesskapet19
708284gardsfellsskapet1
707019garmann56
708015gasjar4
707521gasslys2
707565gasværk2
708353gateoppløp1
708165generasjonopprør1
707778generasjonsmotsetnad1
706220generasjonsmotsetnader3
706358giftarmålsalder8
706378giftarmålstala3
706359giftealder2
707719gjeldssaker15
707705gjennomgripende8
707763gjennomreisande5
706904gjennomsnittsavlingane2
707762gjennomsteikte7
708338gjerningskristendomen1
708282gjestgivarar1
707715gjældens1
707611gjødselproduksjonen5
707746gjødselspreiarar1
707768gjølberg13
706836glasproduksjonen1
706997godssamlingar2
707671graah4
706978grasslaga2
708132grendahl4
706452grensedistrikta1
706508grensesperringa2
708456grensetraktat1
707481grossisthandel2
707517grovbrødbaking1
708313grublen1
707101grundsetmarknaden3
707294grundtvigianaren11
706772grunnfond31
708082grunnlovseiden2
707972grunnlovsfaderen1
708010grunnlovsforslaga4
708011grunnlovskonservatismen1
708133grunnlovskonservative1
707894grunnlovsrevisjonen1
708189grunnlovstolking12
707839grunnlovsutkast2
706861grüning1
707737gudbrandsdalsost7
707828gustaviansk3
708360haandværker1
707496haandværksforening1
708047haandværksmænd1
708438haandværkssvendenes1
707422haldensvassdraga1
707256hallings5
708506halvpolitiske1
706929halvsekel4
706421hamarøya1
707093hamskiftedebatten1
707132hamskifteproblemet1
707872handelsaristokratiet1
706637handelsbetjentane1
706322handelsbetjentar6
706727handelsbetjentene1
706325handelsborgar13
706255handelseksamen1
707897handelsflagg7
708378handelsfridom4
706265handelsfridomen1
706734handelsjordbruk2
706893handelskapitalismen2
706465handelsklasserne1
706253handelslova10
707607handelsmøller1
707482handelsslektene2
706852handelsstader24
707974handelstraktatar5
706968handreiskapen1
706971handtreskjemaskinane1
708060handverkarforeiningar3
706310handverkarstand2
706318handverkarstanden10
707677handverkarsønene1
706629handverkartalet1
706319handverksborgar7
707933handverksborgarar2
706258handverksborgarskap2
707515handverksdrift1
707661handverkskunnskapar1
707499handverkslov1
706336handverksmeisteren2
706468handverksmeistrane1
706622handverksmeistrar11
706257handverksmonopolet1
707490handverksnæringa1
707506handverksplakaten1
707936handverksprivilegia3
706320handverkssvein2
706476handverksvandringane1
706380hardåra4
706225harmoniteori1
708366harrings1
708382hattemagerkrigen1
708131haugianarbøndene1
708511haugianarbønder1
706870haugianaren16
708328haugianarheimar1
708143haugianarinteresser1
707693haugianarleiaren1
707688haugianarmiljø2
707690haugianarmiljøa2
707686haugianarmiljøet1
708292haugianarrørsla3
706719haugianisme3
706943havrebruket1
706945havrehalm7
707399havteigar1
708479heidningmisjonen1
708478heidningmisjonsforeiningane1
708043heilskapsorientert4
707410heilårsyrke1
706483heimesokna2
708234helligheds1
706414helsekommisjonar2
706980hemmingsfaktorane1
707010hemmingsfaktorar1
708450hemntørst1
706897hensigtsmæssige3
707543herreklede20
707199hestejernbane1
707200hestejernbanen1
706946hestereiskapar7
706696hesteskjerarar1
706972hestevandring2
706522hesthammer10
706272hevdsretten1
706235hierarkier2
707800himmelfalden1
706189historieserien2
707795historikartradisjonar1
707143hjuldamparane3
706964hjulmakarar1
706963hjulreiskapane1
706962hjulreiskapar4
706889hogstplassane1
707255honoratius2
706660hospitala6
706305hovedgruppene1
707573hovudarbeidskraft1
707707hovuddrivkreftene1
707085hovudføresetnaden4
708472hovudgruppe6
708042hovudkomponentar17
706922hovudkornslag1
707574hovudkraftkjelde1
708384hovudleiarar1
706845hovudmarknader3
707054hovudmåten2
707983hovudrapportør1
707234hovudtalsmannen3
706865hoë5
706232husbøndene1
706403husdyrproduksjon26
708057huseigarforeininga2
708056huseigarforeiningar1
