Norsk Ordbok 2014 layout  

LeirvR 2001: Religionsdialog på norsk.

Leirvik, Oddbjørn

Pax forlag, Oslo 2001

Av i alt 17190 ordformer var 1972 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
697980aborttala27
697983aborttallene8
697629abrahamittiske4
698659abrahamsmoskeen3
698982adressater3
698241adventistiske1
698865adventistsamfunnet2
697932affirmation1
697373ahlberg5
697233aksjonsfellesskapet2
698462allahstillinga2
697671allahu9
697469allmennreligiøsitet2
698529allâhu8
697226alternativmesser2
697179alternativrørsla9
697176alternativrørsle3
697593alternert2
698545ambiguity1
697423amgt1
698016analfabetiske1
698612analogical1
698049andaktsøvelser1
698753andoni1
697849anglikanaren2
697626ansatsane2
697473anthropological3
697195anthropos1
698565anâ1
698184apostasi1
698525arabernes5
698391arbeidsmåter6
698771arbeidssøkarar2
698570areopagiten1
697576areopagos6
697794arvestykket4
698353assosieres8
697977attsying3
698534audmjukar3
698549austkantskule1
698557austkantungdom1
698063austmaktene1
698446avh5
698922avhengnaden4
698585aviezer2
698617avoid4
698148avsi14
697587avskuggingar2
698337avvisingsfronten1
698156awaz1
698855baptistsamfunn1
698807barnesaker2
697166bedehusmøte1
697711beedham5
698817begrepshistorisk1
698054bevegelsesfrihet8
699026bexell1
698075bharatyia1
698689bibelgruppemedlem1
698463bibelomsettingane1
698963bispedømmes3
698312bispeutnemningar11
698157blasfemilovgiving1
698489blodtunge1
698663bokbål7
697221bokmarknad14
697439bokstavmeininga1
698264bortval4
698258bortveljing1
697324botvar19
698818brandrud15
698018brobyggingsprosjekter1
698052brorskapets2
697376brytest10
698360buber14
698594bubers1
697575buddhistmisjon6
697577buddhistmisjonen23
697615buddhistmisjonens1
697805buddhistmisjonæren1
697579buddhistmunkar6
697595buddhisttemplet1
697405busettingskonsentrasjon1
698650busettingskonsentrasjonar1
698711bydelsmoskeen1
698811byrådar5
698466bøneforma1
698575bønekransen1
698716bønelivet1
698661bønelys1
698468bønestillinga1
698676bønevake1
697820bønnelivet2
698799bønneropa1
698539bønneropet2
697659bønneropsaka1
697332celestine1
698582ching10
697917churches22
697720confuciana1
697915conversations1
698062creator2
698609crosscurrents1
698613crossroad1
697784cusanus6
697730deedat2
697762dehnes1
697787deistar1
698571dekonstruksjonsfilosofar1
698394deltakarperspektivet1
697679demaskert2
697219dematerialisere1
697709demokratiutvikling27
698618denials1
697658desibelsgrenser1
698370detaljeringsnivå11
698404detaljeringsnivået4
698332detaljutforminga5
697841dialogarbeidet4
698250dialogfaget1
698359dialogfilosofi1
698176dialoggruppa4
698590dialoggruppe1
698169dialoggruppen3
697543dialoginitiativ1
697128dialoginnstilte1
697552dialogkonferanse9
697599dialogkveld2
698402dialogmålet1
698412dialogorientert1
698410dialogorienterte5
698163dialogpartnarane3
697526dialogpartner2
697836dialogprogram4
697835dialogprogrammet2
697542dialogprosjektet4
698959dialogsenteret1
697492dialogstrukturar1
698399dialogtenking1
697866dialogtenkjaren2
698366dialogundervisning1
698769dialogvennlege1
697072dissentarlova6
697096dissenterlova3
698422distancing1
698624divinis1
697417diyanet2
698479doktriner14
698147domsmyndighetene1
698149domsmyndighetens1
698580drivest2
698079dydar4
698346dåpsopplæringsprogram3
698280dåpsundervisning3
698152dødsstraffens1
698930e)51
697162ecclesia9
697183eckankar1
697931ecumenical1
697944eerdmans2
698354egenidentitet1
698289eigenidentiteten6
698927eigenkjærleik3
698284einskapsforestillingane1
697463einskapssamfunn2
697136einskapssamfunnet2
698224einskapsvisjonane1
697854eksklusivistiske2
698766eksplosiva9
698563ekstatikaren1
