Norsk Ordbok 2014 layout  

NerbNHB 1999: Norsk historie 1860-1914.

Nerbøvik, Jostein

Det Norske Samlaget, Oslo 1999

Av i alt 18317 ordformer var 2122 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
705466aandeløs3
705856aarhundred2
704428abonnentprisar1
704406adresseavis13
705642affældig1
705988aftagende1
705832aftraadte1
705773agitasjonsemne1
704166agrar2
705933agrarklubb1
705058agrarkonservativt1
705800agrarnasjonalismen15
705931agrarnasjonalistiske13
704203agrarpolitikken2
704218agrarpolitiske1
705929agrarproteksjonistar1
705930agrarproteksjonistiske1
704381agtpaagivenhed2
704802akademikarstand1
704650aksjeselskapsforma20
705404aksjonskomit1
705970aksjonslinja2
706059aktiebolag13
706052aktieselskab2
704735aldersstigane1
704333allmennskule3
704824allmugesamlingar2
704348almeendannelsens1
704337almendannelse2
704460almuevennens2
704099amerikahugen1
704185amortiseringstid1
705129amtsforeining1
704924amtsforeininga4
705120amtsforeninger1
705095amtslag3
704912amtsnivå6
705085amtsnivået1
705127amtsorganisasjonen1
705648amtsskulane29
705647amtsskular21
705130amtsvenstrelaget1
705689angaa14
705477anlit80
704410annonseorganet1
704085anseer10
706079antiimperialisme2
705199antimilitant1
705708antiunionisme1
704774arbeidararane1
704459arbeidaravisene5
705870arbeidardemokratane106
706181arbeidardemonstrasjonane1
706179arbeidardemonstrasjonar1
704957arbeidarforeining14
705440arbeidarkommisjon1
705900arbeidarkommisjonen3
705865arbeidarmøta6
705867arbeidarmøtet31
705866arbeidarorganisasjonen3
706153arbeidarpioner1
704975arbeidarpionerane1
705006arbeidarsaka5
704959arbeidarsamfunna11
704958arbeidarsamfunnsrørsla24
705896arbeidarvernet3
705878arbeidarvernlov3
705906arbeidarvernlovene1
705978arbeiderklubber1
704501arbeiderliv1
704970arbeidersamfunnet5
704462arbeidervennen1
704296arbeidsdygtighed1
706156arbeidsgjevarsida22
704720arbeidshusmann1
704719arbeidshusmannen8
706031arbeidslønene9
704463arbejderens1
705486arméorganisasjon1
704857associationer6
705004associationernes1
704889assosiasjonsforma1
704869assosiasjonsvesenet3
706108austlandsprofil1
704264automobilen23
704870autoritetsband1
705217avdramatisert9
704407avertissementsblad3
704319avisabonnentar1
705372avisagitasjonen1
704423aviseksemplar2
704579aviskommentar2
704418avismengda2
705550avrøystingi79
706126avskjermast2
705538avslagspolitikk2
706004avslutningsbolken1
704416avslutningsfoten1
705317avsnøringa1
704304banelengd4
706025banelengda3
704088bannerfører6
706136barnelover1
704130barnerolla1
705355bataljonssjef11
706123bedriftsherre1
704251befragter1
705334bekjendtgjøre1
705831bemyndiger4
704773bentse1
705621bergensianar1
704549berggreen16
704788berömda1
704439bestemmelserne10
704354bestillingstal1
705753betegnede22
704487bevægelsens2
705064bibelbod9
705559bibelforelesingar1
704402bladlappar2
704420bladportoen2
705009bladstriden1
704440bladstyringa4
705021bogsamling4
704353bokbindarane4
704491bokhandlarprofesjonen1
704764boktrykkjarane1
704217boligbank5
704844bondeeliten3
705144bondefylkingen6
704229bondeholdninga1
704956bondehorisonten1
705618bondehøgskulen3
704919bondeklassa5
704813bondekommunalismen2
705999bondenæringsliv1
704100bondeopposisjonen16
704820bondeordførarar6
705403bonderepresentantar2
705125bondevenarven1
705225bondevenbygder1
704095bondevenene35
704902bondevenforeininga4
704918bondevenforeiningane7
704891bondevenforeiningar7
704909bondevenlag1
705622bondevenlaget1
704964bondevenne1
705224bondevenria1
705953bondevenstre5
705132bondeventida1
704953bondeveteranar1
704175bondeøkonomien5
705671borgarkultur1
704823borgarmøte4
705216borgarplikta14
705815boström77
705817boströms16
705762botnagrenda1
705727brandrødt1
706024breispora7
705594brennevinsrøystinga1
704427brevmengda6
705751broderhanda7
705492broderkrig6
705750brodershånden1
706171bryggjearmar1
704736bufellesskapet13
705312bukolikarane1
704758butikkjomfruer2
705377bydes12
704390byfeno1
705082byforeiningane3
704976byforeiningar2
705541bygdefeminisme1
704887bygdefeministisk1
705084bygdeforeiningane5
705094bygdeforeiningar3
704934bygdeplebisittar1
704852bygdepolitikarar3
704832bygderegjering2
705714bygderepresentant1
704849bygderepresentantar1
704242bygdesenter18
704186bygdesparebankane1
704540bygdestyringa4
704153bygdeutvandringa1
705596bygdeverdiane3
704916bygslarar1
704775byhandverk2
704313byimpulsane1
704373bylærarinner1
706099bymellomklassa1
704236bymønsteret1
704935byplebisittane2
705715byrepresentantane1
705318byrepresentantar2
705912byskattelov1
704151byutvandring2
704160byutvandringa1
705083byvalkrinsane1
705238byveljarane1
705145byvenstre3
704227byvoksteren4
704157bølgjegangane1
704506bølgjegangar2
705229bølgjegangen2
705684bønefolk4
705028centralforeningen30
704980centralkomit2
705875centralkomite1
704981centralkomiteen4
706097centralstyre10
705963centrumsforening1
705731chanser2
705068christendommens6
704097classisiteten1
705571collektivt1
704714conditionerende1
705208constitutionen7
705313daaes4