706333husfedres1
706432husmannsbakgrunn5
708431husmannsbevegelse1
706600husmannsfamiliane4
706443husmannsfamiliar3
707647husmannsgutter1
707029husmannshushald1
708405husmannsklassen3
707053husmannskonene2
707083husmannskontraktane22
707037husmannskvinnene1
707030husmannskår2
708201husmannslov2
707081husmannslova2
706486husmannsordninga13
706315husmannsstanden7
707059husmannstilværet1
707049husmannsungdomar1
706492husmannsungdomen2
707074husmændene2
707518husnæring1
706484huusmandspladser1
707071huusmænd2
707343hypotekar1
706775hypoteklån2
708430håndverkerbevegelse1
707889höjer4
707179høgrekøyring12
708058høkerforeiningane1
706287høkrar4
706624høvetal21
706627høvetalet22
707635høvleria5
708252høyeststående1
706207iakttakelsen1
707326ibestad17
707042idylliserast1
708141idépolitikk2
708368ikariske1
706684ilders1
707729importkorn2
708377importskutene1
707852imøtekom9
707713inddrive1
707572indenlandsk5
707079indgaar11
706579indianarraid1
708371indskrenke3
706582industriarbeiderne10
707679industriborgarane1
706724industriborgarskapet2
706760industrientreprenørane4
707683industrientreprenørar2
707657industrigrunnleggjarane2
707638industriherrane4
707678industrikarriere1
707954industrimenn5
706753industrispionasjen2
707656industristroket7
707659industritiltaka1
707434industriverksemda28
708235indvikler1
708446infanteristar4
706395infeksjonssjukdomar5
707171ingeniørløytnant1
707467innanlandshandel1
706262innanlandshandelen2
707242innanlandslinjer1
707039innerstane1
707650innerster1
706442innerstfamiliar1
706450innflyttarbarn1
706190innføringsverk3
708416innkjøpslag26
706808innkjøpsverdi4
706373innlandsbyar1
707586innlandsbyen2
707330innskytarar21
708083inntektsgrupper12
706841inntektsposten17
708466innvotering1
707131integrasjonsprinsipp1
707730interessemotsetnad4
708063interesserepresentanten1
707660interesseselskap2
708156intervenerende2
708350intrignant1
707369investeringsbanken87
708453iværksætte8
708096jacobinarklubben1
706879jakhelln68
708359jakobisme1
707734jarlsbergost13
706530jehans70
707394jekteskipperfamiliar1
706880jekteskipperslekter1
707163jernbaneentreprenørane1
707213jernbaneplanen9
706569jernbanesamband5
707728jernbanestatistikken1
707162jerndampbåten1
706949jernplog2
706954jernplogane1
706953jernplogen1
707685jernstøperi4
706952jernvelte1
706829jernverka8
706352jordbrug4
707057jordbruksarbeidarfunksjon1
706934jordbruksdistrikta4
707336jordbruksføremål10
706928jordbruksrevolusjonen22
707772jordbrukssektor2
706979jordbruksutviklinga2
707068jorddrot1
707210jordeigedomane7
706986jordforbetring8
707005jordherrar3
706609jordknappe1
706723juristfaget1
706540juryer4
708307jægter3
708335jødelova1
706668kagstrykingen1
708329kallsetikken1
706392kaloriinnhald4
707546kammakarar1
708499kamporganisasjonar2
707192kanalbygginga2
707203kanalplanar1
708412kanthuggere1
707592kapitalbehovet45
707489kapitaldanninga2
707599kapitalverdiane1
706818kapitalverdien1
706640kasserarar4
707289katekismeskulen2
707337kausjonerte6
707318kausjonistar11
706927kcal28
706685kinnbena3
706697kjeleflikkarar2
706736kjendelige1
707753kjøkkenreiskapar7
706221kjønnsmotsetnaden1
706632kjøpmannsborgarar1
706254kjøpmannsborgarskap1
707472kjøpmannsforeininga1
708054kjøpmannsforeiningar2
707484kjøpmannsog1
708129kjøpmannsopposisjonen1
706294kjøpmannsslekter1
706309kjøpmannsstand2
706466kjøpmannsstanden4
706323kjøpmannsyrket1
706297klassefølelse1
707926klasseidentitet2
708397klassekamptanken1
706248klasseprinsippet1
708404klasseskjema1
706586klassifikasjonskriterium1
706601klassifikasjonsmåtane1
706585klassifikasjonsmåtar1
707979klientband1
706821klipperar1
706848klippfiskproduksjon4
707640klokkens2
707168kløvvegen4
706864knudtzon61
