Norsk Ordbok 2014 layout  

A.O.HaugenYPS 1982: Yrkeslære for plate-, sveise- og stålkonstruksjonslinja

Haugen, A.O.

Yrkesopplæring I.S, Oslo 1982

Av i alt 7629 ordformer var 1647 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
695444afhugges4
696413agglomerert1
696832akseretningar1
696589aluminiumlegeringar3
696820aluminiumsveisarar1
696256amperemeter9
695886anoden6
696795anodisk3
696807anodiske2
696827api2
696933arbeidsprinsipp4
696938arbeidsprinsippet4
695747arbeidsstykka14
695745arbeidsstykke60
695561arbeidsstykket238
696792arbeidstemperaturen9
696485arbeidstrykk8
695494argon47
696823asme2
696573austenittisk2
695435autogensveising3
695769automatsveisehovud1
696405automatsveising2
696433automatsveisinga1
696597avbrend7
696659avbrenning10
696071avfeitte1
696708avgassing1
696910avkjøler10
696148avkjølingsfarten9
696813avlegging10
696614avsettyinga2
696621avsettyting2
696140avspenningsgløding8
697045avstivar2
697048avstivarane1
696839avstivinga17
696623avvsettying1
696668bakgrunnsstraum1
696674bakgrunnsstraumen1
696874bakkdekk1
696469bandelektrode1
696260batteristraumen4
695768behaldarar38
696484behaldartrykk1
696486behaldartrykket2
696103belastningsart1
696403beresøyle3
695424bernardos1
695508bertlesveis1
695823betennelsar16
696010bindefeil5
696011bindingsfeil8
696843bjelkesambinding4
696842bjelkesambindingar1
696542blandgass4
696230blaninga1
695672blokkskjemaet8
695831blomdomlaupet1
696313blåseverknaden4
697024bogeform8
695569bogekarakteristikk1
695584bogekarakteristikken2
695570bogelengd4
695573bogelengda14
695578bogelengder2
695821bogelyset2
696304bogeprosessen1
695577bogespenning12
695575bogespenninga13
696651bogestabiliteten2
695433bogesveising11
695454bogesveisinga2
695605bogetid2
695540boltenden1
695471boltsveising3
696871bompost1
695996botnekko1
696864botnplate3
696883botnstokkar3
695930botnstreng9
695929botnstrengen11
696295brennarane2
696141brennarar16
697014brennarmunnstykke1
696188brenngass5
695423brennsveising1
696499brenntida3
696167brotgrensa2
696094brotkonsekvensar2
696786brotstyrke10
695527buttskøyt5
695924buttsveis2
696850buttsveisane2
695919buttsveisar3
696450buttsveisen1
695753buttsveising3
697053bølgjedeformasjonen1
697052bølgjedeformerte1
695969bølgjerørsla4
695958bølgjerørsler4
695626bøssingane4
695623bøssingar3
696926bøyeapparat1
696948bøyearbeidet1
696999bøyehaken1
696945bøyekrafta1
696939bøyelengd1
696946bøyelengda3
696949bøyemal1
696950bøyemalen2
696970bøyeradiar1
696971bøyeradien1
696974bøyeradioen1
696835bøyeradius11
696940bøyevinkel2
696962bøyevinkelen2
696911bøygar6
696891bøyingsradien1
695780chuch1
695595cos101
695757deformasjonar18
696726deformasjonsevne1
696722deformasjonsgrensa1
696569dekkassen1
695439dekkesamansetning1
696495dekkgass29
696532dekkgassane3
696531dekkgassar4
696489dekkgassen10
696507dekkgasstypen1
696909delesirkellinjene1
696899delingsavstanden1
696895delingslinjene4
696612deoksydasjonsmiddel1
695475diam3
697025dobbeltboga1
696626dobbeltstraumaggregat1
695927dobbeltveggteknikk1
695674driftsspenning13
696095driftstemperatur1
695602driftstemperaturen1
695603driftstida4
695682drossel2
695615drosselspolane4
695607drosselspolar3
695593drosselspole1
696501drosselverdi2
696525drosselverdien1
696521dråpeavsnøring1
696537dråpedanningar1
696592dråpekortslutningar1
695588dråpeovergangar1
696613dusjform1
696046dyptverknad1
695497edelgass7
695493edelgassane4
696533edelgassar4
695599effektbehovet2
695597effektfaktor3
695598effektfaktoren1
695840effektivverdi1
696492eigenkjøling1
695611einfasa2
696003ekkoimpulsane1
695989ekkometoden4
696184eksotermisk3
696307eksplosjonskrafta1
696706ektrodar1
696106eldingstregt1
695431elektrode47
696691elektrodebyte6
695441elektrodedekke2
695481elektrodedekket10
696353elektrodediameter5
696330elektrodediameteren4
696445elektrodedimensjon2
696302elektrodeenden6
695443elektrodeframstillinga1
696326elektrodeføring4
696340elektrodeføringa5
695787elektrodehaldar10
695792elektrodehaldarar2
696682elektrodehelling1
