Norsk Ordbok 2014 layout  

E.HoemTK 1994: Troilus og Kressida.

Shakespeare, William

Forlaget Oktober, Oslo 1994