704507daarligere8
705382dagboksskrivaren2
705268dagsordenframlegg11
705730dagsordenspesialisten1
705517dagsordenvedtak1
704454dagsposten101
704750dametelegrafister1
704599dampfiskebåtane1
704595dampfiskebåtar1
704594dampkanonbåten1
704665dampsag15
704252dampskipsdrift2
704315dampskipskaiene1
704422dannende1
704341danningsmonopol1
704343danningssynet1
705637danningstanke1
705635danningstenking1
704124danningstradisjon4
705019debatskole1
704375debattemne8
705798decentralisation5
705407defensor22
705409defensors1
705547dekans1
704581dekkskøyter1
704585dekksskøyter1
705002delingsstreken3
705168demarkasjonslinjer1
704801democratisme1
704243desentraliseringstendens1
705276detaljkritikk1
705864dfna5
705460diktargasje16
705465diktargåver1
705463diktarløna6
704532diskontopolitikk1
705525diskussioner5
705576dissentargrupper3
704467distribusjonsmessig3
705156distriktsforsamling1
704273drammensbanen11
704670drammensdistriket1
705358drukkenbolter2
705794dyberegaaende1
705516eblet1
705785eidsiva276
706065eigarkapital7
704745eineansvaret7
705272einskildfektingar1
704149einskildområde7
705537einskildsaka8
704101einstrengja1
704926eksaminasjon6
705052eksersering1
704759ekspeditriser1
704302eksporthamn2
704710eksportnasjonen1
704655eksportprega1
704572eksportvolum4
705704ekstrablad1
706053elektrokemisk2
706050elektrotekniske9
704380elevpedagogisk1
705000eliteforsamling1
704363elitesjikt5
705163embedet5
705716embedsparti2
705414embetsfortaping1
704803embetskarriere7
704847embetsmannsgrepet1
705967embetsmannshøgre1
704804embetsmannspreget1
704191embetsmeldinga1
704107embetsregimet15
705264embetsregjeringa1
704817embetsrolla1
704725embetsstillingar6
704630emigrantfart2
704494emnekrinsen1
704309endestasjonar2
706137endringsfaktorar1
705315eneherre1
704177engkulturen1
704080enkeltaanders1
705491erkemotstandaren1
705830erklæret22
704358examinerede1
704438exempl2
704730fabrikkeigarar8
706044fabrikkindustri2
705901fabrikkinspektørar1
705898fabrikktilsyn4
706095fabrikktilsynslov1
704979fagforeningenes2
705874fagforeningernes1
704336fagspekter3
705724fallgropa1
705443fallhøgd38
705807fanemerke4
704587fangstmetodar13
706026fangstvolumet2
704350fastskular3
704356fastskule16
705757fastslagit1
704593fattigmand1
704169februk8
704170fedriftsbygder1
704846fellesanliggende1
704072fellesarbeid4
704267fellesstrekninga2
706130fellesvirke1
705555feministrørsla1
705483femårsdagen15
704557ferskfiskhandelen2
704129fertilitetsfallet4
704861fesjåtalar1
705843festningsanlegga7
704589fidske1
704592fidskeforretninger1
705922fiskalsatsane1
705917fiskaltollen4
704603fiskande7
704547fiskarbefolkninga1
704573fiskarløna1
704609fiskedampskipa4
704601fiskemåtar1
704528fiskeridistrikta4
704546fiskeriers3
706168fiskerilandet1
705620fjørtoftianar1
704485flakkende1
706173flankerte2
704465flatpressa3
705157fleirtalsval27
705935flesketoll9
705937flesketollen10
704143flyttemønster11
704076flyttfuglen1
705469fløymann7
704936folkefiendsk1
704943folkeforeining2
704945folkeforeininga1
705128folkeforening2
705617folkehøgskulekultur2
705680folkehøgskulekulturen2
705447folkehøgskulelæraren8
705652folkehøgskuleprosjekt1
705681folkehøgskuleregionen6
706101folkehøgskuletonen1
705649folkehøiskoler18
706129folkelighet2
704496folkelitteratur3
704499folkelitteraturen2
704366folkelærar18
705048folkemilits2
705453folkemøderne1
705380folkemøteaktiviteten2
704479folkeopplysningsmann10
704165folkeoverskotet3
705612folkepedagogiske6
704621folkereiarlag1
704625folkereiarlaget1
704504folkeskribentane1
704502folkeskribentar3
705394folkeskrifters2
704339folkeskulelovene14
704365folkeskulelærar11
704437folketidendes1
705041folkevæbningssamlag20
705031folkevæpningssamlag9
705051folkevæpningssamlaga14
705909forbruksavgifter1
704915forbruksforeiningar1
705765fordomme6
706068forebyggelse6
704658foredlingsgrad3
704116foredlingsnivå1
705740foredragande1
705722foredrages1
705092foreiningsaktiviteten1
705304foreiningsbandet1
705074foreiningsbølgja2
704875foreiningsleiarar1
704873foreiningsskiping1
706096foreningers2
705434forfatningspraksis1
705237forfatningsspørsmål1
705842forhandlingsdelegasjonane4
705997forhandlingspolitikken2
704752forkuede2
705607forlagsmiljøet2
704117formaldannande2
704833formannskapsbønder1
704828formannskapsdistrikt1
704819formannskapslova11
705655fornorskingslinje1
705442forpligter4
705891forsikringslinja1
705908forsikringsprinsippet2
705897forsikringstanken1
704230forskansingane2
706182forsvarsnihilisme12
706180forsvarsvenleg9
704210forsøksgardar6
705766fortettingspunkt1
704907fortettingspunktet1
705446fortjænester1
704538forvaltningskapitalen143
705795forvirres1
705008forønskede9
706118fossespekulantane3
704740fotografprofesjonen1
705133fraksjonsvise1
704660framrykkingane1
705855framskride3
705614framtidsmaale1
705793frelsarane1
704864fremblomstren1
704094fremstøderne2
705987fremtidshaab4
705616fridomskravet2
705177fridomslunden1
704617frihandelsprinsippet6
704619frihandelsvenleg2
705934frihandelsvenlege2