696476elektrodelengda1
696516elektrodematinga1
696616elektrodemetall1
696318elektrodepakkene1
696377elektroderull1
696306elektrodespissen11
696328elektrodestilling1
696343elektrodestillinga1
696466elektrodestillingane1
695465elektrodesveising2
696388elektrodetråd16
696529elektrodetrådar2
696395elektrodetråden45
696654elektrodetypane2
696319elektrodetype4
696766elektrodetypen3
695884elektrona20
695721elektronikkeining1
696635elektronstraumen6
695461elektronstrålesveising1
695470elektroslaggsveising2
695818elektrostatisk10
696825engineers5
695609esab4
696697ettersveising2
696080famkallarar1
696246fargeendring7
696248fargeendringa1
695592faseforskyve1
695594faseforskyvinga3
696223fasekompensering1
695646fasekompenseringskondensator1
695997feilekko1
696015feilstorleik1
695867feiltypane4
695863feiltypar2
696059feltstyrke5
696035feltstyrken10
696227feltviklinga2
696550feo13
696213fiberisolasjon1
696514findråpa1
695628fininnstilling1
695618finregulering1
696376firehjulsdriven10
695651fjernregulering4
695652fjernstyringsboks1
697019flatstålprofilar1
696918flattrykking1
696830fleiraksa1
696463fleirelektrodesystem1
696189fleirflamma2
695760flensane7
697021flensar3
696856flensplater1
696069fluoriserande5
696056fluorisert1
696959flytegrensa6
696893foldane23
696889foldebøyg1
696888foldebøygar1
696919folding5
696338forkanten1
695526forkopra1
697026formingsmåten1
695761forspente6
696139forvarming20
696147forvarminga4
696357forvarmingstemperaturar1
696154forvarmingstemperaturen4
695773fotpedal2
696354framføringsfart5
696076framkallarar1
696067framkallaren1
695876framkallinga4
696220frekvensomformar1
696218frekvensomformarar10
696224frekvensomformaren1
696066fremkallar1
695459friksjonsveisinga1
696300frontpanelet5
696559fråsveising11
696698fugebotnen1
696727fugebreidd1
695868fugeform2
696775fugeforma2
696333fugekantane5
696689fugekantar2
696341fugekanten2
696782fugeopningane3
696430fugetverrsnitt1
696773fugetypar3
696351fugetype3
696452fugetypen8
696425fugevinkelen4
696796galvanisk11
695871gammastrålar7
696481gassbehaldar6
696703gassblærer2
696187gassbrennarar1
696997gassbrennaren1
696567gassforbruket9
696290gassfyrte9
696629gassion1
696632gassiona2
695436gasskjering7
695482gasskya3
696294gasslaupet1
696625gasstilførsel4
696702gassutvikling7
696620gassutviklinga3
695434gassveising15
695438gassveisinga2
696431gjennombrenning4
696331gjennomsmelting5
696334gjennomsmeltinga1
696124gjennomstrålast1
695872gjennomstrålinga1
695988gjennomstrålingsmetoden1
696699gjennomsveis1
696438gjennomsveising9
695891gjennomtrengingsevna2
695888gjennomtrengingsevne1
695632glasarmert1
696907glødebelte1
696904glødebeltet3
696263glødefarge1
696647glødeskal8
696159glødetemperatur2
696163glødetemperaturen4
696162glødetid1
696253glødetråd2
695883glødetråden7
696908glødinga2
696379godkjenningsinstitusjonane1
696814godkjenningsklasser1
696816godkjenningsprøve3
695789godskopling1
696770godsmengd3
696096godstjukkleik6
695913godstjukkleikar7
695877godstjukkleiken6
695793godstvinga1
695994grenseoverflata1
695803grenseverdi30
695801grenseverdien71
695625grovinnstilling1
695617grovregulering1
695485grunnmateriale17
695942gummiplater1
696161haldetid4
696164haldetida2
695908halveringstid6
695901halveringstida7
696660halvkuleforma8
696039halvlikeretta1
695664halvperioden1
696930handdrivne5
696944handspak2
696040handstyrte1
696426handsveisa1
696435handsveise1
695548handsveising12
696434handsveisinga1
696468hardsveising2
696440heftsveisar1
695756heftsveising2
696281heilautomatisk27
695735heilstyrt2
696859heilsveisa9
695495helium34
696778herdbart4
696789herdeevne1
696152herdesprekkar4
696151herdestruktur4
696779herdestrukturen3
695828hjartefunksjonen5
695830hjartemusklane3
695686hjelpelikerettar1
697036hjelpeverkty4
696844hjørneplater1
696987holkanten2
695875holroma1
696462horisontalsveising4
696872hovuddekk2
696576hovudkomponenten4
696496hovudkontaktoren1
695675hovudlikerettar1
695687hovudlikerettaren1
695644hovudtransformator3