697506ekteskapsideal1
697975ekteskapslov130
697140ekteskapslovgiving4
697987ekteskapsordningar1
698789ekteskapsvilkåra58
697583ektheten5
698178embeter8
697585emmausarbeidet2
698406emneområder1
698061endowed1
697220energetiske1
697209energibaner4
697222energica1
697210energitanken1
697921engelsviken6
697242erfaringsbasert12
698975erkjennelser2
698977erkjennelsesveier1
697586erkjenningsvegar3
697696esack1
697193esoterikk1
697951ethic5
698376etikkane1
698301etikkstoffet2
697878etnosentrisitet1
698114etterprøvinga3
697844evangelikale4
698493evangeliseringsfelttoga1
697885evangeliseringskampanjar1
697829evangeliseringstanken1
697886evangeliseringstropp1
697930evangelism1
698941f)21
698209fagplanarbeidet1
697833faiths4
698186familiebaserte7
697167familiegudstenester9
698786familielover1
698805familiemønster9
697512familiesolidaritet2
697453familiesolidariteten1
697130familievekst2
698221famnande5
697669farrakhan4
698717fastetradisjonar1
698154fatwaens1
697399fatwaer1
698389fellesabrahamittiske1
698239fellesarenaer3
697971fellesetikk1
698268fellesfagtanken1
697260fellesmaterialet1
698285fellesmenneskelig1
698218fellesmenneskelige1
698673fellesreligiøs1
698383fellesreligiøse1
697846fellesskapsdialog1
697500fellesskapsetikk29
697974fellesskapsetikken2
697468fellesskapsformer4
698041fellesskapsgrenser1
698343fellesskapsinteressene3
697243fellesskapskarakter1
697511fellesskapskultur1
697949fellesskapslivet2
698653fellesskapsorda1
698802fellesskapsverdi1
697496fellesskapsverdiar19
697986fellesskapsverdien1
698377fellestema10
698379fellestemaet3
698257fellesundervisninga2
698002fellesverdi3
698214fellesverdier3
698494feltprestkorps1
698478feltprestkorpset6
697080femnande4
697903fidei2
698555fiendefolka1
697472finnish3
697868fleirfoldig1
698542fleirguderiet4
697488fleirkulturen10
697132fleirreligiøs4
697060fleirreligiøse18
697302fleirreligiøst12
698814fleirtalsmeiningar1
698216flgde1
697557flyktninggruppe3
697409folkereligiøst2
697818folkeslagene3
697440folkevekkingsrørsler1
698367forandringsprosessar1
698971forbrukersamfunnets2
697339forbunds7
698051fordringa10
698183foreldreautoriteten4
698341foreldregrupper15
697509foreldremedverknad4
698321foreldrerett14
698788foreldrestyrt4
698776forhandlingsklima9
698642forholdets3
697540forholdstal22
698011forkles1
698345forkynnade1
698211forkynnende4
697682forløysast6
698540formingstida22
698196formuleres1
698816forskansinga1
697655forskingdepartementet1
698654forskjellsmerke1
697326forskningsavdelingen2
697681forsoningskrafta1
698942forsoningsvilje1
697738forstemmes1
697731forsuringa9
697644forsvarsmekanismer3
697654forsvarsprega1
697656forsvarsreaksjonar7
698392forteljinger1
698387forteljingsarven1
698411forteljingstrådane1
697946fortress10
698287fortrolighet8
698616foshay1
697338fragell23
698772framandfiendslege2
698272framheves6
698151framholde1
698144framholdt182
697435framtidsforventningane1
698985framtidsrettet24
697441framtoningane3
698924framtvingast1
698171frarøver2
698758fredsdialogen1
697680fredspotensialet3
698759fredsprosessane5
698737fredsprosessar17
698739fredsprosjektet4
698686fredsstifting1
697824fremlegger2
697741fremmedartet4
698973fremmedgjorthet1
698166fridomsrettar1
697070frikirkeråd15
697164frikirkerådet1
697660frikyrkjeleiarar1
697112frikyrkjer11
698384frimark4
697172frimurarrørsla2
698819friskolene4
697139friskular164
698318friskulesaker1
698308fritaksreglane18
697079fritaksrett6
698247fritaksrettane4
698132fritaksrettar7
698316fritaksspørsmålet2
697115fritenkeri2
697670fylkingsropet1
697062fødselsveer1
698671førsteimamen1
698417ganesha1
698111generasjonskonfliktar5
697493gettoutvikling1