706415koleraepidemiane3
706797koloniinteresser1
706311kombinasjoner13
707451kommerselester5
707945kommunalistisk1
708445kommunalpoliti1
708296kommuneprotokollen1
706542kommunerne115
708283kommunesaker1
708257kommunestorting1
707771kommunikasjonsforbetringa1
706212kommunikasjonsmåtar9
708028kommunikasjonsstellet2
708365kommunistforbundet1
707993kongedominert1
708146kongetruskapen3
707879kongsplanane1
706455kongsvingerbanen28
707455konsulatmeldingar1
707113konsumbehov1
707217kontaktmannen3
707801kontinuitetsteori1
707035kontraktfest1
708394kooperasjonssosialist1
708437kooperativt9
706805kopareksporten2
706417koppedødsfall1
706385koppevaksine2
707524korgkonene1
707266korgkoner2
707712korndistrikta3
706938korndyrkinga19
706408kornmagasina5
706940kornplantane2
707709kornprisen17
707708kornprodusentane5
706999kornrente1
706921kornslaga14
707831korntilførselen1
708388korttidsfaktorar1
707578kostbarere1
707334kredittens1
707311kredittformidling2
707346kredittkrise3
706786kredittmangelen1
708078kredittproblem4
708169kredittproblema2
707362kredittverksemda2
706666kriminallova13
708199kriselån70
706547kristenkommunisten2
707900kristianiaavdeling1
707349kristianiaavdelinga1
707202krokskogen5
706959kroktindharver1
707126kronglespråk1
708119kroningsferda3
706387kukoppar7
707196kulseidet1
707140kulturspreder1
707025kunnskapsformidlingen1
706977kunsteng5
706975kvalitetsforbetringar3
706903kvalitetsframgang2
707723kveiteimporten1
706525kvekarsympatisørar1
707031kvinneansvar1
706851kvitsjøområdet1
708340kyrkjebakkane3
706690kyrkjeprestane1
708036kyrkjesongarar10
707301kyrkjesongaren18
706873kystbønder6
708308kysterne1
707148kystrutenett1
707009kårfolka9
707154københavnruta1
708278køyrarforeining1
708418køyrarnæringa1
707164køyrevegar9
706279ladestæders1
708470lagsskiping1
708007lagtingsrepresentantane1
708401landarbeiderne4
707276landbrukslitteratur2
707021landbrukspatriotane1
707959landbruksundervisning3
708277landhandlarløyve1
708400landsmøteinstitusjon1
706892landsskatten1
707292landsskulelov1
706457langdistanseflyttarane2
706423langdistanseflyttingar1
708386langtidsfaktor1
706686lappecodicillen1
707215lasskøyring1
707504laugsfag1
707494laugsmeister1
707493laugsmeistrane1
707492laugsprivilegium3
707538laugsrettane1
707491laugssystemet3
707551laugstida1
706330lausarbeidarar12
706481lausgjengarar14
706704lausgjengarlovene1
706485lausgjengeri4
706645legdslemer5
707848legterne1
706994leigejord28
706995leigejorda2
707412leigekarane9
707002leigetilhøva1
706998leiglendingssystem6
708480lekmannsfløy1
707283leseselskapet4
707296leseøvinga1
707075letsindigen1
707700levekrav1
706608levevegane1
708376liggedagene1
708444likkâtusâk1
708381lilleting1
706924linfrø24
707816lisensfart1
707387listerbåten22
706277litr6
707051livsfeste6
707555livstidsroller1
707007livøre2
707748lodeiere1
706267lofothavet8
707416lofotsjuka1
708428lokalundersøkingar1
706967lokomobilane1
707204lokomotivjernbane1
707206lokomotivjernbanen1
707761lomper29
708220lovkomiteen4
707500lovsaka7
708024lovsakene2
708022lovvedtaka4
708170luxusvarer1
707977lystleiren1
708389lågkonjunkturane1
707618lågtlønsindustriane1
707350lånebehovet31
707361lånemassen6
706782långivarane14
707288lærarforeiningar2
707293lærarrørsla2
707304lærarskuleutdanning1
706717lærarsøner2
707097lærdalsmarknaden37
707552læredreng1
707128lønsemdskalkylar1
707774lønsraten1
706855lønstakargruppe1
706545løsgjøre1
708488løsladte2
708245løyvingsretten3
707875maktbalanseprinsippet1
708030maktbasisen2
706214maktfora2
707928makthavarklassa1
708086mandkjønnets1
708150mangelsgården5
707619mannsindustriar1
706360mannsunderskotet2
706713mannsåkers1
707579manufacturvarer1
707486manufakturhandelen1
