Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1899: Um nordmennerne i Amerika

Thorleif Homme

Det Norske Samlaget, Kristiania 1899

Av i alt 963 ordformer var 198 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
663196allraadig1
663205andrehandssak1
663143anselmske3
663127apostelvis2
663169augustana13
663198avgjerdslor1
663199avgjerdslorne1
663225avgjerdsmann1
663149avgjering8
663222avsetjande2
663221avsetjingi4
663162bekjendelse36
663163bekjendelsesskrifter3
663160bibelstore1
663115chemnits1
663187congregationalistar1
663118dogmatikerarne2
663170drivemagt1
663093eielson6
663168eielsons1
663247eineraaden1
663202einesaki1
663235einmenni2
663180einraadig8
663212einskildtruande1
663096einstyring1
663259embættast1
663240embættesmagt1
663237embættesmennene1
663201embætting13
663155folkegreidt1
663125fortrollande8
663136fostbrorskap4
663207frelsingi3
663264frikyrkjelande1
663279fristede3
663124fyrelas1
663272fyreskule4
663277fyreskulen2
663215gagni3
663107gamalllutherske1
663266gamlemaate1
663267gamletankar1
663177gløymeboki8
663260godteki13
663248greidtstyrde1
663203grunnsyne1
663167gudshæding5
663147heimsrettferdingi1
663261himmelrikstanke1
663232hovudgrunnsetningarne1
663182ihopgrodde5
663161konkordieboki2
663253kristenkyrkja1
663213kristenskyldnad1
663280kummerlig7
663151kvittingi4
663223kyrkjebøting1
663097kyrkjelive2
663243kyrkjeraad11
663204kyrkjesamfundssaki1
663172kyrkjesamfundstilskiping1
663179kyrkjeskipingi1
663226kyrkjeskipingslæra3
663195kyrkjeskipingstankar1
663178kyrkjeskipingstankarne1
663141kyrkjetilskipingstankarne1
663249lettstyrde1
663229logløysetanken1
663146lutheranarne1
663094lutheranerarne1
663128lutherfolk2
663148lutherskkristelegt1
663276lyncha1
663171lækpreikarane8
663111lærefedrar1
663114lærefedrarne6
663140læretankarne1
663091mannastrid1
663284meiningslag2
663134missouriarne3
663281missourisk1
663278naadevalstriden2
663193nordbygderne1
663265notidslive1
663113nyengland1
663154nyfund1
663117nytankarne1
663271ordhegdi2
663100pilgrimfedrarne2
663103prestlærande1
663099puritanarne4
663238raadgjevande14
663220ranglæra5
663106rationalistar2
663254reinlæra2
663231reinlæreagen1
663217reinlæretanken5
663145retfærdiggjørelse5
663142rettferdingi1
663144rettfylgjen4
663263rettfylgt1
663239rettleidande8
663200rettlærande10
663175rikskyrkjor1
663250samfudi1
663241samfundsembættesmennarne1
663234samfundsgrunnsetningarne1
663236samfundslæra7
663197samfundsmøte1
663230samfundsog1
663252samfundstanken3
663087samfundstilskipingar1
663086samfundstilskipingarne4
663262samhangslaus1
663152samhugnad2
663268samskapen1
663269schmit4
663257sedskapsgrensor1
663283seinfaring1
663206sidesak5
663185sjølvraaden1
663219sjølvraadingi1
663190sjølvraadingstanken1
663256skiljingi4
663228skrymtarane1
663194slaverie1
663122sogeframvokstren1
663245soknetanken1
663184spiretilstande1
663165spolera9
663189statarne35
663174statselder2
663133stydjehjelp1
663090styreløysa8
663244styreraad1
663102styringarne1
663191sudbygderne1
663192sudstatssambande1
663181suveræn20
663209synodar5
663242synodarne1
663130synodefolke3
663132synodestyrarane1
663270talegaavorne1
663157tankebygningi1
663156tankesak2
663153tankeyvertydingssak1
663227tilsegja1
663109truarordi2
663150trudomsgrunnlage1
663088trudomsgrunnsetningarne1
663139tvifeld4
663233umkvervi1
663246underkrins1
663104unerte1
663121uppatterbøting1
663123uppattertaking2
663210uppehaldast1
663208uppehaldingi2
663126uppgløda1
663183upphavstidi1
663164ustudera2
663216veikleikssynd1
663255verksetjing1
663129viljesterkaste1
663258vilkaarleg4
663119villstigarne1
663166waltherske4
663214ytingi3