704732frihandlarar1
705965frikonservative4
704972friluftsmøte9
705567frilynnet2
705683fritenkerpartiet2
705638fritenkjarsyn1
705271frontalåtaka1
704534fruktbringende2
704629fruktfart2
704680fråflytte29
706018fråhaldsagitator2
705591fråhaldsfolka4
705889fråhaldsforeiningar1
705677fråhaldspolitikken2
704105frøse7
706122fuglums1
705660fugt2
704741funksjonærgruppa3
705219fylkestalet1
704582fyrdirektør12
705886fyrstikkarbeidarkvinnene1
705881fyrstikkfabrikkar1
704684fyrstikkindustrien3
706133fællesarbeide3
704881fællesforening7
706132fællesvirke1
704345føleligere1
705428førarstyrte1
705890føregangsfiguren1
705405førehavingane1
705344førerettane1
705860førstegongsveljar4
704554førstehand3
705298førstekammer6
705479gamlingens2
706009garantivern1
704938gardbrukarinteressene1
704182gardseining1
704226gardseiningane1
704225gardsskipnad1
704168gardsstorleik1
705799gausdølane5
706106generalkrigskommissær2
705423generalnemnaren4
705353geværavskruinga1
704138gjeninnvandring2
705520gjennembrudd4
704492gjennombrotslitteraturen7
705259gjennomstråle1
704067gjenoppdagar6
705379gladiatorkampen1
704433glødelampen1
705580godtemplarordenen3
704475graviterte1
705307grevskapsbanen3
705335grundlovbestemmelser1
705322grundlovsforandringer3
705560grundtvigianarane18
705522grundtvigianisme23
704123grunnakkord1
705512grunneigarmiljø1
704237grunnleggingstida6
705297grunnlovsbur1
705175grunnlovseidar1
705098grunnlovsforeiningane2
705091grunnlovsforeninger2
705321grunnlovsveto7
705324grunnlovsvetoet8
705668grunntema8
704858gruppedanningane1
704859gruppedanningar2
706066gruveanlegga2
706141gruvestreik2
705993grænseskjellene1
704299gudbrandsdalsbanen1
705014guerillakrig5
704489gyldendalske20
705777gøt1
704747haandverksdrift1
704882haandværk4
704075hamsund10
705162handelsretten8
704883handelsstands18
704733handverkarlova2
704978handverkarsveinane1
705880handverkartradisjonen1
704776handverksarbeidarane5
704777handverksarbeidarar4
704763handverksfaga18
704692handverksnæring3
704762handverkssveinane4
704961handverkssveinar9
704770handverksyrka4
705509hardangerbonden1
705066haugiansk13
705252haustsesjonar6
704244heddalsvatn2
705359hedmarkens1
704497hefteskriftbranchen1
705065heggtveit93
704556heilårsfiskarar2
704613heilårsprofesjon1
704631heilårssjømenn1
706071heimfallsprinsippet1
704840heradskassa6
704851heradsstyra4
705836herskede7
704179hestereiskapane1
704328himmelsend4
705203hindringsmekanismar1
704070historievitskapleg4
704867historikarmøte2
704998hjelmstad26
704414hovedorgan3
705558hovudbastion2
704727hovudbastionen1
704878hovudbølgje3
705223hovudbølgjer1
706166hovuddelane11
704913hovudforeininga2
704718hovudkategori1
704717hovudkategorien11
705602hovudkomponent3
706111hovudprofilar1
705081hovudretningane8
705991hovudskilja1
705879hovudstadsfolka1
705863hovudstadsforeininga2
705173hovudstadsvalet1
705990hovudtanke9
704073hovudtekst2
704259hovudvegar41
705391hurraraab7
704464hurtigpressa1
704466hurtigpresse1
704721hustomta5
704184hypotekbank3
705138hægelands1
705786hærflokk8
705282hærordning7
705789hærropet7
705485hærskipnaden49
705294hærstellet137
705747høgreaktivistisk4
704429høgreaviser3
705397høgreborg2
705097høgrekartet1
705100høgrekrinsane1
705096høgreområdet1
706086høgrerepresentantar6
705698høgreretninga1
704746høgstatusfamiliar2
705410høgsterettsassessorane1
705401høgsterettsassessorar2
705859høgstilte2
705468høilagte1
705645høiskoleligt1
704667høvling59
704066illustrasjonsmaterialet1
704132impulsgjevande2
704708impulsmottakelege1
705675impulsretninga1
706001inbyggere1
704121indenfra6
705037indtrøndelagen7
704700industriarbeidarplassen1
704686industribransjen2
706076industrifiendslege1
704115industrikapitalistiske2
706077industriskeptiske3
704748industriskule12
706045industrisysselsetjing3
704542infrastrukturens1
705406inhabilitetsprosedyre1
705408inhabilitetspåstanden1
705787innafraa10
705059innbydingsskrivet2
704431innelys2
704771innflyttarinnslaga1
704765innflyttarområdet1
705776innkje1
704233innlandsfylka20
704446innsiktfulle2
704537innskotsrente14
705232inntektsgrensene56
705182inntektskriteriet1
704839inntektsutjamnande1
705623innyve1
704871instrumentteorien1
704401integreres8
706010integritetsavtalen6
704405intelligenzsedler1
704951interessebasert2
705945interesseklubbar1
706091intervenssjonsstaten1
704190iskjølesystemet1
704897jaabækrørsla2
705011jakobinarklubb1
704221jaml1
705535jamstellingskrav2
705699jamstellingskravet2
705194jamstellingslinje1
705531jamstellingsprogram1
704969jantzen4
704277jarlsbergbanen10
705047jarmannrifler1
706128jaurès7
704293jernbanebygginga13
704272jernbanehistorie6
704300jernbanekompromiss2
704280jernbanekompromisset11
704291jernbanekontakt1
704271jernbanelinje15
704249jernbanens18
704301jernbanepolitikk21
704265jernbanestumpar1
705351jernkanslaren2
704687jernvarebransjen2
704228jernvegar3
704213jordbruksarbeidarane1
706032jordbruksreiskapane3
704860jordbruksutstillingar1
704214jordinnkjøpsfondet1