707667manufakturproduksjon1
707773marginalprodukt1
707775marginalproduktet1
707157marineoffiserar4
707588marineverkstadene1
706633marketentarar1
707600marknadsbehova1
707595marknadsbehovet4
707382marknadsdanning1
706718marknadsjordbruk3
707696marknadsjordbruket1
706752maskineksport1
707158maskinistskule5
706518massebølgja1
708358matdemonstrasjonar6
707425materialsvinnet1
708356matopprør1
708357matopprøret1
706211matressurs5
706908matrikkelforarbeida4
706982matrikkelgarden8
708281matrikkelskyld8
706649matrikkelskylda15
707176mcadams7
706728medborgeres9
708029medisinalstellet1
707687medisintranindustrien1
707608meieriindustrien5
707732meierisamlag1
707505meisterprøve4
706561mekaniseringen1
706947mellomformer6
708407mellomgruppe4
708520mellomgruppene2
707955mellomgrupper2
707232mellomkomst4
707947mellomrikslov2
707180mellomriksvegar1
708518mellomsjiktgrupper2
708406mellomsjiktshypotesen2
706828metalleksporten3
707427metallturbinar1
707622middagspause3
706377middelfolketalet2
706238middelklasseelement1
707124middelklasseinteresser1
707766middelprisar1
708515middelstandsfenomen1
708092mildheden1
707851militæravdelinga2
707876militærsaker1
707858militærspørmål1
706850mineraloljen2
707765minimumsløn6
708032ministeransvar3
707975ministerielt1
707069misbruger3
707890mme3
707370mobilier1
706197modererast3
707258morallitteratur1
707133moraløkonomi1
706554mormonar5
706556mormonbispen1
706555mormonske4
707195mossekanalen1
708355motdemonstrasjonar5
708097motklubb1
707861motstandslinje1
707868motstandsmennene6
707832motstandsplanen1
707332motstøt1
707531murarfaget6
708435murarsveinane1
707584myrens2
708415måtehaldslag1
707628møkkasjuke1
707670møllebyggjarar1
707605mølleindustri3
707015mønsterjordbruk1
708258møtefrekvensen3
708173naadestøtet1
707898nasjonalgjeld4
707307nasjonsbyggingsprosjekter2
707352nationalbank4
708105nationalblad5
708196natlige1
708504nattefrieri7
707910nattvekterstat1
707106naturalhusholdet1
707114naturalproduksjon1
707841naudsfall11
707436navigasjonsakt1
708320nedtrykke1
708050neergaards2
707585nidelvens1
707212nikkelverk8
707809nogenledes5
706344nominative1
707915nordatlantisk11
707390nordfararstemna1
706473nordlanderne1
706843nordlandsfiskarane6
706912normalproduksjonen4
707414notbåtane17
707415nothundane3
707822novembergrunnlova8
707901novembergrunnloven1
707695nydanningane1
707691nydanningar4
707235nyopretta1
707545nålemakarar1
706259næringsbrev14
706533næringsfriheden1
706244næringslovgiving7
707550næringslovgivinga10
706313næringsstender1
708095næringstilknyting1
706391næringsutbyttet1
706351næringsvei7
706390næringsverdien7
707027nødvendighetspress1
708248nødvendigste6
707989nøytralitetskursen1
707651odelsbønder14
708052odelsmands1
707873odelsting30
706550oleana29
706646omgangslegd4
707302omgangsskulane3
707291omgangsskular2
707299omgangsskulelærarane6
707865omsen6
707528omsetningsformer3
706195omslutter7
706208omveltninger4
707570opblomstrende1
708008opinionsytringar1
707564oplyses3
707804opnaaelse24
707684oppfinnartalent2
707435oppgangskonjunkturane1
707393oppkjøparane13
707392oppkjøparskip1
707391oppkjøparskipa1
707011opplysningsnivået6
707857opplysningssaker1
707779oppløysingstendensane4
706571oppmålingsgebyret2
706506oppmålt317
706532opposisjonsbladet3
708128opposisjonsframstøyt1
708104opposisjonsmannen2
707251opposisjonsorganet1
708167opposisjonsperiode1
708237opprørsforordninga1
707400oppsynsretten1
706596oppteljingsmåte2
706416oppvarmingsmåten1
707566opvarmes1
708452opvækkelse3
708286ordførervervet2
708493organisasjonsaktivitet3
708463organisasjonsløse1
708126ormerud2
708345ovenikøbet1
706419overføringskjedene1
707324pantelån22
707340pantelåna1
706789pantsetje31
706510papirregel1