695452hvoruti1
696932hydraulisk41
696791hydrogenet9
696781hydrogeninnhald3
696784hydrogeninnhaldet5
696713hydrogensprekkar5
696153hydrogensprøleik1
696416hygroskopiske5
695963hz41
695568høgdestillinga2
695971høgfrekvens3
696652høgfrekvensgenerator3
695715høgutbyteelektrodar5
695944iiw1
696653impulsgenerator2
696000impulslydapparat1
695567indikatoren76
696221induksjonsspolane1
696219induksjonsvarmeeining1
696183induksjonsvarming4
696502induktans3
695556indusert18
695562induserte27
695496inert10
696093inndelinnga1
696913innerbogen2
696951innerbøygen4
696688innestengingar2
696638innsmelting11
696308innsmeltinga7
696720innspenning5
696719innspenninga8
695726innstillingsbrikke1
696456innstillingsverdien1
695983innstråling2
695941innstøypte3
696855innsveisa1
696420inntrenginga8
696455inntrengingsdypt3
696447inntrengingsdypta5
696701inntrengingselektrode1
696075inntrengingstida1
696126inntrengingsvæsker1
696819inspeksjonsorganet1
695600intermittens7
695604intermittensen2
696284intervallbrytar1
696287intervalltida1
695670invertlikerettar5
695699invertor1
695709invertoren1
695738invertorprinsippet1
695591ioniseringa2
695905iridium4
695910isolasjonsmaterialet3
696301isolator10
696203isolatorar12
696235isoleringsmåten1
695931isotop8
695903isotopane3
695881isotopar15
695902isotopen10
696808jamtjukk9
695551jernkjerne2
695614jernkjernen3
696231jernoksyd5
695662jernplate6
696729jernsulfid1
696741jernsulfidlag1
695758jigg3
695751jiggar3
695755jiggen3
695417joule6
696013justeringsnormalar1
697034justeringsvarming1
695610kabelinntak1
696834kaldarbeidde2
696958kaldbøying5
696108kalddeformasjonen1
696105kalddeformerte1
696983kaldretting5
696361kaldsprekkar2
696196kanalelement1
696756kantsaumar1
696762kantsveisane1
695916kantsår11
695951karaktergradane1
695950karaktergradar1
696549karbondioksyddekkgass1
696534karbondioksydet1
696541karbondioksydgass4
696749karboninnhald14
696783karboninnhaldet12
696551karbonoksyd2
696373karbonstål7
696794katodisk7
695447kemikalieblanding1
695448kemikalier1
697031kilane23
697035kileform3
695985kileforma14
696012kilsveis12
696478kilsveisane1
696846kilsveisar3
696451kilsveisen4
696399kilsveising3
695440kjellbergs3
696325kjernediameteren2
695474kjernetråd2
696710kjernetråden3
696803kjervdanning1
696687kjervopninga1
696841kjervverknad2
696285kjølefart1
696238kjølerate1
695896kjølesystem5
695712kjølevifte6
696900kjørnarmerka3
696897kjørnarmerke8
696358klassifikasjonskrav1
695790klembakkar3
696837kneplatene3
696852kneplater1
695949kodeform1
695957kohesjonen6
695718kolbogesveising1
695429kolelektrode1
695539kondensatorbatteri2
695542kondensatoren30
695538kondensatorutlading1
696880konstruksjonsdetaljane1
696104konstruksjonsdetaljar1
696369konstruksjonselement1
696100konstruksjonsklasse2
696090konstruksjonsklasser1
696833konstruksjonsløysinga2
696087konstruksjonsstål21
696114konstruksjonsståla1
695491kontaktdysa3
696394kontaktdyse1
695514kontaktdysen1
696043kontaktelektrodane2
696041kontaktelektrodar1
695550kontaktfaren3
695982kontaktflatene10
696291kontaktorane2
696288kontaktorar2
695650kontaktorboks1
696611kontaktrøret4
696477kontravekt1
695847kontrollamper1
695894kontrolleining4
695897kontrolleininga3
696118kontrollklassa1
696117kontrollklasse5
695865kontrollklassene1
695934kontrollklasser2
695858kontrollmetodane8
695848kontrollmetodar6
695914kontrollmetoden3
695933kontrollomfanget3
695866kontrolloperatøren1
696014kontrollstykke1
696101kontruksjonsklasser1
695710konverteren2
696577koparkvaliteten1
696442koparskjene1
695531koparskor1
695796kopartverrsnittet1
695839koplingsklemmene1
696539korbondioksydgass1
696746korngrensene5
696414kornstorleikar3
696797korrodere2
696467korrosjonsfaste1
696793korrosjonsproblem2
696007korrosjonsskadar4
696798korrosjonstypen1
696800korrosjonsåtak2
696564kortboge2
696510kortbogesveising13
696530kortslutningsfrekvens1
696527kortslutningsfrekvensen6
696518kortslutningsperiodane1
696593kortslutningsprosessane1
696524kortslutningsstraum4