704215jordkreditten1
704842jordmormannen1
704181jordstykka6
706184jubileumsplakaten1
706178jubileumsretorikken1
705001junta7
705281jurykommisjonen2
705487jurylova1
704289jærbanen26
704096kampform15
706159kampformer1
705416kampministerium1
705392kampåra1
704543kapitalakkumulasjonen1
706062kapitalimporterande1
706074kapitalismekritiske2
704183kapitaltrongen3
705998kapitteloverskrift2
705323kardinalspørsmålet1
705528kardinaltanken1
705119karender1
705849karlstadstormarane4
704854kasserarstillinga1
706022kirkeparti2
705661kisteklædt2
704068kjeldetilvisingane1
704399kjernefaget1
704903kjerneformuleringa1
705024kjernegrupper5
705848kjernetroppen3
705663kjænde10
704967kjøyve1
706158klassemedvitne1
706134klasseutjamnande1
704125klednaden8
704571klippfiskbyane1
704848klokkargruppa1
705574klosters4
706041kløyvingsmerke3
705452kløyvingsprosessen1
704223knippemodellen1
705654knudsensk10
705756knäppt1
706175kolgryte1
704498kolportørar7
704548kombinasjonsyrke1
704550kombinasjonsyrket1
704826kommunalforfatning1
705111kommunalistiske1
704821kommunelovene7
704835kommunerekneskap10
704838kommuneutgiftene2
704250kommunikasjonsbygginga1
704112kommunikasjonsnett53
705944kompetansestridane1
705339kompromissforhandlingane3
704119konfesjonsskule2
704409konfirmativt1
704370konfliktlaust5
706016konfliktlinjene12
705306kongeløna1
705744kongetoget1
704523konjunkturbildet1
704892konjunkturblaff1
704505konjunkturelle1
704517konjunkturnedgang14
704518konjunkturoppgang15
704511konjunkturrørslene1
704508konjunktursyklusane1
704531konjunkturutjamnande1
706105konowske2
706072konsesjonstida32
706082konsolideringa44
706119konstateret1
705205konstitusjonseiden3
705810konsulatkomiteen3
705826konsulatlova26
705986konsulatsagen20
705737konsulatsak25
705806konsulatspørsmålet2
705688konsulatvesen45
705734konsulatvesenet8
705732konsulatvæsen55
706007kontinuitetsberande1
705738kontrasignatur4
705739kontrasignaturlære3
705827kontrasignaturreglane1
705742kontrasignere10
704202kontrollassistentar1
706037kornapostelen1
704628kornfrakt3
705662kortskallet2
706120krafttab1
706177kraftutlading3
706164kranarmane1
706162kranarmar1
705625kreaturstel1
704535kreditinstitut1
704187kredittformidlarar4
704544kredittformidlaren1
704530kredittkjelde1
705974krigsfråsegn2
705754krigskreditiva1
704950kriseperspektiv1
704646kriseprofilen1
704948kriserørsle1
704900kriserørsler1
704949krisestemningar1
704683krisetida8
704784kristianiajentene1
705143kristofersen16
705290krybe4
704312krøterhald8
705191ksf27
705598kultiverast6
705669kulturmotsetninga1
705601kulturnasjonalistane15
705679kulturregionar5
705682kulturregionen3
705329kunngjeringslinja3
704106kunnskapsregime4
705644kunnskapsskule4
704607kvalstasjonen18
705920kvardagshushaldninga1
706049kvardagsrevolusjon1
704432kveldslesing1
706054kvelstoffsaka1
705197kvenderøysterettslag2
706047kvernkall10
704071kvidesame1
705557kvindeforbund2
705552kvindestemmeretsforening3
705882kvinnearbeidarane1
705186kvinnebevegelsens4
706144kvinneforbund12
705536kvinnefraksjonen1
705529kvinnekrinsar1
704783kvinnelegen3
705188kvinnerøysteretten10
705190kvinnestemmeretsforeningen3
704786kvinneyrket3
705549kvinnurne19
706056kvælstofaktieselskab13
705665kyrkjesongarane4
704568kystøkonomien1
705803lagerheim29
705819lagerheims1
705858lagnadstid8
705774lagsavis3
705775lagsbladet16
705763lagsvoksteren1
705402lagtingsmenn8
704208landbruget6
704212landbruksdepartement4
704211landbrukshøyskole2
704204landbrukskomit1
705651landdistrikterne16
704731landhandlarane5
705928landmanden8
704206landmandsforbund38
704219landmandsforbundets2
705973landmannsrørsle1
706039landmennene1
706081landsfaderleg5
705195landskvinnestemmeretsforeningen3
704386landsmålsskulen1
705141landspartiet2
704453landsposten1
705743landsskadeleg5
704834landsskattelova2
706160landsutstilling6
704329langlinjeanlegg1
704139langpendling4
704738lappeskomakar2
704388latinens4
704734laugsorganisasjonen1
706117laugstol2
704495lavverden1
705029legemsøvelser7
706113leiarstilen35
704716leiglendingssystemet5
705903lekamsskadar1
705071lekfolka13
705577lekmannsmiljø3
705488lekmannsprinsippet2
705569lekmannssyn1
704476lesemarknad1
705968levebrødspolitikarane1
705748lewenhaupt19
705782liberte5
705913likningsmetodar1
705158likskapsstrukturen1
705161likskapssyn1
704393linjedelt1
704287linjeopplegg1
704649linjereiarlag1
704298linjesamband2
704285linjeval15
705825linjevala1
705331linjevalet10
706172linseapparat1
705608litler1
704385litleres1
704171ljåsmiding1
705196lksf8
706140lockouten26
704565loddetorskfiskeriet2
704602lofotfiskarane8
704596lofotfjordane1
704606lofotlov1
704605lofotlova8
704928lokalforeiningane18
704239lokaliseringsfaktorar2
704920lokalistisk1
705112lokalistiske1
705821lovlinja2
704805luttret3
705818lydrikepunkta1
705702lydrikesymbol1
705241lynkrig2
706115lysenes1
705918lysolje3
705467lytten1
705020låneliste1
705189lærarinnehybel2
704355lærebokstrid1
704374lærerinneforbund1
704856løftestang4
706012lønsarbeidarklassa1