707935parilinja1
706769pariverdien1
708145parlamentsreforma5
707459partsreiar1
706820partsreiarlaga2
706480passreglane2
706479passtvangen2
707116peasant1
706859pelly1
708175pengeaffairer1
707328pengehandel3
707359pengehandlarar1
706198pengehushaldet29
707706pengehushold1
707089pengehusholdet1
706770pengelova1
707123pengesamfunn2
707930pengesamfunnets1
707702pengeytingar3
706742perkin4
706349personernes1
706256pesidalar1
707823petersburgavtalen1
708125petisjonsunderskrivar1
707209plankekøyringa2
707236planliberalisme2
707237planliberalismen2
706655pleieheimar9
708062politikarideal1
706671politilegen18
708151portomoderasjonen1
707254postabonnentar1
707166postekspressen1
707239postlov7
706405potetavl3
706388potetavlen3
706401poteteffekten1
706939potetplanten1
706398potetproduksjonen7
707022prangerånden1
706329preliminaristar2
708317prestekollega4
708023prestisjetapet5
706379prevensjonsmåtar1
707429privatkapitalen2
708302privilegielause1
707469producter1
707095produksjonsgreiner2
706732produksjonsmåtane2
708471produksjonssamvirke4
706930produksjonsutviklinga4
706894produksjonvekst1
706917produktivitetsutviklinga6
707120profittkalkyle1
707316profittomsyn7
707509proformamestere1
707363prokuratorar4
708403proletariatshypotesen2
708420proletarpreg1
706575præriane4
706834puddlingprosessen1
706354pyramideform14
706436pålsson10
708085quindekjønnets1
706494qvæner1
708117raserie1
707767reallønsutviklinga2
707452redningsbøye6
707784redskapskulturen1
708363reffling2
707082reformforslaga11
708391reformsosialist1
707639reformtankane2
706667reformtankar2
708483regimentes1
707855regimetru5
707263regjeringsavisa3
707222regjeringsinnstillinga1
707995regjeringsleiinga3
707891regjeringsordninga1
708379regjeringspressa4
707856regjeringsråd3
708208regjeringstilhengjarane2
708130regjeringstilhengjarar2
708354regjeringsvenlege23
708351regjæring1
707488reiarslektene1
706552reiersens1
706681reindriftsnomadar1
706280reinsamar1
707185reinskyss1
708455reinvandring1
707108reinvestering15
706581reisepenger1
706478reisereglar1
707927reiskapsteorien1
706906reiskapsutviklinga2
708334religionsfridomens1
706528religionslære1
706276rensdyr2
707956repolitiseringa1
708205representantidealet1
707922representasjonsidealet1
708069representasjonssystem2
708315ressel1
707173retlede2
706639retspleien1
706274rettighedsmænd2
708084rettighedsmændene1
707257rettleiingsbøker1
707513rettsmaterialet1
707907rettsstatselementet1
707438returlast3
707819revolusjonssoldat1
708369rigsbanken1
707835rigsbankens1
708229rigsdage1
706771riksbank9
706767riksbankdalar14
707867riksbanksetlar1
708017riksrettstolkingar1
706345rodemeistrane1
708272rodesystem2
707098romsdalsmarknaden2
707722rugimporten1
706960rulleharva1
706957rulleharver1
707735rusthage1
707909rutinepolitikk3
707924rutinepolitikken2
707061rydningshusmenn1
707060rydningshusmennene1
707596råbomull2
707591råbomulla1
708209rådlegging12
706853råfisk34
707590råstoffmangel1
708454rædselsscener1
708392rædsomme8
707985røslein21
707760røykomnen60
708521røysterettskvalifikasjon1
706314røysterettskvalifikasjonar1
706226røysterettskvalifikasjonen1
706239røysterettsreglar4
708390sagbruksarbeid1
706252sagbrukslova1
706245sagbruksverksemd1
707423sagteknikk1
707401salteri10
706846saltsilda1
708312saltverk4
706747samanslutningstypen1
707241sambandstenesta1
708447sameleiarane2
706682sameleir2
706687samerettane1
708304samfundskasse1
708461samfunnsaktivitet2
707308samfunnselitane2
707575samfunnsomforming1
707699samhandlingsformer6
707703samlebetegnelse9
708352sammensvorne1
706332samtidsspråket3
708469samvirkerørsla4
708233sandsynelig1
708020sanksjonsnektingar2
707433saugbrugsforeningen5
708102sebbelow3
708115sebbelows1