695589kortslutningsstraumen1
696201kortslutte6
696029kraftlinjeretninga1
696211kraftnett150
696854kraftoverføringane1
695762kranhjelp2
696717kratersprekk1
696335kratersprekkar1
695566krinslaupa3
696251kritsterken1
696574kromstål1
697009krympast12
697012krympekreftene4
696723krympespenningane2
696170krympespenningar5
696990krymping25
696721krympinga26
695979krystallskiva3
695973krystallskive1
695797kvadratmillimeter7
696112kvalitetsgrupper6
695939kvalitetsindikator2
695511kvalitetsmetode1
696215kvervelstraumar1
696763lamelleringar1
696712lamelleringssprekkar2
696753lamellform1
696759lamellforma1
696761lamellsjikta1
695785langsaum1
696861langskipsskott1
696866langskipsspant2
695463lasersveising1
696508legeringa13
696535legeringar18
696412legeringelement1
695442legeringselement14
696408legeringselementa4
696780legeringsstoff1
695504legerte7
695838lenande1
696788lengdeeining2
697047lengdekrymping1
695737lhh3
695667likeretta7
695669likerettar10
695665likerettarar3
695734likerettarelement2
695661likerettarelementa2
695684likerettaren10
695716likerettarfabrikat1
695676likeretting4
695666likerettinga2
695683likestraumen5
696309likestraumssveising3
696047likestruam1
696266loddepunktet1
695953longitudinalbølgjer3
695811luftffarten1
695806luftfornying1
696303luftgapet4
696704lufttilgang8
695966lydbølgja2
695968lydfarten6
695952lydhovud3
695992lydhovudet6
695993lydstrålane5
696004lydstrålar1
695970lydstråle1
695998lydstrålinga1
695587lysbogelengda2
695478lysbogen107
696748lysbogesveising5
696595lysbogetid1
695995lystrålane1
696785låglegerte1
695689lågstraumkrinsen1
696941låsebakkane1
696471løpekatt2
696475løpekatten1
696683magnetblåsing1
695574magnetfeltet13
696312magnetfeltkonsentrasjon1
696315magnetfeltkonsentrasjonen1
696016magnetiserast3
696036magnetisering2
696052magnetiseringa5
696028magnetiseringskjelder1
696030magnetiseringsretningar1
696020magnetpolane4
696060magnetpulver2
695861magnetpulverkontroll5
696121magnetpulverprøving2
696293magnetventil1
696494magnetventilen1
696212maksikum3
696739manganet2
696738manganlegert1
696554manganoksyd1
696740mangansulfid1
695750manipulatorar2
696380manøverboks2
696277manøverrørsle1
696490manøverstraum1
696768martensitt4
696931maskindrivne3
696172maskinerte5
696480matedrift1
696504matefart2
696453matefarten3
696624materialdimensjonar1
696522materialoverføring1
696517materialoverføringa1
696155materialtemperatur1
695890materialtjukkleik8
696769materialtjukkleiken5
696700meisling5
696673mellompulstida1
696305metalldråpane3
696519metalldråpar2
696506metalloverføring2
696513metalloverføringa1
696265metalltrådar3
695965mhz18
696916midtbogen1
696870midtdragar1
696120mikrosprekkar4
696268millivolt1
696631minuspol3
696630minuspola4
695677minuspolen10
696646minusretningsdel1
696134mjukgløding3
696555mno2
696144montasjesveisane1
696437mothald19
696985mothaldet2
696570mothaldsgass1
695784motordrift9
695654motordrifta1
696867motorfundament1
695648motorkondensator1
696925motstandsevne6
695419motstandssveising7
696198motstandstrådane1
696195motstandstrådar2
695524motstandsvarme1
696182motstandsvarming2
696558motsveising14
695723multikontaktar1
695711målesignal1
696273målestad3
696259målestaden4
696279måletemperaturen1
695409nagling9
696873navigasjonsbru1
695857ndt1
697038nedbuling1
697050nedbulingane1
696085neddukking2
695453neddypes1
695613nedtransformering1
695740nedtransformert1
695731nettbrytar1
695700nettfrekvensen2
695694nettstraum1
695739nettstraumen1
695695nettstraumlikerettar1
696436nnan2
696676nnmaterialet1
695717norgas3
695633norio1
695976normallydhovud3
695978normallydhovudet3
696337normalstillinga1
695679nulldiode1
695680nullpunkta2
696718oksydering10
696582oksydfilm1
696818oljedirektoratat1
695425olszewski1
696228omordninga4
695630områdeskiftar1
695450omrøres1
695446omstående1
696216opparming2
696896oppdelingsavstandane1
696053oppløysninga2
696077oppslemma3
695730oppsmelting6
696927oppspenning10
696902oppspenningsinnretning1
695752oppspenningsjigg1