706013lønsarbeidarklasse1
705822løyvingslinje1
705829majæstet1
704808maktdelinga4
705422maktdelingsprinsipp1
705279maktstriden5
704612mangeyrke1
705770maningsbøn1
704620mannskapsressursar1
704156mannsoverskotet4
704159mannsprega3
705210manntalsføraren6
705181manntalsføringa2
705211manntalsført12
706085manøvreringsposisjon1
704647marknadsmetting1
704685massefabrikasjon1
705167masseherredømmet1
705212massemobiliseringa6
704971massemøtet1
705367masseutbreiinga1
704133masseutflyttinga1
705915matrikkelskatten5
705263medansvarligt2
705260medberettiget2
704325meddelelsesmidler1
705262medhandlende2
704412mediehending2
705261medinteressert1
704435medlemsavis1
704906medlemsfordelinga1
705563medlemsforeiningar5
705741medunderskrivinga1
704189meieridrifta23
704196meieriforening8
704201meieriinspektørar1
704193meieripiger1
706114meiningsfrendane5
705378meiningsmarknad3
704756mellomklassedøtrene1
705183mellomklassegrupper1
704737mellomposisjonen6
705691mellomrikslova9
704389mellomskulen21
704394mellomsteg5
705473menighedsraad6
704082menneskeaanden1
704790menneskealdrar3
705838menneskealdres1
706035meterologi1
705876midtstad3
705429midtstaden13
706075miljøverdiar63
705519mindretalsregjeringane4
705502mindretalsstyre5
705255ministeransvarlighed2
705258ministeransvarlighet1
705707ministerkrisa5
705012misfornøielsen1
705122mislydar2
705267mistillitsadresser1
704954mistillitsvotum27
705242mistillitsvotumet1
704195mistænksomhed1
704200mjølkekontrollstasjonane1
705975mobiliseringsgrad1
705227mobiliseringsval5
705114mobiliseringsvalet1
705503moderasjonspolitikk2
704806modereret1
704797moderniseringsregime1
705674moderniseringsrørsler2
705650modsvare1
704297moralitæt1
705018morgedals4
705646motaksjonar4
704946motforeining1
704942motforeiningar3
705269motstandskraftig2
705288motstandslinja1
705347motstandsplanane1
705412motstandspolitikk1
705286motstandspolitikken5
705599muldvarpar1
704811murbrekkaren1
704207myndigheders1
705697myntpreg1
705178myrmannsmetoden1
705169myrmannsvesenet2
705170myrparsellar1
706103mållovene3
706104målsaken9
705586måtehaldslinja1
705573måtehaldsretninga1
704855mægtigste9
705040mørernes1
704567møretorsken2
705109møtestyrar6
705385møtetrøttleik1
704342møteverksemda16
705778naake29
705779naaken7
705038namdals8
704792namneherre1
705629nasjomen1
706070nasjonalkapitalistisk1
704379nasjonalpedagogisk1
704419nasjonbyggingstiltak1
705595nasjonsbyggingsstrategien1
706183nasjonsbyrgskap1
705957nationalforening2
705572nationalonde1
704335nationalopdragelsen1
705570naudhjelpsprinsippet1
704618navigasjonsakta3
705771nederlagslinja1
705277nektingspolitikken1
704751nielsine1
705105nimannsgruppa1
706057nitridaktieselskab1
704923nominasjonsorgan1
705605nordmannaskapen1
705728nordmännen1
705256nordtrøndelagsbonden1
705542norskdomsbygder1
705604norskdomsimpulsane1
705603norskdomsmann11
704962norskdomsmenn7
704371norskdomsprega1
705631norskdomsstrevet2
705032norskelaget5
704968norskheita1
705755norskvenlege13
705104novemberfolka1
705057novemberforeningen21
705055novembermenn25
704652nyimperialistiske2
704120nytteorientert2
705643nyvakninga2
705989nyårsdagen9
705314nægtelse2
706098næringslivshøgre1
704863næringsveiernes1
705565nødsprinsippet6
705834nødvendiggjøres1
705206offentligen1
705513oftedølismen1
705888ombøter4
706015omfordelar1
705673omgrepsbruk27
705952omgruppering5
705270omhyggelighed1
704794omkastingsplanar1
706170omkrinsa7
704578omsetningsledd14
704757omsetningsliv1
704362omskifteprosessen2
705597omskiftetid1
704608operasjonsfeltet1
705013ophæve6
704458opinionsorgan1
705656opinionsskapande4
705835opløst17
704147opningsfasen19
706155oppbyggingsperioden3
704163oppdriftstrong1
705521oppflot1
704520oppgangskonjunktur13
704791oppkløyvde6
704472opplagskonkurranse1
705871opplanda23
704310opplandsbøndene1
705872opplandsforeininga1
705984opplandsfylka1
704478opplysningsblad2
705600opplysningslag1
705118opposisjonseliten1
705005opposisjonsføraren2
705015opposisjonsmenn3
705280opposisjonspolitikken5
705070opproparane1
705056opproparar1
705072oppropsverksemda1
704899opprørstradisjon1
705360oppsetjingsplan1
705361oppsetjingsplanen1
704377oppstukken1
705102opptrappingsfasen4
705067opraab5
705293opraabet11
704590opspiser1
704739optikarane5
705390opvoxende3
704127organisasjonsamfunn1
704977organisasjonsbølgja3
705873organisasjonsimpuls1
705089organisasjonsimpulsen1
704809organisasjonslause1
704872organisasjonsmedvitne1
705026organisasjonsnett2
704877organisasjonsprinsippet1
704865organisasjonsvoksteren1
706061orkdalsøra7
704627oseanfart1
704510overekspansjon2
704092overgangsposisjon1
704800overhaandtagende8
705812overinstansar2
705582overl1
704930overleiing2
706073overmægtig1
705497overrend1
705436overstorting2
704927overstyret12
704672papirkrevjande1
704929paradeformuleringar1
704089paragraffer1
705050parlamentets6
705049parlamentshæren1
705959partiaktivistar1
705369partibyggjar2
705116partibyggjarane1
705077partibyggjarar1
705036partibyggjaren2
