Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1899: Um nordmennerne i Amerika

Thorleif Homme

Det Norske Samlaget, Kristiania 1899

Av i alt 1302 ordformer var 308 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
661601aahøyrande1
661742aalitande1
661622aarsbøker1
661639aattiaari5
661792allskuleelder1
661784andrewson1
661812augustanafolke1
661655augustanasynoden7
661520auststatarne1
661702avfødt7
661562avstaka5
661743berrre7
661777bibeltekster2
661788bispelege1
661585bispenamne2
661527blaugare1
661679blomordige1
661567boerarne1
661642bothne7
661813braavendingi1
661627crosse4
661686daningsframvokstren1
661569daningsliv1
661687daningsvegen1
661744dauslamp1
661652deklamasjonsstykke1
661588distriktsformænd1
661774døyping2
661729eielsens4
661732eielsenske1
661749einmannslive1
661541einmannsstræve1
661566einmenningsliv1
661545einskildrike1
661728einvaldsstyre8
661737ellingianarne3
661717embætta7
661690embættesfolk14
661540evlelege1
661633fatiggutar2
661722ferma4
661592fleirdubbelt1
661678floskelagtige1
661617folkebladi1
661761folkekyrkjor5
661697forstae12
661691fortént1
661605framhavt3
661782franckeansynoden1
661767frelsesak1
661651fullgjævt1
661794fulllærde2
661703fullnorske26
661698fullrett4
661746fullrette6
661694fullsanningi1
661661fyrebudde31
661675fyrebuingsskule1
661764fyremaalstanken1
661693gamlelande1
661576grunnvilkaari2
661671græskeskule1
661817gunnerson2
661549guvernørarne2
661711haugeanske2
661654haugesynoden1
661647heidningemissjonsarbeide1
661563heimeby1
661612heimesak1
661556heradskrinsen1
661656høgskularne9
661688høgskulelærarane2
661769indremissjonsarbeid2
661715inngrott6
661584jamhøveleg1
661628jowa44
661695katolikarne12
661529kjenningi10
661811konferense3
661653konferensen15
661587krinsformenner1
661705kristentankar1
661571kulturfolke1
661773kyrkjearbeide1
661614kyrkjebygning3
661752kyrkjeflokkarne1
661646kyrkjesamfund30
661738kyrkjesamfunde2
661632kyrkjesamfundsfolke1
661637kyrkjesamfundsmed1
661682kyrkjesamfundsskularne3
661583kyrkjesamfundstilskipingar1
661786kyrkjesed15
661780lagløysa1
661650landsnorsken1
661577leidarar14
661539lettføre3
661730livsdug1
661561loggjevingsvegen1
661560logspursmaal1
661804lutherfolke2
661590lækfolke5
661708lækmannen5
661724lækmannsforkynningi5
661667læreskeid9
661664læreskeide1
661766lærespursmaale1
661692lærestridarne2
661696lærestriden10
661757massekyrkja2
661756massesokner1
661765matspursmaale1
661772medmenne1
661768medsanna15
661776messesed2
661810messeskiping1
661597missjon11
661596missjonssaker1
661805missouriske1
661723mistakslaus2
661625mossouri1
661819motstrævlag1
661714naadegagni5
661712naadereidskapen1
661683norskarne32
661789norskhugen1
661781norskluthersk1
661790norskmode1
661676notidsmenner1
661827ordblomar3
661532ordlyding1
661542presidentvale1
661778presteklæde3
661610presteløni1
661721prestevigd10
661716prestevigde7
661719prestevigja2
661720prestevigjing1
661553raadlagsfør1
661669reknevitskapen1
661824retfærdiggjørelsen1
661555rikskrinsarne1
661760rikskyrkjeprestarne1
661771rikssamfunde1
661699riksstellarane1
661548rikstingi2
661536risesamfund1
661526ræddvornare1
661638rørslorne1
661677røynslege1
661718sakramenti9
661707samfundelege1
661606samfundsaarsmøte1
661574samfundsarbeid3
661535samfundsarbeide6
661615samfundsblade1
661586samfundsformann1
661759samfundsgrunnlogi1
661818samfundsherredøme1
661599samfundshug2
661662samfundshøgskularne1
661725samfundslog1
661618samfundssaker2
661621samfundssamkoma1
661809samfundssed1
661815samfundsskular1
661670samfundsskularne1
661595samfundsspurmaal1
661582samfundsstellarar1
661603samfundsstrid1
661726samfundsstyrar1
661808samfundsstyring1
661578samfundstankarne9
661600samfundstanke2
661623samfundstenarar3
661713samfundstilskiping4
661604samfundstilskipingi2
661538samfundsuppgaavorne2
661613samfundsutleggi1
661607samfundsvilje7
661546samrikshovudstaden1
661550samrikstingi1
661537samstræve2
661710sendemannsarbeid1
661665sjauaarigt1
661689sjølvnyttelaust1
661528sjølvtrunad1
661524skandinavarne10
661758skilorde1
661801slavefolke1
661626slavesida2
661823slavespursmaale1
661802slavestrid1
661709smaaflokkarne5
661591soknebygd1
661608soknelyd22
661733soknelydar6
661754soknelydarne10
661747statskyrkjeprestarne1
661648storvendingi1
661735strjukingi1
661533studningi1
661580styringsmaatarne1
661568sudafrika29
661800sudstatarne3
661581svingli1
661589synodemøte2
661593synodemøti3
661663synodeskulen1
661530tankebinda1
661734tankesterke1
661620tanketunn1
661674teologarne7
661791tilbakars417
661609tildeila1
661634tilstudnad6
661547tingmeldingarne1
661594tingsamlingarne3
661565tingyrke1
661534trengsmaal4
661751truarorde9
661602trudomslæra16
661770trudomslærarar1
661611trudomsskulen1
661672tungemaalsupplæringi1
661755tutherdomen1
661522tyskarne20
661649tyskestræve1
661564ukunnigt6
661673umsetjande1
661704umsveipingarne1
661525uppattfinning1
661616uppbyggjingslesnad2
661658uppbyggjingsmøte9
661619uppbyggjingssmaabiten1
661783upphavsmennerne15
661635upplæringsog1
661631upplæringstad1
661636utdaningsskule1
661753utstridd6
661803utstridt1
661731uttént1
661558utøvingi1
661657uvitingskapen1
661745vendorne1
661706veneflokkar3
661775veneflokkarne1
661570ventelegaste1
661828vitskaplegt25
661795weenaas9