695749oppspenningsverkty2
695779oppspente5
695536oppstillingstida1
696393oppsugar1
697022oppvarmast1
696237oppvarmingsfart2
696169oppvarmingsfarten1
696286oppvarmingsstaden1
695990oscilloskop3
695999oscilloskopskjermen2
696109overflatebelegg2
696127overflatefeila1
696799overflatehandsaming1
696643overflateoksyd1
696065overflatespenning5
696536overflatespenningane1
696018overflatesprekk2
696021overflatesprekkar3
696022overgangssona3
696356overgangssonene2
696747overheting3
695923overlappskøyt1
697001overlengda1
696194overopphetingar1
696073overspyling1
695729overstraum1
696690oversveisa1
696210parallellkoplar1
696901passaropninga1
696063penetrant7
696068penetrantar6
696064penetranten4
696314periodevekslinga1
695596phi22
695771pinoldokk1
696503pistolføringa1
695462plasmasveising10
695529platekantane1
696316platekantar3
696991platekanten7
695523platekonstruksjonar1
695660platelikerettarar1
696754plateoverflata3
695920platesamband1
696571platetjukkleiar1
696760platetjukkleik8
695537platetjukkleikar16
696145platetjukkleiken19
695986pleksiglaset3
696206pluggkontaktar1
696639plusspol3
696634plusspola3
696648plussretninga3
696645plussretningsdel1
696032polmagnetisering2
696868poopdekk1
696178postweld1
695693potensiometer3
695804ppm40
695445prepareres1
696984presskraft1
695408pressveising6
695642primærbrytar1
695843primærsida2
695645primærspole1
695647primærtilkoplingstavle1
695552primærvikling4
695554primærviklinga6
696177procedures4
696368produksjonssveising2
696986profilkanten1
696936profilskive3
696297programeininga1
695874projeksjonen16
696396projektoren3
696081prøveflata1
695846prøveknappar1
696815prøvekrav1
695850prøvemetodar6
696049prøvemiddel2
696031prøveområdet2
696810prøveprogram3
696057prøveprotokoll1
695862prøveresultat18
695854prøvestykket16
696459prøvesveising1
695449pulfriserede1
696667pulsstraum1
696672pulsstraumen1
696669pulssveising1
696665pulstid3
696666pulstida11
695516pulveravsuget1
696387pulverbehaldar1
696229pulverblandingar1
695469pulverbogesveising7
695477pulverdekke2
695480pulverdekket3
695455pulverdekt2
696084pulverforstøvar1
696392pulvermengda1
696391pulvermunnstykke1
696397pulvermunnstykket1
695515pulvertillaupet1
695809punktavsug11
696601punktdiameter1
697007punktoppvarming1
695421punktsveising13
696179pwht1
696241pyrometer6
696258pyrometeret1
696070påføring19
696055påføringa3
696372påleggssveising8
695870radiografi13
695859radiografisk5
695946radiografiske1
696865rammespant1
696884rammespanta1
696185reaksjonsvarming2
696483reduksjonsventil6
695947referansefilmar1
695701regulatoren30
695634reguleringsbrytar2
695725reguleringseining1
695727reguleringsmåte6
695649reguleringsskrue1
695655reguleringsskruen3
695708reguleringssløyfte1
696640reinseeffekt4
696641reinseeffekten4
696650reinseefffekten1
696500reléet1
696254reostat1
696261reostaten1
695722reserveeining1
695571resistans43
695696resistansen34
695987resonansmetoden1
696048retstmagnetisme1
696957rettearbeid2
697006rettearbeidet2
697049rettebrennar1
696966retteplan6
696998retteplanet2
697042retteproblem1
696618rettleiingane14
695788returkabelen5
696191ringbrennar1
696965ringforma32
695777rotasjonsfart2
695770rotator1
695778rotatoren1
695878rotfeil17
696423rotkanthøgd1
696424rotkanthøgda1
696429rotopning2
696336rotopninga7
696772rotstreng1
696432rotstrengen4
695512rotstrenger1
695781rullebukkar2
696389rulleverk1
695772rundsaum2
696975rundsenkar2
696980rundsenkaren1
696086rustvern1
696709rutilelektrodar6
696562råkhøgd2
696561råkhøgda1
696619rårtrådsveising1
695880røntgenapparat8
695945røntgenatlas1
695873røntgenfilm2
695918røntgenfilmen1
695882røntgenrør2
695895røntgenrøret3
696937rørbøyemaskin2
696928rørbøyemaskinar2
696929rørbøygar1
696934rørbøying1
696924rørdiameter2
696953rørdiameteren1
696890rørdimensjonar3
695893røreining1
696954rørenden4
696607rørforma1
695837rørleidningar11
696915rørlengda1
696955rørstikke1
696214rørsveis1
695502rørtråd8
696608rørtrådar1
696411rørtrådelektrodane1
696410rørtrådelektrodar1