708319sect1
706725seglskuteskipperar1
707446sejl1
706356sekkeform1
708013sekkepostar4
708342sektbevegelsen1
706363sekundærnæringar2
706308selskapelige3
708464selskapsklubbar3
706738selveiere5
707088selvforsyningshusholdet1
707091selvforsyningssamfunnet1
708247selvforsyningssamfunnets1
707798selvstændigheden1
707803selvstændighedspartiet1
707305seminaristeksamen1
706729seminaristutdanning1
707300seminarutdanna10
708168sentralmøte1
708164sentrumsgruppe4
708202sentrumsgrupperingar1
706475sesongfiskarane1
708457sesongfisket5
707457sesongpendling1
706761setelbank7
706795setelomløp1
707169setesdalsvegen4
707398settdeling1
707218sidelinjer5
706234sideordnede1
706849sildeeksport5
707402sildefarten1
707198sildefelta1
707404sildefiskeria4
707405sildehandel2
707408sildeinnsiga1
707413sildesaltarar11
707424silkesager1
707576simplere7
706663sinnssjukelova1
707428sirkelsager11
707174situationskarter1
706410sjukdomsmønster3
707759sjukdomssmitte3
708436sjukeforeininga1
706825sjøfartstraktat1
707375sjøforsikringsselskap3
706613sjølveigarbruk28
706247sjølveigarbønder4
706990sjølveigarjord2
707090sjølvforsyningshushaldet1
707055sjølvforsyningssamfunnet2
706560sjølvforsyningsøkonomien2
706304sjølvrekrutterande6
707893sjølvstendemenn2
707818sjølvstyrerørsle1
707997sjølvsupplerande1
707458sjømannsfamilie2
708076sjøsamband2
706538skaberen2
706891skattebør3
707004skattekrav54
706275skattemanntalet9
708172skibsfart2
707636skiftjentene1
707758skinnfellane5
706435skinnfellmakaren5
706326skipperborgar7
706288skipperborgarane2
706324skipperborgarar1
708301skipsbyggjeri31
706817skipsfartsbyar2
707463skipsfartsinntektene14
707453skipsforsikringsselskapa1
707159skipskontroll2
706813skipstonnasje1
707751skitstokken1
708427skjenkjestader49
706911skjønnsvurderingar8
706860skogrike10
707003skogsdistrikta1
707540skotøyhandel1
707536skreddarfaget2
707537skreddarlauget3
708362skreddarsveinen2
706424skreddaryrket1
707502skrivekunne8
708259skulehaldar11
708218skulekommunar1
707297skulelokale9
707298skulepliktige4
706537skydshester1
706589skylddalar6
708140skylddelingsmenn2
708135skyssinntekter1
707187skysslov1
707189skyssordninga25
707184skyssplikt4
706266skyssplikta5
707188skysstasjonar2
708224skyssystem1
708503skålebryllaup1
706925slaktevekta19
706692slektsfølgje1
707682slektskapsalliansar1
706969sliul2
706521sluppen50
706814sluppreiarane1
707077smaajordladder1
708434smedsveinane3
706833smelteteknikk2
706418smitteutsette4
707121småborgerskap1
708513småborgerskapet6
706634småhandlarar2
707032småsysken7
706701småvandrarar1
707733smørproduksjon13
707731smørproduksjonen9
707282snikkarsvein1
708348socialismens9
708326soelberg13
706269soknebandet7
708238sokneselskapa6
707272sokneselskapet4
706233solidaritetetsband1
706740solidaritetsband5
706807solvente1
707982sommerhielm7
706670soningstid4
707957sosialstaten5
708176spaltninger1
707325sparebanklova23
708333sparelinja1
708134spareprinsippet1
708287sparesansen1
706200spenningstilhøvet2
706792spesidalaren2
707627spinneria2
708339spødervold7
707836staffeldt5
707648stamfedre1
708039standsbrør4
706741standsidentifikasjon1
708332standsinteressa1
706298standsomgrep1
706246standsprega3
706249standsprinsippet1
706295standsskilja1
708494standsskilje2
706290standsskiljet2
707287startåret8
707581statistikkekspert1
706503statsborgarlova5
707155statsdampskipa1
706529statsforfatninga3
707000statsgodset1
706507statsjord6
706219statskyrkjemedlemmer12
706210statslederne24
707233statsleiing2
706787statslånet15
708336statsoppløysande1
708163statsorganismens1
708188statsrettsteoretikaren1
707153statsruta1
707988statsrådkollegiet1
707976statsrådsavdelinga35
707996statsrådskollegiet1
707967statsrådsstilling1