698752ghassan4
697384ghousia1
697777gjenfinnast3
698949gjennm1
697624gjerningars1
697074gjestetalaren3
697598gnisningar5
699022gobal1
698496gradssystemet2
697523gravferdsinstitusjonar1
697142gravferdslov2
698378gravferdsritual3
698790gravferdsspørsmål2
698791gravlundane1
697610gravskikker3
698562grensemerka6
698286grenseoverskridende11
697442grunncelle7
698548grunnerkjenning1
698546grunnerkjenningar1
698143gruppens48
697814guddomsordet11
698672gudsbileta1
697590gudsbiletet4
698567gudserfaring5
698547gudserfaringane1
698561gudserfaringar3
698578gudserkjenning1
698551gudskjensla2
697799gudsmedvitet1
698597gudsnamn35
698604gudsnamna2
698560gudsreferansane1
698581gudstale2
698587gudstalen2
698732guidelines8
697422görüs1
698444haakedal3
697145haandhæve7
698960haldningsendringane7
698770haldningsplanet1
697563haldningsretta1
698978handlingsveier1
697875harmoniseringar6
697245hef69
697684heilagkjemparar1
698559heilagkrigskjempar1
698568heilagkrigskjemparane2
698738heilagkrigskjemparar1
697449heilagskriftene8
698082heilagskrifter1
697625heilskapens1
697238heilskapspraktikar1
697309heimlandsbakgrunn1
698457heimlandsbakgrunnen1
697364heimlandsidentiteten2
698911heistø1
697984helsevesenets9
698643henrykkende1
698756herredømeforholda1
698668herzegovina27
697850hick4
698021hilal8
699011hillel3
697211hinduisk2
697719hinduland1
698660hindutemplet1
698675hjartemøte1
698714hjartespråket4
698699hjartevennskap1
698813hjelparrolla2
698277holdningsdannende1
697121holmgangen3
698386horisontutviding1
698388hovedarbeidsmåter1
698798hovudsamlinga2
697706hovudsivilisasjonar1
697558hovudtilnærming1
698688hugges8
697251humanetikere1
697135humanetikk5
698720humanetikken5
697266humanetiske9
697952hundreårsmarkering10
698577hyperessens1
698703hyrdebrev5
698177håndterer68
698979håpsbilder1
698481hærteneste1
698700hölscher1
697398høgaktinga1
697676høgresympatiar1
698795høgtidsfri2
698550høgtidsmarkeringar1
697320høyskoleforlaget3
697749iabeen1
698048iakttagelse2
697385idara3
698306identitetsfaget1
697638identitetsforsvar1
697662identitetsforsvaret2
697750identitetsstyrkande1
697637identitetstenking5
697745identitetstryggande1
697639identitetsvariablar1
697834ideologies2
698619ikkereligion1
698015imamene6
698198immigrasjonspolitiske1
697725individfokuseringa1
697734individretta14
697887indremisjonane1
698136injurieparagrafane3
698530inkarnasjonstanken1
697855inklusivistiske4
697631inkulturert1
699020innlevingsideal1
698012innvandarane1
697274innvandrarfenomen1
697744innvandrarkriminaliteten1
697303innvandrarorganisasjonane5
697272innvandrarreligion1
697127innvandrarreligionane9
697118innvandrarreligionar3
697129innvandrarreligiøsiteten3
697344innvandrerkirke1
697517innvandrerorganisasjonene4
697973innvandringsavdelinga2
698431integrasjonsønskje1
698355integrerende3
697230interessebestemt1
698319intergrering1
697573interkulturelt10
698454interpretive2
698482intervensjonstanken1
698598intimitetsfilosofi1
698288intimitetsprega1
698339islamfag3
697411islami7
697292islamic26
697718islamistan2
697479islamister71
698954jainisme3
697893jamngodt13
698076janata1
697811johanneiske1
698508johannesbrev1
697642jorsalfarar6
697147jubileumsheftet2
698459junilaurdag1
697207kanaliser1
697122kannibalsk2
697404kapitaloverføringar5
698573kappadokiarane2
697622kappes16
697206karismatikk1
697169karismatikken2
697190karmisk1
697710kartteikningskunsten1
697536kebba1
697612kirkeasyl21
699016kitâb1
697271kjernetropp5
698915kjerneverdiar21
698641kjærleiksspråk3
698094kjønnsgrenser5
698003kjønnssegregering5
697652klangbotnar2
697851knitter6
698656knytest4
698274kombinasjonsmodell4
697521kommuneforlaget4