696610rørtrådelektroden1
696615rørtråden3
695503rørtrådsveising4
696622rørtrådtypar1
695926rørvegger1
695799røykavsug1
695810røykkjelda2
696892samandraginga6
696348samanføyingsprosess1
696548samansetnignar2
696603sambindinga17
696829sambindingsmåtar1
696602sambindingsplanet1
695544samlingsflatene1
695422saumsveising8
696824sec11
696136seigherding1
696731seigring2
696755seigringane1
696745seigringar3
696732seigringsprosessen1
696733seigringssona1
696848seigringssoner1
695892seksdel13
696858seksjonsbygd1
696887seksjonsbygging1
695558sekundærsida5
695553sekundærvikling3
695557sekundærviklinga7
695616sekundærviklingane2
696002sendarimpulsane1
695991sendarimpulsen1
696863senterberar1
696882senterberaren1
696465senterlinja10
696209seriekoplar2
695688seriemotstand4
696137settherding1
696678sidekjerv5
696321siderørsle1
696324siderørslene2
696339siderørsler3
695962sidevegs12
695732signallampe2
696752silikatinnestengingar1
696552silisiumdioksyd1
695663sinklegering1
695681sinuskurva5
697003sirkelform9
696996sjablonen3
695766sjølvbalanserande2
695685sjølvinduksjon2
695517sjølvmatande5
696982skeivingshammar1
696979skeivvinkelen1
696881skipsbotn1
696006skipsbotnar1
696886skipsmaskineriet1
696989skjerebrenninga1
696275skrivareininga1
696280skrivepapiret1
696278skrivestift1
695791skrua34
696942skruehendel1
696400skruespindel1
696317skråstiller2
696474skråstilling7
695956skyvebølgjer1
696310slaggdråpar1
696693slagghakke2
696707slagginnestengingane1
696122slagginnestengingar4
695915slagginnleiringar1
696009slaggstriper1
696323slagseigleik5
696364slagseigleiksverdiar1
696401sleidar1
696692sluttkrateret1
695479smeltebad6
696560smeltedypt1
696765smeltegrensa1
696128smeltegrensesprekkar1
695428smeltesveisemetodar1
696089smeltesveising8
696742smeltetemperatur10
695535smelteytinga1
696921smiesse1
695412smisveisinga1
695414smykkeverkstader1
696806smårivnene1
696805smårivner1
695653snekkehjul6
695528spaltefuge1
696327spalteopning2
696329spalteopninga4
697004spantebøymaskin1
697000spennhakane1
696973spennhakar2
696995spennhake1
695841spenningsavgrensar4
695844spenningsavgrensaren5
696171spenningsbelasta1
696176spenningsglødign1
696135spenningsgløding7
696547spenningsinnstilling2
696546spenningsinnstillinga1
696801spenningskonsentrasjon2
696681spenningskonsentrasjonar3
696175spenningskorrosjon1
696097spenningsnivå22
696255spenningsregulator1
696267spenningsskilnad7
696831spenningstilstand3
696190spesialbrennarar1
696345spesialelektrodar2
696787spesialtørka1
696200spiraltrådane1
696976spissvinkling1
696034spolane13
696563sprayboge1
696584spraybogemetoden1
696545spraybogeseising1
696509spraybogesveising15
696074spraying2
695608spreiarkjerne4
695565spreiarkjernen3
695564spreikarkjerne1
696737sprekkdanning11
696026sprekkopningar1
696125sprekkrisikoen1
696817sprengstoffinspeksjonen2
696054spruteflaske1
696540sprutmengda1
696173sprøbrot3
696156sprøleiken3
697027stamnplater1
696596startkontakten1
696470stativsveising4
695586steilare3
696482stengjeventil1
696898stikkpassar2
695631stikkpropp1
695624stikkproppar2
695622stikkproppsamband1
695714stillign1
697054stivarane1
696716storkning4
696736storkningsspenningane1
696869stormbru1
696058straumart2
696038straumarten1
696526straumauken2
696033straumgjennomgang3
696037straumkjelda14
695522straumkjelde12
696207straumkjelder6
695833straumkontakt2
695559straumkrins19
696649straumkurva3
696042straumlaupet1
695743straumområda1
695638straumområde4
695744straumområdet3
695656straumreguleringsbrytar1
696415straumstyrkeområdet1
696515straumstøytar3
695629straumtavla2
695620straumtavle1
696636straumtettleik7
696661straumtettleiken5
696282straumtilførselen7
695643straumtransformator1
696922strekking14
696365strekklengdene1
696363strekklengder3
696757strekkspenningar4
696444strengforma1
695432strokmeyer1
696776strukturtypen1
695937strålehygiene3
695917strålekjelda1
695925strålekjelde7
695967stråleretninga1
695936stråleutstyr1
695912strålingsfaren7
695899strålingskjelda7