707994statsrådsstyre1
707923statsteori1
707377statstiltaka2
707986statthaldarane1
707965statthaldarar13
708003statthaldarstillinga1
707553statusskilnad3
707102stavangermarknadene1
707617steinindustrien2
708182stemmerettens4
708344stemmerettsløse1
708045stemmesedler29
706312stenderdelingen1
706307stenderinndeling1
706306stendersk3
706237stenderske2
708223stiftsamtmannen2
706271stillingsretten2
706902stillstandssynet1
706898stillstandsteorien3
706688stockflet93
706706stodderfutane2
706705stodderkongen1
706869storkjøpmann5
707931storkjøpmenn3
707812stormaktsspill3
707880stormaktsutsendingane3
707838stormannsmøtet7
708035stortinga5
707161stortingsgaranti1
708324stortingsgenerasjonen1
708040stortingsmannsidealet1
708206stortingspartiet1
706699storvandrarar2
706669straffarbeidarar1
707510straffarbeidsanstaltar1
708383strengast20
708306strudshavn4
707348struping11
708155studentverda4
707542stykkpris34
707953styringsideologi1
707107subsistensorientert1
707335subskribentane2
706605sundtske2
706987sunnmørsbygd6
708250suppleringsval15
707094suppleringsvarer1
708298svanøygodset1
707437svartehavskorn1
707710svartehavslanda2
707439svartehavsrugen1
706340sveineløna1
707548sveineprøver16
708198svindlaraffære1
708387sysselsetjingsproblem3
707092systemene35
707745såmaskinar5
706923sædartane1
707313sædelighed11
707776særfunksjonar2
708181særskildte2
707535sætterjomfru1
706689sødistricterne1
707454søkkeferdige4
706791sølvdalar4
706793sølvfest1
707380sølvfestinga1
706773sølvfondet3
707344sølvmengda1
706794sølvstandard5
706840sølvverk15
707557søndagsarbeid4
708442søndagsarbeidet2
707785sørlandsbygder1
707152sørlandsruta3
707961tacit1
708216takserborgarar1
706743talutvikling1
706602talutviklinga1
707815taparsida2
708279taxter1
707750teigblanda3
706981teigblandingssystemet2
706984teigskifte1
706988teigskiftet1
707503teikneprøve1
707663tekstilbransjen7
707626tekstiljentene1
706913teljingsåret1
706606tenarungdomen1
706491tenestetvang6
706268tenestetvangen7
707884theaterkonge1
706553thranittar15
708408thranittbøndene1
708439thranittforeininga1
707314thranittforeiningar2
708424thranittgjelda1
708426thranitthusmenn1
707354thranittleiarar2
708194thranittleiaren1
708061thranittmedlemer1
707834thygeson2
708093tidsregning6
708090tilbageholden1
706203tilbakevirkning21
707799tilfældets1
707714tilgodehavende4
707951tilretteleggingspolitikken1
707186tilseiinga1
707063tilsigelse1
707544tilskjeringa4
707312tilstoppe3
706463tilstrømning17
706858tinglysast88
708185tischendorff2
706756tistedalen17
706759tistefossen1
706488tjenerkladsens1
706334tjeners1
707850tjenestevillige1
706461tjenesteydende2
706788tjuvlånet3
707609tobakksproduksjon4
707633tobakksproduksjonen1
706811tollpreferansane1
708012tollsaker1
707508tolltariffar4
707441tonnasjeavgifta1
707449tonnasjetilgangen1
706328toppembetsmennene2
708295totalfråhaldslaget1
708477totalfråhaldsrørsla1
708485totalfråhaldsselskapet1
707724totalimporten3
707104tranberg5
707385trandamperi11
707357trangs11
706815tranolje1
707939transaksjonsfellesskap1
707100transitthandel4
707165transportmidlet15
706961transportreiskapar1
706407transporttekniske1
707221traségrunn1
707817trelastborgarskapet1
706823trelastfrakt1
706816trelastfrakta1
706806trelastgrosserarane3
707668trelastgrosserarar2
706243trelasthandlarar11
707934trelastinteressene1
706798trelastleveransane1
706867trelastmarknaden7
707418trelasttollen2
707225trelasttransporten1
706763trelastutførsla2
708460treningsfora1
706948treplog4
706955treplogane3
706973treskje8
706966treskjemaskinane3
706563treskjemaskinen7
706951trevelte1
708152troppistane5
707905trykkjefridom5
707384trængselstid1
707567turbine10
708491turistforeiningar4
708490turnforeiningar1