698812kommunekyrkje2
698084komplementaritetstanken3
697510komplementaritetstenking2
698588kompromissviljen9
697457konfesjonslærene1
697259konfirmasjonsundervisninga9
697495konfliktfridom1
697678konfliktpotensialet11
697988konfliktspørsmåla3
698020konfrontative1
698098konfrontrere1
697724konfucianarar1
698989konfusianisme2
697821konsilet10
697516kontaktutvalget23
698421kontekstualisering15
698485kontrastbilete2
697095konventikkelparagrafen1
698185konversjon12
697623koraniske1
698492koranorda1
698809koranskulane2
698260koranundervisning8
698261koranundervisninga1
698495korsprydde1
698491korssymbolet1
698662kortrappa1
698475kraftpredikanten1
698741krigsdrakt1
698497krigsklokkene1
698760krigsmarker1
698056krigspropaganda4
698477krigssyndene1
698486krigstanken9
698967krisens7
698815kristeleggjering1
697461kristendemokratiske2
697078kristendomsdominansen1
698220kristendomsdominert1
698249kristendomsdominerte1
697232kristendomsfag14
697228kristendomsformer2
698348kristendomsformidling1
698347kristendomsformidlinga1
698303kristendomsorientert1
698293kristendomsstoffet5
698458kristendomsvennleg1
697057kristendomsvennskap1
697743kristenkultur3
698702kristenleiarar5
697198kristensamfundet3
697582kristentroen2
697852kristosentrisk1
697181kristusbevissthet1
697857kristushendinga1
697180kristusimpuls1
698591kristusmysteriet1
697860kristusvedkjenninga1
698212kroppslige6
698470kroppsuttrykket2
698300kulturarvane1
698349kulturarvformidlande1
698292kulturarvmålet1
698192kulturarvsbevissthet1
698351kulturarvsformidling1
698328kulturarvtenkinga1
698445kulturbevisst1
697634kulturblandingar1
698159kulturbyråden4
698282kulturbærende1
697584kulturene2
698281kulturkompetanse14
697123kulturmonopol1
698722kulturprodukta8
697801kulturprotestantismen1
697635kulturretorikken1
697668kulturtenking3
697200kulturtrend2
697223kulturtrenden1
698952kumaris1
698344kunnskapsfag3
697214kursmarknaden2
697305kurstilboda3
698025kuschel2
698682kvekarsamfunnet1
698680kveldsvaka1
698134kvinnerett5
698105kvinneretten4
698106kvinnerettsleg1
698747kyrkjedelegasjon1
697556kyrkjedørene10
697819kyrkjeinteressene1
698719kyrkjelandskapet3
697141kyrkjelovgiving1
697239kyrkjeorganisasjonen4
697663kyrkjeregiment1
698762kyrkjeråda1
697827kyrkjeverdsrådet25
697380landsbygdbasis1
698232leirviks2
697237lekfolkspioneren1
697244lekfolksrørsle1
697234lekkvinnerørsle1
697481lekmannshovding2
697822levemåter1
698014liens12
698087likestillingstanke1
698089likestillingstenking1
698097likskapsfiksert1
697460likskapssamfunn1
698093likskapstanke3
698066likskapstenkinga1
697454likskapsverdiar1
697514livsløpsspørsmål1
697877livspraksisar1
698981livssammenheng1
698251livssynfag1
698206livssynsfag9
698182livssynsfridommen1
697532livssynsfrihet6
697304livssynsgrensene4
697513livssynsgrupper6
697267livssynsidentitet1
698265livssynsklassane1
697993livssynskollisjon1
698199livssynsminoritetane6
698210livssynsminoritetene2
697231livssynsorganisasjon3
698775livssynsorganisasjonane2
697530livssynsperspektiv1
697268livssynspolitiske2
697970livssynsretningenes1
697527livssynssaker1
697081livssynssamfunna42
698806livssynssamfunnene4
697501livssynssamtalar1
697541livssynssamtale6
697258livssynssamtalen5
697548livssynsseminar1
698222livssynsundervisning15
698219livssynsundervisninga6
698195livssynsundervisningen1
698290livssynundervisninga1
698338livsynsfrihet1
698358livsynssmessig1
697375lovorienterte1
698925lovpålegg12
697498lovrelaterte1
698099lovtekstar12
697108lovtillegg1
697892lovtradisjon13
697349lydighetens2
698342lærarakadami1
698430lærarprofesjonalitet2
697955læremessige1
698291læreplanens1
698294læreplankomiteen1
