Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1899: Leiv og Torunn

Gunnar Mandt

Det Norske Samlaget, Kristiania 1899

Av i alt 330 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
663353aatfaren1
663354attergløymor1
663335bordor4
663345brudlaupskost1
663344byveg2
663339enkjemennerne1
663338fullgamle1
663349fyllekopp1
663350grannesokni4
663337hardlendte1
663355helviten2
663334krambudjugl1
663343krilande1
663351lærepengar10
663340spretti5
663342sylvstykki1
663352velstandshus5
663348vitugast1