706100partifiendslege2
705115partiforeiningane1
704893partiformasjonar1
705137partihierarkiet2
706093partihistoriske4
705437partiinstansane1
705435partiinteresser3
705459partikløyvande1
705305partikonge1
706089partikonsolideringar1
705117partimedvitne1
706092partimessige2
705505partinemning1
705319partiorganiseringa1
705124partiprosessen1
705948partiregjeringa1
705946partisekretariat1
705480partiskilja4
705016partiskipingane2
705123partiskipnad1
705939partiutvikling2
706088partiutviklinga2
705943partivesen2
704642partsreiarlaget33
704651partssystemet1
704990passiere3
705386pebet1
704541pengeinstituttet1
704533pengepolitikkens5
705462pensjonskomiteen2
706064periferiseringstendensar1
704461pihls3
706051pionerbedrift1
705527pionerfasen3
704490pionerforlag1
705667pjolterglaset2
704284planlause7
704306planleggingskartet1
704604planstyrt7
705515plukning1
705239politicum3
704874politikaremne1
705253politikartype4
705985politikarvenen1
704421portotakst2
704257postekspedisjon3
704279postekspedisjonar1
705373postopnarrekneskap1
704403postsende2
705247prerogativ1
705415prerogativa1
705951presseforeining1
705949presseforening5
704449pressemiljø2
704457pressesentrum1
705198pressgruppeverksemd1
706034primærnæringsforskinga1
704669prisblaff1
704526priskrisa2
704509prisrørslene2
706063privatbankane10
704524privatbankar12
704114privilegiesamfunnet3
704707produksjonsteknologi8
706014produksjonsutbytet1
704668produktomlegginga1
704657produktteknologi1
706020professorstriden8
705539programfana1
705456programfane1
705578programsak20
705254programsaka1
705248prolongasjonssaka1
705249prolongasjonsstriden1
705336promulgasjon3
705330promulgere1
705393propagandasentralen1
704640propelldrivne4
705923prosentsystemet1
706043prosessbasert1
705926proteksjonistane3
705274protokollkomit1
705813prutingsmonen1
704311præriar3
705474præstevalg3
704925prøveval11
705511radikales2
705994radikalsocialistiske1
704275randsfjordbanen7
704937reaktionært8
705690realunion11
704417redigeret21
704194reformatricer1
705424reformfløya1
705010reformforeininga2
705960reformgruppe3
706127reformist2
705296reformkonservativ1
705979reformstrategi1
705564reformvenene5
705746regjeringsdannelse9
705780regjeringsform3
705720regjeringsforma11
705343regjeringskrinsen1
705659regjeringsresolusjon1
705101regjeringstrugne4
705816regjeringsutkastet2
705947reisesekretær11
704997reklamekort2
705356rekrutskolen1
704338religionsorientert2
704515rensende1
705148representantforeininga1
705076representantplanet1
704999representasjonsteorien1
705658resolusjonskampanje3
705921rettferdsomsyn7
705489rettspleie14
705110revansjelyst6
705713revisjonsutkastet1
704081revolter1
705411revolusjonstribunalet1
705705rigernes19
705752rigsakten31
705686riksakta29
705904riksforsikringsanstalten3
705417riksrettsaksjon1
705088riksrettsaksjonen2
705106riksrettsdommane4
705363riksrettsfleirtal4
705685riksrettsfleirtalet1
705364riksrettslavningen1
705493riksrettsstriden9
705080riksrettsvalet7
704330rikstelefonen2
704331rikstelefonkatalogen2
705696riksvåpen6
705619rolvsson7
704500romanfabrikasjon1
704468rotasjonen13
704469rotasjonspresse5
704176rotvekstar4
704996royalistene1
704933rundskriva3
706023rutebilane5
704256rutebåtlag1
706067råvareproduserande3
705526rømcke8
704991røyklagde4
705146røystefordelinga2
704984røystegjeving25
705230røysteprosenten1
705164røysterettsdebatten1
705165røysterettsendringar1
705172røysterettsfabrikasjonen1
705166røysterettsframlegg1
705171røysterettsfundament1
705231røysterettsgrunnlaget1
705556røysterettskampen1
705534røysterettskravet1
705218røysterettskvalifisert3
705159røysterettskvalifiserte4
705150røysterettsreglane11
705458røysterettssaka4
705554røysterettstog7
704677sagbruksindustrien7
704688sagbruksmaskiner1
704661sagbruksprivilegiet1
705240sagførerpartiet1
705311sakførarpartiet3
704091sakførerpartiet3
704090sakførerstanden1
704205salsjordbruket2
704384salsuksess1
704113samferdselsevangeliet1
705895samfunnsforsvar1
705504samfunnsidealet1
706131samfunnstanke1
704884samkjensler1
705590samlaga19
705589samlagslova2
705593samlagsrøystingane1
705592samlagssystemet1
704910samleforeiningar2
705760samlingslinje1
705823samlingsministerium3
705996samlingsprosjektet6
705245samlingstid5
705246samlingstida2
705981sammensat28
704795samrøringsiver1
705025samtaleforeininga1
705022samtalelaga3
705134samtaletida6
705977samvirkende2
706030samvirketiltak3
704514saneringsprosess1
706185sangerforbund7
705287sanksjonsnekting16
705289sanksjonsnektinga13
704436sannidal26
704696sarpefossen5
705796sars«1
704615seglskipsfart1
704641seglskutetradisjonen2
704610seglskøyter1
704829sektororgana4
704347sekulariseringsreform1
705568sekundantar2
704994selskapslaga1
705387selvstændighedens18
705389selvstændigheds1
705717selvstændighedskampen1
704755seminarlova13
706038senstad7
705470sensurlystne1
704288sentralbyane2
704241sentralbyen1
705381sentralforeininga3
705063sentralkomit1
705425sentrumsfolk3
704240sentrumshierarki1