697823læresetninger2
697779læretradisjonen1
698405læringsmålet1
698994mahâbhârata3
698325majoritetsdominert1
698327majoritetsdominerte1
698000majoritetsinteressene1
698350majoritetsinteresser1
698323majoritetskyrkja1
698340majoritetssamfunn1
697894maktfullkome2
698473maktkyrkja1
697895maktreiskapar1
698480maktsikringsstrategiar1
697632mandinka2
698113mangestemmige1
697565mannssamtale1
697883marknadsimperialismen1
698490martyrteologi1
698488martyrøkser1
697943maryknoll1
698161masih7
698100medinske2
698579meditasjonens1
698461meditasjonsformer1
697170meditasjonsrørsla4
697192meditasjonsrørslene1
698718meditasjonsrørsler1
698670meditasjonstekst1
697277medlemsskaps1
697159medlemsstønad2
697111medlemsstønaden3
697264medlemsundersøkingar1
698401medopplevelse1
698730meetings8
698044meinigmanns1
697359meiningsforskjellane5
697865meiningshorisontar4
697990meiningsnyansar2
697755meiningstom3
698077meiningsuniverset2
698746meislast8
697194meisterbrorskap1
698102mekkanske2
697312mellomkirkelig9
697791mendelsohn9
698356meningsfull11
698035menneskererettigheter1
698179menneskerettsbaserte2
698137menneskerettsdokumenta2
698042menneskerettserklæringane8
697570menneskerettskrav2
698069menneskerettsleg12
698173menneskerettslig3
698073menneskerettsprinsippet1
698037menneskerettsproblematikken1
697551menneskerettsprosjekta1
698133menneskerettssaker6
698064menneskerettstanken2
698043menneskerettstenkinga11
698740menneskerettstenkjarar1
698679menneskeverdets2
697168messefeiring1
697317michaelson1
698694milesteinen2
697736militærstrategar1
697386minhaj3
698483minimisere2
697572minimumskommunikasjonen1
697653minoritetsforsvar1
698335minoritetsinteressene1
697992minoritetsinteresser3
698362minoritetsreligionane1
698208minoritetsrepresentantar4
698330minoritetssamfunna6
697999minoritetsønskja1
698800minoritetsønskje1
697751misforståelsen5
697837misjonsavdeling2
698859misjonsforbund2
697781misjonsforkynninga1
697881misjonsforståinga1
697884misjonsframstøytar1
697882misjonsselskapa22
697616misjonssyn1
697840misjonstenking1
697845misjonsteologar1
697856misjonsteologi2
697839misjonsteologien1
697580misjonsteologisk1
697574misjonstradisjonen1
697783misjonsverksemda8
697842misjonsøkumenikken1
697920missiologi1
697673mobiliseringsgrunnlaget1
697672mobiliseringskrafta2
697458modernitetsteoriar1
698361modningsperspektiv2
698357modningstrinn1
697314mogstad14
697293momumentalbygget1
698657morgonliturgi1
698831mormonarane4
697199mormonkyrkja1
697363mosaikkbitar3
698552mosebøkenes1
698019moskéene1
697647mosképlanene2
698712moskérommet1
698736motivasjonar2
698080motivasjonsplanet1
698750motstandsformer3
697937multifaith4
698961myreng18
697174mysteriekult1
699027mångkulturellt1
697097naadigste23
698554nabofolk3
697997nakendusj1
697995nakenkultur4
697996nakenkulturen3
697248namnefestar1
698382namngiving6
697502nansenskolens14
697401nasjonalreligiøsitet1
697415nasjonalreligiøst1
697275nasjonsgruppa1
697406nasjonsgruppene2
697705nasjonstilknytning1
698984naturmiljøets2
698953naturreligionar1
698040naturrettstanken2
698950naturvennlege3
698464nedkastinga2
697606neegaard4
698310nestekjærleikstanken1
698013nettverksbygginga6
698999nikaya1
698965ninauve2
699003nipata1
698625nominibus1
697691nordstokke1
698083normsystemet12
697205notto167
697355nurture1
697964nyformulere2
697299nyinnvigd1
698955nypaganistar1
697076nyreligiøsiteten30
698572nyssa4
698677nyåndelege2
698644nærværets3
697985nødløsning6
698197nødvendiggjør4
698313nøkkelorda15
698569objektiverast2
698487olavsmerket1
698574oldkristen1
698948omritet2
697701oneworld2
697793opalsmykka1
697491openberringsberaren1
697802openberringsreligion4