695879strålingskjelder2
695906strålingsstyrke7
695900strålingsstyrken1
696923stuking4
696912stukinga2
696981stumpvinkling2
695690styrekort2
695724styreleidning1
696472styrestong6
696473styrestonga8
696088stålkonstruksjoner2
695487stålkonstruksjonsarbeid1
696110stålkvalitetsgruppe1
696091stålkvalitetsgrupper1
696439stålskjene3
696579stålskjener1
696811stålsveising1
695940ståltrådar2
696767ståltype2
696935støtterullar1
695413støyperi29
695411støypesveising1
695812sugeeffekten1
695813sugeinnlaupet1
695814sugelaup1
695815sugelaupet2
695816sugetrekta2
696734sulfid19
696744sulfida1
696743sulfidinnestengingane1
696730sulfidinnhald1
696735sulfidlaga1
696857sveisane6
695500sveisast42
696157sveisbart1
695836sveiseaggregat1
696479sveiseanlegg2
695834sveiseapparatet3
695748sveisearbeidet17
696367sveiseautomat2
696418sveiseavsettet2
695767sveisebenk1
696822sveisebibliotek1
696457sveisebogen1
695763sveisebord4
696903sveisebrennar9
696905sveisebrennarar4
696419sveisedata4
695713sveiseeffekt1
695845sveiseeigenskapane2
695520sveisefart6
696443sveisefarten11
695948sveisefeil14
696581sveiseflatene4
695418sveiseforsøk1
695932sveisefuga30
696686sveisefuge4
695764sveisefugene4
696407sveisefuger4
695826sveiseglasa1
695827sveisehanskar6
696398sveisehovud1
696402sveisehovudet1
695627sveisekabelen3
695560sveisekablane6
695733sveisekablar7
695719sveisekarakteristikkane1
695849sveisekontroll2
695864sveisekontrollen2
695904sveisekontroller1
695795sveisekvaliteten3
696119sveisekvalitetsklasse1
696092sveisekvalitetsklasser1
696617sveiselag1
696311sveiselarven1
695671sveiselikerettar5
695657sveiselikerettarar5
695410sveiselodding9
695832sveisemaske6
695585sveisemaskin4
695545sveisemaskinar8
695583sveisemaskinen14
696360sveisematerialet1
696374sveisemetall5
696711sveisemetallet8
696123sveisemetodane6
695420sveisemetodar10
696350sveisemetode7
696605sveisemetoden4
696556sveisemåtar1
696557sveisemåten1
695659sveiseomformar4
695658sveiseomformarar1
695415sveiseområdet3
696598sveiseoperasjon1
696809sveiseoppdrag2
696684sveiseoverflata1
696680sveiseoverflate3
695853sveiseparameter5
696487sveisepistol1
696491sveisepistolen8
696677sveiseproblem1
696390sveiseprojektor1
696460sveiseprosedyrar1
696347sveiseprosedyre3
696355sveiseprosedyren2
696366sveiseprosedyreskjema1
696349sveiseprosess2
695464sveiseprosessane2
696750sveiseprosessar1
695486sveiseprosessen18
695852sveiseprøver3
696406sveisepulver7
696409sveisepulveret3
696594sveisepunkt5
696671sveisepunkta3
696724sveiserekkjefølgja2
696320sveiseretninga6
695774sveiserotator1
696578sveiserøyken8
695541sveisesambandet2
696600sveisesambinding7
696417sveisesambindinga7
696143sveisesambindingane3
696131sveisesambindingar15
696544sveisesaum4
696715sveisesaumar2
696604sveisesida1
695825sveiseskjerm1
695824sveiseskjermar1
696488sveiseslange2
696464sveisesmelta1
696458sveisesmelte1
696132sveisesona5
695702sveisespenning2
696166sveisespenningane2
696061sveisesprekkar5
695820sveisesprut6
695635sveisestaden11
695808sveisestadene1
695819sveisestader1
695525sveisestart2
695765sveisestillingane2
695601sveisestillingar7
695621sveisestraum19
695563sveisestraumen24
695794sveisestraumkrinsen2
695869sveisestreng6
696322sveisestrengen5
696725sveisestrengene2
696332sveisestrenger7
695407sveiseteknikken4
695547sveisetransformator12
695546sveisetransformatorar2
696543sveisetverrsnittet1
696628sveisevarmen1
695807sveiseverkstaden7
695746sveiseverkstader3
696565sveisevilkår8
696580sveisevilkåra1
695980svingefrekvensen1
695961svingerørsla2
696705svovelinnhald7
696202sylinderelement1
695822synelge1
696696særskil1
696875tankskipet43
696885tanktoppen1
696262temperaturfargen1
696276temperaturfølarane1
696274temperaturfølarar4
696257temperaturgradar1
696269temperaturgrader1
696239temperaturmåling5
696168temperaturområdet9
696270temperaturregistrering1
696192temperaturregulering3
696150temperaturskilnad6
696165temperaturskilnadene1
696193temperaturskrivar4
696271temperaturskrivarar1
696250tempil1