705676sentrumsimpulsar1
705670sentrumskultur1
705431sentrumsmannen5
705854sentrumsstroka1
705316sentrumstanken1
704553sesongfiskarar2
704525setelmonopolbank1
705244sidemotiv4
705087sigersvisse1
705266sigervissa2
705204silast10
704691sildehermetikk1
704574sildeåra10
705791sindene10
704766sirkulasjonssentrumet1
706150sjukepleieforeining1
704760sjukepleien8
704761sjukesystrer9
704376sjuårig5
706029sjøfartshistorie8
704715sjølveigargruppa1
704224sjølvforsyningshushald2
705892sjølvhjelpsordningar1
705894sjølvhjelpstanken5
705545sjølvstendugt26
704822sjølvstyreorgan3
704825sjølvstyreorgana4
704830sjølvstyreorganet1
704632sjømannsprofesjon1
704633sjømannsrolla1
705709skandinavistiske1
705201skattebetalande1
705911skattefundament5
704837skattefundamentet9
705893skattelinja1
705914skatteretten3
704676skiensvassdraga1
705692skifteverknad6
704434skifteverknaden1
705805skilsdomstanke1
705135skipingsdagen5
705362skipingskongressen1
705532skipingstidspunkt1
704624skipsfartsbyen2
704648skipsfartsbygging1
704623skipsfartsfylket1
704634skipskost1
706163skipssegl1
706165skipsseglet1
704769skomakarsveinar1
704706skotfoss12
704349skuledirektørinstitusjonen1
704360skulekompetanse1
704351skulestega3
704352skulevindauge1
706125skyggesidene2
705176skyldsette152
705039skyttargeneralen3
705054skyttarlagsfolka1
705035skyttarlagsorganisasjon1
705044skyttarorganisasjonen5
704591skøiterne1
705524slagfærdighed1
704965slagje67
704222sleti1
704246sliperi7
704678sliperiindustrien1
704711sliperiteknisk1
704681slipeutstyr1
705992sluttelig7
705354sluttstykka1
706033slåmaskiner6
704944slægtskab3
705640sløvhed4
705283smidast5
705352smittefaktor1
705376småblade1
705869småbrukarparti1
706042småbrukerforbundet1
704074småkårsfamilie1
704278smålensbanen1
704626småskipsflåte1
706011småstatsideologi1
705936smørtollen1
705046snøgtskytande1
705023snørast2
705346sofiero3
705510soknerådssaka30
705345sommarresidensen5
705174sommartinget8
706152songkulturen3
705907sosialforsikring1
705902sosialkomit1
706005sosialpasifiserande2
705954sosialradikalt1
704305sovevogner14
704577sparebankinnskota1
704539sparebankrørsla3
704914spareforeningernes3
705278spareinstinktet1
704836spareinstrument1
704941sparelinje1
704689spesialartiklar3
704611spesialiseringsprosess1
704600spetakler3
704690spigerfabrik1
706146spjerøy1
704992spleiselaga2
704307sporvidd6
706102sprengkile3
705633språkteoretisk3
705857spørgsmaals2
704286stambanenett1
705438standardbiografien1
704635standardmessig2
704368standsmedvitet2
704713standsskilnader2
704108stangske43
704314stasjonsbyane6
704268statsjernbanane2
705433statsklogskab1
705301statsliv3
704529statsmannskappen1
704110statsministertid1
705828statsraadets7
705275statsrekneskap1
705273statsrevisjon1
705342statsrådsavdeling3
705811statsrådsforhandlingar1
704810statsrådssaka42
704084statsskibet1
704344statsstyrelse1
705300statthaldarposten8
705701statthaldarsaka9
704102statthaldarstriden17
704940stedfortredere1
704398steinfeldt3
706147steinhoggarforeininga1
706154stemmerettsdemonstrasjonen1
704598stengnøter1
705069stiftsprostar1
705284stillingskrigen12
705451stongast1
704705storanlegget3
706107stordomsperiode1
704199storfekjøtet11
705694storsvenske74
706078stortingsbønder4
704982stortingsforeiningar1
705475stortingsgalleriet6
704995stortingshybelen3
704993stortingshyblane1
705090stortingshøgre3
705824stortingskorridorane11
705265stortingsmajoriteten9
705078stortingsnivå3
704087stortingsopposisjonen7
705365straffedomstol18
704722strandsitjar10
704364stridstinga1
704480strilesoga4
706187strænderne2
705613studenta5
704963studentfabrikk8
705624stykje3
705735styreløyse5
704086styrere4
704932styreskipnaden14
704111styringsteori1
704516styrtebad7
705956støtteforeiningar1
704693sulfatfabrikken1
704694sulfittcellulose4
704695sulfittfabrikk1
705053sundagan2
704588sunnmørsfiskar2
705325suspensivt31
705478svartebroren1
704767sveinearistokrati1
704178sveltefôringa7
704583svenskeskøytene1
705609sverdrupske6
705495svikarstempelet2
706060svovelkisen2
705207sværge4
705043sygnafolkets1
704512syklusrørsla1
704513syklusteorien1
704787sypigerne1
704294sysselsetjingsfaktor2
704831særorgana8
705916særskattane1
704584søfartøier1
705370søndmørsposten11
704152sørlandsbyane10
705384talarstemna1
705768talarstemnene1
705792talentfulde1
705767talernes3
705506talerøret4
706002talrigt11
704174teigstorleiken1
705938tekstilvarer16
704326telefonanlegg9
704332telefonlandet1
704327telefonsambandet13
704320telegrafens1
704324telegrafetaten1
704754telegrafistar9
704317telegrafnett2
704318telegrafsamband1
704753telegrafstasjon12
704323telegraftråd1
704322telephone4
704173tenarsystem1
705160tenarsystemet1
704782tenesteyrket6
704231tettstadvokster2
704235tettstadvoksteren4
705357thelemarkens1
704078thingvalla1
704896thranerørsla17
704843thranitt1
704845thranitten1
704357tidarvende3
704308tidsmomentet9
704486tidsskriftglade1
704477tidsskriftlitteraturen1
705718tilbakesyn2
705729tilhængere7
705833tillagte10
705180tilleggskriterium3