697569openberringsspråket1
697519opinionsdannarar6
697806oppfyllingsteologien2
698164oppfølgingsarbeidet38
697788opplysningsmenne1
698369opplæringsmåla6
698966oppløser5
697700oppression1
698279oppsedingsbehov1
698932oppsmuldrande3
698600oppstodeforteljinga1
698469oranten1
697938orbis8
697497ordningsmessige8
698101ordningsprega1
698194organers4
697093organisasjonsfridommen5
697360organisasjonsmangfald1
697133organisasjonsvekst1
697592orgelgalleriet3
698724oriens4
697797orientalistane4
698533osbornes1
697722oseania29
697531oslokonferansen1
697178overgangsritualer3
697247overgongar1
698564overgongen6
698674overleggingar2
698188overtydings1
698081overtydingskrafta3
697354pakistani3
698168partenes15
698326paternaliserande2
698451pedagogy1
698649periferiens9
697547personlegdomsideal1
697545personlegdomsidealet1
697546personlegdomsutfaldinga1
697315personlighetsdannelse1
698380perspektivutviding2
698078perverteringane1
698498pilegrimsvalfarten1
698698pilegrimsvegar3
698710pinseleiarar1
698840pinsemenigheiter2
698713pinsemøte2
698706pinsevennleiar1
697308plurale4
697698pluralism2
697940pluralistic1
698414pluraliteten14
698442pluralitetens5
698005pornoomsetting1
697279praktiseringsgraden1
697250presentasjonsbrosjyre1
697367privatskulane20
698246privatskuleprosjekt1
698200privatskulesaka2
698768privatskulesøknad1
697366privatskulesøknaden1
698267problemsituasjonen3
698536profethistoria1
698500profetrøysta1
697290profilerande5
697333prophecy2
698465proskynese3
698541protestrop4
698118publications3
698460påkledningsidealet1
698701rabbinar9
697430rahma4
697826rahner1
697945rapids14
698751rapprochement2
698095rasegrenser1
697803rasegrupper1
698586ravitsky5
697215redfield1
698778reforhandlingar19
697464reformasjonstanken1
697412reformtradisjonen1
697177refortrylling2
697578reichelt49
697589reinkarnasjonslæra2
697189reinkarnasjonstanken3
698117rejoinders1
698596relasjonsfilosofi1
697872relativiserande4
698589relativiserast2
697926religionenes4
698424religionsantropologisk1
698796religionsbakgrunn1
698785religionsbaserte1
698658religionsblanding2
697119religionsdebatten4
698764religionsdialogar1
697554religionsdialogiske1
698447religionsdidaktikk2
698363religionsdidaktikken1
697979religionsdimensjonen1
697416religionsdirektorat1
697126religionsfag7
698255religionsfaga1
698275religionsfagene1
697459religionsfellesskapa1
697876religionsfellesskapet1
698385religionsfenomenologiske1
697318religionsform1
697807religionsforskarar1
697628religionsforskjellane1
697456religionsforskjellar5
697452religionsforståing1
697494religionsfred6
697087religionsfridomsparagraf1
697092religionsfridomsparagrafen2
697107religionsfridomspolitikk1
697101religionsfridomspolitikken1
698047religionsfrihet22
697911religionsfriheten11
697451religionsgruppe1
697505religionsgrupper1
697066religionskart1
698765religionskonfliktar4
698767religionsmangfald1
697597religionsmangfaldet2
697567religionsmøte11
697571religionsmøtet13
698944religionsnivå1
698213religionsnøytrale1
697450religionsoppfatning4
697950religionsparlamentet4
698425religionspedagogar2
698415religionspedagogen1
698413religionspedagogikk3
698408religionspedagogikken1
698254religionspedagogiske4
698428religionspluralismen1
697059religionspolitikk24
698804religionspolitikken3
697063religionspolitisk8
698233religionssaker3
698403religionssamanlikning3
697083religionssamfunn19
697370religionssamfunna25
697362religionssamfunnet2
697067religionssamtale6
697591religionssamtalen4
697270religionssosiologisk2
697361religionssosiologiske6
697489religionsstatistikken1
698295religionsstoffet3
697365religionssyn3