696249tempilsticks1
695590tennespenninga1
695691tennstraum1
696233termittladningen3
696243termoelektrisk3
696242termoelektriske3
696272termoelement5
696264termoelementet1
696240termokrit3
696245termokromstiftar2
696247termokromstiften1
696244termokrot1
695736termostatar1
696656thorium21
696662thyoriumlegerte1
696627tigsveising1
696498tilførselen42
695786tilførselskabelen1
696204tilførselsleidningane1
695707tilkoplingar24
696352tilsettmateriale7
695473tilsettmaterialet6
695489tilsettråd5
695521tilsettrådar1
695501tilsettråden3
696695tiltstrekkeleg1
695974tjukkleik33
695928tjukkvegga2
695640tomgangsspenning20
695549tomgangsspenninga13
695842tomgangsspenningar1
695703totalvekta15
696375traktorvogn1
696404traktorvogna1
695606transformatorfabrikat1
695636transformatortypen1
695955transversalbølgjer4
696758trappforma1
695673trefasa4
697040trekkskrue1
697041trekkskruen1
695817trekta3
695783trykkbehaldarar1
695954trykkbølgjer7
696370trykkjelar1
696988trykklufthammar2
695898trykknapp4
695959trykkpåverknaden1
697039trykkskrue1
696505tråddiameter3
696528tråddiametrar1
696454trådfart2
696385trådfarten2
696381trådmating2
696497trådmatinga3
695532trådtilførsel1
695507tungsten5
696019tverretninga8
696845tverrkilsveisane1
696862tverrskott1
696804tverrsnittsendringar1
696023tverrsprekkar2
695451tyktflytende2
695754tynnplate1
696670tynnplatesveising1
695692tyristorane2
695678tyristorar5
696296tyristorkontaktorar1
695668tyristorstyrt5
696083tørkeoperasjonen1
696050tørrmetoden2
696082tørrpulverframkallar1
696078uflyktig2
695829ukoordinert4
695513ulegerte1
695860ultralydkontroll8
696764underbead1
696972underlagsklossane1
696969underlagsklossar2
696441unnmaterialet1
696849utetta1
696225utgangsspenninga1
696344utgangsstillinga6
696847utkappa2
695543utladingsenergien1
696851utmattingsbrog1
696174utmattingsbrot1
696802utmattingskorrosjon2
696685utmattingspåkjenningar1
696025utmattingssprekkar2
696129utrivingsbrot1
696642utstrøymande1
696964valseretninga3
696993varmbøying7
697030varmbøyinga1
697011varmeband13
697020varmebanda4
697013varmebandet6
696142varmebehandlar1
696197varmebehandle3
696130varmebehandling54
696138varmebehandlinga7
696133varmebehandlingar1
697023varmebrennarar1
697033varmebøygane1
697032varmebøying1
696637varmeeffektane1
696208varmeeffekten8
696292varmeelementa2
696906varmeflamme3
696107varmehandsaming4
696359varmeinnføring6
696362varmeinnføringa7
696790varmeinngangen1
697028varmekilane2
697017varmekilar4
697016varmekile4
696234varmemengd4
696180varmemetodar2
696236varmemetode1
696283varmeoppgåver2
696186varmeoverføringa4
696299varmeprosessen2
697010varmepunkt1
697008varmepunktet1
696675varmepåverka5
696289varmereguleringa2
696149varmespenningane2
696024varmespenningar5
696714varmesprekk5
696575varmesprekkar9
696222varmestaden2
695887varmestrålar10
696146varmetilførsel6
696158varmetilførselen6
696205varmetrådane2
696633varmeutvikling24
696181varming18
696298varminga2
696992varmretting13
697037varmrettinga1
696079vassbasis2
696493vasskjøling5
695530vasskjølte2
696371vassleiingsrør1
696005veggtjukkleikar2
696008veggtjukkleiken1
695972vekselspenning8
695975vekselspenninga5
695483vekselstraum73
695555vekselstraumen10
696644vekselstraumsperiode1
696657vekselstraumssveising3
696099vekttaka1
696102vekttala2
696098vekttalsystem1
695728vendaren13
695490vernegass11
695492vernegassen3
695981vernemateriale1
696586vertikalsveising6
695572viklingane6
695612vindingar26
697044vinkeldeformasjon1
697046vinkeldeformasjonen2
697043vinkeldeformert2
697051vinkeldeformerte1
695977vinkellydhovud3
695984vinkellydhovudet1
696977vinkelprofil2
697002vinkelprofilar1
696446vognfart2
696382vognfarten1
695776vribart1
696226vridtrafoen1
696943vrihovudet1
696853vriing11
696051våtmetoden2
695943welding3
695506wolframelektrode5
695885wolframplata1
696378ynn1
695802yrkeshygienisk2
695800yrkeshygieniske1
696914ytterbogen2
696952ytterbøygen3
696860ytterhud1
696342ytterstillinga1
695426zerener1
696655zirkon7
696199ømes2