705430tillitsverva8
706080tilretteleggingsmomentet1
704555tilverknadsverdien1
704447tingartal9
705250tingsetene1
704245tinnfossen1
704404tittelhovuda1
704415tittelhovudet1
704442tittelvignetten1
704785tjenestepigebestillingen1
705887tjenestepigernes4
705299tokammersystem5
705924tollavgiftene2
704743tolletat1
706040tollpolitisk1
704868tomromsteorien1
704564torskeprodukt6
704569torskeproduktet1
704570torskesider1
704586torskestimane1
705632tospråkssituasjon1
705579totalafholdsselskab3
706143totalfråhald8
705575totalfråhaldslinje1
705925totalinntekter1
705523totalisme2
705584totalistområde1
705585totalistparti1
704167tradisjonsfaktoren1
706006transformerande9
706174trebryggjene1
704673trefibrar3
704702trelastby1
704666trelastbyen2
704662trelastnæring1
704703tremassefabrikk4
704682tremasseindustrien6
704772tresliperiet4
704674trestokken3
705494triumfatoren2
706157trondhjemsresolusjonen1
705852tronkandidaten1
705308trontalen102
705209troskab18
704905trøndelagsbygder2
704679turbinkraft1
705759tvangsrevisjon5
705687tvistemåla2
704768typografar5
706138typografforbundet1
706058tyssefalla1
704973tyveholmen1
704671tømmerdimensjonane1
705641ubrugte1
705723udenrigske24
705733udenrigsminister45
706121udnyttes2
704122udruste4
705706udsaaet1
705982udsondering1
705980uensartet2
705444uforlikte19
705566ugeskrift55
705061ultrahøgre2
705295ultrakonservativ7
705700ultranasjonalt1
705905ulykkesforsikringa3
705546umraadet2
705561underforeiningar2
705326underforståast1
704126underklassene16
706109underklasserøystene1
705672underkulturane1
704885underkulturar2
704724undersjikt2
705983undgaaes6
705764ungdomslagenes2
705769ungdomsstemnet13
705712ungnasjonalistane2
706148ungsosialistiske4
704796unionell4
705703unionelt14
705790unionsaktivisten1
705303unionsforholdet11
705243unionsframlegget2
705627unionshistoria4
705693unionshopehavet1
705615unionsopløysing1
705814unionspolitik9
705820unionspolitisk2
705007unionsprogrammet1
705725unionsradikalarane11
705804unionsradikale22
705846unionsradikalismen2
705711unionsrevisjon11
704411unionsvenleg5
704103unionsvenskapen1
705710unionsvilkåra3
705292uprøvet2
704234urbaniseringsgrad4
704232urbaniseringsprosent1
704145urbaniseringstendens1
705152urveljarane1
704697utalandsk9
704637utanrikshamner1
704444utanrikskorrespondenten5
705719utanriksstyret32
704334utgangsstilling1
705153utkåringa1
705121utsendingsmøte9
704827utsetjande27
704180utskiftingsrørsla1
704663utskipingshamnene3
706169utstillingsbygning1
706161utstillingsplakaten4
705749utsträkta1
704162uttappinga2
704158utvandrarfamilien1
704148utvandrarmotiva1
704134utvandringsbølgja3
704144utvandringsintensiteten2
704645utvandringsstatistikken2
704146utvandringsstraum1
704154utvandringstal1
704816utvandringstala1
704142utvandringstalet1
704140utvandringsåret2
705030vaabenbrug4
705366valagitasjonen3
706124valdgift44
704947valfunksjonen1
705995valgprogram6
705213valhandlinga13
704922valhandlingane1
705233valhistoria1
705155valkommunane1
705214valkommunar1
705140valkorpset8
705151valmannsvalet28
705154valmennene39
705202valpraksis2
705226valprosent2
705454vantroe2
704712vareslaga16
705726varetage9
706048vassturbinar3
706000vedkjender4
704260veglengda18
704659vekstgreiner1
704128vekstkurva8
704653vekstsektorar3
704709vekstsektoren1
705581veksttid3
704966velhaven1
704093veljardemokrati3
705147veljarforeininga1
704985veljarforeiningane2
704983veljarforeiningar1
704986veljarmobilisering3
705079veljarnivå2
704921veljarorganisasjon3
704988veljarplanet2
705236veljarprosent3
704866veljarstaten1
705427veljarunderlag1
705432veljarunderlaget1
705340venstreagent1
704455venstreavis5
704430venstreaviser12
705375venstreblad6
705399venstreby1
705445venstrebygd1
705034venstredirigert3
705464venstrefløyene3
705457venstrefraksjonane2
705341venstreføraren2
705455venstregruppe4
706145venstrekulturen5
705126venstrelaga6
704886venstrelaget17
705490venstremajoriteten1
705784venstremennerne1
705426venstrenamnet1
705553venstrepolitikken11
705533venstrepreget1
705695venstreretninga1
705482venstresakene2
705496venstresigeren3
706008venstrestat2
705530venstrestrategen1
705761venstrestrategien2
704413venstresynet1
705396venstreveljarane14
705745venstrevrøvlet1
706149verdandi4
706116verdensaltets5
706003verdiskapingane1
704616verdsmaktene1
704643verftstradisjonar1
705484vernepliktlova1
705919vernesatsar1
705910vernetollen15
704274vestbanenettet1
704372vestlandslærarar2
704359vestlandslæraren3
705320vetospørsmålet3
705302vetostrid5
704098vinjebygd1
706110vinstrelina5
704841vivekka1
704290vossebanen44
704789västvärlden1
704580vårtorsken1
706069væsentligste13
705257welde27
705200weltzin9
705781wive1
705966ykf3
704369yrkesbrorskapen1
705562ytremisjonen3
705309ytterfløyene6
705508ytterfraksjonane1
704321ålesundar3
705666åndrike1
705639åndsradikalismen1
704155årsaksfaktorar9
704576åttedobling7
705388æresfølelse30
705783ærevære1
705332ødelægges5
706186øene1
704470ørebladet50
704282østerdalslinja1