697861religionsteologane2
697848religionsteologar1
698544religionsteologen1
697775religionsteologi7
697782religionsteologien5
697798religionsteologisk1
697627religionstorget1
698205religionstvang4
698038religionsundervisning26
697058religionsvegring2
698409religionsvitskapleg1
697103religionsøvelse2
698423religious13
698602relish1
698940respektér4
699023responsibilities4
697522ressursmateriale2
698472restlaust6
698108retsreglar1
698142rettargongen1
698745rettferdsguden1
698138rettsgrunnlag31
698787rettstradisjonar5
698104rettsutviklinga26
698140rettsytring2
697538riaz8
697235ritualskaping1
698972rotløshet1
698968rovdriften2
698373rubrikkane10
698640rødmen3
698749sahour2
698160salamat2
697534samarbeidskonstellasjonane3
698986samarbeidsorganer3
697566samfunnsetiske4
697703samfunnsfellesskap2
698180samfunnsfleirtalet1
697667samfunnsnedbryting1
698004samfunnsordningane2
698970samfunnsordninger1
697465samfunnsreformasjon1
697466samfunnsreformering2
698322samfunnsrett2
698315samfunnsretten2
697319samfunnsstrømning1
697462samfunnsvisjonar1
698283sammenflettede1
697524samordningsansvar28
697870samtalefellesskap1
697967samtaleforumet3
697994samtalegruppa4
697520samtalemøte8
698398samtalepartnerer1
697969samtaleprosjekt1
698046samvittighetsfrihet2
698998samyutta1
697813sanningsfrø1
697809sanningsfrøet1
697896sanningssøkinga1
697537secka1
697356secular3
697646seierskirken2
697645seierstro3
698908sekkekategori1
698945seksualetikk1
697431sekularistisk1
698172selvbestemmelseretten1
698980selvopptatthet6
697224selvutvikling4
697499sentalt3
698427sentraldirigerte3
697721sentralmakter1
697922sentrumsteologar1
697269seremonimeisterfunksjonen1
698797seremonirom3
698928sexisme5
699012shabbat1
697888showprega7
698584shunyata1
697555sidegevinstar1
697131sikhisme4
697300sikhismen2
697733sivilisasjonstenkinga1
697316sjamaner1
697203sjelevandring7
697757sjølvforherlegande2
697732sjølvrosen2
697240sjølvutviklingskursa1
697229sjølvutviklingsteoriar1
697810skapingsordet1
698773skattebetaleres1
698023skiljemur1
697261skilsmisseførebyggande1
698085skilsmisserettar1
697508skilsmissevilkår1
697683skjebnespel1
697374skjelnar2
697368skjelninga1
697371skjematiseringa4
697535skjeringsfeltet15
698259skolesjefen8
698215skulegruppa6
698553slavefolket2
698531slob2
698416småbarnspedagogikk4
698334småskulefasen10
697961solidaritetskultur1
697171sosialarbeid5
697529sosialetiske10
697094sosialreformatoren1
697217sosialutopiar1
698070spenningspunkt2
697808spermatikos1
697204spiritualiteten5
697916sponsored1
698803spørsmålslista1
698543stammegods1
698742stammekonfliktar1
698193statskirkeordningen5
697257statskristendommen1
697562statskyrkjas5
697113statskyrkjemedlem5
697091statskyrkjeparagrafane1
698231statskyrkjeproblematikken1
698189statskyrkjetradisjon1
697753statsministerorda1
697106statsordningane1
698191statsprivilegert1
698245steinerskulane1
697795stenens1
698400stillingstagen1
697746storbykultur1
697874storslagen39
698329stortingskomité3
698053straffeformer3
697978straffereaksjonane13
697471strategies2
698181straumlinjeforme8
697687sturluson13
697114stønadsordningane24
697657støysak1
697391sufihelgenane1
697400sufisme14
697383sunnat2
699005sutrakritanga1
698474sverdbruk1
698512sverdverset1
698162sverter8
697218svingningsnivå1
698705symbolhandlinga1
697832syndighet1
697601synsvinklane11
697873syntesene1
698407systemorientert2
698068særbestemmingar1
697664søskenreligionane1
697256søsterorganisasjonen6
697426tabligh2
697748tahira1
698045tankefrihet2
697467tankeskifte3
698088tankeskiftet1
698969tankesystemer1
697273tashi4
697790tempelherre1
697792tempelherren1
697976tenåringsbarn5