708270tvangsarbeidshus16
706900tveites1
707582tvethe1
708088tvivel2
707115tyngdefordelinga1
707613tændstikfabrik3
707201tømmertransport16
707563tørkeapparat1
706847tørrfiskeksporten5
706396tørròte21
707830uafhengig1
708009uavsetjelege1
707981ubetalingar2
707078ubetimeligen1
707070ubillige2
707783ubrytelig1
708044uddele4
708318udgjøre6
706541udnævnte5
706194udpræger1
707468udsælge2
707279ufolkelig1
707866ufunderte2
707356uimodstaaelige1
708174ukyndighed1
706502uleåborg9
708393ulighed2
706839ultramarin3
707644umedgjerleg2
707649underklassearbeid1
707755underlivssjukdomar2
706730underoffisersskule1
706227underordningstilhøve2
708158undersåttenes2
708211unionsavtale1
707992unionsforfatning1
707969unionsmannen1
708004unionsparlament8
706223unionspartnaren18
707946unionssaker1
706213unionstilhøvet4
708127unionsven14
707829unionsvener9
708138universitetsbygg4
707080uordentlige2
708331urkristendomen3
706467utanlandsfødde17
707941utanriksforretningar1
707456utanrikshamnene1
708462utenomstatlige1
707379utganger7
707952utilitarianismen1
706774utlånsmidlane4
706779utlånspolitikken28
707360utlånsverksemda43
706944utpiningsjordbruk1
706877utreiarar1
706876utreiaren1
706875utreiarordninga1
706886utreiarsystemet1
707197utroren4
707530utsalsmagasin1
707789utskiftet1
708285utskiftingsbølgja1
706991utskiftingslova6
706993utskiftingsprosessen1
707764utskiftninger15
706389utsæd4
706577utvandrarfamilie1
706523utvandrarfølgje1
706524utvandrarfølgjet1
706526utvandrarpionerane1
706546utvandringen9
707698utverda5
706201utviklingsprosessane5
707471uundværligste1
706386vaksinatørar3
708501vakuumprinsippet3
706449valdrisar31
708183valgbarhedens1
708068valgprosessen30
708080valinteresse1
708064valmannskollegiet1
708065valmannsvala2
708066valmanntalet2
708081valprotokollane1
708046valskrift1
706700vanartede2
706509varangerfisket1
706501varangerkysten1
707916vareeigarar2
707475vareimport4
706264vareomsetninga1
707122varerelasjoner1
707105varesirkulasjon1
707426vasshjula1
707560vedundera5
708271veginspektørane1
707178veglova63
707170vegmeisteren1
707181vegutgiftene4
707175veianlæg1
707145vekesruter1
708310vekkingsarbeide1
707372vekselkrav1
707320vekselobligasjonar1
706776vekselobligasjonslån3
707366vekselrytteri1
707378velgjørenhetsidealet1
708074veljaraktiviteten1
708297venesamfunn3
708330venesamfunnet1
707808venstrehistorikarane1
706464verdensdannelse1
707319verdigjenstandar12
707445verdstonnasjen2
708522verkefelt11
706342verksarbeidar2
706337verksbustader1
706827verksproduserte1
707837vernebuinga13
706270vernepliktslov3
708505verneprinsippet1
706286vertshushaldarar1
706438vessene3
707577vevningsproducter1
707569vevstolar16
706896videnskabsselskabet1
706566vinterarbeidet3
706866vogelsang2
707849voteringssetel1
707882våpenkvileforhandlingar2
707407vårsildeventyret1
707448værdifulde2
707395væreigar1
706881væreigarane5
706885væreigarsystem1
706884væreigarsystemet2
707397værskilje1
707583vøien3
708367weitling4
706757wiels2
707792wienertraktaten1
708101wincents1
706544wærenskjold3
707960yrkesbasis1
708492yrkesforeiningane2
707498yrkesforeiningar5
708059yrkeskorporasjonar1
708465yrkeskrav1
708136yrkesmonopolet1
706291yrkesskilje1
708419yrkesskilnader1
707087yrkesutøverne1
707662yrste1
708510ytringsforma2
707495ytteborg27
708309yverskote1
708002  maktfordelinga1
706568»faktorane1
707944»planar1
707333ågerkarlene1
706404åkerareal3
706901åkerlandet6
706890åkerproduksjonen1
707991ålandsøyane4
706878ålborgaren1
706448årgård2
706402årsaksfordelinga1
708500årsakskomplekset1
706516årsgjennomsnitt13
706647årslegd2
707156årsleiga8
706406årssikker1
708370åsgårdstrand30
706335æter7
707642øhren2
706837ølkonsum1
707604ølmisbruk1
706205ørneperspektiv3