697776teologihistoria2
697853teosentrisk1
698956teosofar1
697241terapiformene3
697956tesene5
697898tessalonikarbrev1
697941theology3
698471tidebøn8
698092tidsavhengige3
697455tilgivast2
697640tilhøyrsforhold1
697859tilknytningspunkt8
697880tillitsskapande74
698273tilpasninger26
698175tilsettingssaker2
698397tilskodarperspektivet1
698262tilskotssatsane14
698808tilskottssaker1
698810tilskottssatsane5
697089tilstædes2
698441tilsynsrett6
698595tingleggjere3
698974tingliggjort1
699010tobits2
698307toleransefaget1
697962toleransekultur1
698008toleransepraksis1
698010toleransetanke1
698007toleransetanken3
698112tolkingsstrategiar1
698754tostatsløysing18
697099totalopprør1
698270tradisjonene20
697188tradisjonselementa1
698269tradisjonsformidlende1
698297tradisjonstilfang1
698576treeinig2
698028triumfalisme1
697165trosbevegelsen2
697254troserklæringer1
697902trosfreden1
697581trosidentitet1
698314trosretninger9
697085trossamfund44
697648trossterk3
697105trudomssamfunn80
698263trusbasert6
698266trusbaserte5
697630trusforestillingar1
698655trusforskjellane1
697785trusfreden2
697077trusfridommen8
698165trusfridommmen1
697989trusgrensene6
698651trusgrenser2
697056trusmangfald1
697301trusmangfaldet1
698777trusmessige3
697991trusmøte4
697061trusmøtet3
698252trusopplæring50
698243trusrørsla2
698320trussaker1
697262trussamfunnslova7
697891trusskifte7
697675trussøsken2
699019trusuniverset1
698532tryin´1
697641turistreise4
698983tydeliggjør9
697796tålsomhet1
699001udanavarga1
697202udødelighet4
698947uegoistisk7
697069ufordring2
698599ugripbar3
697651ugudelighet1
698091underordningsformaningane1
698090underordningstanken1
698987underskrivere5
697764undertryktes1
698372undervisningsmåla1
697443ungdomsavdeling15
697939uniqueness3
697982unnfangelsen4
698914uordenen1
698155urduspråklege1
698830uregistrert92
698467urkristendommen3
697704utanriksanalytikaren1
698299utdanninglova1
697568utelét9
698420utforskingsstadia1
697966utmyntast1
698368utmyntinga1
697348utrekningsmåte5
697759utrota1
697758utveljingstanken1
697369utviklingslinjene7
697800utviklingstrinnet2
698057uunnværlige1
698139valdsforherlegande1
698476valdsspråk1
698929valdsutøvarar28
697392valfartsmål1
697321vannmannens1
698926vanvørdt2
697760varenda4
698744vassflaumar1
697187vediske1
697138vegd9
697607veiledningsserie1
697444vekkingsarbeidet1
697372vekkingspredikantane2
697418velferdspartiet3
697310velintegrerte3
697390velsigningskraft1
697396velsigningskrafta1
697553vennekontakt2
698709vennskapskonferanse1
698708vennskapsmøte1
698375verdenserklæringen2
698271verdensreligionene1
699025verdensreligioners1
697828verdensråd12
697981verdiformuleringar1
697998verdikonfliktane1
698001verdikonflikter1
698278verdioppløysinga1
697727verdskonfliktane1
698931verdsomfemnande5
697436verdsreligionar9
697754verdsøkonomiske1
697633vestafrikanarane1
697285vestafrikansk3
697504vigselslovgivinga1
697249vigselsmarknaden1
697160vigselsrett4
697507vigselsvilkår1
698976visker2
698067vitnekraft5
698946vitskapsetikk1
699024värdegemenskap2
697918wcc1
697954weltethos1
697661wesenlunds2
698666wingate7
698667worship4
698141ytrast7
698990zigong1
698957zoroastrar1
699007zoroastrianisme2
698779¤16
698919¤alle1
698923¤at4
698917¤det1
698937¤for2
698782¤korleis5
698784¤kva5
698934¤massemedium1
698783¤når1
698933¤politikarar1
698936¤religiøse1
698939¤representantar1
698801¤skal1
698920¤som1
698938¤statsleiarar1
698918¤ulike1
698916¤vi10
698792¤vil2
698935¤vitskapsfolk1
697055åndelegdom2
697196åndeleggjere1
697729åndsbaserte1
697064åndsfylt3
697100åndskreftene1
697201åndsmarknaden2
698681økospirituelt2
697737ølbevillinger1
698017øvrighetspersoner2